Definicja Debetowe saldo

Oceń przydatność:

Definicja: Inaczej saldo ujemne zobowiązanie klienta w stosunku do banku powstałe wtedy, gdy wydatki właściciela rachunku są większe od wpływów.

Inne definicje inwestora na literę D

Inwestowanie:

  • Czym jest Procentowa stopa nominalna Opis Jest to stopa procentowa umowna lub deklarowana
  • Czym jest Wirr Opis Warszawski Indeks Rynku Równoległego, indeks typu dochodowego obejmujący akcje spółek notowanych na rynku równoległym, liczony od 31.12.1994
  • Czym jest Rozrachunkowy czek Opis wystawcy czeku udzieloną bankowi, aby obciążył jego rachunek bankowy kwotą, na jaką czek rozrachunkowy został wystawiony i uznał tą kwotą rachunek bankowy posiadacza czeku. Służy
  • Czym jest Ratalny kredyt Opis w okresie od 1 do 3 lat, przeznaczony na zakup towarów konsumpcyjnych, artykuły gospodarstwa domowego trwałego użytku czy pojazdy samochodowe
  • Czym jest Skarbowe bony Opis emitowane przez Skarb Państwa, których termin wykupu nie przekracza jednego roku nie są przedmiotem obrotu na giełdzie warszawskiej. Mają jednak one duże znaczenie dla określania

Co znaczy Debetowe saldo? opis, inwestycje.

Co to jest Saldo debetowe opis.