Tłumacz tekstów na literę W

 • Definicja Wanaprastha Co oznacza   wānaprastha zobacz āśrama
 • Definicja Werwena Co oznacza   werwena bot. zobacz werbena.   Etym. - fr. verveine 'jw.' z łac. verbena zobacz werbena
 • Definicja Wina Co oznacza   wina zobacz vīnā
 • Definicja Wendetta Co oznacza   wendetta zobacz vendetta
 • Definicja Wideta Co oznacza   wideta zobacz wedeta
 • Definicja Walansjenka Co oznacza cienka, delikatna koronka klockowa z deseniem kwiatowym na siatce z regularnych kwadratów a. rombów
 • Definicja Waldensi Co oznacza relig., powstała w 1176 r. w Lyonie (Francja), głosząca nawrót do ubóstwa i prostoty pierwszych
 • Definicja Werbigeracja Co oznacza psychol. chorobliwe, nieustanne powtarzanie bezsensownych słów a. zdań.   Etym. - łac. verbigerare
 • Definicja Wiola Co oznacza viola.   wiolonczela strunowy, smyczkowy instrument muz., na którym gra się w pozycji siedzącej
 • Definicja Wortycyzm Co oznacza kierunek w malarstwie zainicjowany około 1912 r. w Anglii poprzez Wyndhama Lewisa (1882-1957
 • Definicja Willywilly Co oznacza willy-willy ang., pustynny cyklon w Australii; potężna burza tropikalna w płn.-zach. Australii
 • Definicja Dach walmowy Co oznacza bud. czterospadowy dach.   Etym. - nm. Walmdach 'jw.'; Walm 'trójkątna połać dachowa' od wölben
 • Definicja Muzyka wokalna Co oznacza przeznaczona do wykonania poprzez głos ludzki (solo, w zespole śpiewaczym, w chórze), w
 • Definicja Wataha Co oznacza oddział zbrojny, hufiec, czereda, zgraja.   watażka dawn. przywódca watahy.   Etym. - ukr. watáżka
 • Definicja Ujediesz nie nikuda proszłowo karietie w Co oznacza proszłowo nikuda nie ujediesz ros., w karecie przeszłości nie zajedziesz donikąd.   Etym. - z
 • Definicja Wa Co oznacza harmonia, dobre współżycie' skomplikowana i specyficznie jap. forma współistnienia społ
 • Definicja Wachmistrz Co oznacza podoficer kawalerii, odpowiadający stopniem sierżantowi.   wachta dyżur marynarza na statku (zazw
 • Definicja Waleta Co oznacza w wyrażeniu na waletę - na pożegnanie, na rozstanie (się).   Etym. - łac. valete 'bądźcie zdrowi
 • Definicja Wadi Co oznacza łożyska rzek na pustyniach płd.-zach. Azji i płn. Afryki, wypełniające się wodą tylko w porze
 • Definicja Kara wadialna Co oznacza prawn. przepadek wadium.   wadium kaucja, zastaw, suma składana jako zabezpieczenie dotrzymania
 • Definicja Waginalny Co oznacza odnoszący się do pochwy, pochwowy (na przykład orgazm); por. klitoralny   Etym. - łac. vagina
 • Definicja Wahhabizm Co oznacza doktryna rel. utworzona około 1744 r. w Nedżdzie (Arabia Saudyjska) poprzez Muhammada Abd al
 • Definicja Wahlverwandtschaften Co oznacza Wahlverwandtschaften nm. Pokrewieństwa z wyboru; powinowactwa duchowe.   Etym. - tytuł powieści
 • Definicja Dichtung und wahrheit Co oznacza Dichtung nm., prawda i zmyślenie.   Etym. - wg tytułu autobiograficznego dzieła Goethego pt. Aus
 • Definicja Wajśja Co oznacza trzeciej z dawnych kast Indii, utworzonej gł. z rolników, kupców i rzemieślników; por. kasta.  
 • Definicja Wakans Co oznacza zobacz vacat; druk. wakat, nie zadrukowana stronica w książce.   wakować być nie obsadzonym, wolnym
 • Definicja Wakcyna Co oznacza ospa, med. szczepionka; krowianka; przedmiot oprogramowania zwalczający wirusy komputerowe.  
 • Definicja Wal Co oznacza morski, rodzaj z podrzędu waleni bezzębnych, fiszbinowych.   Etym. - nm. 'jw.; wieloryb
 • Definicja Walbat Co oznacza walbat żegl. szybka, zwrotna łódź okrętowa, zazw. 4-8-wiosłowa, wąska, o ostrym profilu dzioba i
 • Definicja Waldhar Co oznacza turzyca drżączkowata (morska trawka), stosowana, zwł. dawn., do napychania materaców, poduszek i
 • Definicja Waleriana Co oznacza kozłek, zwł. lekarski; dawny lek uspokajający z kozłka lekarskiego.   Etym. - śrdw.łac. valeriana
 • Definicja Walhalla Co oznacza miejsce, gdzie bóg Odyn przyjmował dusze poległych w walce bohaterów; panteon.   Etym. - nm
 • Definicja Wapory Co oznacza wyziewy, opary, wydechy, pot; dawna choroba dam z towarzystwa, spazmy, fumy i tym podobne   Etym. 
 • Definicja Walkman Co oznacza uokman] niewielkie urządzenie elektroniczne służące do odbioru muzyki na spacerze, ze słuchawkami
 • Definicja Street wall Co oznacza uo:l stri:t] oligarchia finansowa USA; wpływ kapitału finansowego w gospodarce USA; por. city.  
 • Definicja Walonki Co oznacza pilśniaki, filcówki, wojłokowe buty na skórzanej podeszwie, wkładane w czasie mrozów.   Etym. 
