Emerytalny program pracowniczy

Oceń przydatność:

     

Definicja: Trzeciofilarowa forma dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego organizowana przez pracodawcę dla pracowników.

Inne definicje inwestora na literę P

Inwestowanie:

  • Spółka jawna - spółka działająca na podstawie kodeksu spółek handlowych nie różni
  • Reinwestycja - Ponowne nabycie jednostek uczestnictwa funduszu Korony, w którym
  • Depozytariusz - Bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) przechowuje
  • Cash flow - Zysk netto plus amortyzacja

Co znaczy Pracowniczy program emerytalny? opis, inwestycje.