Definicja Debetowe saldo

Oceń przydatność:

Definicja: Inaczej saldo ujemne zobowiązanie klienta w stosunku do banku powstałe wtedy, gdy wydatki właściciela rachunku są większe od wpływów.

Inne definicje inwestora na literę D

Inwestowanie:

  • Czym jest Wartości przyrostu stałego strategia Opis Strategia inwestowania, która polega na tym, że łączna wartośc lokaty rośnie o stałą kwotę w regularnych odstępach czasu
  • Czym jest Beta Opis danym funduszem. Jest to współczynnik informujący, z jaką siłą stopy zwrotu funduszu reagują na stopy zwrotu indeksu (najczęście to WIG). W przypadku większości funduszy
  • Czym jest Renta Opis Szereg płatności równych kwot w równych odstępach czasu przez ustaloną liczbę okresów
  • Czym jest Przewalutowanie Opis Oznacza możliwość zmiany waluty kredytu na inną w okresie kredytowania najczęściej obarczona dodatkową prowizją bankową

Co znaczy Debetowe saldo? opis, inwestycje.

Co to jest Saldo debetowe opis.