 • Definicja Noc walpurgi Co oznacza 30 IV na 1 V (na św. Walpurgę), kiedy, wg legend śrdw., odbywały się sabaty czarownic na górze
 • Definicja Wamp Co oznacza pierw. w filmach amer.) niebezpiecznej dla mężczyzn, opętującej ich swą demoniczną urodą, by ich
 • Definicja Wampum Co oznacza polewanych muszelek nanizanych na sznurki, wiązane w szarfy, paski, stosowane dawn. poprzez Indian
 • Definicja Wams Co oznacza usztywniony, podwatowany kaftan męski z sukna, aksamitu, atłasu, sięgający do pasa; por. sajan
 • Definicja Wanderjahre Co oznacza młodzieńcze) lata wędrówki; por. Lehrjahre.   Etym. - nm. 'jw.'; wandern 'wędrować'; Jahr 'rok'; z
 • Definicja Wanderlust Co oznacza zamiłowanie do wędrówek, wycieczek krajoznawczych, uważane w XVIII i XIX w. za cechę
 • Definicja Wanilina Co oznacza organiczny, pochodna benzaldehydu, ciało krystaliczne o mocnym zapachu wanilii, otrzymywane z
 • Definicja Wanta Co oznacza   wanta żegl. lina stalowa usztywniająca maszt, łącząca go z burtą statku.   Etym. - nm. Want 'jw
 • Definicja Warcaby Co oznacza gra rozgrywana na szachownicy poprzez dwóch graczy (z których każdy ma po 12 pionków poruszających
 • Definicja Warhawks Co oznacza jastrzębie wojny.   Etym. - w stanach zjednoczonych ameryki o zwolennikach wojny z Francją w 1798 r
 • Definicja Wari Co oznacza   wari zobacz mankala.   Etym. - nazwa lokalna w Afryce Zach
 • Definicja Sinn kurzer rede langen der ist was Co oznacza Rede kurzer Sinn? nm., jakiż jest krótki sedno tej długiej mowy?   Etym. - z dramatu Piccolomini, 1
 • Definicja Whitehall Co oznacza uajtho:l] przen. rząd brytyjski; por. Downing Street.   Etym. - ang. 'aleja w Londynie, przy której
 • Definicja Wasal Co oznacza śrdw. systemie lennym feudał, który za otrzymane beneficjum a. lenno zobowiązany był do powinności
 • Definicja Washboard Co oznacza uoszbo:d] ang., (blaszana) tarka do prania, stosowana dawn. jako instrument perkusyjny poprzez
 • Definicja Wassersuppe Co oznacza waserzupka [wym. ...r-z...], wodzianka, wodnista zupa; przen. o wodnistych, rozwlekłych
 • Definicja Wat Co oznacza mocy prądu elektr.; moc urządzenia, które w każdej sekundzie wykonuje pracę 1 dżula.   Etym. - od
 • Definicja Waterklozet Co oznacza przest. klozet, ustęp spłukiwany wodą z rezerwuaru. waterpolo [wym. water... a. uo:ter...] piłka
 • Definicja Weber Co oznacza jednostka miary strumienia magnetycznego.   Etym. - od nazwiska fizyka nm.: Wilhelm E. Weber (1804
 • Definicja Wedanta Co oznacza dosł. 'koniec Wed', ortodoksyjna filozofia ind. oparta na końcowej części Wed, dotyczącej
 • Definicja Dum włastitiel Co oznacza król (naszych) rozmyślań, marzeń; snom naszym panujący (tł. M. Jastruna).   Etym. - z poematu
 • Definicja Wedy Co oznacza najdawniejsze księgi ind. z okresu 1500 do 300 p.n.e., spisane w jęz. wedyjskim (staroind.), będące
 • Definicja Weekend Co oznacza kend] czas pomiędzy zakończeniem jednego tygodnia pracy a rozpoczęciem kolejnego (na przykład od
 • Definicja Weganin Co oznacza wegetarianin odrzucający także wszelakie pokarmy pochodzenia zwierzęcego, takie jak mleko, sery
 • Definicja Wehrmacht Co oznacza r...] nazwa nm. sił zbrojnych w latach 1935-45; por. Reichswehr.   Etym. - nm. 'jw.'; Wehr 'obrona
 • Definicja Weihnacht Co oznacza   Weihnacht(en) zobacz Christmas
 • Definicja Wek Co oznacza szklany, hermetycznie zamknięty, do przechowywania przetworów z jarzyn, owoców i tym podobne  
 • Definicja Weksel Co oznacza kredytowy na specjalnym blankiecie, zawierający bezwarunkowe zobowiązanie zapłaty określonej sumy w
 • Definicja Spółgłoska welarna Co oznacza spółgłoska - językozn. tylnojęzykowa (tylnojęzykowomiękkopodniebienna), jak: k, g, ch.   Etym. - n
 • Definicja State welfare Co oznacza uelfäe stejt] kraj o rozbudowanym systemie ubezpieczeń społ.   Etym. - ang. (social) welfare
 • Definicja Lion roared well Co oznacza ang., dzielnieś, lwie, zaryczał! (iron. o pyszałkowatym, chełpliwym, nadętym mówcy).   Etym. - z
 • Definicja Welocyped Co oznacza pierwotny rower bezłańcuchowy, z pedałami osadzonymi na osi przedniego, b. dużego koła.   welodrom
 • Definicja Weneracja Co oznacza cześć, szacunek, poważanie.   wenerować.   Etym. - łac. veneratio 'cześć; uwielbienie' od venerari
 • Definicja Welur Co oznacza tkanina drapana i strzyżona, naśladująca aksamit; skóry na cholewki i lekkie obuwie, garbowane
 • Definicja Welwet Co oznacza welur) wątkowy gładki; por. manczester.   Etym. - ang. velvet 'aksamit' z śr.fr. velu 'kosmaty' od
 • Definicja Wena Co oznacza twórcze; łatwość tworzenia, werwa; przest. powodzenie, szczęście, zwł. w grze; przest. anat. żyła
