Definicja Pracowniczy program emerytalny

Oceń przydatność:

Definicja: Trzeciofilarowa forma dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego organizowana przez pracodawcę dla pracowników.

Inne definicje inwestora na literę P

Inwestowanie:

  • Czym jest Ubezpieczenia sumy konsumpcja Opis Oznacza zmniejszenie sumy ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania towarzystwa umożliwiają jej powiększenie dzięki dodatkowej składce
  • Czym jest Transferowy agent Opis który zawiera: podstawowe dane osobowe członków, dane o wpłatach składek do funduszu, dane o otrzymywanych wypłatach transferowych, przeliczenia tych składek,dane na temat wypłat
  • Czym jest Terminowy kontrakt Opis stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w ściśle określonym przyszłym terminie (dniu wygaśnięcia) i po ściśle określonej w momencie zawarcia
  • Czym jest Obecna wartość Opis dzisiejszym przyszłego przepływu środków pieniężnych lub wielu przepływów środków pieniężnych zdyskontowanych według odpowiedniej stopy procentowej

Co znaczy Pracowniczy program emerytalny? opis, inwestycje.

Co to jest Emerytalny program pracowniczy opis.