Emerytalny program pracowniczy

Oceń przydatność:

     

Definicja: Trzeciofilarowa forma dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego organizowana przez pracodawcę dla pracowników.

Inne definicje inwestora na literę P

Inwestowanie:

  • Euroczek - Czek wprowadzony przez większość banków europejskich, nie
  • fuzja - Występuje wówczas, gdy z dwóch łączących się jednostek pozostaje
  • nominalna stopa procentowa - Jest to stopa procentowa umowna lub deklarowana

Co znaczy Pracowniczy program emerytalny? opis, inwestycje.