Definicja Debetowe saldo

Oceń przydatność:

Definicja: Inaczej saldo ujemne zobowiązanie klienta w stosunku do banku powstałe wtedy, gdy wydatki właściciela rachunku są większe od wpływów.

Inne definicje inwestora na literę D

Inwestowanie:

  • Czym jest Obowiązkowe rezerwy Opis obowiązkowa wpłata na rachunek banku komercyjnego w banku centralnym, stanowi to zabezpieczenie dla klientów banku komercyjnego przed jego ewentualnym bankructwem sposób na
  • Czym jest Elliotta fal teoria Opis instrumentów poruszają się zgodnie z cyklem pięć fal hossy, trzy fale bessy. Teoria fal Elliotta ma charakter fraktalny co oznacza, że wzory pojawiające się na wykresach
  • Czym jest Fra agreement rate forward Opis procentową. Zabezpiecza on kupca kontraktu FRA przed wzrostem stóp procentowych (np. zabezpieczenie kredytu) lub sprzedawcę kontraktu FRA przed spadkiem stóp procentowych (np
  • Czym jest Pda akcji do prawo Opis jego na akcje spółki. W Polsce często towarzyszy on nowym emisjom akcji. Nabywca akcji uzyskuje również prawa do akcji. Na rynku wtórnym pojawiają się one w kilka do kilkunastu
  • Czym jest Końcowa wartość Opis Wartość przyszła nierównomiernego strumienia przepływów środków pieniężnych

Co znaczy Debetowe saldo? opis, inwestycje.

Co to jest Saldo debetowe opis.