Definicja Pracowniczy program emerytalny

Oceń przydatność:

Definicja: Trzeciofilarowa forma dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego organizowana przez pracodawcę dla pracowników.

Inne definicje inwestora na literę P

Inwestowanie:

  • Czym jest Prawna osoba Opis gruncie polskiego kodeksu cywilnego z 1964 osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną osobowość prawną
  • Czym jest Issuer ang emitent Opis wystawca karty płatniczej, najczęściej bank lub instytucja finansowa, organizacja płatnicza
  • Czym jest Bullet Opis Inwestycja przynosząca stały dochód, charakteryzująca się tym, że odsetki i/lub wartość nominalna są płatne jednorazowo w dniu zapadalności instrumentu
  • Czym jest Zastawny list Opis dłużne na okaziciela, które znajdują się nieprzerwanie do dyspozycji emitenta do wydania i które mogą zostać przedstawione do transakcji na giełdzie
  • Czym jest Emerytalny fundusz otwarty Opis Gromadzi i inwestuje pieniądze członków, za które ubezpieczeni wykupią w przyszłości emerytury. OFE może być tworzony wyłącznie przez powszechne towarzystwo emerytalne

Co znaczy Pracowniczy program emerytalny? opis, inwestycje.

Co to jest Emerytalny program pracowniczy opis.