 • Definicja Hore kultur ich wenn Co oznacza höre... entsichere ich meinen Browning nm., gdy słyszę wyraz "kultura"... odbezpieczam
 • Definicja Wenta Co oznacza sprzedaż, kiermasz, bazar, na cel dobroczynny.   Etym. - fr. vente 'sprzedaż' od vendre
 • Definicja Wentyl Co oznacza techn. zawór.   wentylacja przewietrzanie (pomieszczeń).   Etym. - łac. ventilatio 'przewiew(anie
 • Definicja Ich bestimme das ist jude ein wer Co oznacza das bestimme ich nm., o tym, kto jest Żydem, decyduję ja.   Etym. - przypisywane burmistrzowi
 • Definicja Werbel Co oznacza bęben wojskowy, mały bęben, gdzie nad napiętą skórą naciągnięte są metalowe struny, uderzany
 • Definicja Werbunek Co oznacza zbieranie, zjednywanie, pozyskiwanie (pracowników, członków organizacji, zwolenników i tym podobne
 • Definicja Weretyk Co oznacza   weretyk zobacz werdykt
 • Definicja Wermut Co oznacza zaprawione wyciągiem z ziół aromatycznych (jak kolender, korzeń kosaćca, kora chinowa, tatarak
 • Definicja Wernalizacja Co oznacza zobacz jarowizacja.   Etym. - łac. vernalis 'wiosenny' od vernus 'jp.' z ver 'wiosna
 • Definicja Wernier Co oznacza noniusz.   Etym. - fr. vernier 'jw.'; od nazwiska wynalazcy, matematyka fr.: Pierre Vernier (1580
 • Definicja Werp Co oznacza kotwica holownicza, mała kotwica na długim łańcuchu, którą wywozi się łodzią ze statku i wyrzuca za
 • Definicja Wersal Co oznacza maniery, wytworność, elegancja zachowania się, konwenansu towarzyskiego, etykiety; ceremonialność
 • Definicja Wersyfikacja Co oznacza nauka o strukturze (budowie) i formach wiersza; całokształt prawideł budowy wiersza.   Etym. - `łac
 • Definicja Wertep Co oznacza mn.) trudne do przejścia, wyboiste bezdroże; dawn. wsch. jasełka, szopka.   Etym. - ukr
 • Definicja Werter Co oznacza uczuciowy, sentymentalny, tragiczny, młodzieńczy bohater romantyczny, ofiara nieszczęśliwej miłości
 • Definicja Wiktuały Co oznacza artykuły spożywcze, żywność, prowiant.   Etym. - łac. victualis 'żywnościowy' od victus
 • Definicja Weryfikacja Co oznacza sprawdzenie; kontrola zgodności z prawdą, autentyczności; stwierdzenie, poświadczenie prawdziwości
 • Definicja Jazz coast west Co oznacza wym. uest koust] ang. 'jazz Zach. Wybrzeża (USA)', cool jazz powstały w końcu 40. lat XX w. w
 • Definicja Western Co oznacza uestern] powieść, video, sztuka, słuchowisko, widowisko TV rozgrywające się na tak zwany Dzikim
 • Definicja Westybul Co oznacza przedsionek, przedpokój (zwł. obszerny, w budynku publ.); hall.   Etym. - łac. vestibulum 'plac
 • Definicja Weterynaria Co oznacza o leczeniu zwierząt (zwł. hodowlanych).   weterynarz.   Etym. - łac. veterinarius 'dotyczący
 • Definicja Weto Co oznacza   weto zobacz veto
 • Definicja Wety Co oznacza   wety zobacz wet
 • Definicja Wezykatoria Co oznacza przest. plaster leczniczy sporządzony z kantarydyny, drażniący skórę, wywołujący pęcherze.   Etym. 
 • Definicja Us for done posterity has what Co oznacza done for us? ang., (a) co potomność uczyniła dla nas?   Etym. - Sir Boyle Roche w przemówieniu w
 • Definicja Name a in whats Co oznacza ang., czymże jest nazwa? (to, co zwiemy różą, pod inną nazwą równie aby pachniało); czymże jest
 • Definicja Wherry Co oznacza wherry [wym. ueri] ang., łódź do przewozu pasażerów na rzece a. na jeziorze
 • Definicja Whipcord Co oznacza uipko:d] tkanina diagonalna z mocno skręconych włókien (ba)wełny a. samodziału, stosowana na ubiory
 • Definicja Whisky Co oznacza uiski] anglosaska wódka zbożowa (z żyta, kukurydzy, prosa a. pszenicy) albo kartoflana, zawierająca
 • Definicja Collar white Co oznacza white collar ang., dosł. 'biały kołnierzyk', pracownik umysłowy; urzędnik; por. blue collar
 • Definicja Label white Co oznacza biała etykieta', biała nalepka oznaczająca płytę gramofonową jeszcze nie przeznaczoną do sprzedaży
 • Definicja Paper white Co oznacza uajt pejper] ang. bryt., Biała Księga, oficjalny raport w kwestii ustalonej polityki, przedstawiony
 • Definicja Food whole Co oznacza houl fu:d] ang., 'pełnowartościowe jadło', hasło reklamowe wspólne dla wielu wegetariańskich diet o
 • Definicja Who whos Co oznacza z hu:] Kto kim jest?   Etym. - tytuł wielu almanachów (leksykonów) biograficznych ang. i amer
 • Definicja Wiadukt Co oznacza wsparty na filarach, przerzucony nad doliną, wąwozem, drogą, torami i tak dalej (często, oprócz
 • Definicja Wibram Co oznacza wyżłobieniami stosowana na podeszwy.   wibramy l.mn., obuwie na podeszwach z wibramu.   Etym. 
 • Definicja Wice Co oznacza złożeniach: zastępca.   Etym. - łac. vice ablat. od vicis 'zmiana; los; miejsce, rola, zadanie
 • Definicja Widymacja Co oznacza widymata przest. symbol, cyferka, podpis stwierdzający zaznajomienie się z treścią dokumentu.  
