Definicja Debetowe saldo

Oceń przydatność:

Definicja: Inaczej saldo ujemne zobowiązanie klienta w stosunku do banku powstałe wtedy, gdy wydatki właściciela rachunku są większe od wpływów.

Inne definicje inwestora na literę D

Inwestowanie:

  • Czym jest Dochodowości krzywa Opis wzajemnych relacji między stopami procentowymi i różnymi terminami zapadalności. Kształt krzywej odzwierciedla oczekiwania rynkowe dotyczące kształtowania się poziomu przyszłych
  • Czym jest Zwrotu stopa Opis wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 24
  • Czym jest Kapitałowa spółka Opis elementem jest majątek spółki (kapitał) należy do nich spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od spółek osobowych wyróżnia je: zmienny kapitał i skład osobowy
  • Czym jest Cvv2 cvc2 Opis weryfikacji przy transakcjach przeprowadzanych kartami płatniczymi w Internecie. Zwykle umieszczany jest on na rewersie karty, na pasku na podpis, zaraz po numerze karty (lub jego

Co znaczy Debetowe saldo? opis, inwestycje.

Co to jest Saldo debetowe opis.