jednostki uczestnictwa co to jest
Co oznacza Jednostki uczestnictwa: równej wartości - udziały ubezpieczonego w kapitale zgromadzonym.

Czy przydatne?

Definicja Jednostki uczestnictwa

Definicja z ang. Shares, z niem. Aktien.

Co to znaczy: Części funduszu ubezpieczeniowego o równej wartości - udziały ubezpieczonego w kapitale zgromadzonym na koncie ze składek i dopisów. Po złożeniu odpowiedniej dyspozycji wobec funduszu, inwestorzy nabywają jednostki uczestnictwa, a więc jednakowe prawa do udziału w aktywach netto funduszu. W zależności od wielkości wpłaty, uczestnik funduszu ma przydzieloną odpowiednią liczba jednostek uczestnictwa. Ubezpieczeni kupują jednostki uczestnictwa za część odprowadzanej składki, towarzystwo zaś inwestuje kapitał gromadzone w ich postaci

Czym jest Jednostki uczestnictwa znaczenie w Słownik na J .