 • Definicja Ist gewesen eigentlich es wie Co oznacza gewesen ist nm., tak jak to istotnie było; por. relata refero; sine ira et studio.   Etym. - z
 • Definicja Zerronnen so gewonnen wie Co oznacza wie gewonnen, so zerronnen nm., jak (prędko) przyszło, tak poszło (roztrwoniło się
 • Definicja Uczis wiek żywi wiek Co oznacza uczis' (a umri durakom) ros., trzeba się uczyć, póki się żyje (ale i tak umrze się głupim); por
 • Definicja Blut wiener Co oznacza Wiedeńska krew.   Etym. - operetka (1899 r.) Johanna Straussa-syna; libretto: Victor Léon i Leo
 • Definicja Wigna Co oznacza chiński, wspięga chińska, bot. podobna do fasoli, jadalna a. pastewna roślina pochodzenia
 • Definicja Wigor Co oznacza krzepkość, energia, rześkość ciała i umysłu.   Etym. - łac. vigor 'jw.' od vigēre 'być krzepkim
 • Definicja Wigwam Co oznacza Indian okolic Wielkich Jezior i terenów położonych na wschód od nich, zbudowany z wygiętych w łuk
 • Definicja Wihajster Co oznacza drobny) przyrząd, narzędzie o nieznanej mówiącemu a. chwilowo poprzez niego zapomnianej nazwie.  
 • Definicja Wihara Co oznacza buddyjski.   Etym. - sanskr. dosł. 'miejsce wypoczynku; jw.' od wiharati 'on spędza okres
 • Definicja Wikariusz Co oznacza kapłan będący pomocnikiem proboszcza a. biskupa.   Etym. - późn.łac. 'zastępujący' od vicis
 • Definicja Wilhelmstrasse Co oznacza 1945 r. - przen. niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.   Etym. - gł. aleja berlińskiej
 • Definicja Wirginał Co oznacza mały, prostokątny szpinet bez nóg, dostępny w XVI i XVII w. (zwł. w Anglii).   Etym. - (?) łac
 • Definicja Wimpel Co oznacza trójkątna flaga rozpoznawcza instytucji a. firm okrętowych albo zrzeszeń sport., wywieszana na
 • Definicja Wimperga Co oznacza dekoracyjny szczyt trójkątny, wieńczący portale a. okna w archit. gotyckiej.   Etym. - nm. Wimperg
 • Definicja Windsurfing Co oznacza uindsö:fing] sport. żeglarstwo deskowe uprawiane na nietonącej desce (pływaku) ze statecznikiem
 • Definicja Windykacja Co oznacza sądowe dochodzenie poprzez właściciela zwrotu rzeczy od kogoś, kto nią włada.   Etym. - łac
 • Definicja Winegret Co oznacza octu i oliwy z solą, pieprzem, musztardą, pietruszką, estragonem i tak dalej; sałatka, surówka z
 • Definicja Winidur Co oznacza zmiękczony polichlorek winylu (do wyrobu rurociągów, zaworów i tak dalej).   Etym. - nazwa handl
 • Definicja Winkulacja Co oznacza uzależnienie wydania towaru od złożenia poprzez odbiorcę zabezpieczenia, gwarancji i tym podobne  
 • Definicja Wiorsta Co oznacza   wiorsta dawna ros. jednostka długości, równa 1066,78 m.   Etym. - ros. wierstá 'jw
 • Definicja Wiraż Co oznacza drogi, toru, linii lotu i tym podobne   Etym. - fr. virage 'skręt, zakręt; jw.' od virer, zobacz
 • Definicja Wirologia Co oznacza wirusologia, nauka o wirusach, ich budowie, własnościach i zachowaniu się.   wirozy wirusowe
 • Definicja Wirtualny Co oznacza teoretycznie) możliwy, mogący zaistnieć.   Etym. - śrdw.łac. virtualis 'efektywny' od łac. virtus
 • Definicja Werden ich soll war es wo Co oznacza werden nm., gdzie było id, tam powinno stać się ego.   Etym. - z Sigmunda Freuda (Neue Folge der
 • Definicja Mein wo Co oznacza   wo mein chiń., makaron jajeczny w mięsnym sosie, z jarzynami i krewetkami a. krabami
 • Definicja Wirydarz Co oznacza czworoboczny dziedziniec (ogród) klasztorny, otoczony zazw. arkadowymi krużgankami; dawn. ogródek
 • Definicja Wirydon Co oznacza pigmentowa, barwnik syntetyczny metalokompleksowy, nitrozowy.   Etym. - łac. viridis, zobacz
 • Definicja Wisceralny Co oznacza jelitowy, trzewiowy, dotyczący wnętrzności.   Etym. - późn.łac. visceralis 'jw.; pachwinowy' z łac
 • Definicja Wist Co oznacza gra w 52 karty na 4 osoby grające parami (por. brydż; wint).   Etym. - ang. whist 'jw.' od dawn
 • Definicja Wistaria Co oznacza bot. glicynia.   Etym. - n.łac. 'jw.' od nazwiska lekarza amer.: Caspar Wistar (1761-1818
 • Definicja Witalny Co oznacza   witalizm doktryny biol. i filoz. XIX w., zakładające istnienie w zjawiskach życiowych także
 • Definicja Witraż Co oznacza kompozycje figuralne a. dekoracyjne, ułożone z kolorowych szkieł oprawnych w ramki ołowiane
 • Definicja Wiza Co oznacza wpisane do paszportu cudzoziemca na pobyt a. wjazd na (przejazd poprzez) terytorium danego państwa
 • Definicja Wizytacja Co oznacza urzędowe odwiedziny dokonane poprzez władzę zwierzchnią a. jej delegata, zwł. dla przeprowadzenia
 • Definicja Tmy włast Co oznacza Potęga (a. Moc) ciemnoty (a. ciemności).   Etym. - tragedia (1886 r.) Lwa Tołstoja pt. 'Ciemna
 • Definicja Wojaż Co oznacza podróż.   Etym. - fr. voyage 'podróż; jazda' z łac. viaticum, zobacz wiatyk; por. komiwojażer
 • Definicja Wokaliczny Co oznacza samogłoskowy; por. konsonant.   wokaliza solowy utwór wokalny bez tekstu a. ćwiczenia głosowe
 • Definicja Wolej Co oznacza uderzenie, odbicie piłki znajdującej się w locie.   Etym. - ang. volley 'salwa; lot (piłki); jw.' z
