Saldo debetowe

Oceń przydatność:

     

Definicja: Inaczej saldo ujemne zobowiązanie klienta w stosunku do banku powstałe wtedy, gdy wydatki właściciela rachunku są większe od wpływów.

Inne definicje inwestora na literę D

Inwestowanie:

  • Spółka giełdowa - Spółka publiczna, której akcje chociaż jednej emisji są dopuszczone
  • Cesja wierzytelności - Sprzedaż przez leasingodawcę praw do otrzymywania w przyszłości
  • Punkty terminowe - Różnica stóp procentowych pomiędzy dwoma walutami wyrażona w punktach

Co znaczy Debetowe saldo? opis, inwestycje.