cesja co to jest
Co oznacza Cesja: umowy na osobę trzecią w ubezpieczeniach znaczy zastrzeżenie, Iż wypłata.

Czy przydatne?

Definicja Cesja

Definicja z ang. Transfer, z niem. Abtretung.

Co to znaczy: Przelanie praw wynikających z danej umowy na osobę trzecią w ubezpieczeniach znaczy zastrzeżenie, Iż wypłata odszkodowania zostanie dokonana nie ubezpieczonemu, ale osobie (instytucji), na rzecz której dokonano cesji, na przykład cesji praw może zażądać bank w zamian za udzielenie kredytu

Czym jest Cesja znaczenie w Słownik na C .