Saldo debetowe

Oceń przydatność:

     

Definicja: Inaczej saldo ujemne zobowiązanie klienta w stosunku do banku powstałe wtedy, gdy wydatki właściciela rachunku są większe od wpływów.

Inne definicje inwestora na literę D

Inwestowanie:

  • Present Value (PV) - Zobacz wartość obecna
  • Zlecenie stop - Zlecenie, zawierające restrykcje dotyczące wykonania transakcji
  • Płatność - (PMT) - Payment - stały przepływ środków pieniężnych
  • Rachunek bieżący - Rachunek bankowy służący do gromadzenia środków pieniężnych i
  • Outsourcing - Przekazanie wykonywania pewnych działań operacyjnych firmie

Co znaczy Debetowe saldo? opis, inwestycje.