Tłumacz przysięgły tekstów na literę A

 • Co znaczy Flores temporis alieni Tłumaczenie alieni temporis flores łac., kwiaty minionej epoki, minionego czasu
 • Co znaczy Aloha Tłumaczenie   aloha (hawajski) miłość, przyjaźń; delikatność, takt; używane jako powitanie i pożegnanie na Hawajach
 • Co znaczy Symbolicum animal Tłumaczenie animal symbolicum łac. zwierzę symbolizujące.   Etym. - z Ernsta Cassirera (Esej o człowieku 1, 2), 1944 r
 • Co znaczy Antylogia Tłumaczenie   antylogia zob. oksymoron.   Etym. - gr. antilogía 'sprzeczka; sprzeczność'; zob. anty-; log-; -log
 • Co znaczy Argot Tłumaczenie argot fr. [wym. argo] żargon; gwara środowiskowa, zwł. miejska; por. slang
 • Co znaczy Cano virumque arma Tłumaczenie arma virumque cano łac., broń i męża opiewam.   Etym. - początek Eneidy Wergiliusza
 • Co znaczy Kto sudji a Tłumaczenie a sudji kto? ros., a kimż są ci sędziowie? (por. quis custodiet ipsos custodes?).   Etym. - z Gribojedowa (Mądremu biada, 2
 • Co znaczy A Tłumaczenie   A- (przed samogł. AN-) w złożeniach: nie-; bez-; przeczenie; brak; zob. ab-; ad-.   Etym. - gr. a-, an- 'jw.'
 • Co znaczy Bas a Tłumaczenie à bas! fr., precz (z kim, z czymś)
 • Co znaczy Salut entendeur bon a Tłumaczenie à bon entendeur salut fr., kto zrozumiał, niech korzysta; mądrej głowie dość dwie słowie; por. dictum sapienti sat est
 • Co znaczy Marche bon a Tłumaczenie à bon marché fr., tanio
 • Co znaczy Capite a Tłumaczenie a capite zob. akapit. a capite ad calcem łac., od głowy do obuwia; od stóp do głów; w całości, całkiem
 • Co znaczy Cappella a Tłumaczenie a cappella [wym. ..kap...] (utwór chóralny) bez akompaniamentu, bez towarzyszenia instrumentów.   Etym. - wł. 'na sposób
 • Co znaczy King the at look may cat a Tłumaczenie a cat may look at (a. on) the king ang., i kotu wolno patrzeć na króla; nawet najnędzniejszy z poddanych ma pewne minimum uprawnień
 • Co znaczy Dream my of spirit the oer came change a Tłumaczenie a change came o'er the spirit of my dream ang., tu zaszła zmiana w scenach mojego widzenia.   Etym. - z Byrona (The Dream)
 • Co znaczy Cheval a Tłumaczenie à cheval fr., dosł. 'konno'; wojsk. (kolumna żołnierzy maszerująca) po obu stronach drogi a. rzeki; (w rulecie - stawka umieszczona) na
 • Co znaczy Conto a Tłumaczenie a conto wł., [wym. a konto] na poczet, na rachunek należności
 • Co znaczy Contrario a Tłumaczenie a contrario łac., przeciwnie
 • Co znaczy Judgement to come daniel a Tłumaczenie a Daniel come to judgement! ang., Daniel przyszedł nas rozsądzić!; zob. Daniel.   Etym. - z Szekspira (Kupiec wenecki, 4, 1)
 • Co znaczy Deucalione a Tłumaczenie a Deucalione łac., od czasów Deukaliona, od czasów potopu; por. post diluvium; Iove nondum barbato; consule Planco.   Etym. -&
 • Co znaczy Deux a Tłumaczenie à deux fr., [wym. a dö:] we dwoje, sam na sam
 • Co znaczy Discretion a Tłumaczenie à discretion fr., [wym. a diskresja] dowolnie, do własnego uznania; por. dyskrecjonalny
 • Co znaczy Arms to farewell a Tłumaczenie (A) Farewell to Arms ang., Pożegnanie z bronią.   Etym. - tytuł powieści (1929) pisarza amer. Ernesta Hemingwaya (1898-1961)
 • Co znaczy Perdus fonds a Tłumaczenie à fonds perdus fr., na straty, na przepadłe; (wypłata) bez widoków na odzyskanie pieniędzy a. otrzymanie innego ekwiwalentu
 • Co znaczy Fortiori a Tłumaczenie a fortiori łac., tym bardziej, tym słuszniej, tym niewątpliwiej, z tym mocniejszą racją
 • Co znaczy Fresco a Tłumaczenie a fresco wł. [wym. a fresko] (dosł. na świeżym); technika malarstwa ściennego na świeżym, jeszcze wilgotnym tynku (por. fresk; al secco)
 • Co znaczy Eos cognoscetis eorum fructibus a Tłumaczenie a fructibus eorum cognoscetis eos łac., z owoców ich poznacie je.   Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 7, 15 i 20)
 • Co znaczy Giorno a Tłumaczenie a giorno wł., [wym. a dżorno], (oświetlony) jak w dzień
 • Co znaczy Gogo a Tłumaczenie à gogo fr., pod dostatkiem, w bród, w obfitości, do woli
 • Co znaczy Horse a for kingdom my horse a horse a Tłumaczenie a horse! a horse! my kingdom for a horse! ang., konia! konia! moje królestwo za konia!   Etym. - z Szekspira (Ryszard III, 5
 • Co znaczy Clos huis a Tłumaczenie à huis clos fr., [wym. a üi klo] przy drzwiach zamkniętych, bez wstępu dla publiczności
 • Co znaczy Jour a Tłumaczenie à jour fr., [wym. a żu:r] (księgowość, statystyka itp., prowadzone) na bieżąco, na dzień bieżący, bez zaległości
 • Co znaczy La a Tłumaczenie à la na sposób, w rodzaju (w zwrotach wziętych z jęz. fr.).   Etym. - fr. skrót od à la mode, à la maniere 'na sposób'
 • Co znaczy Heure bonne la a Tłumaczenie à la bonne heure! fr., okrzyk, wyrażający zadowolenie, aprobatę, chętne przyzwolenie. à la derobée fr., ukradkiem, po kryjomu. à la carte
 • Co znaczy Fourchette la a Tłumaczenie (déjeuner) à la fourchette [wym. ... furszet] śniadanie, na które podano zimne mięsa a. wędliny.   Etym. - fr. 'jw.'
 • Co znaczy Grecque la a Tłumaczenie à la grecque fr., dosł. 'po grecku', (potrawa) gotowana w oliwie z ziołami i sokiem cytrynowym a. z octem
 • Co znaczy Adiabatyczny Tłumaczenie   adiabatyczny fiz. odbywający się bez wymiany ciepła z otoczeniem.   Etym. - gr. adiábatos 'nie do przebycia'; zob. a
 • Co znaczy Guerre la a comme guerre la a Tłumaczenie à la guerre comme à la guerre fr., na wojnie, jak na wojnie; trzeba się dostosować nawet do przykrych okoliczności. à la jardinière fr., (
 • Co znaczy Perdu temps du recherche la a Tłumaczenie À la recherche du temps perdu fr., W poszukiwaniu straconego czasu (tł. Boya-Żeleńskiego).   Etym. - ogólny tytuł
 • Co znaczy Sauvette la a Tłumaczenie à la sauvette fr., pospiesznie; potajemnie, ukradkiem
 • Co znaczy Letuve a Tłumaczenie à l'étuvé fr., (potrawa duszona a. gotowana) na parze
 • Co znaczy Limine a Tłumaczenie a limine łac., dosł. od progu; od razu, z miejsca, bez dyskusji (odrzucić). à l'improviste fr., [a lęprowist] niespodzianie, znienacka. a
 • Co znaczy Ouvert livre a Tłumaczenie à livre ouvert fr., (wyłożyć treść zaraz) po otwarciu książki (obcego pisarza, klasyka); bez przygotowania; por. ad aperturam libri
 • Co znaczy Otkrywałsja prosto łarczik a Tłumaczenie a łarczik prosto otkrywałsja ros., a skrzynka otwierała się jak najzwyczajniej (tł. St. Kaczkowskiego); łatwo się było domyślić, nie trzeba
 • Co znaczy Toro et mensa a Tłumaczenie a mensa et toro łac., od stołu i łoża; zob. separatio
 • Co znaczy Dream nights midsummer a Tłumaczenie (A) Midsummer Night's Dream ang., Sen nocy letniej.   Etym. - tytuł komedii (ok. 1595 r.; wystaw. pol. 1872) Szekspira
 • Co znaczy Voyelles bleu o vert u rouge i blanc e noir a Tłumaczenie A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles fr., samogłoski: A czarne, E białe, I czerwone, U zielone, O niebieskie.   Etym.&
 • Co znaczy Outrance a Tłumaczenie à outrance fr., do ostateczności, do ostatka
 • Co znaczy Part a Tłumaczenie à part fr., [wym. a pa:r] oddzielnie, osobno; na bok; na uboczu; z wyjątkiem, oprócz
 • Co znaczy Eius verticem ad usque pedis planta a Tłumaczenie a planta pedis usque ad verticem eius łac., od podeszwy stopy do głowy jego; od stóp do głów.   Etym. - z Wulgaty (Hiob, 2
 • Co znaczy Be but mean not should poem a Tłumaczenie a poem should not mean, but be ang., wiersz nie powinien znaczyć, ale być.   Etym. - z Archibalda MacLeisha (Streets in the
 • Co znaczy Point a Tłumaczenie à point fr., w odpowiednim (dobrym) momencie; (mięso) nie nazbyt dosmażone (dopieczone)
 • Co znaczy Esse ad posse a Tłumaczenie a posse ad esse łac., od możliwości do rzeczywistości
 • Co znaczy Posteriori a Tłumaczenie a posteriori łac., dosł. z następstwa (log.); (poznanie) na podstawie doświadczenia, po doświadczeniu; na podstawie faktów; przez indukcję
 • Co znaczy Vista prima a Tłumaczenie a prima vista zob. a vista
 • Co znaczy Priori a Tłumaczenie a priori łac., dosł. z założenia, z racji log.; (poznanie) niezależnie od doświadczenia, przed doświadczeniem; intuicyjnie; przez dedukcję
 • Co znaczy Propos a Tłumaczenie à propos fr., [wym. a propo] (powiedzieć co) przy sposobności, w związku z (tym) tematem, notabene; w samą porę, odpowiednio
 • Co znaczy Bottes de propos a Tłumaczenie à propos de bottes fr., (mówić) dosł. na temat butów; bez związku z tematem, nie na temat; por. dywagacja.   Etym. - 
 • Co znaczy Rebours a Tłumaczenie à (a. au) rebours fr., na opak, na wspak, na odwrót; wstecz
 • Co znaczy Demi et ruse ruse a Tłumaczenie à rusé, rusé et demi fr., na (przechytrzenie) spryciarza (trzeba) półtora spryciarza
 • Co znaczy Blizko tak wozmożno tak było sczastie a Tłumaczenie a sczastie było tak wozmożno, tak blizko! ros., a szczęście było tak dostępne, tak blisko!   Etym. - z Puszkina (Eugeniusz
 • Co znaczy Journey sentimental a Tłumaczenie (A) Sentimental Journey ang., Podróż sentymentalna.   Etym. - skrót tytułu (pełny tytuł: A Sentimental Journey through
 • Co znaczy Sous a Tłumaczenie à sous fr., automat, maszyna automatyczna, której mechanizm uruchamia się przez wrzucenie w otwór monety; niektóre z tych automatów dają
 • Co znaczy Desire named streetcar a Tłumaczenie (A) Streetcar Named Desire ang., Tramwaj zwany pożądaniem.   Etym. - tytuł sztuki (1947) pisarza amer. Tennessee Williamsa (
 • Co znaczy Old of times the of tale a Tłumaczenie a tale of the times of old! ang., opowieść z dawnych czasów!   Etym. - Jamesa Macphersona (Pieśni Osjana), 1760-63 r.; u
 • Co znaczy Tergo a Tłumaczenie a tergo łac., od tyłu; (indeks a. t.) ułożony w porządku alfabetycznym nie pierwszych, ale ostatnich liter wyrazów (np. a, ba, baba
 • Co znaczy Ever for joy a is beauty of thing a Tłumaczenie a thing of beauty is a joy for ever ang., rzecz piękna jest radością wieczną.   Etym. - z Johna Keatsa (Endymion, 1), 1818 r
 • Co znaczy Travers a et tort a Tłumaczenie à tort et à travers fr., na oślep, nieopatrznie, niebacznie. à tout prix fr., za wszelką cenę; por. coûte que coûte. à tout seigneur tout
 • Co znaczy Matrimonii vinculo a Tłumaczenie a vinculo matrimonii łac., prawn., dosł. (uwolnienie) z więzi małżeńskiej; unieważnienie małżeństwa z powodu pokrewieństwa, bigamii itp
 • Co znaczy Vista a Tłumaczenie a vista wł., (wykonanie utworu z nut) bez przygotowania; (a) prima vista; por. ad aperturam libri
 • Co znaczy Jest da słuszajet waska a Tłumaczenie a Was'ka słuszajet da jest ros., a Maciek słucha i żre (tł. Stanisława Kaczkowskiego).   Etym. - z Kryłowa (Kot i kucharz)
 • Co znaczy Godities nie muzykanty w wsjo sadities ni kak druzja wy a Tłumaczenie a wy, druzja, kak ni sadities', wsjo w muzykanty nie godities' ros., a wy, przyjaciele, jakkolwiek siadacie, na muzykantów się nie zdacie
 • Co znaczy Ab Tłumaczenie   AB- w złożeniach: od-; (ruch) od (czegoś); oddzielenie (się); nieobecność; różnica.   Etym. - łac. ab 'od'; por
 • Co znaczy Asinos ad equis ab Tłumaczenie ab equis ad asinos łac., z koni na osły; z deszczu pod rynnę
 • Co znaczy Hinc ab Tłumaczenie ab hinc łac., od zaraz; od tego miejsca. ab hodierno łac., od dziś. ab hoc et ab hac łac., o tym i owym; tak i siak; trzy po trzy
 • Co znaczy Tempore illo ab Tłumaczenie ab illo tempore łac., od tej pory. ab intestato łac., prawn. (dziedziczenie) bez testamentu, ustawowe. ab initio łac., od początku. ab
 • Co znaczy Principium iove ab Tłumaczenie ab Iove principium łac., początek od Jowisza, tj. (zaczynać) od sprawy a. osoby najważniejszej.   Etym. - z Wergiliusza (
 • Co znaczy Irato ab Tłumaczenie ab irato łac., w gniewie, w afekcie
 • Co znaczy Ovo ab Tłumaczenie ab ovo od samego początku, od Adama i Ewy.   Etym. - łac. 'od jaja.' Horacy (Sztuka poetycka, 147), sławi Homera, że nie
 • Co znaczy Omnes disce uno ab Tłumaczenie ab uno disce omnes (właśc. crimine ab uno...) łac., po tym jednym (przykładzie ich łajdactwa) sądź ich wszystkich.   Etym. - 
 • Co znaczy Condita urbe ab Tłumaczenie ab urbe condita (a. anno urbis conditae) łac., od (roku) założenia miasta.   Etym. - tzn. Rzymu, czyli od początku ery
 • Co znaczy Abakus Tłumaczenie   abakus archit. kwadratowa płyta na głowicy kolumny, wspierająca arcHITRAW, Tabl. 27; mat. abak, prymitywne liczydło ręczne z kulkami
 • Co znaczy Abandon Tłumaczenie   abandon prawn. zgłoszone po wypadku zrzeczenie się przez ubezpieczonego własności ubezpieczonej (statku a. ładunku) na rzecz zakładu
 • Co znaczy Abbe Tłumaczenie   abbé francuski opat, fr. ksiądz.   Etym. - fr. 'opat; ksiądz' z późn.łac. abbas, zob. opactwo
 • Co znaczy Abbozzo Tłumaczenie   abbozzo, abozzo wł. 'szkic', plast. szkicowy zarys dzieła sztuki, pierwszy, przybliżony, pobieżny zarys obrazu na płótnie, z grubsza
 • Co znaczy Abc Tłumaczenie   ABC skrót terminu: atomowe, biologiczne i chemiczne (środki bojowe).   Etym. - zob. atom; biologia; chemia
 • Co znaczy Abderyta Tłumaczenie   abderyta gupiec, kiep, tępak, kołtun; por. beocki.   Etym. - gr. abdēritēs 'mieszkaniec Abdery (miasta portowego w
 • Co znaczy Abditorium Tłumaczenie   abditorium Kośc rz.kat. skrzynia na relikwie.   Etym. - późn.łac. od łac. abdere 'ukrywać; chować'
 • Co znaczy Abdominalny Tłumaczenie   abdominalny brzuszny.   Etym. - łac. abdomen dpn. abdominis 'brzuch'
 • Co znaczy Abdykacja Tłumaczenie   abdykacja zrzeczenie się tronu, rezygnacja z władzy monarszej.   Etym. - łac. abdicatio 'wypędzenie, złożenie urzędu
 • Co znaczy Abenteuerroman Tłumaczenie   Abenteuerroman powieść przygodowa (np. W pustyni i w puszczy H. Sienkiewicza); fr. roman d'aventure.   Etym. - nm
 • Co znaczy Terrier aberdeen Tłumaczenie   Aberdeen terrier ang., terier szkocki o krótkich nogach, sztywnej i długiej sierści, potężnych szczękach i dużej głowie z małymi
 • Co znaczy Affidavit Tłumaczenie affidavit [wym. äfidejwit] dobrowolne, urzędowe, pisemne oświadczenie pod przysięgą   Etym. - ang. 'jw.' ze śrdw.łac. 'on
 • Co znaczy Aberracja Tłumaczenie   aberracja zboczenie, odchylenie; nienormalność (umysłu); wada soczewki, obiektywu, zniekształcająca a. zacierająca obraz; pozorne
 • Co znaczy Plures ad abiit Tłumaczenie abiit ad plures łac., przyłączył się do większości (tj. umarł).   Etym. - z Petroniusza (Uczta Trymalchiona, 42, 5)
 • Co znaczy Abiogeneza Tłumaczenie   abiogeneza biol. samorództwo.   abiogenny samorodny.   abiotyczny ekol. nieożywiony.   Etym. - zob. a-; bio
 • Co znaczy Abisalny Tłumaczenie   abisalny, abysalny, denny, dotyczący głębin oceanu (poniżej 1000 m); (por. bentos; litoral; nerytyczny; pelagial).   Etym. 
 • Co znaczy Abiturient Tłumaczenie   abiturient uczeń kończący szkołę średnią; maturzysta.   Etym. - śrdw.łac. abituriens dpn. abiturientis 'mający
 • Co znaczy Abiudykacja Tłumaczenie   abiudykacja prawn. decyzja sąd. odmawiająca przyznania praw własności.   abiuracja publiczne wyparcie się swoich
 • Co znaczy Ablacja Tłumaczenie   ablacja geol. (deszczowa) zmywanie przez deszcze powierzchniowej warstwy zwietrzeliny a. gleby; por. erozja; geol. (lodowcowa)
 • Co znaczy Ablegier Tłumaczenie   ablegier ogrod. odkład; por. aplegier(ek).   Etym. - nm. Ableger 'jw.' od ablegen 'złożyć; zdjąć'; ab- 'od-'; legen
 • Co znaczy Ablucja Tłumaczenie   ablucja obmycie, polewanie; Kośc. rz.kat. obmycie rytualne palców, kielicha przed mszą, podczas niej, po komunii itp.; (w l.mn.)
 • Co znaczy Abnegacja Tłumaczenie   abnegacja wyrzeczenie się; zaniedbanie się.   abnegat człowiek nie dbający o korzyści, wygody, przyjemności, powierzchowność
 • Co znaczy Abolicja Tłumaczenie   abolicja nakaz niewszczynania a. umorzenia postępowania karnego w stos. do pewnych kategorii przestępstw a. przestępców; por
 • Co znaczy Abominacja Tłumaczenie   abominacja obrzydzenie, wstręt, odraza.   Etym. - późn.łac. abominatio 'jw.' od abominari 'odżegnywać się od czegoś
 • Co znaczy Abonament Tłumaczenie   abonament przedpłata, opłata z góry za abonowanie, otrzymywanie czegoś (np. książek w czytelni, bibliotece) a. użytkowanie czegoś (
 • Co znaczy Abonowanie Tłumaczenie   abonowanie zob. abonament
 • Co znaczy Abordaż Tłumaczenie   abordaż dawn. szczepienie swego okrętu z nieprzyjacielskim dla zdobycia go w walce wręcz.   Etym. - fr. abordage 'jw
 • Co znaczy Abort Tłumaczenie   abort poronienie; przerwanie ciąży; skrobanka.   Etym. - łac. abortus 'płód przedwcześnie wydany, nieżywy' od aboriri
 • Co znaczy Aborygeni Tłumaczenie   aborygeni przest. ludność pierwotna, rdzenna; tuziemcy, tubylcy, krajowcy; autochtoni.   Etym. - łac. aborigines
 • Co znaczy Abraham Tłumaczenie   Abraham (przenieść się na łono Abrahama) żart. umrzeć.   Etym. - z Biblii (Ew. wg Łuk., 16, 22) o Łazarzu; hebr
 • Co znaczy Abrakadabra Tłumaczenie   abrakadabra bezsensowna gmatwanina, plątanina; zawiłe brednie.   Etym. - późn.łac. zaklęcie, formuła, umieszczana
 • Co znaczy Abrazja Tłumaczenie   abrazja niszczące działanie fal i przypływów na wybrzeże; por. erozja.   Etym. - śrdw.łac. abrasio 'odskrobywanie' z
 • Co znaczy Abrazo Tłumaczenie abrazo uścisk, objęcie, przyjęta w Ameryce Łac. forma witania się (mężczyzn).   Etym. - hiszp. 'uścisk, objęcie'; a- zob. ad
 • Co znaczy Abrewiacja Tłumaczenie   abrewiacja przest. skrót wyrazu w piśmie.   abrewiatury system skrótów używanych w grafice staroż. i śrdw.; muz. skróty
 • Co znaczy Affirmatim Tłumaczenie   affirmatim łac., twierdząco
 • Co znaczy Abrogacja Tłumaczenie   abrogacja odwołanie, zniesienie, uchylenie ustawy, przepisu prawnego, wyroku.   Etym. - łac. abrogatio 'odwołanie' z
 • Co znaczy Absces Tłumaczenie   absces ropień, wrzód.   Etym. - łac. abscessus 'ustępujący, odchodzący; jw.' od abscedere 'odstępować, uchodzić (
 • Co znaczy Absencja Tłumaczenie   absencja nieobecność, zwł. w miejscu pracy (usprawiedliwiona a. nie).   absentować się być nieobecnym; uchylać się od czego
 • Co znaczy Omen absit Tłumaczenie absit omen łac., oby nie w złą godzinę, na psa urok; por. mala avi
 • Co znaczy Absolucja Tłumaczenie   absolucja rozgrzeszenie, odpuszczenie grzechów (w czasie spowiedzi); zdjęcie kar kośc.; udzielenie odpustu zupełnego umierającemu. &
 • Co znaczy Dominium absolutum Tłumaczenie absolutum dominium łac., dosł. nieograniczona władza; określenie, którym szlachta piętnowała dążenie królów do wzmocnienia władzy monarszej
 • Co znaczy Absolwent Tłumaczenie   absolwent ten, kto ukończył szkołę, kurs, uczelnię; por. absolutorium.   Etym. - łac. absolvens dpn. absolventis p.pr
 • Co znaczy Absorbent Tłumaczenie   absorbent pochłaniacz, substancja absorbująca.   absorbować chem., fiz. pochłaniać, wiązać chemicznie; zajmować, interesować
 • Co znaczy Nota absque Tłumaczenie absque nota łac., bibl. (książki) bez oznaczenia (roku i miejsca wydania)
 • Co znaczy Abstrahować Tłumaczenie   abstrahować pomijać pewne cechy, sprawy na rzecz innych, nie uwzględniać czego.   abstrakcjonizm tendencja w plastyce XX w
 • Co znaczy Abstrakt Tłumaczenie   abstrakt (w informatyce) streszczenie dokumentu; filoz. powszechnik, abstrakcja.   Etym. - ang. abstract
 • Co znaczy Abstynent Tłumaczenie   abstynent człowiek wstrzemięźliwy, powstrzymujący się od czegoś, zwł. od picia alkoholu, palenia tytoniu; zwolennik abstynencji
 • Co znaczy Absurd Tłumaczenie   absurd niedorzeczność, nonsens, bzdura; lit., filoz. termin określający absurdalność a. bezcelowość kondycji ludzkiej z
 • Co znaczy Absyda Tłumaczenie   apsyda, absyda, półkolista a. wieloboczna część bazyliki, kościoła, zwykle zawierająca ołtarz gł., najczęściej zamykająca
 • Co znaczy Absynt Tłumaczenie   absynt nalewka spirytusowa na ziołach aromatycznych, piołunówka.   Etym. - fr. absinthe 'piołun; absynt' z gr
 • Co znaczy Abulia Tłumaczenie   abulia psych. chorobliwy brak a. niedostatek woli, niemożność podejmowania decyzji i urzeczywistnienia zamierzeń.   Etym. 
 • Co znaczy Usum tollit non abusus Tłumaczenie abusus non tollit usum łac., nadużycie nie niweczy prawa do właściwego użycia
 • Co znaczy Taceas ut accipis Tłumaczenie accipis, ut taceas łac., płacą ci za to, abyś milczał.   Etym. - z Marcjalista (Epigramy, 1, 95)
 • Co znaczy Mail air Tłumaczenie air mail [wym. ee mejl] poczta lotnicza.   Etym. - ang. 'jw.'; air 'powietrze' z gr. aēr, zob. aero-; ang. mail 'poczta'
 • Co znaczy Meum corpus est hoc comedite et accipite Tłumaczenie (accipite et comedite), hoc est corpus meum łac., (bierzcie i jedzcie), to jest ciało moje.   Etym. - Wulgata (Ew. wg Mat
 • Co znaczy Payment accommodation Tłumaczenie accommodation payment ang., dosł. 'zapłata grzecznościowa', umyślne zawyżenie rachunku o sumę, którą przedstawiciel (agent, reprezentant)
 • Co znaczy Debet se nemo accusare Tłumaczenie accusare nemo se debet łac., nikt nie musi oskarżać siebie samego
 • Co znaczy Accusativus Tłumaczenie   accusativus łac., gram. biernik accusativus tromtadraticus łac. makaroniczna, gram., żart. biernik tromtadracki, użyty błędnie
 • Co znaczy Acedia Tłumaczenie   acedia teol. (duchowa) apatia i obojętność; lenistwo zapowiadające degrengoladę.   Etym. - gr. akēdía, akedeía
 • Co znaczy Acetylen Tłumaczenie   acetylen etyn, gaz bezbarwny, palny, otrzymywany przez działanie wody na karbid, ważny surowiec przemysłu chem. (kauczuk syntet.)
