assets aktywa co to jest
Co oznacza Aktywa (ang. ASSETS): jednostki kapitał pochodzące ze składek , które inwestuje fundusz.

Czy przydatne?

Definicja Aktywa (ang. ASSETS)

Definicja z ang. Assets (ang. ASSETS), z niem. Vermögen (ang. AKTIVA).

Co to znaczy: Dorobek, środki gospodarcze, zasoby jednostki kapitał pochodzące ze składek , które inwestuje fundusz ogół składników majątkowych jednostki zasoby pozostające pod kontrolą jednostki, uzyskane wskutek przeszłych zdarzeń, które mają przynieść jednostce przyszłe korzyści ekonomiczne. Aktywa niematerialne. - aktywa finansowe, pozostałe aktywa (należności, wyliczenia międzyokresowe). Aktywa netto (z angielskiego: net assets) - aktywa jednostki zmniejszone o jej wszystkie zobowiązania. Co do wartości aktywa netto równe są kapitałowi własnemu jednostki. Aktywa bieżące netto (z angielskiego: net current assets) - nadwyżka aktywów bieżących nad bieżącymi zobowiązaniami, nazywana regularnie kapitałem pracującym (z angielskiego: working capital ) albo kapitałem obrotowym

Czym jest Aktywa (ang. ASSETS znaczenie w Słownik na A .