akcept co to jest
Co oznacza Akcept: płatnika do wykupienia weksla od jego uprawnionego posiadacza w wyznaczonym.

Czy przydatne?

Definicja Akcept

Definicja z ang. Acceptance, z niem. Akzeptanz.

Co to znaczy: w obrocie wekslowym zobowiązanie się płatnika do wykupienia weksla od jego uprawnionego posiadacza w wyznaczonym terminie płatności akcept jest konieczny w razie weksli trasowanych, nie występuje z kolei przy wekslach własnych jest on dokonywany zwykle w formie pisemnej, poprzez umieszczenie na wekslu słów \"akceptuję\" albo \"przyjmuję\" i podpisu akceptanta specjalną metodą akceptu jest - użytkowany w szczególności w międzynarodowych transakcjach handlowych - akcept bankowy, jest to zobowiązanie banku do wykupu weksla (w terminie płatności, albo przed tym terminem z zastosowaniem dyskonta)

Czym jest Akcept znaczenie w Słownik na A .