 • Co znaczy Augustin lieber mein ach Tłumaczenie   ach, mein lieber Augustin zob. o du, lieber Augustin
 • Co znaczy Achates Tłumaczenie   Achates zob. fidus Achates
 • Co znaczy Dinitie achats Tłumaczenie achats d'initié fr., bezprawne operacje giełdowe osób mających dostęp do poufnych informacji dzięki "przeciekom" a. uprawianemu
 • Co znaczy Acheiropita Tłumaczenie   acheiropita, acheiropoieta plast. w sztuce chrześc. - obraz z wyobrażeniem głowy Chrystusa, zazw. późnobizantyjski, uważany późn. za
 • Co znaczy Movebo acheronta Tłumaczenie   Acheronta movebo zob. flectere si nequeo
 • Co znaczy Pięta achillesowa Tłumaczenie   Achillesowa pięta - czyjaś słaba strona.   Achillesa ścięgno - anat. końcowe ścięgno mięśnia trójgłowego łydki, mające przyczep
 • Co znaczy Achitofel Tłumaczenie   Achitofel zdradliwy doradca, wiarołomny przyjaciel.   Etym. - por. Biblia (2. Sam., 17, 15-23); A. był doradcą króla
 • Co znaczy Achondroplazja Tłumaczenie   achondroplazja, chondrodystrofia płodowa, najczęstsza przyczyna karłowatości, dziedziczna wada rozwojowa polegająca na braku komórek
 • Co znaczy Achromatyczny Tłumaczenie   achromatyczny opt. (układ) nie dający rozszczepienia na barwy widma, bezbarwny.   Etym. - gr. achrōmatos 'bezbarwny'
 • Co znaczy Achtel Tłumaczenie   achtel dawn. ósma część beczki, miara cieczy i ciał sypkich; beczułka.   Etym. - nm. Achtel 'ósma część' od ach '8'
 • Co znaczy Achterpik Tłumaczenie   achterpik, afterpik, skrajnik rufowy, żegl. wodoszczelna komora zderzeniowa na rufie statku; por. forpik.   achtersztag
 • Co znaczy Verloren bist du vaterland professoren achtundachtzig Tłumaczenie achtundachtzig Professoren: Vaterland, du bist verloren nm., 88 profesorów, ojczyzno, jesteś zgubiona.   Etym. - "
 • Co znaczy Rock acid Tłumaczenie acid rock odmiana muzyki rozrywkowej o charakterze psychodelicznym.   Etym. - ang. acid 'kwas'; zob. rock
 • Co znaczy Alta acqua Tłumaczenie acqua alta wł. dosł. 'wysoka woda', zwł. o częstych powodziach zatapiających historyczne śródmieście Wenecji
 • Co znaczy Tofana acqua Tłumaczenie Acqua Tofana wł., dosł. woda Tofany; śmiertelna trucizna.   Etym. - Tofana, trucicielka neapolitańska (zm. 1730 r.)
 • Co znaczy Fabula est acta Tłumaczenie acta est fabula łac., sztuka jest odegrana, skończona; por. finita la commedia
 • Co znaczy Gratuit acte Tłumaczenie   acte gratuit zob. l'acte gratuit
 • Co znaczy Eventu in non sed causa in libera actio Tłumaczenie actio libera in causa sed non in eventu łac., dosł. działanie wolne w przyczynie, ale nie w chwili popełnienia czynu; prawn. umyślne
 • Co znaczy Directe action Tłumaczenie action directe fr., polit., ekon. bezpośrednia (gwałtowna) interwencja
 • Co znaczy Painting action Tłumaczenie action painting [wym. äkszn pejnting] ang., dosł. 'malarstwo gestu' bezpośredni, instynktowny, agresywny gatunek malarstwa z lat 50. XX w
 • Co znaczy Replay action Tłumaczenie action replay [wym. äkszn riplej] bryt.ang., dosł. 'odtworzenie akcji', odtworzenie za pomocą magnetowidu najważniejszych momentów meczu a
 • Co znaczy Activite Tłumaczenie   activité art. sztuka akcji, pochodzące z happeningu akcje o przebiegu zaplanowanym, akcje-zabawy, akcje-metafory, akcje-prowokacje
 • Co znaczy Tetigisti rem acu Tłumaczenie acu rem tetigisti łac., dotknąłeś rzeczy igłą, tj. trafiłeś w sedno
 • Co znaczy Ad Tłumaczenie   A.D. zob. Anno Domini
 • Co znaczy Ad Tłumaczenie   AD- (a. A-) w złożeniach: do; przy; ruch ku czemu; dodatek, uzupełnienie; bliskość; początek działania.   Etym. - łac
 • Co znaczy Absurdum ad Tłumaczenie ad absurdum łac., (twierdzenie, rozumowanie doprowadzone) do niedorzeczności, do punktu, gdzie (jego) fałszywość staje się oczywista; por
 • Co znaczy Acta ad Tłumaczenie ad acta łac., [wym. ad akta] (sprawa odłożona) do akt, między sprawy załatwione, którymi dłużej zajmować się nie trzeba
 • Co znaczy Libri aperturam ad Tłumaczenie ad aperturam libri (a. aperto libro) łac., (wyłożyć treść zaraz) po otwarciu książki (obcego pisarza, klasyka); bez przygotowania (por. à
 • Co znaczy Verbum audiendum ad Tłumaczenie ad audiendum verbum łac., (dosł. dla usłyszenia słowa); (wezwanie) do wysłuchania reprymendy, admonicji, napomnienia
 • Co znaczy Angusta per augusta ad Tłumaczenie ad augusta per angusta łac., do wielkich (osiągnięć) przez wąskie (trudne, kręte dróżki); por. per aspera...   Etym. - z
 • Co znaczy Baculum ad Tłumaczenie   ad baculum zob. argumentum
 • Co znaczy Graecas calendas ad Tłumaczenie   ad Calendas Graecas zob. ad Kalendas
 • Co znaczy Captandum ad Tłumaczenie ad captandum (vulgus) łac., dla przypodobania się pospólstwu, dla zabawienia tłumu (często o argumentach odwołujących się gł. do uczuć)
 • Co znaczy Crumenam ad Tłumaczenie   ad crumenam zob. argumentum
 • Co znaczy Deliberandum ad Tłumaczenie ad deliberandum łac., do rozważenia, do rozpatrzenia
 • Co znaczy Depositum ad Tłumaczenie ad depositum łac., do przechowania, na przechowanie
 • Co znaczy Eundem ad Tłumaczenie ad eundem łac., (przyjąć na uniwersytet, do jakiejś instytucji, organizacji) na ten sam (stopień w hierarchii), z tą samą rangą, na to samo
 • Co znaczy Exemplum ad Tłumaczenie ad exemplum łac., na przykład. ad fontes łac., (sięgać) do źródeł. ad finem łac., do końca. ad extremum łac., na koniec, na ostatek
 • Co znaczy Hoc ad Tłumaczenie ad hoc łac., [wym. ...hok] doraźnie, specjalnie w tym celu, bez zamiaru szerszego, ogólniejszego zastosowania czy użytkowania
 • Co znaczy Hominem ad Tłumaczenie   ad hominem zob. argumentum
 • Co znaczy Ignorantiam ad Tłumaczenie   ad ignorantiam zob. argumentum
 • Co znaczy Infinitum ad Tłumaczenie ad infinitum łac., do nieskończoności; bez końca, bez granic
 • Co znaczy Interim ad Tłumaczenie ad interim łac. tymczasowy, chwilowy; (ważny a. funkcjonujący) tymczasowo
 • Co znaczy Graecas kalendas ad Tłumaczenie ad Kalendas Graecas nigdy; na święty nigdy (odłożyć coś).   Etym. - łac. '(dosł. na greckie kalendy) nigdy', gdyż gr
 • Co znaczy Leones ad Tłumaczenie ad leones łac., lwom (rzucić na pożarcie)
 • Co znaczy Lib ad Tłumaczenie ad libitum (ad lib.) łac., w dowolnej ilości, bez ograniczeń; ile dusza zapragnie; muz., teatr. do zmiany a. opuszczenia, wg uznania
 • Co znaczy Apostolorum limina ad Tłumaczenie ad limina apostolorum łac., do progów apostolskich; (podróż sprawozdawcza biskupa; pot. wszelka pielgrzymka) do Rzymu
 • Co znaczy Sum natus maiora ad Tłumaczenie ad maiora natus sum łac., jestem stworzony do wyższych rzeczy (spraw).   Etym. - św. Stanisław Kostka, 1566-7 r
 • Co znaczy Gloriam dei maiorem ad Tłumaczenie ad maiorem Dei gloriam łac., na większą chwałę bożą.   Etym. - dewiza twórcy zakonu jezuitów św. Ignacego Loyoli (1491-1556)
 • Co znaczy Inquirendum melius ad Tłumaczenie ad melius inquirendum łac., po bliższym, dokładniejszym zbadaniu
 • Co znaczy Minelli modum ad Tłumaczenie ad modum Minelli łac., (bryki, zawierające dosłowne, ogłupiające uczniów, przekłady z klasyków gr. i rz.) na sposób Minelliego; por. pons
 • Co znaczy Annos multos ad Tłumaczenie ad multos annos łac., (życzenie) wielu lat życia. ad nauseam łac. (aż) do mdłości, do obrzydzenia; por. usque ad nauseam
 • Co znaczy Oculos ad Tłumaczenie ad oculos łac., [wym. ok...] naocznie
 • Co znaczy Patres ad Tłumaczenie ad patres łac., (dosł. do ojców) na tamten świat; na łono Abrahama. ad publicandam łac., do opublikowania, obwieszczenia. ad referendum łac
 • Co znaczy Spectatores ad Tłumaczenie ad spectatores łac., teatr. do widzów, a nie do współaktorów skierowane słowa (wskazówka reżysera)
 • Co znaczy Unguem ad Tłumaczenie ad unguem (factus) łac., dosł. do paznokcia; precyzyjnie, skrupulatnie, starannie (wykonany). ad valorem łac., wg wartości (np. oclić). &
 • Co znaczy Vocem ad Tłumaczenie ad vocem łac., co się tyczy; w sprawie
 • Co znaczy Adagium Tłumaczenie   adagium łac., dawn. przysłowie
 • Co znaczy Adam Tłumaczenie   Adam 1. zwł. w wyrażeniu: stary (praojciec) Adam - natura ludzka nie dająca się zmienić, ani poprawić. 2. o meblach w późnym XVIII
 • Co znaczy Adamici Tłumaczenie   adamici nazwa różnych sekt (w płn. Afryce w II w., w Austrii i na Węgrzech w XIII w., w Sabaudii w XIV w., w Czechach i na Morawach
 • Co znaczy Adaptacja Tłumaczenie   adaptacja przekształcenie, przeróbka, przystosowanie do innego użytku; biol. przystosowanie organizmów w ciągu ich rozwoju
 • Co znaczy Adat Tłumaczenie   adat tradycyjne prawo jakigoś regionu zamieszkanego przez muzułmanów; prawo zwyczajowe, tradycyjny, niepisany kodeks regulujący
 • Co znaczy Addenda Tłumaczenie   addenda przypisy, dodatki, załączniki.   Etym. - łac. l.mn. r.nij. od addendus, gerundivum od addere 'dodawać'
 • Co znaczy Addio Tłumaczenie   addio bądź zdrów, do widzenia, żegnaj(cie).   Etym. - wł. 'jw.' od a Dio 'z Bogiem'; a, zob. ad-; Dio 'Bóg' z łac
 • Co znaczy Choroba addisona Tłumaczenie   Addisona choroba med. cisawica, przewlekła niewydolność nadnerczy.   Etym. - od nazwiska Thomasa Addisona (1739-1860)
 • Co znaczy Addytywny Tłumaczenie   addytywny będący wynikiem sumowania składników, sumą ich treści; por. leksykalizacja.   Etym. - późn.łac. additivus
 • Co znaczy Adekwatny Tłumaczenie   adekwatny odpowiedni, zgodny, przystosowany, ściśle dopasowany.   Etym. - łac. addaequatus p.p. od adaequare
 • Co znaczy Adept Tłumaczenie   adept początkujący, praktykant (w nauce, sztuce, zawodzie); wyznawca (sekty), zwolennik (doktryny, kierunku filoz., partii)
 • Co znaczy Adermina Tłumaczenie   adermina zob. pirydoksyna.   Etym. - zob. a-; -derma
 • Co znaczy Adherent Tłumaczenie   adherent zwolennik, stronnik, poplecznik.   adhezja przyleganie, przyczepność.   adhezyjny proces - prawn. powództwo
 • Co znaczy Adhortacja Tłumaczenie   adhortacja przest. upomnienie, zachęta.   Etym. - łac. adhortatio 'jw.' od adhortari 'napominać, zachęcać'; zob. ad
 • Co znaczy Est lis iudice sub adhuc Tłumaczenie (grammatici certant, et) adhuc sub iudice lis est łac., (gramatycy wiodą z sobą spór, i) rzecz jest dotąd nie rozstrzygnięta; nauka nie
 • Co znaczy Adiafora Tłumaczenie   adiafora filoz. rzecz, sprawa moralnie obojętna, ani dobra, ani zła; rytuał, ceremoniał relig., będący sprawą indywidualnego
 • Co znaczy Adidasy Tłumaczenie   adidasy (młodzieżowe) obuwie sportowe.   Etym. - od nazwy handl. Adidas
 • Co znaczy Adideacja Tłumaczenie   adideacja językozn. wykładnia znaczenia wyrazu przez skojarzenie z innym podobnym; zjawisko wtórnego zaliczania pewnych słów do
 • Co znaczy Adiectivum Tłumaczenie   adiectivum łac., gram. przymiotnik
 • Co znaczy Adieu Tłumaczenie adieu [wym. adiö:] przest. bądź zdrów; żegnaj(cie).   Etym. - fr. 'jw.'; a- z à 'do', zob. ad-; Dieu 'Bóg' z łac. deus, zob
 • Co znaczy Adiudykacja Tłumaczenie   adiudykacja prawn. decyzja sąd. przyznająca prawo własności.   Etym. - późn.łac. adiudicatio 'jw.' od adiudicare
 • Co znaczy Adiunkt Tłumaczenie   adiunkt najwyższy stopień pomocniczego pracownika naukowego (wyższy od starszego asystenta), posiadającego już tytuł doktora; tytuł
 • Co znaczy Adiustować Tłumaczenie   adiustować przygotować tekst do druku pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym i graficznym, dokonać adiustacji
 • Co znaczy Adiutant Tłumaczenie   adiutant oficer ordynansowy, przydzielony do osobistej dyspozycji wyższego dowódcy; (a. przyboczny) przydzielony do osoby głowy
 • Co znaczy Admass Tłumaczenie   admass bryt. ang., intensywna, natarczywa reklama przez media masowe w celu pobudzania obrotów handlowych, wywierająca szkodliwy
 • Co znaczy Administracja Tłumaczenie   administracja ogół czynności zawiadywania, zarządzania; ogół organów zajmujących się zarządzaniem; zarząd, personel kierowniczy; (a
 • Co znaczy Wostorg administratiwnyj Tłumaczenie administratiwnyj wostorg ros., delektowanie się, upajanie się, napawanie się swoją władzą.   Etym. - z Dostojewskiego (Biesy
 • Co znaczy Admiracja Tłumaczenie   admiracja podziw, uwielbienie, zachwyt.   admirować przest. podziwiać, uwielbiać.   Etym. - łac. admiratio
 • Co znaczy Admiralicja Tłumaczenie   admiralicja władze naczelne (ministerstwo) marynarki woj., floty (np. w Anglii); gmach admiralicji; korpus admirałów, najwyższych
 • Co znaczy Admonicja Tłumaczenie   admonicja przest. napomnienie, nagana, reprymenda.   Etym. - łac. admonitio 'ostrzeżenie' od admonēre 'napominać
 • Co znaczy Admor Tłumaczenie   admor tradycyjna nazwa używana przez chasydów na oznaczenie cadyka.   Etym. - akronim hebr. wyrazów znaczących: 'nasz
 • Co znaczy Adnotacja Tłumaczenie   adnotacja uwaga, dopisek, przypis, notatka; krótka informacja (np. bibliograficzna). ad notam łac., do wiadomości (przyjąć).  
 • Co znaczy Adonis Tłumaczenie   adonis piękny, czarujący, urodziwy młodzieniec (por. Apollo); bot. miłek.   Etym. - w mit. gr. imię młodzieńca (gr
 • Co znaczy Adoptować Tłumaczenie   adoptować uznać cudze dziecko za swoje, przysposobić, usynowić, dokonać adoptacji a. adopcji, przysposobienia.   Etym. -&
 • Co znaczy Adoracja Tłumaczenie   adoracja cześć, uwielbienie, zachwyt; Kośc. rz.kat. latria; ceremonia oddawania czci boskiej.   adorator wielbiciel.  
 • Co znaczy Adrenalina Tłumaczenie   adrenalina hormon wydzielany przez rdzeń nadnerczy, przyspieszający i wzmacniający pracę serca, zwężający naczynia krwionośne.  
 • Co znaczy Adsorpcja Tłumaczenie   adsorpcja powierzchniowe zagęszczanie się substancji na granicy dwu faz (np. stałej i gazowej).   Etym. - zob. ad
 • Co znaczy Adverbium Tłumaczenie   adverbium łac., gram. przysłówek
 • Co znaczy Advocaat Tłumaczenie   advocaat holenderski napój z brandy, jajek, cukru z wanilią i kawą.   Etym. - hol. skr. od advocatenborrel; advocaat
 • Co znaczy Diaboli advocatus Tłumaczenie advocatus diaboli [wym. adwokatus] obrońca sprawy niesłusznej a. złej (niekiedy: pragnący zmusić stronników sprawy słusznej do
 • Co znaczy Adwent Tłumaczenie   adwent w liturgii kat. okres obejmujący cztery tygodnie przed świętem Bożego Narodzenia.   adwentysta wyznawca Kościoła
 • Co znaczy Adwersarz Tłumaczenie   adwersarz dawn. przeciwnik.   Etym. - łac. adversarius 'przeciwnik' od adverter 'obracać ku czemu; po-, przestrzegać'
 • Co znaczy Adynata Tłumaczenie   adynata w folklorze - motywy humorystyczne oparte na nonsensie i dlatego rozśmieszające (por. Miles gloriosus, Münchhausen
 • Co znaczy Adyton Tłumaczenie   adyton miejsce w sanktuarium gr., do którego miały dostęp tylko osoby bezpośrednio związane z kultem; część świątyni gr., gdzie
 • Co znaczy Aedicula Tłumaczenie aedicula [wym. edikula], edykuł(a), staroż., archit. kapliczka z frontonem wspartym na kolumnach a. pilastrach; śrdw. model budowli.  
 • Co znaczy Aeger Tłumaczenie   aeger łac., chory; na uniwersytetach bryt. - urlop chorobowy.   aegrotat łac., dosł. 'jest chory', na uniwersytetach bryt. &
 • Co znaczy Aegikranion Tłumaczenie aegikranion [wym. egi...] plast. staroż. element dekoracyjny w kształcie koziej (a. baraniej) czaszki, zazw. na ołtarzach bóstw urodzaju
 • Co znaczy Mentem servare aequam Tłumaczenie aequam servare mentem łac., (pamiętaj) zachowywać równowagę duchową (w trudnych sytuacjach).   Etym. - wg Pieśni 2, 3, 1
 • Co znaczy Aer Tłumaczenie   AER(O)- w złożeniach: powietrze; atmosfera; powietrzny; oddechowy; gaz; lotniczy.   aerodynamika dział mechaniki obejmujący
 • Co znaczy Aeracja Tłumaczenie   aeracja techn. przewietrzanie, wentylacja pomieszczeń.   aerozole układy koloidowe powstające przez rozproszenie ciał stałych a
 • Co znaczy Perennius aere Tłumaczenie   aere perennius zob. exegi monumentum
 • Co znaczy Suae aetatis Tłumaczenie aetatis suae (XVI) łac., w wieku lat (szesnastu)
 • Co znaczy Afazja Tłumaczenie   afazja med. upośledzenie a. utrata zdolności mówienia a. rozumienia mowy spowodowana uszkodzeniem niektórych okolic mózgu; por
 • Co znaczy Afekt Tłumaczenie   afekt psych. silne, lecz krótkotrwałe wzruszenie, uniesienie; emocje, uczucie wywołane radością, przestrachem, gniewem itp.; przest
 • Co znaczy Afelium Tłumaczenie   afelium zob. aphelium
 • Co znaczy Afera Tłumaczenie   afera oszukańcze przedsięwzięcie, szalbierstwo, szwindel; brzydka sprawa, skandal; por. panama.   aferzysta szalbierz, oszust
 • Co znaczy Afereza Tłumaczenie   afereza jęz. zanik jednej a. kilku głosek na początku wyrazu; por. synkopa.   Etym. - późn.łac. aphaeresis 'jw.' z gr
 • Co znaczy Affenpinscher Tłumaczenie   Affenpinscher nm., 'małpi pinczer', znana od XVII w. rasa miniaturowych psów silnie zbudowanych, przypominających kształtem teriera
 • Co znaczy Airbus Tłumaczenie airbus [wym. äebas] autobus powietrzny, samolot odrzutowy do przewożenia pasażerów na krótkie a. średnie odległości.   Etym. -&
 • Co znaczy Action affirmative Tłumaczenie affirmative action amer.ang., dosł. 'akcja upewniająca', zespół praw amer. pochodzących z lat 60. XX w., mających ułatwić upośledzonym
 • Co znaczy Society affluent Tłumaczenie affluent society ang. [wym. äfluent sesajety] socjol. społeczeństwo zamożne, zasobne, mające obfitość dóbr.   Etym. - 
 • Co znaczy Affreux Tłumaczenie affreux [wym. afrö] biały najemnik na żołdzie któregoś z państw afrykańskich.   Etym. - fr. 'okropny, potworny; (ok. 1960)
 • Co znaczy Afgani Tłumaczenie   afgani waluta afgańska (=100 pul).   Etym. - afg. (pusztu) afghani 'afgański; jw.'
 • Co znaczy Aficionado Tłumaczenie aficionado [wym. afisjonado] entuzjastyczny zwolennik (zwł. jakiejś gałęzi sportu), miłośnik, amator (np. kinoman, meloman, bibliofil)
 • Co znaczy Afiks Tłumaczenie   afiks zrostek, słowotwórcza cząstka wyrazu, występująca przed rdzeniem (prefiks, przedrostek), po nim (sufiks, przyrostek) a
 • Co znaczy Afiliacja Tłumaczenie   afiliacja (w l.mn.) powiązania, związki przez pośrednie ogniwa; dawn. przyjęcie do rodziny, herbu, loży masońskiej; przyłączenie. &
 • Co znaczy Afirmacja Tłumaczenie   afirmacja potwierdzenie, zgoda, uznanie, aprobata.   afirmatywa przest. w głosowaniu: znak zgody, poparcia (biała gałka); por
 • Co znaczy Aflaston Tłumaczenie   aflaston zob
 • Co znaczy Afonia Tłumaczenie   afonia med. brak głosu, utrata głosu.   Etym. - gr. aphōnia 'niemota'; zob. a-; -fon(ia)
 • Co znaczy Aforystyczny Tłumaczenie   aforystyczny mający cechy aforyzmu.   aforyzm zwięzłe zdanie, wyrażające myśl moralną, filoz. itp., maksyma, sentencja, "
 • Co znaczy Afrikaans Tłumaczenie   afrikaans język Burów, od 1925 r. urzędowy (obok ang.) język Republiki Płd. Afryki powstały na bazie dialektów hol. XVII w.  
 • Co znaczy Noire afrique Tłumaczenie   Afrique noire zob. l'Afrique noire
 • Co znaczy Afro Tłumaczenie   afro ang., krzaczasto nastroszona fryzura z mocno skręconych włosów, pierw. wzorowana na uczesaniu pop. w niektórych okolicach
 • Co znaczy Afrodyzjak Tłumaczenie   aphrodisiacum, afrodyzjak, środek (roślina, lek itd.) pobudzający a. wzmagający popęd płciowy.   Etym. - n.łac. z gr
 • Co znaczy Afront Tłumaczenie   afront uchybienie, ubliżenie, zniewaga, obelga.   Etym. - fr. affront 'jw.; hańba'; zob. ad-; łac. frons, zob
 • Co znaczy Afrykata Tłumaczenie   afrykata jęz. spółgłoska zwarto-szczelinowa, np. ć.   Etym. - łac. affricatus, p.p. od affricare 'pocierać'
 • Co znaczy Afryt Tłumaczenie   afryt, efryt, ifryt w wierzeniach muzułm. okrutny demon, zły duch.   Etym. - arab. ifrit 'jw.'
 • Co znaczy Lotion aftershave Tłumaczenie after-shave lotion [wym. szejw] ang., płyn po goleniu; zob. lotion
 • Co znaczy Aga Tłumaczenie   aga stopień oficerski w sułtańskiej Turcji; tytuł, godność (również relig.) u wschodnich mahometan.   Etym. - tur
 • Co znaczy Agada Tłumaczenie   (h)agada opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu czytana w 1. i 2. wieczór święta Paschy; część Talmudu powstała w II-IV w., złożona z
 • Co znaczy Agal Tłumaczenie   agal zob. kufia
 • Co znaczy Agamia Tłumaczenie   agamia bezżeństwo; współżycie płciowe nie tworzące stałych par; por. mono-, poligamia.   Etym. - gr. agamía 'celibat'
 • Co znaczy Agapant Tłumaczenie   agapant bot. lilia afrykańska.   agape gr., filoz. miłość niebiańska (przeciwstawiana ziemskiej, Erosowi); pierw. chrześc
 • Co znaczy Agar Tłumaczenie   agar(-agar) malaj., wysuszony produkt otrzymywany z krasnorostów mórz jap. i chiń., używany gł. do przygotowywania stałych pożywek w
 • Co znaczy Agat Tłumaczenie   agat minerał, odmiana chalcedonu, różnobarwnie wstęgowany, twardy, używany do wyrobu moździerzyków, pryzmatów do wag precyzyjnych i
 • Co znaczy Age Tłumaczenie   âge fr., wiek; lata. quatrième âge fr., czwarty wiek, starość. deuxième âge fr., drugi wiek, młodość. premier âge fr., pierwszy wiek
 • Co znaczy Agelasta Tłumaczenie   agelasta człowiek, który nie umie się szczerze śmiać ani uśmiechać; człowiek bez poczucia humoru.   Etym. - fr
 • Co znaczy Agencja Tłumaczenie   agencja placówka, biuro, ekspozytura instytucji, przedsiębiorstwa, państwa; filia; (a. prasowa, publicystyczna, telegraficzna
 • Co znaczy Aggiornamento Tłumaczenie aggiornamento [wym. adżdżo...] odroczenie, odłożenie na inny termin; zaktualizowanie, uwspółcześnienie, modernizcja; polityka
 • Co znaczy Agio Tłumaczenie agio [wym. ażjo], ażio, nadwyżka kursu dewiz, obligacji, akcji itp. ponad ich wartość nominalną, będąca, obok spadku kursu poniżej wartości
 • Co znaczy Agitacja Tłumaczenie   agitacja oddziaływanie na opinię w celu jednania zwolenników dla jakiejś sprawy, idei, poglądu.   agitator.   Etym. 
 • Co znaczy Aglomeracja Tłumaczenie   aglomeracja nagromadzenie, skupienie się, zlewanie się, stapianie się; zespół miejski, skupienie zabudowy; zabudowany i uzbrojony
 • Co znaczy Aglutynacja Tłumaczenie   aglutynacja med. zlepianie się, sklejanie rozproszonych w płynnym środowisku komórek (bakterii, pierwotniaków, krwinek) pod wpływem
 • Co znaczy Agnat Tłumaczenie   agnat krewny w linii męskiej a. po ojcu, po mieczu; osoba wchodząca do rodziny przez adopcję a. małżeństwo; por. enat, kognat.  
 • Co znaczy Flammae vestigia veteris agnosco Tłumaczenie agnosco veteris vestigia flammae łac., znów czuję iskrę dawnego płomienia.   Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 4, 23); w tł
 • Co znaczy Agnostyk Tłumaczenie   agnostyk zwolennik agnostycyzmu, idealistycznego poglądu filoz., negującego (częściowo) możliwość poznania świata i rządzących nim
 • Co znaczy Agnozja Tłumaczenie   agnozja med. częściowa a. całkowita utrata zdolności rozpoznawania znanych przedmiotów, zwł. za pomocą wzroku, słuchu i dotyku, zazw
 • Co znaczy Dei agnus Tłumaczenie Agnus Dei łac., baranek boży (tj. Chrystus); początek modlitwy odmawianej w czasie mszy.   Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Jana, 1
 • Co znaczy Agogika Tłumaczenie   agogika muz. indywidualne odchylenia od tempa i rytmu utworu wprowadzone przez wykonawcę, którym towarzyszyć też mogą zmiany
 • Co znaczy Agonia Tłumaczenie   agonia walka ze śmiercią, dogorywanie, konanie.   agonothetes w staroż. Grecji - organizator zawodów publ.; sędzia na zawodach
 • Co znaczy Agora Tłumaczenie   agora zgromadzenie lud. w miastach-państwach staroż. Grecji; miejsce obrad takiego zgromadzenia, gł. plac, rynek; por. forum.  
