blokada środków rachunku co to jest
Co oznacza Blokada środków na rachunku bankowym: banku, przeważnie z tytułu udzielonego kredytu.

Czy przydatne?

Definicja Blokada środków na rachunku bankowym

Definicja z ang. Blockage of funds in the bank account, z niem. Die Blockierung der Mittel auf dem Bankkonto.

Co to znaczy: Rodzaj zabezpieczenia wierzytelności banku, przeważnie z tytułu udzielonego kredytu. Wierzyciel upoważnia bank do zablokowania na jego rachunku bankowym podanej stawki i pobrania po upływie określonego terminu środków niezbędnych do pokrycia powstałej wierzytelności

Czym jest Blokada środków na rachunku znaczenie w Słownik na B .