cesja wierzytelności co to jest
Co oznacza Cesja wierzytelności: otrzymywania w przyszłości czynszu leasingowego. W innym znaczeniu.

Czy przydatne?

Definicja Cesja wierzytelności

Definicja z ang. assignment of receivables, z niem. Abtretung von Forderungen.

Co to znaczy: Sprzedaż poprzez leasingodawcę praw do otrzymywania w przyszłości czynszu leasingowego. W innym znaczeniu - sposób zabezpieczania zobowiązań poprzez cesję własnych wierzytelności

Czym jest Cesja wierzytelności znaczenie w Słownik na C .