 • Co znaczy Agrafia Tłumaczenie   agrafia upośledzenie umiejętności pisania na skutek uszkodzenia odpowiednich ośrodków mózgowych; por. afazja.   Etym. -&
 • Co znaczy Agrariusz Tłumaczenie   agrariusz dawn. obszarnik; członek partii polit. właścicieli ziemskich, rolników.   agrarny rolniczy, rolny.   Etym. 
 • Co znaczy Agrawacja Tłumaczenie   agrawacja med. subiektywne wyolbrzymianie, przejaskrawianie istniejących objawów choroby przez pacjenta (nerwicowe a. umyślne); dawn
 • Co znaczy Agregat Tłumaczenie   agregat całość powstała przez połączenie niejednorodnych części (przez agregację); techn. zespół łącznie pracujących maszyn; log
 • Co znaczy Agrege Tłumaczenie agrégé [wym. agreże] tytuł naukowy uniwersytetów fr., bel. i in., nadawany kandydatowi na nauczyciela licealnego a. profesora, wykładowcę
 • Co znaczy Agrement Tłumaczenie agrément [wym. agremã] wstępna zgoda państwa na osobę przedstawiciela dyplomatycznego innego państwa; (por. akredytowanie; persona non
 • Co znaczy Agresja Tłumaczenie   agresja zbrojna napaść jednego państwa na drugie; psychol. postawa agresywna.   agresywny napadający, zaborczy; napastliwy
 • Co znaczy Agronom Tłumaczenie   agronom rolnik-fachowiec, specjalista w dziedzinie agronomii, teoretycznej i praktycznej nauki o gospodarstwie rolnym.  
 • Co znaczy Denfants plus ny il ah Tłumaczenie ah, il n'y plus d'enfants! fr., ach, nie ma już dzieci (w dzisiejszych czasach)!   Etym. - z Moliera (Chory z urojenia, 2
 • Co znaczy Chose quelque savoir de chose belle la ah Tłumaczenie ah, la belle chose de savoir quelque chose! fr., doprawdy, jak to miło coś umieć! (tł. Boya-Żeleńskiego).   Etym. - z
 • Co znaczy Reakcja aha Tłumaczenie   aha! reakcja zob. reakcja aha
 • Co znaczy Ahaswer Tłumaczenie   Ahaswer Żyd Wieczny Tułacz ze śrdw. legendy, skazany na ustawiczną tułaczkę, gdyż nie pozwolił, aby Chrystus w drodze na Golgotę
 • Co znaczy Ahimsa Tłumaczenie   ahimsa w dżajnizmie, hinduizmie, buddyzmie - zasada niekrzywdzenia, niezabijania istot żywych, realizowana również przez Gandhiego
 • Co znaczy Aid Tłumaczenie AID inicjały wyrazów ang.: artificial insemination by donor 'sztuczne zapłodnienie przez dawcę' (1966); por. AIH
 • Co znaczy Aidedecamp Tłumaczenie aide-de-camp [wym. e:d dö kã] fr., adiutant
 • Co znaczy Aidememoire Tłumaczenie aide-mémoire [wym. ed memuar] notatka dyplomatyczna, przesyłana dla powtórzenia a. uzupełnienia na piśmie oświadczenia ustnego a
 • Co znaczy Taidera ciel le aidetoi Tłumaczenie aide-toi, le ciel t'aidera fr., pomóż sobie, a niebo tobie pomoże.   Etym. - z bajki Le chartier embourbé (1668 r.) Jeana de
 • Co znaczy Aids Tłumaczenie AIDS [wym. ejdz] inicjały ang. nazwy Acquired Immune Deficiency Syndrome 'nabyty zespół niewydolności immunologicznej' (niedoboru
 • Co znaczy Aih Tłumaczenie AIH inicjały wyrazów ang.: artificial insemination by husband 'sztuczne zapłodnienie przez małżonka' (1966); por. AID
 • Co znaczy Aikido Tłumaczenie   aikidō jap., japońska metoda samoobrony składająca się z szeregu chwytów i pchnięć, wymagająca wielkiej koncentracji i harmonijnego
 • Co znaczy Ailant Tłumaczenie   ailant bot. bożodrzew.   Etym. - n.łac. Ailanthus 'jw.' z jęz. mieszkańców wyspy Ambon (na Molukkach) ai lanto dosł
 • Co znaczy Aioli Tłumaczenie aioli [wym. ajoli] sos prowansalski, rodzaj majonezu, mocno przyprawiony czosnkiem, podawany zazw. do ryby.   Etym. - fr. (
 • Co znaczy Terrier airedale Tłumaczenie airedale terrier ang., [wym. eedejl terje] wielki terier o twardej i sztywnej, czarnobrunatnej sierści; por. teriery.   Etym. -&
 • Co znaczy Aizkolaris Tłumaczenie   aizkolaris gra baskijska - zawody w rąbaniu drzewa
 • Co znaczy Słona na łajet czto silna ona znat moska aj Tłumaczenie aj, Mos'ka! znat' ona silna, czto łajet na słona! ros., aj, Mopsik malusi! skoro szczeka na słonia, jak silny być musi! (tł. Charix).  
 • Co znaczy Aja Tłumaczenie   aja w Indiach - ind. niańka, służąca (ang. ayah).   Etym. - hindi ājā, āja z port. aia 'guwernantka; niańka
 • Co znaczy Ajatollah Tłumaczenie   ajatollah przywódca religijny szyitów w Iranie.   Etym. - n.pers. z arab., dosł. 'znak Boga'
 • Co znaczy Ajent Tłumaczenie   ajent, agent, przedstawiciel, komisant, dziś zwł. w handlu i gastronomii.   ajentura.   Etym. - łac. agens dpn
 • Co znaczy Ajer Tłumaczenie   ajer bot. tatarak.   Etym. - ukr. z tur. agyr
 • Co znaczy Ajmak Tłumaczenie   ajmak mong., jednostka podziału adm.-terytorialnego w Mongolii
 • Co znaczy Ajnsztajn Tłumaczenie   ajnsztajn zob. einstein
 • Co znaczy Ajtiologia Tłumaczenie   ajtiologia zob. etiologia
 • Co znaczy Akacja Tłumaczenie   akacja 1. hist. okręt bizant. jedno- a. dwumasztowy z ożaglowaniem rejowym. 2. bot. rodzaj z rodziny mimozowatych obejmujący
 • Co znaczy Akademia Tłumaczenie   akademia nazwa niektórych wyższych uczelni; instytucja, towarzystwo zrzeszające najwybitniejszych przedstawicieli nauki a. sztuki
 • Co znaczy Akanie Tłumaczenie   akanie w ros. jęz. lit., w ros. dialektach płd. i w jęz. białorus. - wymawianie w sylabach nieakcentowanych samogłoski a zamiast
 • Co znaczy Akant Tłumaczenie   akant rodzaj bylin a. krzewów o wielkich, kolczastych liściach, rosnących w stepach i pustyniach Azji i na wybrzeżach M
 • Co znaczy Akapit Tłumaczenie   akapit ustęp tekstu zaczynający się od nowego wiersza; wiersz początkowy takiego ustępu tekstu, zwykle wcięty, wiersz akapitowy; por
 • Co znaczy Akatyst Tłumaczenie   akatyst nazwa hymnów wielkopostnych Wsch. Kościoła Ortodoksyjnego śpiewanych na stojąco ku czci Chrystusa, Matki Boskiej a. jednego
 • Co znaczy Akceleracja Tłumaczenie   akceleracja biol. wcześniejsze (w porównaniu z innymi narządami) wykształcenie się jakiegoś narządu w rozwoju zarodka; szybsze
 • Co znaczy Akcent Tłumaczenie   akcent uwydatnienie, wzmocnienie, wyróżnienie sylaby w wyrazie a. w zestroju akcentowym (a. wyrazu w zdaniu) za pomocą przycisku
 • Co znaczy Akcept Tłumaczenie   akcept ekon. zobowiązanie się do zapłaty określonej sumy pieniędzy (por. czek; weksel).   akceptacja akcept; zgoda
 • Co znaczy Akces Tłumaczenie   akces przystapienie do czego; wzięcie udziału w czym.   akcesoria dodatkowe składniki wyposażenia, przybory konieczne, ale nie
 • Co znaczy Akcesja Tłumaczenie   akcesja przyjmowanie i rejestracja materiału wpływającego do biblioteki; sygnatura (akcesyjna) na książce; akces.   Etym. 
 • Co znaczy Akrostych Tłumaczenie   akrostych wiersz, w którym pierwsze litery (sylaby a. wyrazy) kolejnych wersów tworzą wyraz a. szereg wyrazów.   Etym. -&
 • Co znaczy Akcja Tłumaczenie   akcja działanie, działalność, ruch, czynność; zbiorowe wystąpienie, zespołowe przedsięwzięcie, impreza; walka, bitwa; fabuła, wątek
 • Co znaczy Akcjonariat Tłumaczenie   akcjonariat ekon., polit., system, w którym pracownicy przedsiębiorstwa są zbiorowym właścicielem części jego akcji.   Etym.&
 • Co znaczy Akcydens Tłumaczenie   akcydens filoz. zmienna, zależna, przypadkowa, nieistotna cecha rzeczy (por. atrybut; substancja); drobne roboty drukarskie (poza
 • Co znaczy Akcyjny Tłumaczenie   akcyjny dotyczący akcji; dorywczy, doraźny.   Etym. - zob. akcja
 • Co znaczy Akcyza Tłumaczenie   akcyza podatek pośredni od pewnych artykułów spożywczych, użytkowych a. usług wliczany w ich cenę; urząd pobierający ten podatek. &
 • Co znaczy Aklamacja Tłumaczenie   aklamacja (przyjęcie a. odrzucenie wniosku, uchwały przez aklamację) - jednomyślnie, bez głosowania, oklaskami.   Etym. -&
 • Co znaczy Aklimatyzacja Tłumaczenie   aklimatyzacja przystosowanie się do zmienionych warunków środowiska, zwł. klimatycznych.   aklimatyzować (się).   Etym.&
 • Co znaczy Akme Tłumaczenie   akme gr., szczyt, najwyższy punkt, rozkwit, dojrzałość, kulminacja, przesilenie
 • Co znaczy Akmeizm Tłumaczenie   akmeizm kierunek w poezji ros. 1912-22, zainicjowany przez Nikołaja S. Gumilowa, jedna z odmian neoklasycyzmu, głosząca odejście od
 • Co znaczy Akolita Tłumaczenie   akolita kleryk, posiadający ostatnie z tzw. święceń niższych; przen. pomocnik; zwolennik.   Etym. - gr. akólouthos
 • Co znaczy Akomodacja Tłumaczenie   akomodacja przystosowanie się; nastawność soczewki oka, zjawisko przystosowania układu optycznego oka do wyraźnego widzenia.  
 • Co znaczy Akompaniament Tłumaczenie   akompaniament wtór, tło muz., uzupełniająca partia instrumentalna towarzysząca melodii, wykonywanej przez głos solowy, chór a
 • Co znaczy Akonit Tłumaczenie   akonit bot. tojad.   Etym. - łac. aconitum 'jw.' z gr. akóniton 'jp.'
 • Co znaczy Akord Tłumaczenie   akord równoczesne brzmienie (co najmniej trzech) dźwięków różnej wysokości, dobranych wg zasad harmonii.   akordeon klawiszowy
 • Co znaczy Akr Tłumaczenie   akr jednostka powierzchni ziemi w rolnictwie krajów anglosaskich (4046,9 m 2).   Etym. - ang. acre 'nazwa dawnych
 • Co znaczy Akredytowanie Tłumaczenie   akredytowanie uwierzytelnienie, udzielenie przedstawicielowi dypl. pełnomocnictwa do pełnienia funkcji; por. agrément.  
 • Co znaczy Akro Tłumaczenie   AKRO- w złożeniach: początek; koniec; szczyt; wierzchołek; najwyższy punkt; wysokość; anat. kończyna.   Etym. - gr
 • Co znaczy Akrobacja Tłumaczenie   akrobacja (lotnicza) wykonywanie samolotem figur wyższego pilotażu; (cyrkowa) produkcje art. gimnastyków cyrkowych.   akrobata
 • Co znaczy Akrofobia Tłumaczenie   akrofobia med. chorobliwy lęk wysokości, obawa towarzysząca przebywaniu w miejscach otwartych o stromym spadku.   Etym. -&
 • Co znaczy Akrolit Tłumaczenie   akrolit staroż. posąg wykonany z dwu a. więcej materiałów (np. ciało z marmuru, ubiór z drewna a. brązu); por. chryzelefantyna. &
 • Co znaczy Akropol Tłumaczenie   akropol w miastach staroż. Grecji - wzgórze warowne, cytadela, ośrodek kultu relig. (jak np. w Atenach).   Etym. - gr
 • Co znaczy Akroterion Tłumaczenie   akroterion archit. naszczytnik, dekoracyjny motyw rzeźbiarski (np. palmeta, woluta, liść akantu, waza, popiersie) wieńczący
 • Co znaczy Akrybia Tłumaczenie   akrybia skrupulatność, pedanteria, ścisłość, zwł. jako cecha zawodowa filologa.   Etym. - gr. akríbeia 'dokładność
 • Co znaczy Akselbanty Tłumaczenie   akselbanty plecione sznury noszone na ramieniu przez generałów, oficerów sztabu gen., adiutantów, żandarmów itp. w niektórych
 • Co znaczy Akseroftol Tłumaczenie   akseroftol witamina A (wzrostowa, przeciwinfekcyjna).   Etym. - zob. a-; gr. ksērophthalmía 'kseroftalmia, suchość
 • Co znaczy Aksjologia Tłumaczenie   aksjologia nauka o wartościach, (ogólna) teoria wartości(owania).   aksjomat log. twierdzenie (systemu dedukcyjnego) przyjęte
 • Co znaczy Akson Tłumaczenie   akson najdłuższa wypustka komórki nerwowej.   aksonometria perspektywa równoległa: dział geom. wykreślnej, zajmujący się
 • Co znaczy Akt Tłumaczenie   akt czynność, czyn; przejaw (np. rozpaczy); dokument urzędowy, prawny, notarialny; część utworu scenicznego; nagie ciało ludzkie
 • Co znaczy Aktualizacja Tłumaczenie   aktualizacja uwspółcześnienie.   aktualny dotyczący współczesności; będący na czasie; bieżący; obecnie ważny.   Etym. 
 • Co znaczy Aktyn Tłumaczenie   aktyn chem. pierwiastek promieniotwóRCZY, Tabl. 1.   aktynowce chem. grupa (rodzina) ciężkich promieniotwórczych pierwiastków:
 • Co znaczy Aktyw Tłumaczenie   aktyw grupa najczynniejszych działaczy organizacji polit. a. społ., aktywistów.   aktywny czynny, energiczny; działający; chem
 • Co znaczy Akumulacja Tłumaczenie   akumulacja gromadzenie (się); geol. nagromadzenie się (osadów); ekon. gromadzenie środków z części dochodu narod. nie przeznaczonej
 • Co znaczy Akupunktura Tłumaczenie   akupunktura ludowa chińsko-jap. metoda leczenia (zwł. gośćca, nerwobólów, zapaleń), polegająca na wbijaniu złotych a. srebrnych
 • Co znaczy Perfuma akustyczna Tłumaczenie   akustyczna perfuma, biały hałas, miłe dla ucha dźwięki, którymi zagłusza się cichsze od niego, ale dokuczliwe hałasy (np. dźwięki
 • Co znaczy Akustyczny Tłumaczenie   akustyczny dźwiękowy, głosowy; posiadający dobrą akustykę, nie powodujący zakłóceń i zniekształceń dźwięków.   akustyka fiz
 • Co znaczy Akw Tłumaczenie   AKW(A)-, AKWE-, AKWI- w złożeniach: woda; wodo-; wodny.   Etym. - łac. aqua dpn. aquae 'woda'; por. okowita
 • Co znaczy Albigensi Tłumaczenie   albigensi sekta w Kośc. kat. działająca w płd. Francji (Tuluza, Albi) w XI-XIII w.   Etym. - od nazwy miasta Albi (
 • Co znaczy Albinos Tłumaczenie   albinos człowiek, zwierzę (a. roślina) dotknięta albinizmem, bielactwem, brakiem a. niedoborem barwnika w skórze, włosach, sierści
 • Co znaczy Albion Tłumaczenie   Albion staroż. i lit. nazwa Anglii.   Etym. - łac. Albion 'Britannia'. Perfidny Albion - hasło z czasów Rewolucji Fr
 • Co znaczy Diem notare lapillo albo Tłumaczenie albo lapillo notare diem łac., zaznaczyć dzień białym kamykiem jako dzień szczęśliwy (zgodnie z obyczajem starorzymskim); por. nigro
 • Co znaczy Akwaforta Tłumaczenie   akwaforta wgłębna, kwasorytnicza technika graficzna powielania rycin wykonanych na pokrytej woskiem płycie miedzianej, trawionej
 • Co znaczy Akwatorium Tłumaczenie   akwen, akwatorium, obszar pokryty wodą (odpowiednik terenu); w portach: reda, awanport, baseny i kanały portowe.   Etym. 
 • Co znaczy Akwedukt Tłumaczenie   akwedukt wodociąg nadziemny doprowadzający wodę ze źródeł górskich, zwł. w staroż. i śrdw., przewodami (na mostach i wiaduktach)
 • Co znaczy Akwilon Tłumaczenie   akwilon dawn., poet. ostry wiatr płn.(-wsch.); por. bora.   Etym. - łac. aquilo dpn. aquilonis 'jw.; bóstwo
 • Co znaczy Akwizytor Tłumaczenie   akwizytor pracownik przedsiębiorstwa zajmujący się akwizycją, pozyskiwaniem nabywców, zbieraniem zamówień a. zawieraniem umów o
 • Co znaczy Dente al Tłumaczenie al dente wł., dosł. 'na ząb', potrawa nie nazbyt miękka
 • Co znaczy Fine al Tłumaczenie al fine wł., muz. do końca utworu; zob. da capo
 • Co znaczy Fresco al Tłumaczenie   al fresco często spotykane zamiast a fresco
 • Co znaczy Pari al Tłumaczenie al pari wł., (dosł. na równi) kurs walut a. papierów wartościowych zgodny z ich wartością nominalną; por. parytet
 • Co znaczy Secco al Tłumaczenie al secco wł., [wym. ...sekko] (dosł. na sucho) technika malarstwa ściennego na wyschniętym tynku; por. a fresco
 • Co znaczy Alabaster Tłumaczenie   alabaster minerał, drobnoziarnista odmiana gipsu, zazw. biała i przeświecająca (ale niekiedy żółta, czerwona a. szara) stosowana od
 • Co znaczy Lampa aladyna Tłumaczenie   Aladyna lampa - magiczny przedmiot, spełniający wszelkie życzenia posiadacza.   Etym. - arab. Aladdin, syn krawca
 • Co znaczy Yorick poor alas Tłumaczenie alas, poor Yorick! ang., ach, biedny Jorik!   Etym. - z Szekspira (Hamlet, 5, 1); słowa, które wypowiada Hamlet na widok
 • Co znaczy Alastor Tłumaczenie   alastor staroż. zbrodniarz, morderca; mściciel zamordowanego; mit. gr. duch (bóstwo) pomsty za zbrodnię.   Etym. - gr
 • Co znaczy Alasz Tłumaczenie   alasz słodki likier kminkowy przyprawiany gorzkimi migdałami, korzeniem dzięgla, anyżkiem i skórką pomarańczową.   Etym. 
 • Co znaczy Alba Tłumaczenie   alba biała, lniana szata liturgiczna, sięgająca do kostek, noszona przez księży pod ornatem. alba lux łac., białe, blade światło (
 • Co znaczy Albanizacja Tłumaczenie   albanizacja dobrowolna izolacja polit. jakiegoś kraju i wynikłe z niej zubożenie kult. i gosp.   Etym. - od nazwy
 • Co znaczy Albedo Tłumaczenie   albedo stosunek ilości promieniowania odbitego do ilości promieniowania padającego, określający zdolność odbijania promieniowania
 • Co znaczy Albertyn Tłumaczenie   albertyn brat reguły trzeciej zakonu św. Franciszka.   Etym. - od imienia brata Alberta (Adama Chmielowskiego), który
 • Co znaczy Albuminy Tłumaczenie   albuminy chem. liczna grupa białek (gł. zwierzęcych) rozpuszczalnych w wodzie i w rozcieńczonych roztworach soli (np. białko jaja
 • Co znaczy Strofa alcejska Tłumaczenie   alcejska strofa - lit. czterowierszowa, złożona z dwóch wierszy 11-zgłoskowych, jednego 9-zgłoskowego i jednego 10-zgłoskowego
 • Co znaczy Alchemia Tłumaczenie   alchemia chemia i filoz. śrdw., która usiłowała dokonać przemiany metali nieszlachetnych w złoto, zmieniając proporcje czterech tzw
 • Co znaczy Verbe du alchimie Tłumaczenie Alchimie du verbe fr., Alchemia słowa.   Etym. - utwór Arthura Rimbauda zawarty w tomie Saison en enfer; 'Sezon w piekle' (
 • Co znaczy Dies alcyonei Tłumaczenie alcyonei dies łac., dosł. dni zimorodków; dni spokoju i ciszy; czas pogodny i szczęśliwy.   Etym. - tł. z Arystofanesa (
 • Co znaczy Aldyny Tłumaczenie   aldyny piękne wydania klasyków gr., rz. i wł., m.in. pierwsze wydania Arystofanesa, Arystotelesa, Demostenesa, Plutarcha, Platona
 • Co znaczy Ale Tłumaczenie ale ang. [wym. ejl] silnie chmielone, mocne, jasne piwo ang. górnej fermentacji; por. stout
 • Co znaczy Est iacta alea Tłumaczenie alea iacta est zob. iacta alea est!   aleatoryczny por. stochastyczny.   aleatoryzm typ nowoczesnej konstrukcji dzieła muz
 • Co znaczy Egenus factus sum quae per venus vina alea Tłumaczenie alea, vina, Venus (per quae sum factus egenus) śrdw.łac., hazard, wino i kobiety (które zrobiły mnie żebrakiem)
 • Co znaczy Alegat Tłumaczenie   alegat przest. załącznik, dowód, dokument.   Etym. - łac. allegatus, p.p. od allegare 'posyłać; cytować; przytaczać'
 • Co znaczy Alegoria Tłumaczenie   alegoria wyrażenie (w mowie, piśmie a. sztuce) prawd a. uogólnień o ludzkim postępowaniu a. doświadczeniu za pomocą symbolicznych
 • Co znaczy Łomat stulja że zaczem no gieroj makiedonskij aleksandr Tłumaczenie Aleksandr Makiedonskij gieroj, no zaczem że stulja łomat'? ros., Aleksander Macedoński był (niewątpliwie) bohaterem, lecz po cóż łamać
 • Co znaczy Aleksandryn Tłumaczenie   aleksandryn francuski wiersz klasyczny 12-zgłoskowy jambiczny z akcentem na zgłosce szóstej i średniówką po niej.   Etym. 
 • Co znaczy Aleksandryt Tłumaczenie   aleksandryt cenny kamień szlachetny używany w jubilerstwie, przezroczysta odmiana chryzoberylu, zielona w świetle dziennym
 • Co znaczy Aleksja Tłumaczenie   aleksja, dyslekcja, med. niezdolność czytania, wrodzona a. nabyta skutkiem uszkodzenia lewej półkuli mózgu, "ślepota słowna&
 • Co znaczy Aleksjanie Tłumaczenie   aleksjanie zgromadzenie zakonne powstałe w XIV w., oparte na regule augustiańskiej; do czasu wzniesienia kościoła św. Aleksego w
 • Co znaczy Aleksyna Tłumaczenie   aleksyna zob. komplement
 • Co znaczy Alembik Tłumaczenie   alembik dawn. aparat destylacyjny; wódka przepalanka.   Etym. - śrdw.łac. alembicum 'destylator' z arab. al-anbik 'jp
 • Co znaczy Alergany Tłumaczenie   alergany farm. leki przeciw uczuleniu (alergii).   alergia med. uczulenie; nienormalna, chorobliwa reakcja organizmu (np
 • Co znaczy Alert Tłumaczenie   alert stan międzynarodowego pogotowia obserwacyjnego w okresach wzmożonej aktywności Słońca, zaburzeń magnetycznych itp.; stan
 • Co znaczy Garnett alf Tłumaczenie   Alf Garnett bryt. ang., typ robotnika brytyjskiego, który często reaguje na wydarzenia w życiu społ. w sposób faryzeuszowski i
 • Co znaczy Alfa Tłumaczenie   alfa fiz. (cząstka a) jądro atomu helu; astr. oznaczenie najjaśniejszej gwiazdy w danym gwiazdozbiorze; bot. halfa, ostnica, (a
 • Co znaczy Alfanumeryczny Tłumaczenie   alfanumeryczny w techn. obliczeniowej - literowy a. cyfrowy.   Etym. - skr. od alfa(betyczny) + numeryczny
 • Co znaczy Alfons Tłumaczenie   alfons przest. utrzymanek prostytutki; sutener.   Etym. - od imienia bohatera sztuki (Monsieur Alphonse; 1873 r.)
