bony skarbowe co to jest
Co oznacza Bony skarbowe: emitowane poprzez Skarb Państwa, których termin wykupu nie przekracza.

Czy przydatne?

Definicja Bony skarbowe

Definicja z ang. Treasury bills, z niem. Schatzwechsel.

Co to znaczy: Krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane poprzez Skarb Państwa, których termin wykupu nie przekracza jednego roku nie są obiektem obrotu na giełdzie warszawskiej. Mają jednak one spore znaczenie dla określania tak zwany stopy wolnej od ryzyka. Wyznacznik ten pozwala ocenić racjonalność inwestycji, gdzie perspektywa zysku niesie za sobą także podjęcie ryzyka straty, części albo całości kapitału. Ponadto, rentowność bonów skarbowych brana jest pod uwagę przy obliczaniu poziomu rentowności obligacji, które są kwotowane na GPW

Czym jest Bony skarbowe znaczenie w Słownik na B .