beta co to jest
Co oznacza Beta: danym funduszem. To jest współczynnik informujący, z jaką siłą stopy zwrotu.

Czy przydatne?

Definicja Beta

Definicja z ang. beta, z niem. beta.

Co to znaczy: Miara ryzyka rynkowego związanego z danym funduszem. To jest współczynnik informujący, z jaką siłą stopy zwrotu funduszu reagują na stopy zwrotu indeksu (najczęście to WIG). W razie większości funduszy współczynnik ten zawiera się w przedziale od zera do jedynki. Współczynnki bliski jedynki sugeruje, Iż wahania wartości jednostki uczestnictwa są zbliżone do zmian indeksu. W razie funduszy papierów wierzycielskich beta oscyluje wokół zera. W razie funduszy agresywnych - jedności

Czym jest Beta znaczenie w Słownik na B .