 • Co znaczy Alg Tłumaczenie   -ALG-, -ALGIA, ALGO- w złożeniach: ból; cierpienie; med. bolesność.   Etym. - gr. álgos 'ból', por. analgezja
 • Co znaczy Algebra Tłumaczenie   algebra dział matematyki zajmujący się gł. badaniem własności działań wykonywanych na liczbach i zachodzących między liczbami
 • Co znaczy Algi Tłumaczenie   algi glony, wodorosty.   Etym. - łac. alga l.mn. algae 'mech, porost morski'
 • Co znaczy Algol Tłumaczenie   algol język algorytmiczny przeznaczony do wyrażania obszernej klasy procesów numerycznych, automatycznie tłumaczących te procesy na
 • Co znaczy Algolagnia Tłumaczenie   algolagnia, sadomasochizm, med. doznawanie rozkoszy płciowej przy zadawaniu a. odczuwaniu bólu; por. masochizm; sadyzm.   Etym
 • Co znaczy Algoncka Tłumaczenie   algonk(ińska), algoncka era, zob. proterozoik.   Etym. - ang., kanad. fr. Algonquin a. Algonkin 'indiańska rodzina
 • Co znaczy Algorytm Tłumaczenie   algorytm mat. formuła, wzór, schemat, program obliczenia, mechanicznego rozwiązywania danego typowego zadania mat.; rozszerz
 • Co znaczy Aswad al alhadżar Tłumaczenie   al-hadżar al aswad arab., Czarny Kamień, największa świętość muzułm., złożony obecnie z kilku kamieni spojonych srebrną obręczą
 • Co znaczy Res alia Tłumaczenie alia res łac., (ale to już jest) inna historia; por. but that is another story.   Etym. - z Terencjusza (Eunuch, 361)
 • Co znaczy Est via tentanda alia Tłumaczenie alia tentanda via est łac., trzeba spróbować innej drogi, znajdź inny sposób
 • Co znaczy Alians Tłumaczenie   alians przymierze, sojusz, koalicja.   aliancki.   aliaż stop, mieszanina metali.   aliant sprzymierzeniec, sojusznik
 • Co znaczy Alias Tłumaczenie   alias czyli; inaczej (zwany); (por. recte; vulgo; vel; kryptonim; nom de guerre, pseudonim).   alienacja wyobcowanie; filoz
 • Co znaczy Wonderland in alice Tłumaczenie Alice in Wonderland ang., dosł. Alicja w krainie czarów; osoba znajdująca się w nowym, nieznanym, egzotycznym, fantastycznym otoczeniu. &
 • Co znaczy Profusus sui appetens alieni Tłumaczenie alieni appetens, sui profusus łac., żądny cudzego (dobra), trwoniący swoje.   Etym. - ze Sprzysiężenia Katyliny, 5
 • Co znaczy Aligator Tłumaczenie   aligator rodzaj z rzędu krokodyli, żyjących w Chinach i, do niedawna, w dorzeczu Missisippi (w stanie dzikim wytępiony, hodowany w
 • Co znaczy Alija Tłumaczenie   alija hebr., emigracja żydowska do Izraela; por. olim
 • Co znaczy Alikant Tłumaczenie   alikant dawn. hiszpańskie wino czerwone.   Etym. - od nazwy miasta Alicante w płd.-wsch. Hiszpanii
 • Co znaczy Alikwoty Tłumaczenie   alikwoty muz. przytony, przydźwięki, tony harmoniczne, współbrzmiące z tonem zasadniczym, ale znacznie słabsze; drgania układów
 • Co znaczy Alimenty Tłumaczenie   alimenty środki świadczone na rzecz osoby niezdolnej do utrzymania się własnymi siłami, obejmujące pieniądze, świadczenia w naturze
 • Co znaczy Homerus dormitat aliquando Tłumaczenie   aliquando dormitat Homerus zob. quandoque bonus dormitat
 • Co znaczy Haeret aliquid Tłumaczenie   aliquid haeret zob. audacter caluminare
 • Co znaczy Propriis volat alis Tłumaczenie alis volat propriis łac., lata na własnych skrzydłach, o własnych siłach (również dewiza stanu Oregon, USA)
 • Co znaczy Aliteracja Tłumaczenie   aliteracja lit. powtarzanie się jakiejś głoski na początku (a. wewnątrz) kilku wyrazów wiersza a. zdania, dla efektu artystycznego
 • Co znaczy Tacere aliud celare est aliud Tłumaczenie aliud est celare, aliud tacere łac., prawn. co innego jest ukrywać, a co innego milczeć
 • Co znaczy Alkad Tłumaczenie   alkad urzędnik adm. i sądowy w miastach, wsiach i okręgach hiszp. (sołtys, wójt, burmistrz, sędzia).   Etym. - hiszp
 • Co znaczy Alkaliczny Tłumaczenie   alkaliczny chem. zasadowy, ługowy, zawierający alkalia, wodorotlenki metali alkalicznych; mocne zasady, ługi; tlenki i węglany tych
 • Co znaczy Alkazar Tłumaczenie   alkazar zamek obronny a. pałac, zwł. pochodzenia mauretańskiego w miastach hiszp. (zwł. w Sewilli, Segowii, Toledo); por. kreml. &
 • Co znaczy Alkermes Tłumaczenie   alk(i)ermes, fitolakka amer., bot. roślina, której jagód używano dawn. do barwienia win; zool. owad czerwiec; dawn. barwnik czerwony
 • Co znaczy Alkierz Tłumaczenie   alkierz archit. typowy dla polskich dworków i pałaców XVI-XIX w. wydzielony wyraźnie narożnik budynku, kryty zazw. osobnym dachem
 • Co znaczy Alkoran Tłumaczenie   Alkoran zob. Koran
 • Co znaczy Alkowa Tłumaczenie   alkowa archit. wyodrębniona część większego pomieszczenia: komnata, izdebka, bez okna, przeznaczona na łoże; od XIX w. wnęka, nisza
 • Co znaczy All Tłumaczenie   ALO-, ALL(O)- w złożeniach: inny, różny; odmienny; obcy; forma izotermiczna, pokrewna; odmiana; trans-; (por. auto-; homeo-).  
 • Co znaczy Nations all games all Tłumaczenie all games - all nations ang., 'wszystkie sporty - wszystkie narody', "geografia sportowa" igrzysk olimpijskich, zasada
 • Co znaczy Equal created are men all Tłumaczenie all men are created equal ang., wszyscy ludzie rodzą się równi.   Etym. - z Thomasa Jeffersona (Projekt Deklaracji
 • Co znaczy Time of moment a for possessions my all Tłumaczenie all my possessions for a moment of time ang., wszystkie moje posiadłości za (jeszcze) jedną chwilę (życia).   Etym. - 
 • Co znaczy Right all Tłumaczenie all right ang., [wym. o:l rajt] dosł. wszystko w porządku; dobrze; doskonale; zgoda; w porządku; por. okay
 • Co znaczy Day saints all Tłumaczenie All Saints Day ang., zob. Toussaint
 • Co znaczy Day souls all Tłumaczenie All Souls Day ang., 'Zaduszki, Dzień Zaduszny', 1 listopada, przypomnienie wszystkich wiernych zmarłych; dzień poświęcony modlitwie za
 • Co znaczy Band star all Tłumaczenie All Star Band ang., [wym. o:l...] orkiestra jazzowa złożona z solistów (dosł. z samych gwiazd)
 • Co znaczy Stars all Tłumaczenie all stars ang., dosł. 'wszystkie gwiazdy; zespół gwiazd', zestawienie najlepszych zawodników różnych drużyn sporządzone przez dziennikarzy
 • Co znaczy Ambiopia Tłumaczenie   ambiopia, diplopia, med. podwójne widzenie na skutek nierównomiernej pracy odpowiednich par mięśni ocznych.   Etym. - 
 • Co znaczy Print to fit thats news the all Tłumaczenie all the news that's fit to print ang., wszystkie wiadomości nadające się do druku (dewiza dziennika New York Times); (niekiedy iron., z
 • Co znaczy Stage a worlds the all Tłumaczenie   all the world's a stage zob. mundus universus
 • Co znaczy Prima alla Tłumaczenie alla prima wł., (dosł. od razu) plast. sposób malowania (zwł. w technice olejnej) bezpośredni, szybki, bez podmalowania i zazw. bez
 • Co znaczy Akbar allah Tłumaczenie   Allah akbar arab., Bóg jest wszechmocny
 • Co znaczy Alleluja Tłumaczenie   alleluja przyśpiew radosny w liturgii, zwł. w okresie wielkanocnym.   Etym. - hebr. hallelū-Jāh 'chwalcie Boga'
 • Co znaczy Allemande Tłumaczenie allemande [wym. almãd] XVII i XVIII-wieczny taniec dworski rozwinięty we Francji z nm. tańca lud.; w formie stylizowanej w klasycznych
 • Co znaczy Allerheiligen Tłumaczenie   Allerheiligen zob. Toussaint
 • Co znaczy Allerseelentag Tłumaczenie   Allerseelentag zob. All Souls Day
 • Co znaczy Dagewesen schon alles Tłumaczenie alles schon dagewesen nm., wszystko to już było.   Etym. - ze sztuki Uriel Acosta (1846 r.) pisarza nm. Karola Gutzkowa (
 • Co znaczy Gleichnis ein nur ist vergangliche alles Tłumaczenie alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis nm., wszystko, co przemija, jest tylko wizerunkiem.   Etym. - z Goethego (Faust, cz
 • Co znaczy Allonim Tłumaczenie   allonim rodzaj pseudonimu, w którym autor ukrywa się pod nazwiskiem innej, rzeczywistej, żyjącej osoby; dzieło opublikowane pod
 • Co znaczy Patrie la de enfants allons Tłumaczenie allons, enfants de la patrie! fr., naprzód, dzieci ojczyzny!   Etym. - początek ułożonej i skomponowanej w nocy 24/25
 • Co znaczy Alloplastyka Tłumaczenie   alloplastyka med. operacja chirurgiczna polegająca na wszczepieniu wkładek z tworzywa sztucznego a. metalu na miejsce uszkodzonych
 • Co znaczy Allosomy Tłumaczenie   allosomy, heterochromosomy, chromosomy płciowe, różne u osobników męskich i żeńskich, u samców i samic; por. autosomy.   Etym.&
 • Co znaczy Allplayall Tłumaczenie all-play-all [wym. o:lplejo:l] bryt. ang., dosł. 'wszyscy grają ze wszystkimi', (1968) turniej, w którym każdy uczestnik gra ze wszystkimi
 • Co znaczy Well ends that well alls Tłumaczenie all's well that ends well ang., przysł. wszystko dobre, co się dobrze kończy; por. happy end.   Etym. - również tytuł
 • Co znaczy Mater alma Tłumaczenie Alma Mater podniosła, śrdw. nazwa wyższej uczelni, zwł. uniwersytetu.   Etym. - łac. 'matka karmicielka (o takich boginiach
 • Co znaczy Almagest Tłumaczenie   almagest nazwa wielkich wczesnośrdw. traktatów na temat jakiejś gałęzi wiedzy.   Etym. - śrdw.łac. almageste od arab
 • Co znaczy Almanach Tłumaczenie   almanach rocznik zawierający artykuły z określonej dziedziny nauki a. sztuki; corocznie ukazujący się zbiór informacji różnego
 • Co znaczy Alme Tłumaczenie   alme arab., zawodowa muzykantka egipska
 • Co znaczy Almemar Tłumaczenie   almemar, bima, bema, w synagodze podwyższenie ze stołem i świecznikami, służące jako miejsce czytania Tory i mównica.   Etym.&
 • Co znaczy Almukantar Tłumaczenie   almukantar astr. krąg na sklepieniu niebieskim równoległy do horyzontu, łączący wszystkie punkty na niebie mające tę samą wysokość
 • Co znaczy Marzenia alnaszara Tłumaczenie   Alnaszara marzenia - jeszcze skóra na niedźwiedziu (a już ją sprzedają); zamki na lodzie.   Etym. - w Baśniach z 1001
 • Co znaczy Alod Tłumaczenie   alod, alodium śrdw. ziemia stanowiąca własność wolną od zobowiązań i ciężarów feudalnych (w odróżnieniu od lenna).   alodialny
 • Co znaczy Alokucja Tłumaczenie   alokucja przemówienie, tyrada, oracja, perora, zwł. o charakterze napomnienia a. wezwania do dobrych uczynków; przemówienie papieża
 • Co znaczy Alonż Tłumaczenie   alonż w książkach - wkładka większa od innych kart, zagięta, po rozłożeniu widoczna w czasie czytania, zawierająca mapy, tablice itp
 • Co znaczy Alopata Tłumaczenie   alopata lekarz stosujący alopatię.   alopatia termin użyty przez S. Hahnemanna (zob. homeopatia) na określenie metod
 • Co znaczy Alopecja Tłumaczenie   alopecja łysienie.   Etym. - łac. alopecia 'jw.' z gr. alōpekía 'liszaj, parch u lisów' od alōpēks 'lis'
 • Co znaczy Alotrop Tłumaczenie   alotrop chem. zjawisko istnienia jakiejś substancji, zwł. pierwiastka, w różnych postaciach, jak np. węgla w postaci diamentu i
 • Co znaczy Alpaga Tłumaczenie   alpaka 1., alpaga, płd.ameryk. lama o długiej, cienkiej sierści; lekka tkanina z wełny tej lamy; błyszcząca tkanina o osnowie
 • Co znaczy Alpenhorn Tłumaczenie   alpenhorn muz. róg alpejski, lud. instrument dęty - prosta a. zawinięta drewniana rura długości do 4 m (podobna do huculskiej
 • Co znaczy Routine gaston and alphonse Tłumaczenie Alphonse and Gaston routine amer.ang. 'procedura Alfonsa i Gastona', gdy dwaj ludzie ceremonialnie przepuszczają się wzajem u wejścia
 • Co znaczy Alpinarium Tłumaczenie   alpinarium ogród skalny roślin wysokogórskich.   alpinista sportowiec uprawiający wspinaczkę wysokogórską (alpinistykę
 • Co znaczy Alraune Tłumaczenie   alraune zob. mandragora.   Etym. - nm. Alraun(e) bot. 'mandragora; pokrzyk'; od st.g.nm. imienia żeńskiego
 • Co znaczy Zarathustra sprach also Tłumaczenie Also sprach Zarathustra nm., Tako rzecze Zaratustra; zob. zoroastryzm.   Etym. - tytuł pracy (1883-91) F. W. Nietzschego
 • Co znaczy Alt Tłumaczenie   alt muz. niski głos żeński a. chłopięcy; pop. śpiewaczka o głosie altowym; nazwa niektórych instrumentów o podobnej skali głosu. &
 • Co znaczy Romae moenia altae Tłumaczenie altae moenia Romae łac., mury wyniosłej Romy (tj. Rzymu).   Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 1, 17)
 • Co znaczy Altembas Tłumaczenie   altembas dawn. złotogłów, odmiana brokatu z przewagą koloru złotego.   Etym. - tur. altyn 'złoto' + bez 'płótno'
 • Co znaczy Alteracja Tłumaczenie   alteracja muz. chromatyczna zmiana składowych dźwięków akordu za pomocą znaków podwyższających a. obniżających (krzyżyków a. bemoli)
 • Co znaczy Althing Tłumaczenie   Althing(i) isl., parlament Islandii
 • Co znaczy Altocumulus Tłumaczenie   altocumulus meteor. chmury średnie kłębiaste.   altostratus meteor. chmury średnie warstwowe.   Etym. - n.łac
 • Co znaczy Altowiolinista Tłumaczenie   altowiolista, altowiolinista, muz. grający na altówce.   Etym. - wł. alto, zob. alt; viola
 • Co znaczy Altruizm Tłumaczenie   altruizm bezinteresowna troska o dobro innych ludzi, nie kierująca się interesem własnym, sobkostwem, egoizmem.   altruista. &
 • Co znaczy Aluminium Tłumaczenie   aluminium chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, glin (zwł. technicznie czysty).   Etym. - n.łac. z łac. alumen dpn. aluminis
 • Co znaczy Alumn Tłumaczenie   alumn kleryk, uczeń seminarium duchownego; wychowanek, uczeń bezpłatnie kształcony i utrzymywany przez szkołę (XVII-XVIII w.).  
 • Co znaczy Aluwium Tłumaczenie   aluwium zob. holocen, Tabl. 7; (l.mn. aluwia) napływy rzeczne, osady żwiru, piasku i mułu, naniesione przez rzekę.   aluwialny
 • Co znaczy Aluzja Tłumaczenie   aluzja niejawne, zawoalowane (ale jasne dla adresatów) napomknienie o kimś, o czymś; potrącenie o jakąś sprawę za pomocą przenośni
 • Co znaczy Alwar Tłumaczenie   alwar pot. podręcznik gramatyki łac. używany w dawn. szkołach europ. (usunięty ze szkół polskich przez Komisję Edukacji Narodowej)
 • Co znaczy Spółgłoska alweolarna Tłumaczenie   alweolarna spółgłoska - językozn. spółgłoska dziąsłowa (np. sz, ż, cz, dż).   Etym. - ang. alveolar 'jw.' z łac
 • Co znaczy Choroba alzheimera Tłumaczenie   Alzheimera choroba, choroba degeneracyjna atakująca czołowe i skroniowe płaty mózgu, przejawiająca się postępującym otępieniem
 • Co znaczy Ama Tłumaczenie   ama jap., japońska kobieta-nurek, pracująca zazw. bez sprzętu nurkowego
 • Co znaczy Amalgamat Tłumaczenie   amalgamat ortęć, stop rtęci z innym metalem; przen. mieszanina, zlepek, konglomerat, stop.   Etym. - śrdw.łac
 • Co znaczy Róg amaltei Tłumaczenie   Amaltei róg - róg obfitości.   Etym. - atrybut Plutosa i Dionizosa jako patronów płodności ziemi, bogactwa, obfitości
 • Co znaczy Camenae alterna amant Tłumaczenie amant alterna Camenae łac., Muzy lubią śpiew urozmaicony (dosł. wykonywany na przemian, tzn. przez dwóch pasterzy); por. variatio delectat
 • Co znaczy Amentes amantes Tłumaczenie amantes amentes łac., zakochani (są jak) szaleńcy.   Etym. - parafr. z Plauta (Kupiec, Prolog, 81) a. Terencjusza (
 • Co znaczy Amanuensis Tłumaczenie   amanuensis kopista, przepisywacz, skryba; piszący pod dyktando.   Etym. - łac. 'jw.'; a- zob. ab-; manus, zob. manuał
 • Co znaczy Amarant Tłumaczenie   amarant kolor czerwonofioletowy; bot. szarłat.   Etym. - gr. amárantos 'nieśmiertelny; nie więdnący'; zob. a
 • Co znaczy Amaretto Tłumaczenie   amaretto wł. ciasteczko a. makaronik z gorzkimi migdałami; włoski likier o smaku migdałowym.   Etym. - wł. zdrobn. od
 • Co znaczy Aliquid amari Tłumaczenie amari aliquid łac., coś gorzkiego; lekko gorzki smak
 • Co znaczy Amazonka Tłumaczenie   amazonka żart. kobieta rycerskiego ducha; por. hic mulier; długa, szeroka, fałdzista suknia o obcisłym staniku, noszona dawn. przez
 • Co znaczy Amb Tłumaczenie   AMB(I)- w złożeniach: oba; obu-; por. amfi-.   Etym. - łac. amb(i)- 'obu-; obustronnie; wokół'
 • Co znaczy Ambaje Tłumaczenie   ambaje dawn. brednie, androny, niedorzeczności, mrzonki.   Etym. - łac. ambages 'manowiec; wybiegi; dwuznacznik'; zob
 • Co znaczy Ambalaż Tłumaczenie   ambalaż handl. przest. opakowanie, (za)pakowanie; koszty opakowania.   Etym. - fr. emballage 'jw.' od emballer
 • Co znaczy Ambasada Tłumaczenie   ambasada najwyższe w hierarchii dyplomatycznej przedstawicielstwo państwowe; jego lokal, gmach; dawn. misja, poruczenie, zlecenie. &
 • Co znaczy Ambicja Tłumaczenie   ambicja poczucie własnej wartości i chęć jak najlepszego jej spożytkowania; aspiracje, pragnienie osiągnięcia wyższej pozycji i
 • Co znaczy Ambit Tłumaczenie   ambit, obejście, archit. nawa, krużganek, wąskie przejście obiegające od tyłu prezbiterium, oddzielone od niego arkadami a. murem. &
 • Co znaczy Ambiwalencja Tłumaczenie   ambiwalencja dwojakość, dwuwartościowość uczuć; psychol. doznawanie jednocześnie sprzecznych uczuć i chęci w stosunku do tych samych
 • Co znaczy Ambliopia Tłumaczenie   ambliopia med. niedowidzenie, upośledzenie wzroku z różnych przyczyn.   Etym. - gr. amblyōpía 'zmętnienie wzroku'
 • Co znaczy Meliores ambo Tłumaczenie ambo meliores łac., obaj lepsi; wart Pac pałaca, a pałac Paca (por. Arcades ambo; par nobile fratrum)
 • Co znaczy Ambra Tłumaczenie   ambra wydzielina przewodu pokarmowego kaszalota (potwala), stosowana w przemyśle perfumeryjnym, jako utrwalacz zapachu (por. olbrot
 • Co znaczy Ambrazura Tłumaczenie   ambrazura wojsk. otwór strzelniczy w miejscu umocnionym, obwarowanym, opancerzonym.   Etym. - fr. embrasure 'wnęka
 • Co znaczy Ambrozja Tłumaczenie   ambrozja mit. gr. pokarm bogów; por. nektar; przen. przysmak, specjał, delicje, frykasy.   Etym. - gr. ambrosía
 • Co znaczy Ambrozjanie Tłumaczenie   ambrozjanie Kośc. rz.kat. duszpasterskie zgromadzenie księży świeckich zał. w 1578 r. przez św. Karola Boromeusza.  
 • Co znaczy Ambulans Tłumaczenie   ambulans ruchoma placówka otwartej pomocy leczniczo-profilaktycznej; samochód do przewożenia chorych i rannych; karetka pogotowia
 • Co znaczy Enchantee ame Tłumaczenie (L') Ame enchantée fr., Dusza zaczarowana.   Etym. - tytuł powieści-rzeki (1922-27) pisarza fr. Romain Rollanda
 • Co znaczy Nue ame Tłumaczenie (L') âme nue fr., Naga dusza.   Etym. - tytuł cyklu wierszy (1885 r.) Edmonda Haraucourta (1857-1941 r.); częste u
 • Co znaczy Ameba Tłumaczenie   ameba pełzak; pierwotniak, jednokomórkowiec (wymiar do 0,1 mm), poruszający się za pomocą nibynóżek, wypustek plazmatycznych; przen
 • Co znaczy Amebiaza Tłumaczenie   amebiaza, ameboza, entameboza, pełzakowica, czerwonka pełzakowa, med. zakaźna choroba pasożytnicza człowieka, powodowana przez
 • Co znaczy Amelia Tłumaczenie   amelia med. wrodzony brak rąk a. nóg.   Etym. - (1973) zob. a-; gr. mélos 'kończyny, kończyna'
 • Co znaczy Honorable amende Tłumaczenie amende honorable [wym. amãdonorabl] publiczne przyznanie się do winy; odwołanie oszczerstwa; pokuta kościelna.   Etym. - fr
 • Co znaczy Dream american Tłumaczenie American Dream ang., dosł. 'amer. marzenie (senne)', pop. slogan, hasło wyrażające ideały demokracji, równości i wolności, na których
 • Co znaczy Ameryk Tłumaczenie   ameryk chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, otrzymany sztucznie; zob. aktynowce.   Etym. - od nazwy kontynentu: Ameryka; ta
 • Co znaczy Ametyst Tłumaczenie   ametyst odmiana kwarcu, kamień półszlachetny, przezroczysty, fioletowy a. purpurowoczerwony.   Etym. - gr. améthystos
 • Co znaczy Amf Tłumaczenie   AMF(I)- w złożeniach: wokół; obustronnie; obu rodzajów; obu-; por. ambi-.   Etym. - gr. amphí 'wokół'; ámphō 'oba'
 • Co znaczy Amfibia Tłumaczenie   amfibia biol. organizm ziemnowodny; samochód a. czołg mogący poruszać się na lądzie i na wodzie; samolot mogący lądować i wodować. &
 • Co znaczy Ana Tłumaczenie   -ANA, -IANA w złożeniach: (z imieniem własnym tworzy r.nij. l.mn.) informacje, zwł. anegdotyczne, bibliograficzne, komentarze, varia
 • Co znaczy Amfibolia Tłumaczenie   amfibologia, amfibolia, jęz., log., dwuznaczność, niejasność wypowiedzi; zdanie, wyrażenie złożone, które można rozmaicie
 • Co znaczy Amfibrach Tłumaczenie   amfibrach wersyf. stopa z trzech sylab, z których środkowa długa a. akcentowana, pozostałe krótkie a. nieakcentowane (Č ľ Č).  
 • Co znaczy Amfiktionia Tłumaczenie   amfiktionia w staroż. Grecji związek miast-państw, zawarty w celu ochrony centralnej świątyni (szczególnie czczonego bóstwa, np
 • Co znaczy Amfilada Tłumaczenie   amfilada szereg sal, pokojów, połączonych ze sobą przejściami na jednej osi, na przestrzał.   Etym. - fr. enfilade
 • Co znaczy Amfiteatr Tłumaczenie   amfiteatr staroż. budowla w kształcie półkola, ze sceną (teatr gr.), a. w kształcie koła lub elipsy, z areną (cyrk rzymski do walk
 • Co znaczy Amfitrion Tłumaczenie   amfitrion żart. (gościnny) gospodarz; fundator (przyjęcia).   Etym. - gr. Amphitryōn mit. król Teb, mąż Alkmeny; Zeus
 • Co znaczy Amfora Tłumaczenie   amfora staroż. naczynie gliniane o dwóch pionowych uchwytach i wąskiej szyjce, zwężone u dołu, często zdobione techniką czarno- a
 • Co znaczy Home go ami Tłumaczenie ami, go home! ang., przyjacielu, wracaj do domu!   Etym. - napisy na murach domów po 2. wojnie świat. w wielu krajach
 • Co znaczy Temporis fures amici Tłumaczenie amici fures temporis łac., przyjaciele to złodzieje (naszego) czasu.   Etym. - maksyma cytowana przez Francisa Bacona jako &
 • Co znaczy Cernitur incerta re in certus amicus Tłumaczenie amicus certus in re incerta cernitur łac., pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnym położeniu.   Etym. - z Cycerona (
 • Co znaczy Curiae amicus Tłumaczenie amicus curiae łac., (dosł. przyjaciel sądu) bezinteresowny doradca; dawn. osoba nie związana z żadną ze stron, służąca poradą prawną sądowi
 • Co znaczy Aras ad usque amicus Tłumaczenie amicus usque ad aras łac., przyjaciel do progu ołtarza (ofiarnego); przyjaciel, z którym się zgadzamy tylko na tematy świeckie
 • Co znaczy Amidah Tłumaczenie   amidah, amidot hebr., dosł. 'stojąc', błogosławieństwo odmawiane w postawie stojącej, znajdujące się w gł. części codziennej żyd
 • Co znaczy Amidy Tłumaczenie   amidy związki chem., wywodzące się z amoniaku, w których jeden atom wodoru amoniaku jest zastąpiony resztą kwasową.   Etym.&
 • Co znaczy Amidyzm Tłumaczenie   amidyzm buddyjski kult Amitabhy obiecujący wyznawcom odrodzenie w raju i zbawienie dzięki wierze.   Etym. - jap
 • Co znaczy Amikoszoneria Tłumaczenie   amikoszoneria nadmierna, rażąca poufałość.   Etym. - fr. ami 'przyjaciel' z łac. amicus 'jp.'; fr. cochon 'świnia'
 • Co znaczy Amikt Tłumaczenie   amikt zob. humerał.   Etym. - śrdw.łac. amictus od łac. 'płaszcz' z p.p. od amicire 'okryć, przyodziać'
 • Co znaczy Aminy Tłumaczenie   aminy chem. związki organiczne, pochodne amoniaku, w których 1, 2 a. 3 atomy wodoru zastąpione są rodnikami aromatycznymi a
 • Co znaczy Amis mes des amis Tłumaczenie   amis des mes amis zob. les amis des mes amis
 • Co znaczy Amnestia Tłumaczenie   amnestia ustawodawczy zbiorowy akt łaski polegający na całkowitym a. częściowym darowaniu orzeczonych już kar za pewne przestępstwa
 • Co znaczy Amnezja Tłumaczenie   amnezja med. niepamięć; chorobliwe osłabienie a. utrata pamięci.   Etym. - gr. amnēsía 'niepamięć'; por. mnemo
 • Co znaczy Amnion Tłumaczenie   amnion anat. owodnia, błona jagnięca, cienka przezroczysta błona płodowa okrywająca bezpośrednio płód kręgowców.   amniotyczne
 • Co znaczy Amok Tłumaczenie   amok malaj., napad morderczego szału, obłędnej furii
 • Co znaczy Amonity Tłumaczenie   amonity grupa głowonogów kopalnych o spiralnej muszli zewn. (o średnicy od 1 cm do 2 m) występująca od okresu dewońskiego do
 • Co znaczy Amontillado Tłumaczenie amontillado rodzaj białego, wytrawnego jerezu.   Etym. - hiszp.; a- zob. ad-; montilla 'jw.', od nazwy miasta w Hiszpanii
 • Co znaczy Amor Tłumaczenie   Amor wyobrażenie, uosobienie miłości; por. Kupido.   amory miłostki, zalecanki, flirt.   amorek zob. putto.   Etym.&
 • Co znaczy Caecus amor Tłumaczenie Amor caecus łac., miłość (jest) ślepa.   Etym. - oparte na Prawach 5, 4, 731 Platona
 • Co znaczy Stelle laltre e sole il muove che amor Tłumaczenie (l') amor che muove il sole e l'altre stelle wł., miłość, która porusza Słońce i inne gwiazdy.   Etym. - z Dantego (ostatni
 • Co znaczy Lex nostra patriae amor Tłumaczenie amor patriae nostra lex łac., miłość ojczyzny naszym prawem.   Etym. - napis na frontonie Biblioteki Krasińskich w Warszawie
 • Co znaczy Amoralny Tłumaczenie   amoralny niemoralny, obcy moralności, pozbawiony zasad moralnych.   Etym. - zob. a-; moralny
 • Co znaczy Mondano e celeste amore Tłumaczenie Amore celeste e mondano wł., Miłość niebiańska i ziemska.   Etym. - nadany w końcu XVII w. tytuł obrazu Tycjana, który zwano
 • Co znaczy Krzewiasta amorfa Tłumaczenie   amorfa krzewiasta bot. indygowiec krzewiasty.   Etym. - n.łac. amorpha z gr. ámorphos 'bezkształtny'
 • Co znaczy Amorficzny Tłumaczenie   amorficzny bezpostaciowy, nie mający określonych kształtów; (wyraz) pozbawiony form gramatycznych; (ciało fiz.) nie mające budowy
 • Co znaczy Amortyzacja Tłumaczenie   amortyzacja umorzenie; zmniejszenie się wartości budynków, urządzeń, wskutek zużycia; okresowe odpisywanie sum, odpowiadających temu
 • Co znaczy Courtois amour Tłumaczenie amour courtois fr., miłość dworna, śrdw. konwencja społ. i lit., w której miłość przybiera formy niemal feudalne; zob. Frauendienst
 • Co znaczy Boheme de enfant est amour Tłumaczenie (l') amour est enfant de bohème fr., (bo) miłość to cygańskie dziecię.   Etym. - z habanery z 1. aktu opery Carmen (1875 r.)
