Definicja Pracowniczy program emerytalny

Oceń przydatność:

Definicja: Trzeciofilarowa forma dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego organizowana przez pracodawcę dla pracowników.

Inne definicje inwestora na literę P

Inwestowanie:

  • Czym jest Przedsiębiorstwo Opis mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu wykonuje działalność gospodarczą (czyli zarobkową działalność wytwórczą, handlową, budowlaną
  • Czym jest Redukcyjna franszyza Opis Rodzaj ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, która polega na obniżeniu każdego odszkodowania o określony procent lub kwotę, niezależnie od wielkości szkody
  • Czym jest Redyskontowy kredyt Opis komercyjnych weksle, które zostały przez nie uprzednio zdyskontowane. Bank komercyjny może przedstawić weksel do redyskonta w banku centralnym jeżeli chce zwiększyć swoją płynność

Co znaczy Pracowniczy program emerytalny? opis, inwestycje.

Co to jest Emerytalny program pracowniczy opis.