fundusz powierniczy co to jest
Co oznacza Fundusz powierniczy: majątkowa uczestników, o zmiennej wartości i stałym przeznaczeniu.

Czy przydatne?

Definicja Fundusz powierniczy

Definicja z ang. trust Fund, z niem. -Treuhandfonds.

Co to znaczy: Wyodrębniona finansowo wspólna masa majątkowa uczestników, o zmiennej wartości i stałym przeznaczeniu gospodarczym, zarządzana poprzez towarzystwo funduszy powierniczych. Odbiciem różnych strategii inwestycyjnych funduszy są sporo typów funduszy od funduszy rynku pieniężnego, funduszy obligacji, funduszy zrównoważonych, funduszy akcji, indeksowych czy na przykład arbitrażowych. Organem nadrzędnym wobec funduszu jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które może zarządzać różnymi funduszami równocześnie. Uczestnikiem funduszu może być osoba fizyczna, prawna i osoba nie posiadająca osobowości prawnej , która za wpłaty wniesione do funduszu nabywa jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne. Fundusz inwestycyjny może być utworzony jako: fundusz otwarty, specjalistyczny fundusz otwarty, fundusz zamknięty i fundusz mieszany

Czym jest Fundusz powierniczy znaczenie w Słownik na F .