Saldo debetowe

Oceń przydatność:

     

Definicja: Inaczej saldo ujemne zobowiązanie klienta w stosunku do banku powstałe wtedy, gdy wydatki właściciela rachunku są większe od wpływów.

Inne definicje inwestora na literę D

Inwestowanie:

  • Ryzyko walutowe - Jest to ryzyko na które narażone są firmy posiadające zobowiązania
  • Waloryzacja - Jest to proces polegający na przywróceniu wartości zdeprecjonowanym
  • Transakcja pakietowa - Transakcja giełdowa zawierana poza sesją, której minimalną wielkość (
  • Wskaźnik, P/BV (pl. C/WK) - Wskaźnik, który obliczamy dzieląc bieżącą cenę akcji przez wartość

Co znaczy Debetowe saldo? opis, inwestycje.