uznawanie wykonywanie co to jest
Co oznacza uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych: współpracy sądowej w.

Czy przydatne?

Czym jest uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych

Definicja z ang. recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, z niem. Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen.

Definicja: zagadnienie wchodzące w zakres współpracy sądowej w kwestiach cywilnych w UE. Chodzi tu o uznawanie i wykonywanie w jednym kraju członkowskim UE orzeczeń wydanych w innym kraju członkowskim we wszystkich kwestiach z zakresu prawa cywilnego i handlowego, niezależnie od tych, które dotyczą: stanu cywilnego, umiejętności prawnej i umiejętności do czynności prawnych, przedstawicielstwa ustawowego osób fizycznych, małżeńskich stosunków majątkowych, prawa spadkowego łącznie z prawem testamentowym, postępowań upadłościowych, układowych i podobnych, bezpieczeństwa socjalnego, sądownictwa polubownego. Pod definicją orzeczenia rozumie się tu każde orzeczenie wydane poprzez sąd państwa członkowskiego, bezwzględnie na to, czy nazwano je wyrokiem, postanowieniem, nakazem zapłaty albo postanowieniem wykonawczym, łącznie z postanowieniem w przedmiocie wydatków postępowania wydanym poprzez urzędnika sądowego. Fundamentalnym założeniem jest zasada, odpowiednio z którą orzeczenia wydane w jednym kraju członkowskim są uznawane w innych krajach członkowskich, bez konieczności przeprowadzania specjalnego postępowania. Jeżeli sporna jest sprawa, czy orzeczenie powinno być uznane, każda ze stron, która powołała się na uznanie, może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie, Iż orzeczenie ma być uznane. Druga podstawowa zasada głosi, Iż orzeczenia sądu państwa członkowskiego, które są w tym kraju wykonalne, są realizowane w innym kraju członkowskim, jeśli ich wykonalność została tam stwierdzona na wniosek uprawnionego

Czym jest uznawanie i wykonywanie znaczenie w Słownik na U .