Definicja Pracowniczy program emerytalny

Oceń przydatność:

Definicja: Trzeciofilarowa forma dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego organizowana przez pracodawcę dla pracowników.

Inne definicje inwestora na literę P

Inwestowanie:

  • Czym jest Kredytowa transza Opis część kredytu przyznanego przez bank. Podzielenie kredytów na transze pozwala na zróżnicowanie warunków poszczególnych części kredytów tj. przeznaczenia, walut, spłaty kolejnych
  • Czym jest Rozliczeniowym rach w ciągły kredyt Opis klientowi może mieć stałe saldo debetowe, a spłacona część kredytu może być ciągle ponownie podejmowana. Maksymalne saldo debetowe ustalone jest za pomocą limitu i wysokości rat
  • Czym jest Przedmiot Opis wartość niematerialna i prawna w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Opierając się na tych przepisach przedmiotem leasingu może być sprzęt o wartości od 3500 zł określony w
  • Czym jest Płatnik Opis organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania podatku (obciążającego podatnika) oraz wpłacenia go we

Co znaczy Pracowniczy program emerytalny? opis, inwestycje.

Co to jest Emerytalny program pracowniczy opis.