Saldo debetowe

Oceń przydatność:

     

Definicja: Inaczej saldo ujemne zobowiązanie klienta w stosunku do banku powstałe wtedy, gdy wydatki właściciela rachunku są większe od wpływów.

Inne definicje inwestora na literę D

Inwestowanie:

  • Wskaźnik, P/BV (pl. C/WK) - Wskaźnik, który obliczamy dzieląc bieżącą cenę akcji przez wartość
  • Trasat - Osoba, której trasant poleca zapłacenie sumy wekslowej. Trasat jest
  • Marża oraz opłata manipulacyjna - Ang. Load - prowizja związana z kupieniem udziałów w funduszu
  • Stop-lista - Lista zastrzeżonych kart płatniczych. Karty mogą się znaleźć na
  • Umowa leasingu - Dwustronne oświadczenie woli między leasingobiorcą i leasingodawcą

Co znaczy Debetowe saldo? opis, inwestycje.