 • Co znaczy Fou amour Tłumaczenie amour fou fr., szalona miłość
 • Co znaczy Amourpropre Tłumaczenie amour-propre fr., miłość własna, próżność
 • Co znaczy Ampelografia Tłumaczenie   ampelografia nauka o winorośli.   Etym. - n.łac. 'jw.'; gr. ámpelos 'winna latorośl'; zob. -graf
 • Co znaczy Amper Tłumaczenie   amper fiz. jednostka natężenia prądu elektr.   Etym. - ku czci fizyka i matematyka fr. André Marie Ampère (1775-1836)
 • Co znaczy Ampex Tłumaczenie   ampex zob. magnetowid.   Etym. - amer. nazwa handl
 • Co znaczy Ampla Tłumaczenie   ampla płytka miseczka alabastrowa, wisząca na łańcuchach, przesłaniająca i łagodząca światło lampy.   ampułka szklana
 • Co znaczy Amplifikacja Tłumaczenie   amplifikacja wzmacnianie; powiększanie, rozszerzanie; wzbogacanie; podwyższanie a. obniżanie rangi opisywanego zjawiska za pomocą
 • Co znaczy Amputacja Tłumaczenie   amputacja med. ablacja, operacyjne usunięcie jakiejś części ciała, narządu.   Etym. - łac.amputatio 'obcięcie' od
 • Co znaczy Amulet Tłumaczenie   amulet drobny przedmiot, któremu dawn. przypisywano magiczną moc chronienia noszącej go osoby od czarów, nieszczęść i chorób (por
 • Co znaczy Amusegueule Tłumaczenie amuse-gueule [wym. amüzöl] fr., bawigęba, pop. kanapki, suche ciasteczka, solone migdały, oliwki itd., podawane wraz z apéritifem na
 • Co znaczy Amyl Tłumaczenie   AMYL- w złożeniach: krochmal; skrobia.   amylazy, diastazy, biol. enzymy rozkładające wielocukry (skrobię i glikogen) na cukry
 • Co znaczy Donau blauen schonen der an Tłumaczenie An der schönen blauen Donau nm., Nad pięknym modrym Dunajem.   Etym. - tytuł pierwszego śpiewanego walca (1867 r.) Jana
 • Co znaczy Ana Tłumaczenie   ANA- (przed samogł. AN-) w złożeniach: w górę; w tył; znów, na nowo; por. re-.   Etym. - gr. aná 'na(d), w górę'
 • Co znaczy Anabaptysta Tłumaczenie   anabaptysta, nowochrzczeniec, członek jednej z sekt protestanckich powstałych w XVI w., uznających chrzest tylko dorosłych.  
 • Co znaczy Ruch anabatyczny Tłumaczenie   anabatyczny ruch - wstępujący ruch powietrza.   Etym. - gr. anabatikós 'umiejący się wspinać' od anabaínein 'wnosić
 • Co znaczy Anabioza Tłumaczenie   anabioza biol. (zdolność powrotu do życia, do stanu normalnego, po przejściowym zapadnięciu w) stan pozornej śmierci wskutek
 • Co znaczy Sterydy anaboliczne Tłumaczenie   anaboliczne sterydy zob. sterydy anaboliczne.   anabolizm zob. metabolizm
 • Co znaczy Anachoreta Tłumaczenie   anachoreta, eremita pustelnik, spędzający czas na kontemplacji i umartwieniach; samotnik, odludek.   Etym. - późn.łac
 • Co znaczy Anachronizm Tłumaczenie   anachronizm błędne umiejscowienie wydarzeń hist., pojęć, osób w czasie, w którym nie mogły istnieć; błąd w chronologii; niezgodność
 • Co znaczy Anadiploza Tłumaczenie   anadiploza, palilogia, fig. ret. powtórzenie na początku zdania ostatniego wyrazu poprzedniego zdania.   Etym. - gr
 • Co znaczy Anadyomene Tłumaczenie   Anadyomene jeden z przydomków AfRODYTY (Tabl. 30); por. Kallipygos.   Etym. - gr. anadyoménē 'dosł. wynurzająca się z
 • Co znaczy Anaerobioza Tłumaczenie   anaerobioza [wym. ...a-er...] biol. życie w środowisku nie zawierającym wolnego tlenu.   anaerob(iont)y, anoksybionty, zool
 • Co znaczy Anafilaksja Tłumaczenie   anafilaksja med. nadwrażliwość; uczulenie organizmu spowodowane ponownym wprowadzeniem antygenu.   Etym. - zob. ana
 • Co znaczy Anafora Tłumaczenie   anafora lit. fig. stylist. powtarzanie tego samego wyrazu a. zwrotu na początku kilku kolejnych zdań, wersów, strof; por. symploke
 • Co znaczy Anaglif Tłumaczenie   anaglif plast. płaskorzeźba cyzelatorska, zwł. na dzbanach, pucharach itp.; plast. gra świateł i cieni sprawiająca złudzenie reliefu
 • Co znaczy Anagnoryzm Tłumaczenie   anagnoryzm rozpoznanie, lit., teatr. wydarzenie (a. rozwiązanie intrygi) w dramacie klasycznym: gł. bohater dowiaduje się, kim jest
 • Co znaczy Anagram Tłumaczenie   anagram wyraz utworzony przez przestawienie liter a. sylab innego wyrazu a. zdania (np. tyran - narty); por. palindrom.   Etym
 • Co znaczy Anakolut Tłumaczenie   anakolut lit. mimowolne a. umyślne (zwł. dla zbliżenia tekstu do mowy pot.) odstąpienie od logicznej a. składniowej ciągłości w
 • Co znaczy Anakonda Tłumaczenie   anakonda jeden z największych węży dusicieli z rodziny boa, żyjący w okolicach tropikalnych Ameryki Płd.   Etym. - (?
 • Co znaczy Anakreontyk Tłumaczenie   anakreontyk pogodny wiersz o tematyce miłosnej a. biesiadnej, opiewający radość życia, nawiązujący do stylu liryka gr. Anakreonta z
 • Co znaczy Analekta Tłumaczenie   analekta wybór fragmentów a. dzieł jednego a. kilku autorów, zaopatrzony w noty źródłowe; wypisy dla celów dydaktyczno-naukowych. &
 • Co znaczy Słoneczny zegar analemmatyczny Tłumaczenie   analemmatyczny zegar słoneczny - z kalibrowaną podziałką w kształcie cyfry 8, na której odpowiednio (dla danego dnia w roku)
 • Co znaczy Analeptyki Tłumaczenie   analeptyki med. środki cucące, stosowane w stanach wyczerpania, depresji, przy zatruciach alkoholem, barbituranami itd., pobudzające
 • Co znaczy Analfabeta Tłumaczenie   analfabeta człowiek dorosły, nie umiejący czytać ani pisać; przen. ignorant, nieuk, profan, partacz.   analfabetyzm.  
 • Co znaczy Analgezja Tłumaczenie   analgezja med. niewrażliwość na ból; znieczulenie.   Etym. - gr. analgesía 'jw.'; an- zob. a-; zob. -alg
 • Co znaczy Analiza Tłumaczenie   analiza rozbiór, rozłożenie całości na składniki, elementy; badanie poszczególnych cech, właściwości zjawiska a. przedmiotu; por
 • Co znaczy Analny Tłumaczenie   analny anat., psychol. odbytniczy, odbytowy, odbytnicowy.   Etym. - łac. anus dpn. ani 'anat. odbyt'
 • Co znaczy Analog Tłumaczenie   analog(on) gr. odpowiednik.   analogia zgodność, odpowiedniość, podobieństwo pewnych cech między odmiennymi skądinąd
 • Co znaczy Anamneza Tłumaczenie   anamneza med. wywiad lekarski, dowiadywanie się przed zbadaniem pacjenta o jego dolegliwości, historię choroby (por. katamneza)
 • Co znaczy Anamorfoza Tłumaczenie   anamorfoza plast. technika perspektywy dająca zniekształcony wizerunek przedstawianego przedmiotu, gdy patrzy się z normalnego
 • Co znaczy Ananiasz Tłumaczenie   Ananiasz kłamca.   Etym. - wg Biblii (Dzieje Ap., 5, 3-5)
 • Co znaczy Ananim Tłumaczenie   ananim lit. pseudonim utworzony przez napisanie prawdziwego nazwiska na odwrót.   Etym. - zob. ana-; -onim; anonim
 • Co znaczy Ananke Tłumaczenie   ananke uosobienie konieczności; los, przeznaczenie, fatum; por. mojra.   Etym. - gr. anánkē 'to, co ma być
 • Co znaczy Anapest Tłumaczenie   anapest lit. trójsylabowa stopa wierszowa o dwóch sylabach krótkich a. nieakcentowanych i trzeciej długiej a. akcentowanej (Č Č ľ)
 • Co znaczy Anarchia Tłumaczenie   anarchia bezrząd, samowola; chaos, dezorganizacja, bezhołowie, zamęt, rozprzężenie, bezplanowość, żywiołowość (produkcji).  
 • Co znaczy Anastatyczny Tłumaczenie   anastatyczny (prze)druk - przest. metoda kopiowania (reprodukcji) starych druków przez przenoszenie ich za pomocą kwasów na kamień
 • Co znaczy Anastrofa Tłumaczenie   anastrofa lit. odwrócenie zwykłego porządku wyrazów dla efektu retor. a. powtórzenie wyrazów w porządku odwróconym.   Etym.&
 • Co znaczy Anastygmat Tłumaczenie   anastygmat opt. układ soczewek usuwający astygmatyzm i inne aberracje; obiektyw fot. wysokiej jakości, pozbawiony wad optycznych. &
 • Co znaczy Anatema Tłumaczenie   anatema uroczysta klątwa kościelna, ceremonialna ekskomunika.   Etym. - gr. anáthēma 'rzecz poświęcona; oddana (złu)
 • Co znaczy Anatocyzm Tłumaczenie   anatocyzm procent składany, odsetki obliczone od sumy z odsetkami z ubiegłego okresu; pobieranie odsetek od odsetek.   Etym.&
 • Co znaczy Anatomia Tłumaczenie   anatomia dział biologii, nauka o budowie organizmów żywych.   anatom(iczny).   Etym. - gr. anatomē 'sekcja (
 • Co znaczy Ancestralny Tłumaczenie   ancestralny dotyczący przodków; właściwy przodkom.   Etym. - śrdw.fr. ancestrel 'jw.' od ancestre 'przodek' z łac
 • Co znaczy Pittore sono anchio Tłumaczenie anch'io sono pittore! wł., i ja jestem malarzem.   Etym. - okrzyk, jaki miał wydać Correggio w czasie pobytu w Bolonii
 • Co znaczy Anchois Tłumaczenie anchois fr., [wym. ãszua], anchovy (l.mn. -vies) ang., [wym. änczewi (-wiz)]; rybka, sardela, zwł. w konserwch, ostro przyprawiona.  
 • Co znaczy Regime ancien Tłumaczenie ancien régime fr., [wym. ãsję reżim] dawny system rządów; stary ład; dawny, feudalny ustrój; por. reżim.   Etym. - 'dawny
 • Co znaczy Theologiae ancilla Tłumaczenie ancilla theologiae łac., (filozofia) służebnica teologii (wg św. Piotra Damianiego, 1007-72)
 • Co znaczy Imparo ancora Tłumaczenie ancora imparo wł., ciągle się jeszcze uczę; por. wiek żywi, wiek uczis'...   Etym. - ulubione jakoby powiedzenie Michała
 • Co znaczy Ancylostomiaza Tłumaczenie   ancylostomiaza, ancylostomoza med."choroba górnicza", na którą cierpi ok. 450 milionów ludzi, wywołana przez tęgoryjca
 • Co znaczy Andabata Tłumaczenie   andabata łac., staroż. gladiator rz. walczący na ślepo w hełmie zakrywającym oczy
 • Co znaczy Andaluzja Tłumaczenie   andaluzja gwar. teatr. przest. sztuka (tekst dramatyczny) budząca w zespole teatru obawy, że może być administracyjnie prześladowana
 • Co znaczy Basilio don letto a andate Tłumaczenie andate a letto, Don Basilio! wł., idź do łóżka, Don Bazylio!   Etym. - z opery Rossiniego (Cyrulik sewilski, 2, 4) 1816 r
 • Co znaczy Madchen andere stadtchen andere Tłumaczenie andere Städtchen, andere Mädchen nm., inne miasta, inne dziewczęta.   Etym. - ze Śpiewnika dla artystów nm. (1833 r.)
 • Co znaczy Andragogika Tłumaczenie   andragogika pedagogika (teoria oświaty) dorosłych.   android automat naśladujący ruchy człowieka.   androfobia wstręt do
 • Co znaczy Odmiana andromedy Tłumaczenie   Andromedy odmiana, odmiana bakterii, wirusa a. innego mikroorganizmu, którego przypadkowe rozprzestrzenienie się z jakiegoś
 • Co znaczy Andron Tłumaczenie   andron część staroż. domu gr. przeznaczona dla mężczyzn; zob. gineceum.   Etym. - zob. andro
 • Co znaczy Apechou kai anechou Tłumaczenie   anechou kai apechou gr., zob. sustine et abstine
 • Co znaczy Anegdota Tłumaczenie   anegdota krótka, zabawna a. charakterystyczna historyjka, powiastka (aktualna a. historyczna), dykteryjka, facecja; "kawał"
 • Co znaczy Aneks Tłumaczenie   aneks uzupełnienie; załącznik; dodatek (uzupełniający tekst książki), suplement; por. appendix; przybudówka.   aneksja zabór
 • Co znaczy Anekumena Tłumaczenie   anekumena nie zamieszkane obszary świata.   Etym. - gr., wg pojęć staroż. Greków obszary położone na płn. (jako zbyt
 • Co znaczy Anemia Tłumaczenie   anemia med. niedokrwistość; niedostatek hemoglobiny i krwinek czerwonych we krwi.   Etym. - gr. anhaimía
 • Co znaczy Anemo Tłumaczenie   ANEMO- w złożeniach: wiatr; med. inhalacja.   Etym. - gr. ánemos 'wiatr'
 • Co znaczy Anemogamia Tłumaczenie   anemogamia, wiatropylność, bot. zapylanie kwiatów za pośrednictwem wiatru (jak u większości traw i drzew leśnych).   Etym. 
 • Co znaczy Anemon Tłumaczenie   anemon bot. zawilec.   Etym. - gr. anemōnē 'jw.'
 • Co znaczy Anepigraf Tłumaczenie   anepigraf pismo a. dzieło sztuki bez tytułu.   Etym. - gr. anepígraphos 'bez napisu'; zob. ana-; epigraf
 • Co znaczy Aneroid Tłumaczenie   aneroid sprężynowy barometr próżniowy do pomiaru ciśnienia atmosferycznego; por. manometr.   Etym. - fr. anēroïde 'jw
 • Co znaczy Anestetyk Tłumaczenie   anestetyk med. środek znieczulający.   anestezjolog lekarz zajmujący się wszystkimi czynnościami związanymi ze znieczuleniem
 • Co znaczy Aneuryna Tłumaczenie   aneuryna zob. tiamina.   Etym. - n.łac. aneurin; zob. a-; neur
 • Co znaczy Aneuryzma Tłumaczenie   anewryzm, aneuryzma, tętniak, miejscowe rozszerzenie tętnicy spowodowane zwyrodnieniem jej ścian.   Etym. - gr
 • Co znaczy Angaria Tłumaczenie   angaria rekwizycja w czasie wojny środków transportowych państwa neutralnego w celu zniszczenia ich a. wykorzystania przez państwo
 • Co znaczy Angażować Tłumaczenie   angażować najmować, przyjmować do pracy; zawierać z kim umowę o pracę (np. z aktorem); por. engagement; (a. się) godzić się, umawiać
 • Co znaczy Angelisme Tłumaczenie angélisme [ãżelism] (ok. 1955) pragnienie niepokalanej czystości; postawa polegająca na odmowie akceptacji przykrej rzeczywistości, bądź ze
 • Co znaczy Angelologia Tłumaczenie   angelologia traktat dogmatyki chrześc. zajmujący się naturą, przeznaczeniem, teorią aniołów.   Etym. - gr. ángelos
 • Co znaczy Angina Tłumaczenie   angina med. ostre zapalenie migdałków podniebieniowych i gardła; (a. pectoris) dławica piersiowa, dusznica bolesna, zaburzenia w
 • Co znaczy Angio Tłumaczenie   ANGIO- w złożeniach: naczynie krwionośne a. limfatyczne; ogrod. nasiennik; por. flebo-.   Etym. - gr. angeíon zdrobn
 • Co znaczy Anglaise Tłumaczenie   anglez dawn. długi surdut; długi pukiel włosów, lok; koń rasy ang., angielczyk; (anglaise [wym. angle:z]) nazwa tańców w takcie
 • Co znaczy Nation une est angleterre Tłumaczenie   Angleterre est une nation... zob. l'Angleterre est
 • Co znaczy Attitudes anglosaxon Tłumaczenie Anglo-Saxon Attitudes ang., Anglosaskie pozy.   Etym. - tytuł satyrycznej powieści (1956) pisarza ang. Angusa Wilsona (ur
 • Co znaczy Angora Tłumaczenie   angora odmiana kotów, królików i kóz o długiej, delikatnej sierści; moher.   Etym. - prawdop. przekład nm
 • Co znaczy Angostura Tłumaczenie   angostura gorzka i aromatyczna kora płd.amer. drzewa, używana dawniej jako lek przy tropikalnych zaburzeniach żołądkowych i
 • Co znaczy Man young angry Tłumaczenie Angry Young Man ang., Gniewny młodzian.   Etym. - tytuł książki (1951 r.) pisarza ang. Leslie Paula (ur. 1905 r.); w l.mn. (
 • Co znaczy Angstrem Tłumaczenie   angstrem (Å) jednostka długości równa jednej dziesięciomilionowej części milimetra, stosowana zazw. do wyrażania długości fal (np
 • Co znaczy Herba in anguis Tłumaczenie   anguis in herba zob. latet anguis
 • Co znaczy Ridet angulus Tłumaczenie angulus ridet łac., ten zakątek uśmiecha się (do mnie), uśmiecha mi się.   Etym. - z Horacego (Pieśni, 2, 6, 13); o Tarencie
 • Co znaczy Anihilacja Tłumaczenie   anihilacja proces fiz., w którym para cząstka-antycząstka zamienia się w inne cząstki elementarne; dawn. zniweczenie, unieważnienie
 • Co znaczy Anilana Tłumaczenie   anilana nazwa handl. włókien syntetycznych z poliakrylonitrylu; por. orlon
 • Co znaczy Anilina Tłumaczenie   anilina, fenyloamina, aminobenzen, oleista ciecz służąca do wyrobu barwników syntetycznych, leków i in. związków; ważny surowiec
 • Co znaczy Anima Tłumaczenie   anima w teorii Junga: autonomiczny archetyp zawarty w zbiorowej nieświadomości człowieka, symbolizujący żeńską część jego natury
 • Co znaczy Mundi anima Tłumaczenie anima mundi łac., dusza świata (gr. psychē tou kósmou).   Etym. - u Szekspira (Sonet 107): The prophetic soul of the wide
 • Co znaczy Debet animam Tłumaczenie animam debet łac., dosł. winien jest (swą) duszę; zadłużony po uszy.   animatyzm, preanimizm teoria antropologa ang. R.R. Maretta (
 • Co znaczy Animozja Tłumaczenie   animozja niechęć, uraza, antypatia, nieprzyjaźń.   animusz zapał, fantazja, werwa, energia; rezon, kontenans; kuraż, brawura
 • Co znaczy Anion Tłumaczenie   anion fiz. jon ujemny, atom a. grupa atomów o ujemnym ładunku elektr.; por. kation.   Etym. - gr. r.nij. od aniōn p
 • Co znaczy Anizo Tłumaczenie   ANIZO- w złożeniach: nierówny.   anizotropia fiz. występowanie różnych własności fiz. danego ośrodka (gł. ciał krystalicznych)
 • Co znaczy Ankier Tłumaczenie   ankier przest. kotew, pręt stalowy wzmacniający elementy konstrukcyjne budowli; przest. wychwyt (kotwiczny), część mechanizmu
 • Co znaczy Ankieta Tłumaczenie   ankieta zbieranie informacji przez zadawanie pytań; badanie różnych dziedzin życia, zagadnień, poglądów, opinii publ. za pomocą
 • Co znaczy Ankieter Tłumaczenie   ankieter socjol. pracownik zbierający od respondentów odpowiedzi a. dane ankietowe.   Etym. - fr. enquéteur 'jw.' od
 • Co znaczy Anlagen Tłumaczenie   anlagen fundament, podstawa późniejszego rozwoju, rudyment, zwł. nagromadzenie komórek płodu rozpoczynające w sposób widoczny rozwój
 • Co znaczy Annalista Tłumaczenie   annalista hist. kronikarz; autor annałów, roczników, kronik.   Etym. - łac. (libri) annāles '(księgi) doroczne
 • Co znaczy Annasz Tłumaczenie   Annasz (od A. do Kaifasza) - (odsyłać, chodzić, wędrować, błąkać się bezskutecznie) od jednej instancji do drugiej.   Etym.&
 • Co znaczy Currente anno Tłumaczenie anno currente łac., w roku bieżącym. anno aetatis suae (np. XLV) łac., w (45.) roku swego życia (dawn. napisy na nagrobkach, portretach)
 • Co znaczy Conditae urbis anno Tłumaczenie   anno urbis conditae zob. ab urbe
 • Co znaczy Annominacja Tłumaczenie   annominacja lit., figura retor. polegająca na zestawieniu wyrazów o pokrewnym brzmieniu, a innym znaczeniu; por. paronomazja.  
 • Co znaczy Coeptis annuit Tłumaczenie annuit coeptis łac., (Bóg) spojrzał życzliwie na nasze przedsięwzięcie.   Etym. - z Eneidy, 9, 625 Wergiliusza; użyte jako
 • Co znaczy Annuntiatio Tłumaczenie   Annuntiatio chrześc. Zwiastowanie, poselstwo archanioła Gabriela do Marii Panny, że zostanie matką Jezusa (25 III).   Etym.&
 • Co znaczy Confusionis annus Tłumaczenie annus confusionis łac., rok zamieszania, 46 r. p.n.e., kiedy przy juliańskiej reformie kalendarza dodano 67 dni. annus mirabilis łac
 • Co znaczy Anoda Tłumaczenie   anoda elektroda źródła prądu elektr. a. odbiornika energii elektr., dodatnia a. połączona ze źródłem dodatniego potencjału elektr. &
 • Co znaczy Anoksemia Tłumaczenie   anoksemia med. niedobór tlenu we krwi.   anoksja med. niedobór tlenu w tkankach; głód tlenowy organizmu.   Etym. -&
 • Co znaczy Anomalia Tłumaczenie   anomalia nieprawidłowość, odchylenie od ogólnej reguły, od normy.   anomalny nieprawidłowy; anormalny.   Etym. - 
 • Co znaczy Anomia Tłumaczenie   anomia stan społeczeństwa wynikający z rozpadu powszechnie przyjętych norm postępowania; sytuacja, w której normy moralne a. wzorce
 • Co znaczy Anonim Tłumaczenie   anonim nieznany, bezimienny; nieznany autor; bezimienny utwór; list bez podpisu; por. incognito.   anonimowy.   Etym. 
 • Co znaczy Anons Tłumaczenie   anons inserat, ogłoszenie w prasie.   anonsować zapowiadać, obwieszczać czyjeś przybycie.   Etym. - fr. annonce
 • Co znaczy Anorak Tłumaczenie   anorak wkładany przez głowę skafander eskimoski z futra, skóry a. płótna, z wszytym kapturem (i kieszeniami).   Etym. -&
 • Co znaczy Anoreksja Tłumaczenie   anoreksja długotrwały brak apetytu; (anorexia nervosa) med. jadłowstręt psychiczny, patologiczny brak apetytu z przyczyn
 • Co znaczy Anormalny Tłumaczenie   anormalny nienormalny, nieprawidłowy, anomalny.   Etym. - śrdw.łac. anormalis 'jw.'; zob. a-; norma
 • Co znaczy Ansa Tłumaczenie   ansa niechęć, animozja; uraza, pretensja.   Etym. - łac. 'to, za co można ująć (rękojeść; ucho; rączka); powód
 • Co znaczy Ansambl Tłumaczenie   ansambl przest. scena zbiorowa w sztuce teatr., w operze; przest. zespół aktorów a. muzyków; dawn. harmonia, zestrojenie składników
 • Co znaczy Anschluss Tłumaczenie Anschluss [wym. anszlus] polit. przyłączenie Austrii do Niemiec.   Etym. - nm. 'przy-, dołączenie; styczność; załącznik' od
 • Co znaczy Ansztalt Tłumaczenie   ansztalt pop. żart. zakład, lokal; instytucja.   Etym. - nm. Anstalt 'jw.; urządzenie; zarządzenie' od anstellen
 • Co znaczy Ant Tłumaczenie   ANTY-, ANTI- (przed samogł. często: ANT-) w złożeniach: przeciw (fizycznie a. moralnie); opozycyjny, wrogi, rywalizujący; nie
 • Co znaczy Antabus Tłumaczenie   antabus, antikol, lek uczulający na działanie alkoholu, stosowany przy leczeniu alkoholików.   Etym. - zob. anty
 • Co znaczy Antagonista Tłumaczenie   antagonista przeciwległy; przeciwny; działający przeciwstawnie; oponent, przeciwnik; rywal; wróg.   antagonistyczny.  