 • Definicja Wolfram Co oznacza pierwIASTEK, Tabl. 1, metal półszlachetny, trudno topliwy, twardy (w państwach anglos. zwany
 • Definicja Wolicjonalny Co oznacza psych. zależny od woli, odnoszący się do woli.   Etym. - śrdw.łac. volitio 'wola; chęć'; łac. vol
 • Definicja Woliera Co oznacza   woliera spora klatka na ptaki; ptaszarnia.   Etym. - fr. volière 'jw.' od voler, zobacz wolant
 • Definicja Wolina Co oznacza drzewna, cienkie, wąskie i długie wiórki do wyrobu płyt budowlanych a. do opakowań.   Etym. - nm
 • Definicja Wolt Co oznacza jednostka napięcia elektr., różnicy potencjałów, siły elektromotorycznej.   Etym. - od nazwiska
 • Definicja Wolumen Co oznacza znaczeniu introligatorskim, bibliotecznym), bez względu na to, czy zawiera część, całość dzieła
 • Definicja Woluntaryzm Co oznacza kierunek filoz., uważający wolę za gł. czynnik poznania, a nawet za istotę bytu; kierunek psychol
 • Definicja Wombat Co oznacza krótkonogi torbacz austral., przypominający z wyglądu niedźwiadka.   Etym. - z języka krajowców
 • Definicja Movement liberation womens Co oznacza Women's Liberation Movement ang., Ruch Wyzwolenia Kobiet w państwach anglosaskich; por. feministka
 • Definicja Won Co oznacza   won (jęz. koreański), waluta Koreańskiej Rep. Lud. (=100 dzon
 • Definicja Arms in world Co oznacza uzbrojony świat.   Etym. - z Szekspira (Henryk IV, cz. I, 5, 1); por. Schillera Maria Stuart, 1, 6
 • Definicja Woschod Co oznacza quot;Wschód", nazwa pierwszego na świecie wieloosobowego pojazdu kosmicznego, gdzie, 12 X 1964
 • Definicja Wrak Co oznacza zniszczony, nie nadający się do naprawy statek (także wehikuł, system); ruina człowieka.   Etym. 
 • Definicja Mieru że znaj da wri Co oznacza mieru! ros., łżyj, ale znajże miarę!   Etym. - z Aleksandra Gribojedowa (Mądremu biada 4, 4), 1824
 • Definicja Wpieriod wriemia Co oznacza ros., czasie, do przodu!   Etym. - ze sztuki satyrycznej Banja ("Łaźnia"), akt. 6, "
 • Definicja Nadołgo i wsjerioz Co oznacza ros., poważnie i na długo.   Etym. - Lenin na IX Wszechrosyjskim Zjeździe Rad (1921 r.) o nowej
 • Definicja Markiza priekrasnaja choroszo wsjo Co oznacza Wsjo choroszo, priekrasnaja markiza ros., zobacz Tout va bien
 • Definicja Wulkanizacja Co oznacza obróbka surowego (a. syntetycznego) kauczuku z siarką a. jej związkami dla powiększenia jego
 • Definicja Wunderkind Co oznacza cudowne dziecko, jest to wybitnie uzdolnione a. nad wiek rozwinięte umysłowo; por. enfant prodige
 • Definicja Wunderwaffe Co oznacza cudowna broń" (pociski dalekiego zasięgu V-1 i V-2, zastosowane poprzez Niemców w 2. wojnie
 • Definicja Wunschtraum Co oznacza psychol. sen o (spełnionych) marzeniach.   Etym. - nm. 'pragnienie; jw.'; Wunsch 'życzenie
 • Definicja Wuzak Co oznacza odpowiednik Muzaka: demonstrowanie na ekranach w miejscach publicznych (na dworcach lotniczych
 • Definicja Wolta Co oznacza kółko na ujeżdżanym koniu; kółko zataczane przy takiej jeździe; unik, nagły zwrot (także przen
 • Definicja Waribasi Co oznacza para pałeczek do jedzenia, utworzonych z jednego kawałka drewna rozszczepianego przy stole poprzez
 • Definicja Weryzm Co oznacza nazwa naturalizmu w sztuce i lit. (zwł. XIX w.).   Etym. - wł. verismo 'jw.' od vero 'prawdziwy' z
 • Definicja Werbalizm Co oznacza objaśnianie, nauczanie czysto słowne, nie poparte doświadczeniem, dowodami, faktami, konkretami
 • Definicja Wensleydale Co oznacza uenzlydejl] ang., blady, miękki ser, po dojrzeniu niebiesko żyłkowany; biały ser niedojrzewający
 • Definicja Waltornia Co oznacza   waltornia muz. róg.   Etym. - nm. Waldhorn 'jw.'; Wald 'las'; Horn 'róg; jw
 • Definicja Wikingowie Co oznacza normańscy rozbójnicy, którzy w VIII-X w. przedsiębrali ze Skandynawii dalekie pirackie wyprawy
 • Definicja Wanad Co oznacza pierwIASTEK, Tabl. 1, metal trudno topliwy, b. twardy.   wanadowce grupa (rodzina) pierwiastków
 • Definicja Watt Co oznacza   watt zobacz wat
 • Definicja Weed Co oznacza   weed ang., zielsko; tytoń; zobacz cannabis
 • Definicja Winchester Co oznacza uinczester], winczester, gwintowana strzelba myśliwska; dawny typ karabinu wojskowego.   Etym. - od
 • Definicja Wikunia Co oznacza   wikunia zobacz wigoń
 • Definicja Winieta Co oznacza kompozycja rysunkowa (zazw. małych rozmiarów) na początku a. końcu książki, rozdziału (albo
 • Definicja Words winged Co oznacza   winged words ang., zobacz epea pteroenta
 • Definicja Woluta Co oznacza rzeźbiarsko-archit. w kształcie spirali a. zwoju (będący gł. elementem głowicy jońskiej, a
 • Definicja Wibr Co oznacza w złożeniach: drganie; wstrząsy; falowanie.   wibracja drganie.   wibrafon perkusyjny instrument
 • Definicja Wegetacja Co oznacza mechanizm rozwoju roślin; roślinność; życie bezczynne, nudne, bierne, apatyczne; życie zapewniające
 • Definicja See and wait Co oznacza uejtend si:] czekajmy i przyglądajmy się; uzbrójmy się w cierpliwość; por. qui vivra, verra.  
