Czy pomogło?

Definicja Debetowe saldo

Definicja: Inaczej saldo ujemne zobowiązanie klienta w stosunku do banku powstałe wtedy, gdy wydatki właściciela rachunku są większe od wpływów.

Inne definicje inwestora na literę D

Inwestowanie:

  • Czym jest Refinansujący bank Opis Bank, który odkupuje przyszłe wierzytelności z tytułu realizacji umów leasingu od firmy leasingowej
  • Czym jest Elixir Opis system rozliczeń międzybankowych, w których wyeliminowano przesyłanie dokumentów papierowych między bankami. Wszystkie informacje potrzebne dla prawidłowego opracowania i
  • Czym jest Przedawnienie Opis ile spełnione są określone wymogi - dotyczy: zwolnienia z długu (przedawnienie zwalniające, unieważniające, umarzające), uzyskania osobowego wzgl. rzeczowego prawa (nabycie prawa
  • Czym jest Nieskładkowy rok Opis uniemożliwa mu samodzielne opłacanie składek, niektóre towarzystwa przez rok regulują je za niego, w tym czasie nie zmienia się zakres ich odpowiedzialności stosowany w
  • Czym jest Bankructwo Opis jednostki gospodarującej (dłużnika), polegająca na braku możliwości uregulowania zobowiązań wobec wierzycieli bankructwo przedsiębiorstwa (np. przedsiębiorstwa, banku, spółki z

Co znaczy Debetowe saldo? opis, inwestycje.

Co to jest Saldo debetowe opis.