Definicja Pracowniczy program emerytalny

Oceń przydatność:

Definicja: Trzeciofilarowa forma dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego organizowana przez pracodawcę dla pracowników.

Inne definicje inwestora na literę P

Inwestowanie:

  • Czym jest Indeksacja Opis Podniesienie wysokości składki, którego wynikiem jest przyrost sumy ubezpieczenia. Za zgodą klienta towarzystwa indeksują składkę w rocznicę wykupienia polisy
  • Czym jest Fixing ang jednolity kurs Opis często ustalany jest dla akcji spółek o mniejszej płynności. W ciągu jednej sesji raz bądź kilka razy giełda ustala w określonych godzinach jeden kurs transakcyjny, który wynika z
  • Czym jest Kredytowych poręczeń fundusz krajowy Opis Krajowego. Poręczeniem funduszu może być objęty kredyt inwestycyjny oraz kredyt przeznaczony na zakup materiałów lub surowców do produkcji, zaciągnięty w banku krajowym lub
  • Czym jest Inwestycyjny certyfikat Opis wartościowy na okaziciela emitowany przez fundusze inwestycyjne typu zamkniętego. W przeciwieństwie do jednostek uczestnictwa, ich odpowiednika w przypadku funduszy otwartych
  • Czym jest Prowizja Opis Opłata ponoszona przez leasingobiorcę z tytułu kosztów administracyjnych zawarcia umowy i tzw. opłat manipulacyjnych

Co znaczy Pracowniczy program emerytalny? opis, inwestycje.

Co to jest Emerytalny program pracowniczy opis.