 • Definicja Werniks Co oznacza szybko schnący pokost, którym pokrywa się obrazy olejne i temperowe (a. również inne elementy) w
 • Definicja Weba Co oznacza gatunek cienkiego płótna lnianego na wykwintną bieliznę pościelową.   Etym. - nm. Webe 'jw.' od
 • Definicja Wallombrozjanin Co oznacza członek jednego z odgałęzień zakonu benedyktynów, utworzonego poprzez św. Jana Gwalberta w r. 1038
 • Definicja Moskwu w moskwu w moskwu w Co oznacza w Moskwu! ros., do Moskwy, do Moskwy, do Moskwy! (znak bezpłodnych tęsknot, niedorzecznych marzeń
 • Definicja Wadery Co oznacza brodzenia w wodzie; nieprzemakalny ubiór składający się z butów połączonych ze spodniami sięgający
 • Definicja Wagabunda Co oznacza włóczęga, tramp, obieżyświat, powsinoga.   wagant goliard, śrdw. pieśniarz wędrowny (zbiegły mnich
 • Definicja Wagotonia Co oznacza stan wzmożonego napięcia układu nerwu błędnego, wpływający na zwolnienie akcji serca i rytmu
 • Definicja Wajdelota Co oznacza zmyślona nazwa zmyślonych zapewne (w późniejszych czasach) niższych kapłanów, guślarzy, wróżbitów i
 • Definicja Wakan Co oznacza wakon, wakonda, jęz. Sioux, w wierzeniach Indian amer., zwł. Siuksów, nadnaturalna potęga, podobna
 • Definicja Wakuola Co oznacza wodniczka, pęcherzyk w protoplazmie komórek wypełniony płynem (sokiem komórkowym).   Etym. - fr
 • Definicja Walencja Co oznacza wartościowość; psych. w teorii Kurta Lewina (1890-1947) siła o wartości dodatniej a. ujemnej.  
 • Definicja Walidacja Co oznacza mechanizm ustalania stopnia odpowiedniości, trafności, celowości testu a. ważności, dokładności
 • Definicja Walkiria Co oznacza jedna z dziewic boga Odyna, które unosiły się nad polem bitwy, wybierając tych, którzy mieli
 • Definicja Walkover Co oznacza kouwer] walkower, sport. przyznanie zwycięstwa zawodnikowi a. drużynie z powodu niestawienia się
 • Definicja Walor Co oznacza znaczenie; ekon. papier wartościowy; plast. natężenie tonu barwy, stopniowanie światła i cienia; (l
 • Definicja Wampuka Co oznacza opery, niedorzecznych konwencji i zakrzepłej rutyny przedstawień operowych; bezwartościowy, lichy
 • Definicja Wandal Co oznacza rozmyślnie niszczący dobra, wartości kulturalne, monumenty, dzieła sztuki i tak dalej; barbarzyńca
 • Definicja Wapiti Co oznacza amer. podobny do europ. jelenia szlachetnego, lecz znacznie większy.   Etym. - ang. 'jw.' pochodz
 • Definicja Strenght is ignorance slavery is freedom peace is war Co oznacza Freedom is Slavery. Ignorance is Strenght. ang., Wojna jest pokojem. Wolność jest niewolnictwem
 • Definicja Wari Co oznacza złożeniach: różny; zmienny.   wariometr fiz. przyrząd do pomiaru zmian (na przykład indukcyjności
 • Definicja Wariacja Co oznacza przekształcenie, modyfikacja, przeróbka; obłąkanie, szaleństwo; wybryk; głupstwo; muz. (l.mn
 • Definicja End west Co oznacza zachodni kraniec (miasta)'; dzielnice Londynu, gdzie mieszczą się między innymi rezydencje
 • Definicja Wasp Co oznacza ang., 'osa': amer.ang. inicjały określenia: A White Anglo-Saxon Protestant 'osoba rasy białej
 • Definicja Watergate Co oznacza uotergejt] ogromny skandal polityczny administracji prezydenta USA Richarda M. Nixona; rozszerz
 • Definicja Wedeta Co oznacza popularna aktorka, gwiazda sceny, estrady, kabaretu; dawn. wojsk. wideta warta, pikieta, czaty
 • Definicja Naczynia wedgwooda Co oznacza naczynia [wym. uedżuuda] ceramiczne, między innymi kremowożółte fajanse (ang. queensware
 • Definicja Weduta Co oznacza sztych, rysunek przedstawiający panoramę miasta a. ulice, place, zespoły archit.; por. prospekt.  