 • Co znaczy Antarktyda Tłumaczenie   Antarktyda pokryty lodem kontynent (ląd stały) wokół Bieguna Południowego.   Antarktyka obszar polarny i subpolarny półkuli płd
 • Co znaczy Ante Tłumaczenie   ANTE- w złożeniach: poprzedni; poprzedzający; wcześniejszy niż; naprzód; prze-; przed (w miejscu a. czasie). ante bellum łac., przed
 • Co znaczy Antechbetyzm Tłumaczenie   antechbetyzm analfabetyzm techniczny, zwł. u humanistów.   Etym. - wyraz an(alfa)betyzm z sylabą tech(niczny)
 • Co znaczy Panton metron anthropos Tłumaczenie anthropos metron panton gr., człowiek miarą wszechrzeczy.   Etym. - maksyma Protagorasa (ok. 450 p.n.e.); por. Diogenes
 • Co znaczy Paignion theou anthropos Tłumaczenie anthropos theou paignion gr., człowiek boże igrzysko.   Etym. - przypisywane Synezjuszowi z Cyreny, ok. 370-ok. 413 r.; tł
 • Co znaczy Anti Tłumaczenie   anti- zob. anty-.   antidotum antydot, odtrutka.   Etym. - łac. 'jw.' z gr. antídoton '(dosł. dany przeciw) lek'
 • Co znaczy Antigura Tłumaczenie   antigura zupa karaibska z dyni, mleka, cebuli, pomidorów, z dodatkiem tymianku i pietruszki.   Etym. - od nazwy wyspy
 • Co znaczy Antikol Tłumaczenie   antikol zob. antabus
 • Co znaczy Antinous Tłumaczenie   Antinous [wym. ...no-us] wzór urody męskiej.   Etym. - niezwykle piękny młodzieniec cesarza rz. Hadriana; wg
 • Co znaczy Antipasto Tłumaczenie   antipasto zakąska, przystawka; por. hors d'oeuvre.   Etym. - wł. 'jw.'; zob. ante-; pasto 'posiłek; danie; pokarm' z
 • Co znaczy Antiroman Tłumaczenie   anti-roman zob. nouveau roman.   Etym. - tytuł parodii romansu pasterskiego (1627 r.) Charlesa Sorela
 • Co znaczy Antologia Tłumaczenie   antologia wybór (fragmentów) utworów lit. jednego a. wielu autorów (zwł. z określonego okresu lit. a. zakresu tematycznego); wypisy
 • Co znaczy Antonimia Tłumaczenie   antonimia przeciwstawność znaczeń.   antonimy para wyrazów o znaczeniach przeciwstawnych (np. dobry - zły; dzień - noc; kochać
 • Co znaczy Antonomazja Tłumaczenie   antonomazja lit. rodzaj zamienni, polegający na zastąpieniu imienia pospolitego własnym a. odwrotnie (np. Goliat zamiast olbrzym
 • Co znaczy Antrakt Tłumaczenie   antrakt przerwa między aktami dzieła scenicznego (sztuki, opery), częściami koncertu itp.; epizod instrumentalny wykonywany między
 • Co znaczy Antrop Tłumaczenie   -ANTROP(O)- w złożeniach: ludzki; ludo-; człowiek.   antropoid małpa człekokształtna (szympans, goryl, orangutan).  
 • Co znaczy Antrykot Tłumaczenie   antrykot mięso z górnicy wołowej a. z górki cielęcej, biegnących wzdłuż kręgosłupa po stronie grzbietu; bity kotlet z tego mięsa. &
 • Co znaczy Antybiotyki Tłumaczenie   antybiotyki substancje chem. wytwarzane przez drobnoustroje (zwł. pewne bakterie i pleśnie) a. otrzymywane syntetycznie, mogące
 • Co znaczy Antychryst Tłumaczenie   antychryst wg tradycji katolickiej wróg Chrystusa, mający się pojawić przed nadchodzącym końcem świata i powtórnym przyjściem
 • Co znaczy Antycyklon Tłumaczenie   antycyklon meteor. potężny wir atmosferyczny o charakterze wyżu barycznego (ciśnienie wzrasta od peryferii ku środkowi), wywołujący
 • Co znaczy Antycypacja Tłumaczenie   antycypacja wyprzedzanie, przewidywanie, zakładanie czegoś jeszcze nie istniejącego; pogląd jeszcze nie udowodniony, ale słuszny i
 • Co znaczy Antydatowanie Tłumaczenie   antydatowanie opatrywanie dokumentu, pisma datą wcześniejszą od faktycznej, a. gazety, pisma - późniejszą; postdatowanie.  
 • Co znaczy Badania antydopingowe Tłumaczenie   antydopingowe badania przeprowadzane u zawodników podczas zawodów sport. dla wykrycia ewentualnej obecności środków dopingowych w
 • Co znaczy Antydot Tłumaczenie   antydot zob. antidotum.   antyfraza fig. ret. użycie słów w sensie odwrotnym do ich powszechnie przyjętego znaczenia dla
 • Co znaczy Antyk Tłumaczenie   antyk staroż. cywilizacja i kultura gr.-rz.; zabytkowe dzieło sztuki (zwł. mebel, porcelana, obraz itp.).   antyczny odnoszący
 • Co znaczy Antyklimaks Tłumaczenie   antyklimaks fig. ret. nagłe przejście w mowie a. piśmie od wzniosłości do śmieszności, pospolitości, banału.   Etym. -&
 • Co znaczy Antyklina Tłumaczenie   antyklina geol. siodło, wypukła część fałdu; por. synklina.   antykoncepcyjne środki - zapobiegające zajściu w ciążę.  
 • Co znaczy Antykwa Tłumaczenie   antykwa krój czcionki druk. wzorowany na napisach łac., pismo proste (w przeciwieństwie do kursywy).   antykwariusz kierownik
 • Co znaczy Antymetabola Tłumaczenie   antymetabola, antymetateza fig. ret. wypowiedź, której część druga w odmiennym porządku, innych formach gram., funkcjach
 • Co znaczy Antymon Tłumaczenie   antymon chem. pierwIASTEK, Tabl. 1.   Etym. - śrdw.łac. antimonium 'jw.'
 • Co znaczy Antynomia Tłumaczenie   antynomia sprzeczność wewnętrzna; log. rozumowanie (dowód) pozornie poprawne, ale prowadzące do sprzeczności; sprzeczność między
 • Co znaczy Antypka Tłumaczenie   antypka bot. wiśnia wonna; cybuch, laska itp. zrobione z drewna tej wiśni.   Etym. - ros. antípka z tur. antep
 • Co znaczy Antyseptyka Tłumaczenie   antyseptyka odkażanie ran za pomocą chem. środków bakteriobójczych, antyseptycznych, antyseptyków.   Etym. - zob
 • Co znaczy Antyszambrowanie Tłumaczenie   antyszambrowanie przest. długie wyczekiwanie w przedpokojach, poczekalniach na audiencję, posłuchanie, rozmowę z osobami
 • Co znaczy Antytetyczny Tłumaczenie   antytetyczny przeciwstawny.   antyteza przeciwieństwo, kontrast; twierdzenie przeciwstawne innemu (tezie); por. triada.  
 • Co znaczy Antytrynitarze Tłumaczenie   antytrynitarze przeciwnicy dogmatu o trójosobowości Boga, nie uznający bóstwa Chrystusa; w Polsce (XVI-XVII w.) lewy odłam
 • Co znaczy Anulować Tłumaczenie   anulować unieważnić, uznać za niebyłe, kasować, znieść, cofnąć, uchylić.   Etym. - późn.łac. annulare 'unicestwić'
 • Co znaczy Anuria Tłumaczenie   anuria med. bezmocz, zaprzestanie wytwarzania moczu w nerkach.   Etym. - n.łac.; zob. a- (an-); uria z gr. oúron, zob
 • Co znaczy Anyżówka Tłumaczenie   anyżówka słodki, zazw. bezbarwny likier na owocach anyż(k)u, używany jako składnik koktajli albo napój po obiedzie.   Etym.&
 • Co znaczy Anżelika Tłumaczenie   anżelika bot. korzeń arcydzięgla litworu, dzięki zawartości olejków eterycznych używany w lecznictwie i do wyrobu wódek i likierów
 • Co znaczy Dai ao Tłumaczenie   ao dai jęz. wietn., tradycyjny ubiór kobiecy w Wietnamie, złożony z sukienki ze stojącym kołnierzykiem, przeciętej od dołu do pasa z
 • Co znaczy Aojdowie Tłumaczenie   aojdowie śpiewacy, którzy w przedhomerowej Grecji opiewali na dworach możnych panów, przy dźwiękach formingi czy kitary, czyny
 • Co znaczy Aonidy Tłumaczenie   Aonidy, aońskie siostry - MUZY; Tabl. 30.   Etym. - od nazwy Aonii, części Beocji, w której mieścił się Helikon i
 • Co znaczy Aorta Tłumaczenie   aorta główna tętnica ciała kręgowców, odprowadzająca u człowieka krew z lewej komory serca do tętnic obwodowych; por. arteria.  
 • Co znaczy Aoryst Tłumaczenie   aoryst gram. czas przeszły dokonany (w gramatyce gr., sanskr., staropolskiej).   Etym. - gr. aóristos 'nieokreślony (
 • Co znaczy Satana apage Tłumaczenie apage, Satana! łac., idź precz, szatanie!; por. vade retro...   Etym. - tł. z gr. (hýpage sataná)
 • Co znaczy Dowód apagogiczny Tłumaczenie   apagogiczny dowód - log. pośredni dowód twierdzenia, oparty na udowodnionej fałszywości twierdzenia przeciwnego.   Etym. 
 • Co znaczy Apanaże Tłumaczenie   apanaże ziemie, nieruchomości, uposażenie, dochody członków domu panującego przyznane im przez monarchę a. organ ustawodawczy
 • Co znaczy Aparat Tłumaczenie   aparat przyrząd (zespół przyrządów) spełniający określone zadania, ale nie przetwarzający ani nie wytwarzający energii mech.; biol
 • Co znaczy Apartament Tłumaczenie   apartament dwu- a. kilkupokojowy reprezentacyjny "numer" w hotelu; (zwł. w l.mn.) luksusowo urządzone, obszerne mieszkanie
 • Co znaczy Apartheid Tłumaczenie   apartheid rozdzielenie ras, segregacja rasowa; polityka separowania i dyskryminacji polit.-ekonomicznej Afrykanów i innych "
 • Co znaczy Aparthotel Tłumaczenie   aparthotel budynek z umeblowanymi mieszkaniami, sprzedawanymi prywatnym osobom jako inwestorom, ale wynajmowanymi i obsługiwanymi
 • Co znaczy Aparycja Tłumaczenie   aparycja przest. wygląd zewnętrzny; dawn. zjawienie się, ukazanie się.   Etym. - późn.łac. apparitio 'ukazanie się
 • Co znaczy Apasz Tłumaczenie   apasz przest. rzezimieszek, bandyta, chuligan, zwł. paryski.   Etym. - fr. apache 'włóczęga; złoczyńca nocny' od
 • Co znaczy Apatia Tłumaczenie   apatia uczuciowa obojętność wobec podniet, brak zainteresowań i skłonności (na skutek znużenia psych. a. fiz. lub w pewnych
 • Co znaczy Apatryda Tłumaczenie   apatryda apolita, bezpaństwowiec, osoba nie posiadająca obywatelstwa żadnego państwa.   Etym. - gr. ápatris dpn
 • Co znaczy Apeiron Tłumaczenie   apeiron filoz. bezgraniczna, nieskończona, wieczna, bezkształtna pramateria, będąca elementarnym tworzywem (por. arche) przyrody (wg
 • Co znaczy Apeks Tłumaczenie   apeks akme, szczyt, wierzchołek; czubek języka; astr. punkt na sferze niebieskiej określający kierunek ruchu Słońca i Układu
 • Co znaczy Apel Tłumaczenie   apel wezwanie; odezwa; pobudka; zbiórka; sprawdzanie obecności na zbiórce.   apelacja odwołanie się do wyższych instancji o
 • Co znaczy Apercepcja Tłumaczenie   apercepcja psych. proces postrzegania, poznawania i przyswajania sobie nowych wyobrażeń, wiążący treść nowych postrzeżeń z
 • Co znaczy Aperitif Tłumaczenie   apéritif napój alkoholowy, pity (zwł. we Francji) przed posiłkiem, jakoby dla pobudzenia apetytu.   Etym. - fr
 • Co znaczy Libro aperto Tłumaczenie   aperto libro zob. ad aperturam libri
 • Co znaczy Aperturismo Tłumaczenie aperturismo rozpoczęcie się procesu demokratyzacji życia politycznego w Hiszpanii po śmierci generała Franco.   Etym. - 
 • Co znaczy Aphelium Tłumaczenie aphelium [wym. afelium] punkt odsłoneczny, najodleglejszy od Słońca punkt orbity (toru) planety a. komety; por. perihelium.   Etym.&
 • Co znaczy Aplauz Tłumaczenie   aplauz poklask, brawo; uznanie, aprobata.   Etym. - łac. applausus p.p. od applaudere 'bić; klaskać; pochwalać'; zob
 • Co znaczy Aplegier Tłumaczenie   aplegier(ek) ogrod. odkład; przen. latorośl, nowy potomek.   Etym. - nm. Ableger, zob. ablegier
 • Co znaczy Aplika Tłumaczenie   aplika kinkiet z XVIII w. lub z okresu empire'u; małe lustro przyścienne z drewnianą, malowaną a. złoconą ramką rokokową.  
 • Co znaczy Aplomb Tłumaczenie   aplomb przest. pewność siebie, nieskrępowanie, swada, rezon; kuraż; tupet.   Etym. - fr. 'kierunek pionowy (uzyskany
 • Co znaczy Apo Tłumaczenie   APO- w złożeniach: oddalony, odległy (od); oddzielony, oddzielny; chem. utworzony (z), związany (z).   Etym. - gr
 • Co znaczy Apodyktyczny Tłumaczenie   apodyktyczny narzucający swoje zdanie, nie znoszący sprzeciwu, arbitralny; stanowczy; filoz. sąd logicznie konieczny (oczywisty a
 • Co znaczy Apoftegmat Tłumaczenie   apoftegmat zwięzła, jędrna przypowieść pouczająca; zwięzłe, wyraziste, trafne powiedzenie (por. bon mot; aforyzm).   Etym. 
 • Co znaczy Apogeum Tłumaczenie   apogeum najodleglejszy od Ziemi punkt orbity (toru) Księżyca a. sztucznych satelitów; por. perigeum; przen. punkt najwyższy, szczyt
 • Co znaczy Apokalipsa Tłumaczenie   apokalipsa pismo będące wizją przyszłości; księga apokryficzna, pisana pod pseudonimem przez Żydów a. wczesnych chrześcijan (od ok
 • Co znaczy Apokopa Tłumaczenie   apokopa jęz. zanik jednej a. kilku głosek na końcu wyrazu; por. synkopa.   Etym. - gr. apokopē 'dosł. odcięcie' od
 • Co znaczy Apokryf Tłumaczenie   apokryf utwór wątpliwego autorstwa, nieautentyczny; falsyfikat; (l.mn.) księgi biblijne, nie włączone do kanonu (spisu) ksiąg
 • Co znaczy Apolita Tłumaczenie   apolita zob. apatryda.   Etym. - gr. ápolis 'bezdomny'; zob. a-; pólis, zob. polityka
 • Co znaczy Apolliński Tłumaczenie   apolliński przypominający (a. odnoszący się do) boga Apollina; harmonijny, umiarkowany, powściągliwy, racjonalny; por. dionizyjski
 • Co znaczy Apolog Tłumaczenie   apolog lit. dydaktyczna opowieść prozą a. wierszem, spokrewniona z bajką i przypowieścią, niosąca naukę moralną, ale posługująca się
 • Co znaczy Apologeta Tłumaczenie   apologeta obrońca (zwł. chrześcijaństwa, w II-IV w. n.e.).   apopleksja insult, udar mózgu, krwotok mózgowy.   apologia
 • Co znaczy Aporema Tłumaczenie   aporema filoz. kwestia sporna, dopuszczająca dwa przeciwstawne rozstrzygnięcia.   aporia staroż. filoz. trudność w rozumowaniu
 • Co znaczy Aport Tłumaczenie   aport! przynieś; podaj! (wołanie na psa).   aportowanie (o psie:) przynoszenie na rozkaz upolowanej zwierzyny a. rzuconych
 • Co znaczy Apostata Tłumaczenie   apostata odstępca, odszczepieniec, zaprzaniec, renegat.   apostazja odszczepieństwo; Kośc. rz.kat. całkowite odstępstwo
 • Co znaczy Apostolat Tłumaczenie   apostolat godność biskupa, biskupstwo; apostolstwo działalność apostolska, posłannictwo, misja.   apostoł każdy z 12 uczniów
 • Co znaczy Apostrof Tłumaczenie   apostrof znak graf. w kształcie przecinka nad wierszem, oddzielający końcówki niektórych wyrazów obcych (np. Rabelais'go, Comte'owi)
 • Co znaczy Apoteoza Tłumaczenie   apoteoza uznanie jakiejś osoby za bóstwo (gr. hērōs, łac. divus); ubóstwienie; idealizacja, gloryfikacja; przest. teatr. uroczysta
 • Co znaczy Apotropaiczny Tłumaczenie   apotropaiczny, apotropeiczny mający wg pierwotnych wierzeń własności magiczne, broniący przed złymi duchami, klęskami, chorobami
 • Co znaczy Apozjopeza Tłumaczenie   apozjopeza zamilczenie, jęz. ret. niedokończenie myśli (w mowie a. piśmie), zwykle przez urwanie zdania i rozpoczęcie nowego; zob
 • Co znaczy Apozycja Tłumaczenie   apozycja jęz. dopowiedzenie, przydawka rzeczownikowa.   Etym. - późn.łac. apositio 'przydawanie' z łac. appositus p.p
 • Co znaczy Vasto gurgite in nantes rari apparent Tłumaczenie apparent rari nantes in gurgite vasto łac., gdzieniegdzie widać ich, jak pływają po bezkresnej głębinie.   Etym. - z
 • Co znaczy Appeasement Tłumaczenie appeasement [wym. epi:zment] polityka zaspokajania (żądań) potencjalnego agresora; polityka jednostronnych ustępstw, czynionych
 • Co znaczy Appelativum Tłumaczenie   appelativum rodzaj pseudonimu, w którym użyto wyrazu a. wyrazów pospolitych (np. Obserwator, Stary żołnierz)
 • Co znaczy Controlee appellation Tłumaczenie appellation contrôlée fr., dosł. 'nazwa skontrolowana'; nazwa gatunków wina francuskiego, których pochodzenie od winogron rosnących w
 • Co znaczy Appendix Tłumaczenie   appendix aneks; por. suplement; wyrostek robaczkowy jelita ślepego.   appendicitis zapalenie wyrostka robaczkowego.   Etym
 • Co znaczy Appetitost Tłumaczenie   appetitost miękki ser duński z kwaśnej maślanki.   Etym. - duń. od appetit 'apetyt'; ost 'ser'
 • Co znaczy Applepie Tłumaczenie apple-pie [wym. äplpaj] ang., dosł. 'szarlotka (kruche ciasto z jabłkami)'; przen. coś, co ma typowo amerykańskie cechy, co niesie w sobie
 • Co znaczy Apraksja Tłumaczenie   apraksja med. nieporęczność, niezdolność do wykonywania (precyzyjniejszych) czynności celowych.   Etym. - gr
 • Co znaczy Deluge le nous apres Tłumaczenie après nous le déluge fr., (żyjemy hucznie i wesoło,) a po nas (choćby) potop!   Etym. - przypisywane markizie de Pompadour (
 • Co znaczy Apretura Tłumaczenie   apretura wykańczanie, uszlachetnianie tkanin, skór itp. przez stosowanie różnych procesów technologicznych i nasycanie apretami
 • Co znaczy Aprobata Tłumaczenie   aprobata uznanie czegoś za właściwe; przyzwolenie, zgoda, zatwierdzenie (por. sankcja); pochwała.   Etym. - łac
 • Co znaczy Aproksymacja Tłumaczenie   aproksymacja przybliżenie, ujęcie w sposób przybliżony; mat. przybliżanie, zastępowanie we wzorach jakichś wielkości innymi
 • Co znaczy Aprosze Tłumaczenie   aprosze wojsk. przykopy, (przed 1918) zygzakowate rowy, którymi oblegający podkradali się pod mury twierdzy, chronieni częściowo
 • Co znaczy Aprowizacja Tłumaczenie   aprowizacja zaopatrywanie (miasta, kraju) w żywność, zwł. w okresach trudności gospodarczych, ograniczeń, reglamentacji środków
 • Co znaczy Apsaras Tłumaczenie   apsaras mit. ind. pierw. nimfy wodne, później śpiewaczki i tancerki zamieszkujące niebo Indry, partnerki gandharwów, muzykantów
 • Co znaczy Vitae aqua Tłumaczenie   aqua vitae zob. okowita
 • Co znaczy Espanol habla se aqui Tłumaczenie (aqui) se habla español hiszp., (tutaj) mówi się po hiszpańsku; por. English spoken
 • Co znaczy Ar Tłumaczenie   ar jednostka miary powierzchni (=100 m2) w systemie metrycznym.   Etym. - fr. are 'jw.' z łac. area, zob. areał
 • Co znaczy Arabeska Tłumaczenie   arabeska plast. ornament o układzie symetrycznym, stylizowany na motywach roślinnych i geom., wzorowany na sztuce arabskiej a
 • Co znaczy Felix arabia Tłumaczenie Arabia Felix łac., Arabia Szczęśliwa.   Etym. - st.rz. nazwa żyznej, płd.-zach. części Półwyspu Arabskiego
 • Co znaczy Olej arachidowy Tłumaczenie   arachidowy olej - rafinowany olej jadalny otrzymywany z arachidów, orzeszków ziemnych.   Etym. - n.łac. arachis dpn
 • Co znaczy Arachnologia Tłumaczenie   arachnologia dział zoologii zajmujący się badaniem pajęczaków.   Etym. - gr. aráchnē 'pająk; mit. gr. Arachne
 • Co znaczy Arai Tłumaczenie   arai gr., w poezji st.gr. wiersz przeklinający kogoś, urągający, złorzeczący komuś, por. dirae
 • Co znaczy Arak Tłumaczenie   arak mocny napój alkoholowy otrzymywany przez fermentację soku palmowego lub melasy, produkowany w płd.-wsch. Azji.   Etym.&
 • Co znaczy Aralia Tłumaczenie   aralia n.łac. bot., dzięgława
 • Co znaczy Język aramejski Tłumaczenie   aramejski język - płn.-zach. semicki, w okresie największego rozprzestrzenienia (300 p.n.e.-600 n.e.) ogólny język całej Azji
 • Co znaczy Aranjuez Tłumaczenie Aranjuez [wym. aranchuef] zob. die schönen Tage in Aranjuez...   Etym. - miasto w śr. Hiszpanii
 • Co znaczy Aranżowanie Tłumaczenie   aranżowanie organizowanie, urządzanie; arrangement fr., [wym. arãżmã], aranż(acja), rozpisanie na określony zespół (instrumentalny a
 • Co znaczy Arat Tłumaczenie   arat hist. mongolski koczownik-hodowca, pozostający w stosunku feudalnej zależności od wielkich właścicieli ziemskich.   Etym.&
 • Co znaczy Araukaria Tłumaczenie   araukaria bot. igława.   Etym. - od nazwy prowincji Arauco w Chile
 • Co znaczy Arba Tłumaczenie   arba ciężki, dwukołowy wóz bez resorów, ciągniony przez konie a. woły, używany dawn. przez koczowników Azji Śr. i Turcji; wóz
 • Co znaczy Arbalet Tłumaczenie   arbalet hist. kusza.   Etym. - fr. arbalète z późn.łac. arcoballista, arcuballista; arcu- od łac. arcus 'łuk'; zob
 • Co znaczy Frei macht arbeit Tłumaczenie Arbeit macht frei nm., praca czyni (człowieka) wolnym.   Etym. - napis na bramie hitlerowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu
 • Co znaczy Arbeitslust Tłumaczenie   Arbeitslust (nieprzeparta, niepohamowana) ochota, chęć do pracy (uważana za cechę nm.).   Etym. - nm. 'chęć do pracy'
 • Co znaczy Arbiter Tłumaczenie   arbiter rozjemca; sędzia polubowny; sędzia sportowy. arbiter elegantiarum łac., znawca, autorytet w sprawach dobrego smaku, tonu. &
 • Co znaczy Arboretum Tłumaczenie   arboretum doświadczalny teren leśny; plantacja, szkółka drzew i krzewów.   Etym. - łac. 'miejsce zadrzewione
 • Co znaczy Foederis arca Tłumaczenie arca foederis łac., arka przymierza.   Etym. - wg Wulgaty; zob. arka (przymierza)
 • Co znaczy Ambo arcades Tłumaczenie Arcades ambo łac., obaj są Arkadyjczykami (a więc umieją śpiewać), tj. obaj są skłonni do złośliwych psot, obaj warci siebie; (por. ambo
 • Co znaczy Imperii arcana Tłumaczenie arcana imperii łac., tajniki władzy, rządzenia, rządu; tajemnice państwowe; zob. arkana
 • Co znaczy Arch Tłumaczenie   ARCH- w złożeniach: główny; naczelny; najważniejszy; przewyższający innych; pierwszy w czasie, początkowy; pierwotny.   Etym.&
 • Co znaczy Archa Tłumaczenie   -ARCHA w złożeniach: władca; wódz; przywódca.   Etym. - późn.łac. 'jw.' z łac. -arches, -archus od gr. -archēs
 • Co znaczy Archaiczny Tłumaczenie   archaiczny starożytny, dawny, pochodzący z odległych epok; przestarzały; (era a-a) archaik, najstarsza era w dziejach ZIEMI, Tabl. 7
 • Co znaczy Archaizm Tłumaczenie   archaizm przestarzała, wyszła z użycia forma jęz.; por. anachronizm
 • Co znaczy Arche Tłumaczenie   arche gr., filoz. prasubstancja, praelement, z którego rozwinęła się przyroda; element rozpoczynający serię rzeczy a. zjawisk (por
 • Co znaczy Archi Tłumaczenie   ARCHI- w złożeniach: główny, naczelny, pierwotny; pra-; początkowy.   archidiecezja prowincja kośc., na której czele stoi
 • Co znaczy Archi Tłumaczenie archi [wym. arki] muz. smyczki, instrumenty smyczkowe (w orkiestrze symfonicznej).   Etym. - wł. 'jw.' l.mn. od arco 'łuk
 • Co znaczy Bunker archie Tłumaczenie Archie Bunker [wym. a:czi banker] amer. odpowiednik Alfa Garnetta.   Etym. - (1972) od nazwiska postaci telewizyjnej, której
 • Co znaczy Problem archimedesowy Tłumaczenie   Archimedesowy problem - niezmiernie trudny do rozwiązania, skomplikowany, zawiły.   Etym. - z Cycerona (Do Attyka, 12
 • Co znaczy Archipelag Tłumaczenie   archipelag grupa wysp.   architektura dyscyplina organizująca i kształtująca przestrzeń dla zaspokojenia potrzeb człowieka
 • Co znaczy Archiwistyka Tłumaczenie   archiwistyka archiwoznawstwo.   archiwum zbiór dokumentów, pism, akt nieaktualnych już, ale wartych zachowania; miejsce
 • Co znaczy Archiwolta Tłumaczenie   archiwolta (ornamentowane a. profilowane czoło arkady, pokrywające) łuk konstrukcyjny w zwieńczeniu portalów romańskich i gotyckich
 • Co znaczy Archonci Tłumaczenie   archonci najwyżsi urzędnicy ateńscy wybierani dorocznie (po r. 683 p.n.e.) w liczbie dziewięciu; por. bazylika.   Etym. -&
 • Co znaczy Arcy Tłumaczenie   ARCY- w złożeniach: bardzo, nadzwyczaj, wybitnie; największy; pierwszy rangą, główny; archi-; np. arcyzabawny - bardzo z
 • Co znaczy Areał Tłumaczenie   areał obszar, powierzchnia użytków rolnych; biol. obszar, zasięg występowania gatunków, rodzin, rzędów itd.   Etym. - 
 • Co znaczy Areka Tłumaczenie   areka bot. pinang, palma betelowa a. kateszowa, żuwnia, żuwipalma malajska; zob. betel; zob. katechu.   Etym. - n.łac
 • Co znaczy Arena Tłumaczenie   arena maneż, okrągły, wysypany piaskiem plac, otoczony miejscami dla widzów, na którym odbywają się popisy cyrkowe a. walki byków
 • Co znaczy Arenda Tłumaczenie   arenda dawn. dzierżawa dóbr (karczmy, młyna, sadu itp.)   arendowanie.   arendarz dawn. dzierżawca; karczmarz, szynkarz. &
 • Co znaczy Arenga Tłumaczenie   arenga bot. słocza cukrowa, cukrowa palma, rosnąca w Azji płd.-wschodniej, z której soku otrzymuje się wino palmowe i cukier, a ze
 • Co znaczy Areometr Tłumaczenie   areometr densymetr, przyrząd do pomiaru gęstości cieczy.   Etym. - gr. araiós 'cienki, rzadki'; zob. -metr
 • Co znaczy Areopag Tłumaczenie   areopag w staroż. Atenach - najdawniejsza rada państwowa złożona z byłych archontów (areopagitów), posiadająca (do V w. p.n.e.)
