zobowiązania co to jest
Co oznacza Zobowiązania: podmiotów, gdzie jedna strona jest zobowiązana do spełnienia pewnego.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązania

Definicja z ang. Liabilities, z niem. Verbindlichkeiten.

Co to znaczy: relacja prawny ?Xączący dwa albo więcej podmiotów, gdzie jedna strona jest zobowiązana do spełnienia pewnego świadczenia (zachowania się - działania, zaniechania, rzeczy - oznaczonych co do gatunku na przykład: pieniędzy, albo co do tożsamości), a druga strona uprawniona do odbioru tegoż świadczenia powstały w konsekwencji zobowiązania dług, występuje wówczas, gdy zachodzi różnica w okresie pomiędzy wymagalną datą spełnienia świadczenia, a wykonaniem zobowiązania - na przykład: opłatą. Zobowiązania można dzielić z racji na:a) rodzaj usług, tytuł na przykład: zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług, wynagrodzeń,b) sposób zapłaty, na przykład zobowiązania pieniężne, towarowe,c) osobę wierzyciela, na przykład zobowiązania podatkowe, bankowe,d) termin płatności - zobowiązania krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe,e) punktualność płacenia - zobowiązania poprawne, przeterminowane,f) tryb zapłaty - zobowiązania inkasowe, wekslowe

Czym jest Zobowiązania znaczenie w Słownik na Z .