 • Definicja Wehikuł Co oznacza wóz.   Etym. - łac. vehiculum 'jw.' od vehere 'wozić'; por. inwektywa; konwekcja; wektor
 • Definicja Weimaraner Co oznacza sportowy rasy myśliwskiej, wyhodowany na pocz. XIX w. poprzez nm. arystokrację dworu weimarskiego
 • Definicja Wint Co oznacza karty, wist z licytacją.   Etym. - ros. 'śruba; jw.' z nm. Gewinde 'skręt; zwój; gwint (śruby
 • Definicja Gesang und weib wein Co oznacza Gesang nm., wino, kobieta i śpiew.   Etym. - ze starej sentencji nm.: Wer nicht liebt W., W. und G
 • Definicja Wektor Co oznacza odcinek (prostej), którego jeden z końców nazywa się początkiem, a drugi końcem, tzn. odcinek
 • Definicja Welin Co oznacza papier, b. gładki i cienki, wysokiego gatunku.   Etym. - fr. vélin 'skóra cielęca wyprawiona na
 • Definicja Welingtonia Co oznacza drzewo mamutowe, mamutowiec olbrzymi, bot. olbrzymie (do 130 m wysokości i 12 m średnicy
 • Definicja Corgi welsh Co oznacza uelsz kogi:] dwie rasy owczarków walijskich o podobnym wyglądzie (małe, krótkonogie, o długim
 • Definicja Weltanschauung Co oznacza światopogląd; filozofia życia; ideologia.   Weltschmerz dosł. 'ból świata'; depresja, smutek
 • Definicja Wenera Co oznacza Venus piękna, czarująca kobieta; znak miłości, miłość (por. Kallipygos; Pandemos; Vulgivaga); druga
 • Definicja Winyl Co oznacza jednowartościowy rodnik wchodzący w skład związków winylowych, które w drodze polimeryzacji dają
 • Definicja Gehen lande dichters in muss verstehen will dichter den wer Co oznacza will verstehen, muss in Dichters Lande gehen nm., kto poetę chce zrozumieć, musi udać się do jego
 • Definicja Frisst blechnapf dem aus einmal wer Co oznacza Blechnapf frisst nm., Kto raz z blaszanej miski żarł.   Etym. - powieść (1934 r.) pisarza nm. Hansa
 • Definicja Werbena Co oznacza witułka.   Etym. - n.łac. Verbena 'jw.' z łac. l.poj. od verbenae 'gałęzie z poświęconych drzew
 • Definicja Werdiura Co oznacza tapiseria z wyobrażeniem drzew i krzewów a. całych krajobrazów z postaciami zwierząt i ptaków
 • Definicja Werdykt Co oznacza orzeczenie ławy przysięgłych o winie oskarżonego; wyrok sądu; decyzja komisji sędziowskiej, jury.  
 • Definicja Weronika Co oznacza przetacznik.   Etym. - n.łac. veronica z późn.gr. berenikion 'jakaś roślina' od gr. imienia
 • Definicja Wers Co oznacza podstawowa jednostka kompozycji utworu wierszowanego; (wyodrębniona graficznie) linijka wiersza.  
 • Definicja Wersaliki Co oznacza majuskuły, czcionki dużych liter alfabetu; por. kapitaliki.   werset wiersz a. fragment tekstu (na
 • Definicja Wersja Co oznacza dwu (a. więcej) odmiennych relacji o wydarzeniu; pogłoska; jedna z redakcji tego samego utworu
 • Definicja Wertować Co oznacza przeglądać (książkę, materiały, papiery), czytać pobieżnie (przerzucając kartki); przeglądać pilnie
 • Definicja Westalka Co oznacza jedna z sześciu kapłanek rzymskiej bogini ogniska domowego, Westy, które przebywały w jej służbie
 • Definicja Weteran Co oznacza wysłużony żołnierz frontowy; dawn. w Polsce: uczestnik stworzenia styczniowego otrzymujący
 • Definicja Wezyr Co oznacza urzędnik różnych państw muzułm., minister, radca stanu; (ogromny w.) najwyższy urzędnik w kraju
 • Definicja Hecuba to he or him to hecuba whats Co oznacza him, or he to Hecuba? ang., czym dlań Hekuba, czym on dla Hekuby (aby miał aż płakać z jej powodu
 • Definicja Mostek wheatstonea Co oznacza mostek pomiarowy służy do pomiaru oporności elektrycznej.   Etym. - od nazwiska ang. fizyka i
 • Definicja Gentleman a then was who span eve and delved adam when Co oznacza and Eve span, who was then a gentleman? ang., gdy Adam ziemię kopał, a Ewa przędła, kto wtedy był
 • Definicja Burden mans white Co oznacza ang., brzemię białego człowieka (eufemistyczne ustalenie kolonializmu Imperium Bryt. końca XIX i
 • Definicja Whitsunday Co oznacza Zielone Święta, Zesłanie Ducha Św., zobacz Pentekost.   Etym. - ang. ze st.ang. 'biała niedziela
 • Definicja Wolf bad big the of afraid whos Co oznacza big, bad wolf? ang., kto się boi wielkiego, złego wilka?; kto aby tam się wilka bał? (tł. Mariana
 • Definicja Wiatyk Co oznacza chrześc. komunia udzielana w niebezpieczeństwie (a. na łożu) śmierci.   Etym. - łac. viaticum
 • Definicja Wideo Co oznacza taśma z programem TV w wideokasecie.   wideogra gra rozgrywana poprzez manipulowanie punktami
 • Definicja Wigoń Co oznacza spokrewniony z lamą i alpaką, żyjący w niewielkich stadach w Andach (Ekwador, Peru, Boliwia
 • Definicja Wigowie Co oznacza stronnictwo ang. powstałe w XVII w., opierające się na sferach kupieckich i przem., przeciwne
 • Definicja Wikijap Co oznacza Indian Algonkinów, prowizoryczny, stożkowaty, eliptyczny szałas koczowniczych Indian bezwodnych
 • Definicja Wiktoria Co oznacza zwycięstwo (por. Nike); rodzaj powozu czterokołowego z opuszczoną budą i z kozłem dla stangreta
 • Definicja Championships tennis lawn allengland wimbledon Co oznacza England Lawn Tennis) Championships ang., 'wimbledońskie (wszechang.) turnieje o mistrzostwo (w