 • Co znaczy Arete Tłumaczenie   arete suma zalet tworząca charakter; doskonałość; męstwo; sprawność, dzielność; cnota; por. sophrosyne.   Etym. - gr
 • Co znaczy Argał Tłumaczenie   argol, argał, mong., wysuszony nawóz wielbłądzi a. bydlęcy, używany jako opał, zwł. w Azji Środkowej
 • Co znaczy Argental Tłumaczenie   argentan, argental alpaka, przest. nowe srebro, stop miedzi, niklu i cynku, z wyglądu przypominający srebro, używany do wyrobu
 • Co znaczy Argon Tłumaczenie   argon chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, gaz szlachetny, helowiec.   Etym. - gr. argón r.nij. od argós 'bezczynny
 • Co znaczy Argument Tłumaczenie   argument dowód, racja; przesłanka dowodu, twierdzenie mające uzasadnić a. obalić tezę.   argumentum baculinum zob. argumentum
 • Co znaczy Argus Tłumaczenie   Argus czujny strażnik; (Argusowe oko) czujne, baczne, podejrzliwe; por. cerber.   Etym. - łac. forma gr. Árgos, nazwy
 • Co znaczy Arhat Tłumaczenie   arhat sanksr., dosł. 'wart, godny', w buddyzmie - osoba doskonała, która wejrzała w prawdziwą naturę istnienia, wyzwoliła się z
 • Co znaczy Aria Tłumaczenie   aria pieśń solowa z akompaniamentem orkiestry; krótki utwór instrumentalny o charakterze śpiewnym.   ariet(t)a (zdrobn.) mała
 • Co znaczy Nić ariadny Tłumaczenie   Ariadny nić - nić przewodnia; sposób wybrnięcia z beznadziejnie zawikłanej sytuacji.   Etym. - w mit. gr. Ariádnē
 • Co znaczy Arianie Tłumaczenie   arianie wyznawcy arianizmu; pop. bracia polscy, zob. antytrynitarze.   arianizm kierunek w teologii chrześc. zapoczątkowany
 • Co znaczy Ariergarda Tłumaczenie   ariergarda straż tylna; odwód; oddział ubezpieczający od tyłu kolumnę w marszu; por. awangarda.   Etym. - fr. arrière
 • Co znaczy Arka Tłumaczenie   arka statek Noego (por. Biblia, Gen. 6) w czasie Potopu; (a. przymierza) hist. drewniana, pozłacana, zdobiona święta skrzynia
 • Co znaczy Arkabuz Tłumaczenie   arkebuz(a), arkabuz(a) ciężka lontowa broń palna piechoty XV-XVI w. zwana też hakownicą od haka, zaczepionego o wbity w ziemię
 • Co znaczy Arkada Tłumaczenie   arkada archit. sklepienie łukowe ze zwornikiem, wsparte na dwóch słupach (kolumnach, filarach).   Etym. - fr. arcade
 • Co znaczy Arkadia Tłumaczenie   Arkadia kraj wiejskiej prostoty i spokoju, idyllicznej, sielankowej szczęśliwości, beztroski (por. Arcades ambo; auch ich war in
 • Co znaczy Arkan Tłumaczenie   arkan długi sznur a. rzemień z ruchomą pętlą, uwiązany do siodła, używany przez ludy pasterskie i koczownicze do chwytania zwierzyny
 • Co znaczy Arkana Tłumaczenie   arkana tajniki; tajemnice, kunszty sekretne; trudno dostępne, skryte sposoby mistrzów (rzemiosła, sztuki).   Etym. - 
 • Co znaczy Alislam arkana Tłumaczenie   arkan al-Islam arab. 'filary islamu', pięć obowiązków każdego muzułmanina: szahadah, salat, zakat, saum i hadż
 • Co znaczy Arktyczny Tłumaczenie   arktyczny północny, podbiegunowy, polarny (por. Antarktyda; bora; hiperboreje; septentrionalny; ultima Thule).   Arktyka obszar
 • Co znaczy Arlekin Tłumaczenie   Arlekin tradycyjna postać błazna w czarnej masce, odziana w pstry ubiór zszyty z kolorowych trójkątów a. rombów; jedna z głównych
 • Co znaczy Armada Tłumaczenie   armada wielka flota wojenna, zwł. flota wysłana przez Filipa II hiszpańskiego przeciw Anglii w 1588 r. (hiszpańska, "
 • Co znaczy Armageddon Tłumaczenie   Armaged(d)on ostateczna, decydująca walka, bitwa między siłami dobra i zła; przen. wielka, krwawa, wyniszczająca obie strony wojna
 • Co znaczy Armagnac Tłumaczenie armagnac fr., [wym. armaniak], armaniak francuski napój alkoholowy otrzymywany przez destylację wina, podobny do koniaku.   Etym. 
 • Co znaczy Armalkolit Tłumaczenie   armalkolit z ang., minerał księżycowy złożony z żelaza, magnezu i tytanu, znaleziony w skałach przywiezionych z Księżyca przez
 • Co znaczy Neutrality armed Tłumaczenie armed neutrality ang., zbrojna neutralność.   Etym. - prezydent USA T. Woodrow Wilson (1856-1924) w orędziu do Kongresu z 26
 • Co znaczy Armeleutegeruch Tłumaczenie   Armeleutegeruch nm., odór biedoty.   Etym. - z Nietzschego (Wiedza radosna 5, 349), 1882 r
 • Co znaczy Armeria Tłumaczenie   armeria n.łac., bot. zawciąg
 • Co znaczy Armida Tłumaczenie   Armida lekkomyślna, piękna kokietka; kobieta lekkich obyczajów; (ogrody Armidy) piękne, czarodziejskie ogrody.   Etym. -&
 • Co znaczy Armila Tłumaczenie   armila łac., mat. torus.   armilarna sfera - starożytny przyrząd do wyznaczania współrzędnych astronomicznych używany do XVI w
 • Co znaczy Armistycjum Tłumaczenie   armistycjum dawn. rozejm, zawieszenie broni.   Etym. - n.łac. armistitium 'jw.' z łac. arma, zob. armada; -stitium od
 • Co znaczy Man the and arms Tłumaczenie Arms and the Man ang., Żołnierz i bohater.   Etym. - tytuł sztuki (1894 r.; wyst. pol. 1904) G.B. Shawa; tł. dosł. 'Broń i
 • Co znaczy Arnika Tłumaczenie   arnika (górska) bot. kupalnik górski, "pomórnik".   Etym. - n.łac. arnica 'jw.'
 • Co znaczy Arogancja Tłumaczenie   arogancja butna pewność siebie, hardość, zarozumiałość, połączona z lekceważeniem innych, z impertynenckim, zuchwałym zachowaniem
 • Co znaczy Hakodesz aron Tłumaczenie   Aron Hakodesz, Aron Kodesz, hebr., 'święta arka', szafa ołtarzowa w synagodze (bożnicy) służąca do przechowywania rodałów
 • Co znaczy Arpeggio Tłumaczenie arpeggio [wym. arpedżdżo] muz., sposób wykonywania współbrzmień akordowych polegający na kolejnym szybkim następstwie dźwięków, zazw. od
 • Co znaczy Arras Tłumaczenie   arras tapiseria, dekoracyjna tkanina ścienna naśladująca obraz z wyobrażeniami scen biblijnych, mit., zwierząt, krajobrazów
 • Co znaczy Arrierepensee Tłumaczenie arrière-pensée fr., [wym. arier pãse] ukryty zamiar, zamysł; zatajona myśl, zastrzeżenie myślowe
 • Co znaczy Arrondissement Tłumaczenie arrondissement [wym. arądismã] okrąg, dzielnica (Paryża), powiat we Francji.   Etym. - fr. 'jw.' od rond, zob. rondo
 • Co znaczy Amatoria ars Tłumaczenie Ars amatoria łac., sztuka kochania.   Etym. - tytuł żart.-dydaktycznego poematu Owidiusza; znany także jako Ars amandi
 • Co znaczy Antiqua ars Tłumaczenie ars antiqua łac., 'stara sztuka', w hist. muz. okres ok. 1160-1290, związany z działalnością szkoły paryskiej (szkoły Notre Dame), okres
 • Co znaczy Prior gemmisque auro ars Tłumaczenie ars auro gemmisque prior łac., sztuka cenniejsza niż złoto i (drogie) kamienie.   Etym. - napis na ołtarzu Henryka z Blois
 • Co znaczy Artem celare est ars Tłumaczenie ars est celare artem łac., sztuka polega na ukryciu (wysiłków) sztuki.   ars longa, vita brevis zob. vita brevis... ars simia naturae
 • Co znaczy Arsen Tłumaczenie   arsen chem. pierwIASTEK, Tabl. 1.   Etym. - łac. arsenicum 'arszenik'
 • Co znaczy Arsenał Tłumaczenie   arsenał, cekhauz, zbrojownia, składnica broni.   Etym. - wł. arsenale 'jw.' z arab. dār sinā'a 'dwór a. dom przemysłu
 • Co znaczy Arszyn Tłumaczenie   arszyn dawn. ros. miara długości (od ok. 71 do 81 cm), dzieląca się na 12 werszków.   Etym. - ros. arszín 'jw.' z tur
 • Co znaczy Brut art Tłumaczenie art brut [wym. a:r brü] fr., 'sztuka surowa', plast. sztuka surowa, niechlujna, prymitywna, dziwaczna, wykonywana przez chorych psychicznie
 • Co znaczy Deco art Tłumaczenie Art Déco, art moderne, kierunek w sztuce dekoracyjnej powstały w latach 20. XX w., dominujący w 30., przeżywający nową falę zainteresowania
 • Co znaczy Informel art Tłumaczenie art informel fr., [wym. a:r ęformel] nieformalny kierunek sztuki współczesnej, eksperymentujący najróżnorodniejszymi materiałami (drewno
 • Co znaczy Nouveau art Tłumaczenie art nouveau [wym. a:r nuwo:] fr., 'nowa sztuka' zob. (le) style moderne
 • Co znaczy Rock art Tłumaczenie art rock forma muzyki rockowej, która użytkuje elementy muzyki tradycyjnej a. klasycznej, zwł. w stylu instrumentacji.   Etym. -&
 • Co znaczy Trouve art Tłumaczenie art trouvé fr., dosł. 'sztuka znaleziona', dzieło nie ukształtowane przez artystę, ale ukazane w tej postaci, w jakiej je znalazł, co
 • Co znaczy Povera arte Tłumaczenie arte povera, povera, plast. rodzaj sztuki, w której nie przedstawia się samego dzieła bezpośrednio, ale ukazuje się je z drugiej ręki za
 • Co znaczy Artefakt Tłumaczenie   artefakt przedmiot (proste narzędzie a. ozdoba) będący dziełem (a. noszący ślady) pracy ludzkiej (w odróżnieniu od przedmiotów
 • Co znaczy Artel Tłumaczenie   artel nazwa różnych rodzajów zarobkowych spółdzielni pracy, dobrowolnych zrzeszeń chłopów, rzemieślników a. innych drobnych
 • Co znaczy Arteria Tłumaczenie   arteria anat. tętnica; duża, ruchliwa, przelotowa ulica, szosa, ważny szlak wodny (arterie komunikacyjne).   arterioskleroza
 • Co znaczy Liberales artes Tłumaczenie artes liberales sztuki wyzwolone; w śrdw. 7 nauk świeckich, stanowiących wstęp do studiów wyższych; stopień niższy (trivium, szkoła
 • Co znaczy Artezyjskie Tłumaczenie   artezyjskie (a. wody) wody gruntowe, głębinowe, zamknięte między dwiema warstwami nieprzepuszczalnymi, będące pod ciśnieniem
 • Co znaczy Necessitas domina sola artis Tłumaczenie artis sola domina necessitas łac., potrzeba (jest) jedyną władczynią Sztuki
 • Co znaczy Artretyzm Tłumaczenie   artretyzm med. dna, skaza moczanowa (por. chiragra; podagra).   ARTR(O)- w złożeniach: anat. staw.   Etym. - gr
 • Co znaczy Centre arts Tłumaczenie arts centre ang., 'ośrodek sztuk', w Anglii, od 1945, dom kultury
 • Co znaczy Artykulacja Tłumaczenie   artykulacja archit. rozczłonkowanie płaszczyzny; zgryz; ruchy i układ narządów mowy niezbędne do wymówienia danej głoski; muz
 • Co znaczy Artysta Tłumaczenie   artysta (od)twórca dzieła sztuki.   artystowski stawiający formę dzieła sztuki nad treścią.   artystyczny estetyczny
 • Co znaczy Aryjczyk Tłumaczenie   aryjczyk człowiek, którego jęz. ojczystym jest jeden z jęz. aryjskich.   aryjski dotyczący (a. należący do) jednego z (a. kilku
 • Co znaczy Aryk Tłumaczenie   aryk w Turkiestanie: kanał nawadniający.   Etym. - ros. arýk 'jw.' z tur. 'jp.'
 • Co znaczy Aryman Tłumaczenie   Aryman w religii staroirańskiej (zob. mazdaizm) przywódca zastępów złych duchów, bóg zła i ciemności, kłamstwa i zniszczenia; por
 • Co znaczy Assegai Tłumaczenie   assegai lekka włócznia (dziryt, dzida) z twardego drzewa, o żelaznym ostrzu, używana przez plemiona płd.afrykańskie.   Etym.&
 • Co znaczy Arystokracja Tłumaczenie   arystokracja możnowładztwo; magnateria, wysoka szlachta rodowa; najwyższa warstwa społ. w ustroju niewolniczym i feud., wyróżniona
 • Co znaczy Arystydes Tłumaczenie   Arystydes człowiek sprawiedliwy; dostojny mąż stanu o poglądach umiarkowanych i nieposzlakowanej uczciwości.   Etym. -&
 • Co znaczy Postęp arytmetyczny Tłumaczenie   arytmetyczny postęp mat. ciąg, w którym każda liczba jest większa od poprzedniej o pewną stałą wielkość, np. 1, 7, 13, 19, 25... &
 • Co znaczy Arytmia Tłumaczenie   arytmia nierytmiczność; med. niemiarowość tętna.   Etym. - gr. arrhythmía 'brak rytmu' od árrhythmos 'nierytmiczny'
 • Co znaczy Arywista Tłumaczenie   arywista przest. karierowicz, człowiek, który świeżo zdobył majątek a. stanowisko; dorobkiewicz; por. nuworysz.   Etym. -&
 • Co znaczy As Tłumaczenie   as karta w grze, najwyższa w każdym kolorze; przen. mistrz, "gwiazda", wirtuoz, arcymajster, prymus.   Etym. -&
 • Co znaczy It like you as Tłumaczenie As you like it ang., Jak wam się podoba.   Etym. - tytuł komedii (1600 r.; wyst. pol. 1880) Szekspira
 • Co znaczy Asafetyda Tłumaczenie   asafetyda czarcie łajno, smrodzieniec, gumożywica otrzymywana z korzeni i kłączy zapaliczki lekarskiej, używana dawn. jako środek
 • Co znaczy Asana Tłumaczenie   asana sanskr., dosł. 'pozycja siedząca'; w indyjskim systemie filozoficznym joga - nieruchoma pozycja ciała przyjęta w celu
 • Co znaczy Asauł Tłumaczenie   asauł(a), asawuł(a), esauł, stopień oficerski (odpowiadający stopniowi namiestnika w pol. husarii) w wojskach kozackich do 1917 r
 • Co znaczy Gelos asbestos Tłumaczenie asbestos gelos gr., nieugaszony śmiech (bogów i bohaterów); por. epitheton ornans.   Etym. - z Homera (Iliada, 1, 599
 • Co znaczy Christi ascensio Tłumaczenie Ascensio Christi łac., Wniebowstąpienie Pańskie, święto przypadające w czwartek 40 dnia po Wielkanocy (nm. Christi Himmelfahrt; fr
 • Co znaczy Asceza Tłumaczenie   asceza surowy, wstrzęmięźliwy tryb życia zmierzający, przez wyrzeczenie się przyjemności i umartwianie ciała, do doskonalenia się w
 • Co znaczy Aschermittwoch Tłumaczenie   Aschermittwoch zob. Ash Wednesday
 • Co znaczy Asekuracja Tłumaczenie   asekuracja ubezpieczenie; suma ubezpieczeniowa; zabezpieczenie; zabezpieczenie się (w alpinistyce).   asekuranctwo wykonywanie
 • Co znaczy Asenizacja Tłumaczenie   asenizacja usuwanie płynnych nieczystości, fekaliów z miast i osiedli; przest. poprawa warunków zdrowotnych w skupiskach ludzkich. &
 • Co znaczy Asenterunek Tłumaczenie   asenterunek reg. krakowskie pobór do wojska, branka.   Etym. - nm. Assentierung 'aprobata; uznanie kogo za zdatnego
 • Co znaczy Aseptyka Tłumaczenie   aseptyka jałowość bakteriologiczna; niszczenie drobnoustrojów w jakimś środowisku, zabezpieczające przed zakażeniem.  
 • Co znaczy Asertoryczny Tłumaczenie   asertoryczny twierdzący, stwierdzający; log. (sąd a.) sąd stwierdzający fakt rzeczywisty bez przytaczania dowodów; por. apodyktyczny
 • Co znaczy Asesor Tłumaczenie   asesor praktykant po odbyciu aplikacji, spełniający czasowo czynności sędziego a. prokuratora; hist. członek sądu sejmowego
 • Co znaczy Asfiksja Tłumaczenie   asfiksja med. zamartwica, ostre zaburzenie oddychania, zazw. wskutek niedomogi krążenia, powodujące anoksję i nadmierną ilość
 • Co znaczy Asfodel Tłumaczenie   asfodel bot. złotogłów.   asfodelowe łąki - (mit. gr.) po których przechadzają się cienie zmarłych w świecie podziemnym; por
 • Co znaczy Wednesday ash Tłumaczenie Ash Wednesday ang., środa popielcowa, Popielec, wstępna środa (nm. Aschermittwoch; fr. Mercredi de Cendrers)
 • Co znaczy Ashab Tłumaczenie   ashāb, sahābah, arab., towarzysze Proroka, zwolennicy Mahometa, którzy mieli z nim choćby całkiem przelotny kontakt; jako naoczni
 • Co znaczy Lyram ad asinus Tłumaczenie asinus ad lyram łac. (z gr.), osioł przy lutni; (pasuje jak) wół do karety. asinus asinorum łac., osioł nad osły; osioł kwadratowy (do
 • Co znaczy Askari Tłumaczenie   askarysi, askari, w XVIII w. żołnierze korpusu piechoty, stanowiącego straż przyboczną sułtana Maroka; w XIX i XX w. żołnierze wł. i
 • Co znaczy Askarydy Tłumaczenie   askarydy pop. glisty, nicienie pasożytujące w przewodzie pokarmowym człowieka, ssaków i ptaków, wywołujące chorobę askarydozę
 • Co znaczy Kwas askorbinowy Tłumaczenie   askorbinowy kwas - witamina C, czynnik przeciwgnilcowy (przeciwszkorbutowy).   Etym. - zob. a-; śrdw.łac. scorbutus
 • Co znaczy Asmodeusz Tłumaczenie   Asmodeusz zły duch, demon; diabeł, rozbijający małżeństwa i zawiązujący stosunki nieprawne.   Etym. - pers. aēszma
 • Co znaczy Asocjacja Tłumaczenie   asocjacja ugrupowanie, zespół; psych. kojarzenie wyobrażeń, z których jedno przywołuje na myśl drugie; chem. łączenie się cząsteczek
 • Co znaczy Asonans Tłumaczenie   asonans lit. rym niepełny, niedokładny, polegający tylko na zgodności samogłosek; por. konsonans.   Etym. - fr
 • Co znaczy Asortyment Tłumaczenie   asortyment zestaw, dobór, wybór towarów (które produkuje zakład pracy a. sprzedaje jednostka handlowa) a. świadczonych przez
 • Co znaczy Asparagus Tłumaczenie   asparagus bot. szparag.   Etym. - łac. 'jw.' z gr
 • Co znaczy Aspazja Tłumaczenie   Aspazja kobieta piękna, ambitna, wykształcona, nieprzeciętnej inteligencji.   Etym. - Aspazja z Miletu (V w. p.n.e.)
 • Co znaczy Aspekt Tłumaczenie   aspekt punkt widzenia, strona sprawy, wzgląd, ujęcie, perspektywa; postać, widok, wygląd, przejaw; wg astrologów - wzajemne
 • Co znaczy Mundabor et hyssopo me asperges Tłumaczenie asperges me hyssopo, et mundabor; lavabis me, et super nivem dealbabor łac., pokropisz mnie hizopem, a będę czysty; obmyjesz mnie i ponad
 • Co znaczy Aspersja Tłumaczenie   aspersja Kośc. rz.kat. pokropienie wodą święconą w niedzielę przed sumą.   Etym. - łac. aspersio 'pokropienie' od
 • Co znaczy Aspidistra Tłumaczenie   aspidistra bot. przestrojona.   Etym. - n.łac. z gr. aspís dpn. áspidos 'tarcza'
 • Co znaczy Aspiracja Tłumaczenie   aspiracja dążenie (do osiągnięcia czego), pragnienie (dopięcia celu, dobicia się czego), ambicja; jęz. przydech.   aspirata jęz
 • Co znaczy Aspiryna Tłumaczenie   aspiryna polopiryna, kwas acetylosalicylowy, środek przeciw gorączce, bólom i gośćcowi.   Etym. - nm. Aspirin 'jw.'
 • Co znaczy Assoluta Tłumaczenie   assoluta najwyższej klasy (żeńska gwiaza opery a. baletu).   Etym. - wł. 'jw. r.ż. od assoluto 'absolutny; zupełny' z
 • Co znaczy Bmv assumptio Tłumaczenie Assumptio BMV łac., Wniebowzięcie NMP (nm. Mariä Himmelfahrt; fr. l'Assomption), 15 VIII
 • Co znaczy Astat Tłumaczenie   astat chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, promieniotwórczy.   Etym. - gr. ástatos 'nietrwały, niestały' zob. a-; statós
 • Co znaczy Asteizm Tłumaczenie   asteizm dowcipny, zazw. ironiczny zwrot będący przejawem umiejętności konwersacji i obycia w towarzystwie.   Etym. - 
 • Co znaczy Astenia Tłumaczenie   astenia zmniejszona wydolność czynnościowa organizmu wynikająca z wiotkiej (astenicznej) budowy ciała.   astenik zob
 • Co znaczy Aster Tłumaczenie   ASTER(O)- w złożeniach: gwiazda; por. astr(o)-.   asterysk znak graficzny w kształcie gwiazdki (*), używany jako odsyłacz a
 • Co znaczy Astika Tłumaczenie   āstika w ortodoksyjnej filozofii ind. wszelka szkoła myślenia akceptująca autorytet Wed i kastową strukturę społ., w której
 • Co znaczy Astma Tłumaczenie   astma med. dychawica oskrzelowa, przejawiająca się napadami duszności wydechowej, będąca następstwem uczulenia (alergii).  
 • Co znaczy Astr Tłumaczenie   ASTR-, ASTR(O)- w złożeniach: gwiazda; niebo, kosmos; astronomiczny; astrologiczny; por. aster(o)-.   astracja tworzenie się
 • Co znaczy Astrachan Tłumaczenie   astrachan tkanina pluszowa z okrywą włosową z przędzy moher a. z włókien sztucznych, podobna do futra jagnięcego, używana na
 • Co znaczy Astragal Tłumaczenie   astragal plast. ornament ciągły ze stylizowanych liści, wałków, perełek, pryzmatycznych paciorków itd., występujący w malarstwie
 • Co znaczy Wiek astrei Tłumaczenie   Astrei wiek - (dawny) złoty wiek (ludzkości), mityczne czasy powszechnej niewinności i sprawiedliwości.   Etym. - gr
 • Co znaczy Astroarcheologia Tłumaczenie   astroarcheologia zob. archeoastronomia.   astrochemia (1973) nauka o chem. budowie ciał niebieskich i in. obiektów przestrzeni
 • Co znaczy Astrofizyka Tłumaczenie   astrofizyka nauka o fiz. i chem. budowie ciał niebieskich.   astrolabium używany przed XVIII w. aparat do mierzenia kątów, do
 • Co znaczy Astygmatyzm Tłumaczenie   astygmatyzm fiz., med. niezborność; wada (aberracja) soczewek, powodująca nieostrość obrazu; nieostre widzenie wskutek
 • Co znaczy Asumpt Tłumaczenie   asumpt przest. pobudka (do działania), pochop, podnieta, zachęta, bodziec, impuls, powód, pretekst, okazja.   Etym. - 
 • Co znaczy Asybilacja Tłumaczenie   asybilacja jęz. wytwarzanie się elementu szczeliny w końcowej fazie artykulacji spółgłoski zwartej, czego skutkiem było np
 • Co znaczy Asygnacja Tłumaczenie   asygnata, asygnacja, przekaz na bank, zlecenie wypłaty; kwit kasowy a. magazynowy; przest. banknot, pieniądz papierowy.  
 • Co znaczy Autsajder Tłumaczenie   autsajder zob. outsider
 • Co znaczy Asymetria Tłumaczenie   asymetria brak a. naruszenie symetrii.   asymetryczny niesymetryczny.   Etym. - gr. asymmetría 'niewspółmierność
 • Co znaczy Asymilacja Tłumaczenie   asymilacja upodobnienie (sąsiadujących z sobą głosek w wyrazach); upodobnienie się (pod względem narod.), przyswojenie sobie (
 • Co znaczy Asymptota Tłumaczenie   asymptota geom. prosta, której odległość od danej krzywej nieograniczenie maleje w miarę przedłużania obu linii.  
 • Co znaczy Asynchron Tłumaczenie   asynchron film. rozmijanie się dźwięku z obrazem.   asynchroniczny niejednoczesny.   Etym. - zob. a-; synchro
 • Co znaczy Asyndeton Tłumaczenie   asyndeton jęz. zdanie (a. część zdania) połączone z innymi bezpośrednio, bez pomocy spójnika; wypowiedzenie bezspójnikowe
 • Co znaczy Asyriologia Tłumaczenie   asyriologia nauka badająca kulturę duchową i materialną ludów Mezopotamii (Sumerów, Babilończyków i Asyryjczyków), na podstawie
 • Co znaczy Asysta Tłumaczenie   asysta osoba a. osoby towarzyszące komu, współobecne, pomagające; poczet, świta; eskorta.   asystentura stanowisko asystenta
 • Co znaczy Aszkenazim Tłumaczenie   Aszkenazyjczycy, Aszkenazim, nazwa Żydów środkowo- i wschodnioeuropejskich, wśród których powstał w X w. język żyd. (por. jidysz
 • Co znaczy Aszraf Tłumaczenie   aszraf zob. szeryf 1
 • Co znaczy Aśrama Tłumaczenie   āśrama sanskr., ustronie, w którym przebywa znany guru wraz z uczniami; cztery idealne etapy, na które dzieli się żywot "
 • Co znaczy Home at Tłumaczenie at home ang., [wym. ethoum] dosł. w domu; w ojczyźnie; (na zawiadomieniach): przyjmuje, gotów na przyjęcie gości
 • Co znaczy Ataksja Tłumaczenie   ataksja med. bezład, niezborność ruchów, zaburzenie ich koordynacji, spowodowane uszkodzeniem móżdżku a. tylnych szlaków rdzenia. &
 • Co znaczy Ataman Tłumaczenie   ataman na Ukrainie przedrewolucyjnej: (wojsk.-polit.-adm.) naczelnik osiedli kozackich; hist. (a. koszowy, siczowy) dowódca, hetman
 • Co znaczy Ataraksja Tłumaczenie   ataraksja filoz. staroż. spokój i równowaga ducha wobec zdarzeń zewn., a zwł. przeciwności losu (por. epikurejczyk; stoicyzm).  
