depozyt utrzymujący co to jest
Co oznacza Depozyt utrzymujący: kontraktu terminowego jest zobowiązana do utrzymywania na rachunku.

Czy przydatne?

Definicja Depozyt utrzymujący

Definicja z ang. deposit lasting, z niem. Anzahlung dauerhafte.

Co to znaczy: To jest suma gotówki, jaką każda strona kontraktu terminowego jest zobowiązana do utrzymywania na rachunku, poniżej której zostanie wezwana do dodatkowej koszty. W każdym wypadku, gdy utraty ponoszone wskutek codziennych rozrachunków rynkowych zredukują sumę gotówki poniżej poziomu depozytu utrzymującego, strona transakcji zostanie wezwana do uzupełnienia rachunku o wartość depozytu zmiennego, tzn. o kwotę takiej wysokości, by suma gotówki na rachunku była równa wartości depozytu początkowego

Czym jest Depozyt utrzymujący znaczenie w Słownik na D .