Saldo debetowe

Oceń przydatność:

     

Definicja: Inaczej saldo ujemne zobowiązanie klienta w stosunku do banku powstałe wtedy, gdy wydatki właściciela rachunku są większe od wpływów.

Inne definicje inwestora na literę D

Inwestowanie:

  • Cena - Innymi słowy jest to ilość pieniędzy, jaką należy zapłacić za nabycie
  • Suma ubezpieczenia - Kwota, do wysokości której towarzystwo odpowiada za szkody poniesione
  • Warsaw Interbank Offer Bid Rate (WIBID) - Jest to roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki
  • Analiza wskaźnikowa - To metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na
  • Bank - Przedsiębiorstwo usługowe. Do zakresu jego działania należy

Co znaczy Debetowe saldo? opis, inwestycje.