 • Co znaczy Ataszat Tłumaczenie   ataszat zob. attaché
 • Co znaczy Atawizm Tłumaczenie   atawizm nawrót wsteczny organizmu pod wzgl. jednej a. kilku cech do wcześniejszych form rozwojowych, od dawna już nie dziedziczonych
 • Co znaczy Ate Tłumaczenie   ate ślepy impuls, nieopanowana ambicja, zaślepienie, prowadzące człowieka do zguby; por. menos.   Etym. - gr. átē
 • Co znaczy Ateista Tłumaczenie   ateista (przest. ateusz), nie wierzący w istnienie Boga a. bogów, zwolennik ateizmu, poglądu odrzucającego wiarę w Boga i
 • Co znaczy Atelier Tłumaczenie atelier [wym. atelie] pracownia plastyka (malarza, rzeźbiarza, grafika itp.), fotograf(ik)a; pomieszczenie, w którym się realizuje filmy
 • Co znaczy Atencja Tłumaczenie   atencja przest. względy, szacunek, respekt, poważanie; dawn. uwaga, baczenie.   Etym. - łac. attentio 'uwaga' od
 • Co znaczy Atest Tłumaczenie   atest dokument stwierdzający określoną jakość dostarczonego materiału (zazw. surowca); atestacja, atestat przest. świadectwo
 • Co znaczy Lettre la avant Tłumaczenie avant la lettre fr., druk. przed zaopatrzeniem (ryciny, fotografii) w wyjaśniający podpis; przen. przed powstaniem terminu; zanim rzecz a
 • Co znaczy Atlant Tłumaczenie   atlant zob. atlas.   atlantycki dotyczący O. Atlantyckiego; polit. dotyczący państw NATO (ang. North Atlantic Treaty
 • Co znaczy Atman Tłumaczenie   atman w hinduizmie - najgłębsza istota osobowości ludzkiej, jaźń nie zmieniająca się w cyklu reinkarnacji (zob. metempsychoza
 • Co znaczy Atmosfera Tłumaczenie   atmosfera powłoka gazowa otaczająca Ziemię (por. geosfery) i niektóre ciała nieb.; powietrze; przen. nastrój, ton, klimat psych
 • Co znaczy Atmosferium Tłumaczenie   atmosferium sala a. budynek, urządzone na zasadzie pokrewnej planetarium, służące do naśladowania zjawisk atmosferycznych i
 • Co znaczy Atol Tłumaczenie   atol na morzach zwrotnikowych - pierścień raf koralowych, otaczający lagunę (wewn. przestrzeń wodną).   Etym. - jęz
 • Co znaczy Atom Tłumaczenie   atom fiz. układ cząstek elementarnych złożony z dodatnio naładowanego jądra (por. neutron; proton) i z powłok ujemnie naładowanych
 • Co znaczy Atonalność Tłumaczenie   atonalność muz. brak tonalności, zależności poszczególnych dźwięków i akordów od dźwięku centralnego, tzw. toniki, pierwszego tonu (
 • Co znaczy Atopia Tłumaczenie   atopia, idiopatia, med. nadwrażliwość spontaniczna, postać alergii o predyspozycji dziedzicznej, długim okresie uczulenia
 • Co znaczy Atou Tłumaczenie   ATOU akronim łac. Adoptio Per Transferationem Ovulum in Utero 'odopcja przez przeniesienie zarodka do macicy'; por. FIVETE
 • Co znaczy Atrakcja Tłumaczenie   atrakcja to, co swą niezwykłością przyciąga, interesuje, zwł. większą liczbę ludzi; sensacja; urozmaicenie, rozrywka, przyjemność. &
 • Co znaczy Atrapa Tłumaczenie   atrapa imitacja (np. łatwo psujących się towarów), "ślepe" (puste wewnątrz) opakowanie, umieszczane dla reklamy w witrynie
 • Co znaczy Atrium Tłumaczenie   atrium łac., staroż. główna, środkowa izba bez okien w domu rz., z czworobocznym otworem (kompluwium) w pułapie i basenem na wodę
 • Co znaczy Atrofia Tłumaczenie   atrofia med. zanik; por. hipertrofia.   Etym. - gr. atrophía 'brak pożywienia' od átrophos 'nieodżywiony'; zob. a
 • Co znaczy Atropina Tłumaczenie   atropina alkaloid otrzymywany m.in. z pokrzyku wilczej jagody (Atropa belladonna), stosowany jako środek przeciw skurczom przewodu
 • Co znaczy Atrybut Tłumaczenie   atrybut cecha, przymiot, istotna właściwość; filoz. nieodłączna, podstawowa cecha przedmiotu, zjawiska (por. akcydens); plast. godło
 • Co znaczy Attache Tłumaczenie attaché [wym. ataszé] najniższy stopniem urzędnik dypl. zatrudniony w poselstwie a. ambasadzie jako specjalista (wojskowy, prasowy
 • Co znaczy Atto Tłumaczenie   ATTO- w złożeniach: kwintylionowa część jednostki podstawowej (10-18) w systemie metrycznym.   Etym. - (1973) z duń
 • Co znaczy Autyzm Tłumaczenie   autyzm psychol. (myślenie autystyczne) myślenie oderwane od rzeczywistości; zamknięcie się w sobie, połączone z rozluźnieniem
 • Co znaczy Attycki Tłumaczenie   attycki art. przypominający stylem, smakiem estetycznym, Attykę okresu klasycznego a. jej gł. miasto - Ateny; prosty, powściągliwy
 • Co znaczy Atut Tłumaczenie   atut w kartach - atu, wybrany kolor, który bije pozostałe w danej grze; przen. (okoliczności, walne argumenty dające) szanse
 • Co znaczy Atv Tłumaczenie   ATV akronim ang. All-Terrain Vehicle 'wóz terenowy', samochód trój- a. czterokołowy o słabym silniku i dużych, sprężystych oponach
 • Co znaczy Bleu au Tłumaczenie au bleu fr., (ryba) na niebiesko; (mięso) półsurowe; por. saignant
 • Co znaczy Latin son de bout au Tłumaczenie au bout de son latin fr., (być) u kresu swej znajomości łaciny; u kresu swej wiedzy
 • Co znaczy Courant au Tłumaczenie au courant fr., [wym. o kurã] (być) zaznajomiony na bieżąco, stale (z aktualnymi tendencjami, z rozwojem wydarzeń, z modą itp.); (być)
 • Co znaczy Monde du fils meilleur le demeurant au Tłumaczenie au demeurant le meilleur fils du monde fr., a poza tym najlepszy chłopak w świecie.   Etym. - z Clémenta Marota (Au Roy)
 • Co znaczy Melee la de dessus au Tłumaczenie Au dessus de la mêlée fr., ponad walką; z dala od walki (od życia społecznego, od udziału w rewolucji).   Etym. - tytuł
 • Co znaczy Fait au Tłumaczenie au fait fr., (być) obeznany (z czym); (przystąpić) do rzeczy, do działania, do wykonania
 • Co znaczy Fond au Tłumaczenie au fond fr., w gruncie rzeczy, w istocie
 • Co znaczy Gratin au Tłumaczenie au gratin fr., zapiekany (o potrawie), zwł. pokryty tartą bułką, masłem, serem, po czym zapiekany
 • Co znaczy Naturel au Tłumaczenie au naturel fr., [wym. o natürel] (o potrawach i napojach) w stanie naturalnym, bez sosów i przypraw; (o ludziach, żart.) nago
 • Co znaczy Pair au Tłumaczenie au pair fr., [wym. o pe:r] dosł. al pari, po cenie nominalnej: (o umowie, porozumieniu, układzie między dwiema stronami) uregulowany
 • Co znaczy Lettre la de pied au Tłumaczenie au pied de la lettre fr., dosłownie, literalnie
 • Co znaczy Porteur au Tłumaczenie au porteur fr., na okaziciela
 • Co znaczy Aubade Tłumaczenie aubade [wym. oba:d] pieśń a. poemat na powitanie poranka; koncert dany pod czyimś oknem, o brzasku; pieśń a. poemat kochanków rozstających
 • Co znaczy Geboren arkadien in war ich auch Tłumaczenie auch ich war in Arkadien geboren nm., i ja urodziłem się w Arkadii; por. Arkadia.   Etym. - z Schillera (początek wiersza
 • Co znaczy Haeret aliquid semper calumniare audacter Tłumaczenie audacter calumniare, semper aliquid haeret łac., szkalujcie śmiało, zawsze coś przylgnie; por. calomniez, calomniez
 • Co znaczy Iuvat fortuna audentes Tłumaczenie audentes Fortuna iuvat łac., śmiałym fortuna sprzyja; por. fortes...   Etym. - zamiast audentes często: audaces; z
 • Co znaczy Pars altera et audiatur Tłumaczenie audiatur et altera pars łac., należy wysłuchać także drugiej (przeciwnej) strony (przed wydaniem sądu, orzeczenia).   Etym. -&
 • Co znaczy Audiencja Tłumaczenie   audiencja oficjalne (a. uroczyste) posłuchanie, udzielone przez osobę na wysokim stanowisku (dostojnika, dygnitarza.)  
 • Co znaczy Gesanges des flugeln auf Tłumaczenie Auf Flügeln des Gesanges nm., Na skrzydłach pieśni.   Etym. - tytuł pieśni Heinego
 • Co znaczy Aufgehoben nicht ist aufgeschoben Tłumaczenie aufgeschoben ist nicht aufgehoben nm., co się odwlecze, to nie uciecze
 • Co znaczy Auftakt Tłumaczenie   Auftakt nm., muz. przedtakt, pierwszy ruch dyrygenta wprowadzający orkiestrę do gry tak, aby zaczęła idaalnie razem i we właściwej
 • Co znaczy Vale atque ave Tłumaczenie ave atque vale łac., witaj (więc) i żegnaj (zarazem).   Etym. - z Katullusa (Pieśni, 101)
 • Co znaczy Stajnia augiasza Tłumaczenie   Augiasza stajnia - sprawa, rzecz zaniedbana, zapuszczona, zachwaszczona, w bezładzie, rozgardiaszu, nierządzie a. brudach moralnych
 • Co znaczy Augmentatyw Tłumaczenie   augmentatyw jęz. zgrubienie (np. flacha od flaszka).   Etym. - śrdw.łac. augmentativum 'coś, co powiększa' z późn.łac
 • Co znaczy Augurowie Tłumaczenie   augurowie ludzie uważania a. uważający się za arbitrów, autorytet, wyrocznię w jakiejś dziedzinie.   Etym. - łac
 • Co znaczy Augustianin Tłumaczenie   augustianin Kośc. rz.kat. zakonnik reguły św. Augustyna.   Etym. - Zakon powstały w r. 1244, oparty na regule
 • Co znaczy Epoka augustiańska Tłumaczenie   augustiańska (a. Augustowska) epoka zwana też "złotym wiekiem" lit. rz. (za panowania cesarza rz. Oktawiana Augusta 27 p.n
 • Co znaczy Aukcja Tłumaczenie   aukcja przetarg publ., zwł. towarów niestandardowych, jak wełna, futra, skóry surowe, herbata, ryby; por. licytacja.   Etym.&
 • Co znaczy Aukso Tłumaczenie   AUKSO- w złożeniach: wzrost, wzrastanie; wzmaganie się; przyspieszenie; pobudzenie.   auksyny hormony wzrostowe roślin
 • Co znaczy Auksztota Tłumaczenie   Auksztota dawna nazwa Litwy właściwej, tzw. górnej, w przeciwstawieniu do Żmudzi (litew. Żomojten od żemas 'niski').   Etym.&
 • Co znaczy Aula Tłumaczenie   aula na wyższej uczelni - reprezentacyjna sala wykładowa.   Etym. - łac. 'siedziba cesarska, dwór' z gr. aulē
 • Co znaczy Syne lang auld Tłumaczenie   Auld Lang Syne szkoc., [wym. oulängzajn] dosł. ongiś, dawnymi laty; dobre dawne czasy.   Etym. - tytuł starej pieśni
 • Co znaczy Aulos Tłumaczenie   aulos gr., najpopularniejszy instrument muz. staroż. Grecji, cylindryczna piszczałka z podwójnym stroikiem, zbliżona do szałamai
 • Co znaczy Auł Tłumaczenie   auł osada górali kaukaskich; osada Kirgizów, Turkmenów i niektórych innych środkowoazjatyckich, dawniej koczowniczo-pasterskich
 • Co znaczy Jane aunt Tłumaczenie aunt Jane [wym. a:nt dżejn] amer.ang. slang., dosł. 'ciotka Janina', w Kościele murzyńskim - ciepłe określenie gorliwej uczestniczki
 • Co znaczy Sally aunt Tłumaczenie aunt Sally [wym. a:nt] slang bryt., łatwy cel krytyki a. napaści.   Etym. - ang. od nazwy gry Aunt Sally 'Ciocia S.', w
 • Co znaczy Tabby aunt Tłumaczenie Aunt Tabby, Aunt Thomasina, amer.ang., 'Ciocia T.', slang. pogard., kobieta, która nie popiera ruchu wyzwolenia kobiet; zob. Women's
 • Co znaczy Aura Tłumaczenie   aura pogoda, stan pogody; przen. atmosfera, nastrój, klimat (wokół osób, rzeczy, spraw, zwł. wytwarzanych przez nie, emanujący z
 • Co znaczy Popularis aura Tłumaczenie aura popularis łac., fawor ludu; atmosfera, klimat popularności, rozgłosu (nietrwałego, szybko przemijającego).   Etym. - z
 • Co znaczy Mediocritas aurea Tłumaczenie aurea mediocritas łac., złote umiarkowanie; najlepsza pośrednia droga między skrajnościami; por. juste milieu.   Etym. - z
 • Co znaczy Aetas est sata prima aurea Tłumaczenie aurea prima sata est aetas łac., złoty był ów pierwszy wiek.   Etym. - z Owidiusza (Metamorfozy, 1, 89)
 • Co znaczy Aureola Tłumaczenie   aureola plast. relig. gloria, świetlisty owal, krąg, otok wokół postaci bóstw i świętych (często utożsamiany z nimbem); por
 • Co znaczy Fames sacra auri Tłumaczenie auri sacra fames! łac., przeklęta żądza złota!   Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 3, 57)
 • Co znaczy Citoyens arms aux Tłumaczenie aux arms, citoyens! fr., obywatele, do broni!   Etym. - z Marsylianki; zob. allons enfants
 • Co znaczy Herbes fines aux Tłumaczenie aux fines herbes [wym. o:finzerb] (dania) przyprawione aromatycznymi ziołami
 • Co znaczy Aurora Tłumaczenie   aurora jutrzenka, zorza poranna; ("Aurory" wystrzał) symbol początku walki rewolucyjnej, nowej epoki społ.   Etym.&
 • Co znaczy Aurypigment Tłumaczenie   aurypigment minerał, siarczek arsenu, cytrynowożółty, używany do produkcji arszeniku i w farbiarstwie.   Etym. - łac
 • Co znaczy Auskultacja Tłumaczenie   auskultacja med. osłuchiwanie narządów wewnętrznych pacjenta (gł. płuc i serca); por. fonendoskop, stetoskop.   Etym. -&
 • Co znaczy Auslese Tłumaczenie   Auslese wino najprzedniejsze, z wybranych gron.   Etym. - nm. 'selekcja, wybór; jw.' od auslesen 'wybierać, sortować'
 • Co znaczy Auspicje Tłumaczenie   auspicje przen. w wyrażeniach: pod (dobrymi, złymi) auspicjami - pod (dobrą, złą) wróżbą; por. omen; pod (czyimiś) auspicjami - pod
 • Co znaczy Austeria Tłumaczenie   austeria dawn. zajazd, oberża, karczma, gospoda, szynk.   Etym. - wł. osteria 'jadłodajnia; mała oberża' od oste
 • Co znaczy Austral Tłumaczenie   austral waluta Argentyny od 1985 r.   australopiteki grupa kopalnych małp człekokształtnych, opisana na podstawie szczątków
 • Co znaczy Ausweis Tłumaczenie Ausweis [wym. auswajs] (w gwarze z czasów okupacji nm. 1939-45) zaświadczenie (z miejsca pracy, o inwalidztwie itp.), mogące dać pewne
 • Co znaczy Auszpik Tłumaczenie   auszpik mięso a. ryba w galarecie.   Etym. - fr. aspic 'żmija; jw.' z gr. aspís 'żmija'
 • Co znaczy Aut Tłumaczenie   AUT-, AUTO- w złożeniach: własny; samo-; sam; automatyczny, samoczynny; samoregulujący się; dotyczący tego samego osobnika
 • Co znaczy Aut Tłumaczenie   aut sport. wyjście piłki poza obręb boiska a kortu; przestrzeń poza polem gry.   Etym. - ang. out 'wy-; na zewnątrz
 • Co znaczy Aut aut Tłumaczenie aut - aut łac., albo - albo
 • Co znaczy Abeat aut bibat aut Tłumaczenie aut bibat aut abeat łac., niech pije, albo niech się wynosi; por. odi memorem...   Etym. - z Cycerona (Rozmowy tuskulańskie
 • Co znaczy Nihil aut caesar aut Tłumaczenie aut Caesar aut nihil łac., albo (być) Cezarem, albo nikim.   Etym. - dewiza Cezara Borgii, wł. polityka doby odrodzenia (ok
 • Co znaczy Mori aut vincere aut Tłumaczenie aut vincere aut mori łac., albo zwyciężyć, albo umrzeć.   Etym. - napis na pieczęci Konfederacji Barskiej (1768 r.); wg
 • Co znaczy Autentyczny Tłumaczenie   autentyczny prawdziwy, rzeczywisty, oryginalny, nie podrobiony, wiarygodny.   Etym. - gr. authentikós 'gwarantowany'
 • Co znaczy Auteur Tłumaczenie auteur [wym. o:tö:r] fr. 'autor', we fr. krytyce film. termin oznaczający reżysera filmowego odpowiadającego za całą koncepcję filmu
 • Co znaczy Fe da auto Tłumaczenie   auto da fé ceremoniał procesu publicznego inkwizycji przeciw heretykowi (kacerzowi) i ogłoszenia wyroku; wykonanie wyroku, zwł
 • Co znaczy Autobiografia Tłumaczenie   autobiografia życiorys własny autora.   autochton rdzenny mieszkaniec kraju a. obszaru; tuziemiec, tubylec, krajowiec.  
 • Co znaczy Autocasco Tłumaczenie   auto-casco, autocasco, ubezpieczenie samochodu od wypadku, kradzieży itd.   Etym. - z auto(mobil) i hiszp. casco
 • Co znaczy Autocross Tłumaczenie   autocross wyścig samochodowy na krótkiej, okrężnej trasie begnącej w trudnym terenie.   Etym. - ang. 'jw.'; auto(
 • Co znaczy Remedes grands les maux grands aux Tłumaczenie aux grands maux les grands remèdes fr., w ciężkich przypadkach (potrzebne są) gwałtowne środki
 • Co znaczy Couleuvres des avaler Tłumaczenie avaler des couleuvres fr., (dosł. 'połykać żmije') znosić przykrości, afronty, zniewagi
 • Co znaczy Autodydakta Tłumaczenie   autodydakta dawn. samouk.   autodydaktyka przest. samokształcenie.   autoerotyzm zob. narcyzm.   autokefalia
 • Co znaczy Autoklaw Tłumaczenie   autoklaw hermetycznie zamknięty kocioł metalowy do naparzania (pod zwiększonym ciśnieniem) materiału, w celu podniesienia jego
 • Co znaczy Autokracja Tłumaczenie   autokracja samowładztwo, władza nieograniczona, absolutna, nie kontrolowana, skupiona w rękach autokraty, jednostki rządzącej
 • Co znaczy Autoliza Tłumaczenie   autoliza biol. samorozpuszczanie, samotrawienie zamierających a. obumarłych komórek i tkanek, jeden z pośmiertnych, rozkładowych
 • Co znaczy Automat Tłumaczenie   automat maszyna (urządzenie), która po uruchomieniu wykonuje samoczynnie określony cykl czynności; por. robot; pot. pistolet
 • Co znaczy Automedon Tłumaczenie   Automedon woźnica.   Etym. - u Homera (Iliada 16, 148; 17, 459; 24, 574) zręczny woźnica Achillesa
 • Co znaczy Autonomia Tłumaczenie   autonomia samodzielność, niepodległość, samostanowienie; (pół) suwerenność.   autonomiczny układ nerwowy - fizj. wegetatywny
 • Co znaczy Autopia Tłumaczenie   autopia utopia samochodowa, miejscowość, okolica zorganizowana wyłącznie ku pożytkowi kierowców i samochodów, bez uwzględnienia
 • Co znaczy Autor Tłumaczenie   autor twórca dzieła (lit., nauk., art.).   autoryzacja pozwolenie autora na publikację, przekład, wystawienie, reprodukcję
 • Co znaczy Epha autos Tłumaczenie autos epha gr., (on, nasz mistrz) sam (to) powiedział; por. ipse dixit.   Etym. - Pitagorejczycy mówili o swym mistrzu (
 • Co znaczy Sacramentales autos Tłumaczenie autos sacramentales hiszp., 'jednoaktówki sakramentalne', rodzaj dramatu hiszp. alegoryczno-mitologiczno-religijnego, uprawiany w XVI i
 • Co znaczy Autoserwis Tłumaczenie   autoserwis obsługa samochodów.   autostop grzecznościowe podwiezienie po drodze samochodem pieszego podróżnego a. turysty na
 • Co znaczy Autosomy Tłumaczenie   autosomy chromosomy identyczne u obu płci; por. allosomy.   Etym. - zob. aut(o)-; -som(a)
 • Co znaczy Autostrada Tłumaczenie   autostrada magistrala samochodowa o nawierzchni ulepszonej, przepołowiona wzdłuż dla rozdzielenia obu kierunków ruchu, z wytyczonymi
 • Co znaczy Autosugestia Tłumaczenie   autosugestia sugestia w stosunku do siebie samego.   autotrofizm biol. samożywność, budowanie związków organicznych z
 • Co znaczy Autożyro Tłumaczenie   autożyro przest. wiatrakowiec, wiropłat z nie napędzanym poziomym śmigłem nośnym, zaopatrzony w oddzielne śmigło pędne; por
 • Co znaczy Moeurs autres temps autres Tłumaczenie autres temps, autres moeurs fr., inne czasy, inne obyczaje
 • Co znaczy Salutant te morituri imperator ave Tłumaczenie ave, Imperator, morituri te salutant łac., witaj, Cezarze, pozdrawiają cię idący na śmierć.   Etym. - ze Swetoniusza (Boski
 • Co znaczy Maria ave Tłumaczenie Ave, Maria łac., bądź pozdrowiona Mario, zdrowaś Mario, pierwsze słowa i nazwa modlitwy zwanej też Pozdrowieniem Anielskim.   Etym.&
 • Co znaczy Stella maris ave Tłumaczenie Ave, maris Stella łac., Witaj, Gwiazdo morza.   Etym. - początek hymnu z IX w. ku czci Matki Boskiej
 • Co znaczy Coelorum regina ave Tłumaczenie Ave, Regina coelorum łac., Witaj, Królowo niebios.   Etym. - antyfona maryjna z XI-XII w., jedna z czterech odmawianych od 2
 • Co znaczy Avgolemono Tłumaczenie   avgolėmono grecki rosół z kury z jajkami i cytryną; sos z jajkami i cytryną używany do różnych gr. potraw.   Etym. - 
 • Co znaczy Liczba avogadra Tłumaczenie   Avogadra liczba (a. stała) fiz. liczba cząsteczek zawarta w molu dowolnej substancji chem. a. liczba atomów w gramoatomie dowolnego
 • Co znaczy Awangarda Tłumaczenie   awangarda straż przednia; oddział ubezpieczający od czoła kolumnę w marszu (por. ariergarda); przen. grupa ludzi torujących nowe
 • Co znaczy Awaria Tłumaczenie   awaria (w przemyśle, transporcie) uszkodzenie maszyny, aparatu, urządzenia, pojazdu.   Etym. - arab. awārija 'dobra
 • Co znaczy Awatar Tłumaczenie   awatar zstąpienie bóstwa a. jego wcielenie (inkarnacja) w kształt doczesny, gł. w hinduizmie, o zwierzęcych i ludzkich wcieleniach
 • Co znaczy Awers Tłumaczenie   awers główna, czołowa strona monety, medalu; wierzchnia, prawa strona tkaniny, haftu; właściwa, przeznaczona do oglądania strona
 • Co znaczy Awersja Tłumaczenie   awersja niechęć, odraza, wstręt, abominacja, obrzydzenie.   Etym. - późn.łac. aversio 'wstręt' z łac. 'odwrócenie
 • Co znaczy Awiacja Tłumaczenie   awiacja przest. lotnictwo.   awiomatka przest. lotniskowiec.   awionetka mały samolot sport. a. turystyczny.   Etym.&
 • Co znaczy Awidia Tłumaczenie   awidia, adżniana, sanskr., dosł. 'niewiedza' w buddyzmie - niewiedza o Czterech Szlachetnych Prawdach (których znajomość i
 • Co znaczy Awitaminozy Tłumaczenie   awitaminozy choroby wywołane brakiem, najczęściej zaś niedoborem witamin w organizmie (hipowitaminozy).   Etym. - zob
 • Co znaczy Awiz Tłumaczenie   awizo 1. awiz, piśmienne zawiadomienie o wysłaniu a. nadejściu przekazu, weksla, pieniędzy, towaru itp. 2. mały okręt wojenny do
 • Co znaczy Awokado Tłumaczenie   awokado gruszka - bot. smaczliwka wdzięczna, jadalny owoc różnych amer. drzew tropikalnych, zwł. odmian hodowlanych, pochodzących z
 • Co znaczy Aza Tłumaczenie   -AZA w złożeniach: enzym; substancja rozkładająca.   Etym. - fr. (diast)ase, zob. diastazy; por. amylazy
 • Co znaczy Azalia Tłumaczenie   azalia bot. różanecznik, rododendron.   Etym. - n.łac. azalea 'jw.' z gr. r.ż. od adzaléos 'suchy'; od mniemania, że
 • Co znaczy Azan Tłumaczenie   azan arab., w islamie - wezwanie do modlitwy ogłaszane przez muezzina z minaretu 5 razy dziennie
 • Co znaczy Azot Tłumaczenie   azot chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, gaz bezwonny, bezbarwny, niepalny, gł. składnik (ok. 3/4) powietrza.   azotniak nawóz
 • Co znaczy Azyl Tłumaczenie   azyl schronienie dla ściganych przez prawo, zwł. schronienie udzielone przez państwo cudzoziemcom, ściganym przez rząd innego kraju
 • Co znaczy Azyma Tłumaczenie   azyma chleb przaśny (niekwaszony i niesolony); maca; Kośc. rz.kat. chleb przaśny używany do konsekracji w eucharystii.   Etym.&
 • Co znaczy Azymut Tłumaczenie   azymut kąt określający położenie jakiegoś punktu na Ziemi a. sferze niebieskiej względem stron świata.   Etym. - arab
 • Co znaczy Ażio Tłumaczenie   ażio(taż) zob. agio
 • Co znaczy Ażur Tłumaczenie   ażur materia z regularnym (zazw. dekoracyjnym) układem otworów a. spleciona w siatkę; techn., pot. odpad powstający przy wycinaniu

Dobry tłumacz

Tłumaczenie językowe.

Lista tłumaczeń.