Emerytalny program pracowniczy

Oceń przydatność:

     

Definicja: Trzeciofilarowa forma dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego organizowana przez pracodawcę dla pracowników.

Inne definicje inwestora na literę P

Inwestowanie:

  • Parkiet - Wyodrębnione w siedzibie giełdy miejsce, gdzie zawierane są
  • Kaucja - Pewna kwota pieniędzy określona w umowie wpłacana przez
  • Skala podatkowa - Określa przedziały dochodu podlegającego opodatkowaniu oraz kwoty, o
  • Dopuszczalne wahanie kursu (widełki) - Określone dla poszczególnych systemów notowań i typów papierów
  • Kredyt - Przekazanie kapitału (przeważnie pieniężnego) przez wierzyciela (

Co znaczy Pracowniczy program emerytalny? opis, inwestycje.