franching co to jest
Co oznacza Franchising: samodzielnymi przedsiębiorstwami, z których każde działa na własny rachunek.

Czy przydatne?

Definicja Franchising

Definicja z ang. Franchising, z niem. Franchising.

Co to znaczy: sposób współpracy pomiędzy samodzielnymi przedsiębiorstwami, z których każde działa na własny rachunek i swoje ryzyko. Franczyzobiorca podejmuje się sprzedaży dóbr i usług franczyzodawcy na ustalonym rynku i odpowiednio z określonymi uwarunkowaniami sprzedaży

Czym jest Franchising znaczenie w Słownik na F .