Saldo debetowe

Oceń przydatność:

     

Definicja: Inaczej saldo ujemne zobowiązanie klienta w stosunku do banku powstałe wtedy, gdy wydatki właściciela rachunku są większe od wpływów.

Inne definicje inwestora na literę D

Inwestowanie:

  • Kwotowanie bezpośrednie - (Direct quotation) - kurs wymiany walut, w którym wartość jednostki
  • Prowizja - Wynagrodzenie za usługi i czynności bankowe, ustalone procentowo w
  • Transza kredytowa - Wykorzystywana przez kredytobiorcę część kredytu przyznanego przez

Co znaczy Debetowe saldo? opis, inwestycje.