Definicja Debetowe saldo

Oceń przydatność:

Definicja: Inaczej saldo ujemne zobowiązanie klienta w stosunku do banku powstałe wtedy, gdy wydatki właściciela rachunku są większe od wpływów.

Inne definicje inwestora na literę D

Inwestowanie:

  • Czym jest Jednostka monetarna Opis Jest to waluta stosowana w systemie pieniężnym danego kraju
  • Czym jest Odsetek kapitalizacja Opis odsetek od pieniędzy złożonych na rachunku bankowym odsetki nie wybrane przez klienta po określonym okresie oszczędzania zostają dopisane do kwoty podstawowej, wpłaconej na
  • Czym jest Merchant akceptant Opis Osoba fizyczna lub prawna, przyjmująca kartą płatniczą należność za dostarczone towary lub usługi
  • Czym jest Bonds yankee Opis Obligacje denominowe w dolarach amerykańskich, emitowane na rynku amerykańskim przez zagraniczne przedsiębiorstwa badź władze krajów obcych
  • Czym jest Walutowa klauzula Opis którym wypłacana suma jest zdenominowana w walucie kraju kupującego zmienia się w zależności od kursu wymiany waluty kraju kupującego względem kursu waluty kraju sprzedającego

Co znaczy Debetowe saldo? opis, inwestycje.

Co to jest Saldo debetowe opis.