 • Definicja Chair windsor Co oznacza uinzor czä:r] najpopularniejszy w państwach anglosaskich typ drewnianego fotelika (istniejący od
 • Definicja Knot windsor Co oznacza uinzor not] ang. 'węzeł windsorski' sposób wiązania krawata w elegancki trójkątny węzeł, co osiąga
 • Definicja Winkiel Co oznacza kąt prosty; kątownik, ekierka.   winkielak druk., przest. wierszownik, przyrząd do ręcznego
 • Definicja Wirtuoz Co oznacza grze na instrumencie muz.; wybitny solista.   Etym. - wł. virtuoso 'jw.' od 'cnotliwy; uczony
 • Definicja Wirulencja Co oznacza zjadliwość zarazka, zdolność wywoływania chorób.   wirus komputerowy program, który bez wiedzy i
 • Definicja Wirylista Co oznacza członek izby wyższej parlamentu w niektórych krajach monarchicznych, zasiadający w niej z tytułu
 • Definicja Thinking wishful Co oznacza pobożne życzenia; branie własnych pragnień za rzeczywistość.   Etym. - ang. 'jw.'; wishful 'pełen
 • Definicja Wisk Co oznacza złożeniach: lepki; kleisty; lepkość.   wiskozymetr przyrząd do pomiaru lepkości cieczy.   wiskoza
 • Definicja Witaminy Co oznacza różnorodnych związków chem. organicznych, pobieranych poprzez organizmy zwierzęce razem z pokarmem
 • Definicja Wiwarium Co oznacza nazwa akwariów i terrariów.   wizjer przest. celownik, postrzegalnik (broni palnej, aparatu fot
 • Definicja Worcester Co oznacza ang., [wym. uuster (so:s)], ostry sos, pierw. wyrabiany w Worcester w zach. śr. Anglii, z soi, octu
 • Definicja Wizja Co oznacza rzeczy odległe w przestrzeni a. czasie, widziane w urojeniu, we śnie a. w ekstazie, w sposób
 • Definicja Wizon Co oznacza amerykańska (o dolnej wardze białej).   Etym. - ang. vison 'jw.' z fr. 'norka; nurki (futro)' ze
 • Definicja Wodewil Co oznacza komediowy utwór sceniczny z przewagą dialogów (w przeciwieństwie od operetki), ze śpiewami, tańcami
 • Definicja Wokanda Co oznacza spraw sądowych w kolejności, w jakiej mają być w danym dniu rozpatrywane.   Etym. - łac. vocanda l
 • Definicja Wolant Co oznacza kawałek drzewa a. korka pokryty skórą, z wetkanymi wkoło piórkami, który podbijano rakietami w grze
 • Definicja Wolontariusz Co oznacza wojsk., dawn. ochotnik; praktykant pracujący bez wynagrodzenia dla nauczenia się zawodu.   Etym. 
 • Definicja Wolterianin Co oznacza wolnomyśliciel; zwolennik wolterianizmu hist. działalności i doktryn Woltera przepojonych ideałami
 • Definicja Woltyżer Co oznacza także cyrkowy) specjalizujący się w konnych popisach zręczności; w wojsku fr. za Napoleona I i w
 • Definicja Womitorium Co oznacza wejściowe i wyjściowe przejście tunelowe poprzez trybuny (amfi)teatru otwierające się na zewnątrz
 • Definicja Workaholic Co oznacza żart. nałogowiec pracy, człowiek odczuwający nieustanną potrzebę wytężonej pracy. work song dosł
 • Definicja Wostok Co oznacza quot;Wschód", nazwa pierwszego na świecie załogowego statku kosmicznego, gdzie, 12 V 1961
 • Definicja Wotum Co oznacza Kośc. rz.kat. element ofiarowany Kościołowi na skutek przyrzeczenia a. ślubowania, por. ex voto
 • Definicja Grustno tak było nie by kogda smieszno by było eto wsjo Co oznacza smieszno, kogda aby nie było tak grustno ros., i byłoby to wszystko śmieszne, gdyby nie było takie
 • Definicja Wudu Co oznacza rodzaj kultu przodków, pochodzenia afrykańskiego, praktykowany jeszcze pośród Murzynów na Haiti i w
 • Definicja Wulgarny Co oznacza ordynarny, trywialny, niewybredny, grubiański; prostacki, uproszczony.   Wulgata łaciński przekład
 • Definicja Organy wurlitzera Co oznacza elektr. instrument muz. zbudowany podobnie jak fisharmonia z tą różnicą, iż drgania języczków
 • Definicja Wali Co oznacza wilajetu, jednostki adm.-terytorialnej w Turcji (por. sandżak); arab. zarządca prowincji; święty
 • Definicja Woonerf Co oznacza nerf] aleja a. dzielnica miasta chroniona przed szybkim ruchem samochodowym.   Etym. - hol.; woon
 • Definicja Werda Co oznacza   werda stój, kto idzie? (dawniej okrzyk straży); por. qui vive?   Etym. - nm. wer da? 'kto tam
 • Definicja Wjezdiechod Co oznacza   wjezdiechod ros., auto terenowy
 • Definicja Wolkameria Co oznacza   wolkameria n.łac., zobacz klerodendron
 • Definicja Wun Co oznacza   wun birm., gubernator, namiestnik, naczelnik w Birmie
 • Definicja Ton won Co oznacza pierożki nadziewane mieloną pikantną wieprzowiną a. kurą, gotowane i podawane do zupy
 • Definicja Rhein am wacht Co oznacza   Wacht am Rhein zobacz Die Wacht am Rhein
 • Definicja Words words words Co oznacza ang., dosł. 'słowa, słowa, słowa'.   Etym. - z Szekspira (Hamlet, 2, 2); odpowiedź Hamleta na
 • Definicja Rabbit welsh Co oznacza uelsz rabit] grzanki a. herbatniki polane roztopionym serem zazw. przyprawionym korzeniami
 • Definicja Werk Co oznacza system; wnętrze zegarka, czujnika i tym podobne przyrządów.   Etym. - nm. 'dzieło; czyn; system
 • Definicja Wermiszel Co oznacza cienki wł. makaron, cieńszy niż spaghetti.   Etym. - fr. vermicelle 'jw.' z wł. vermicelli 'jw.' z
 • Definicja Wet Co oznacza oddać wet za wet odwzajemnić się, odpłacić czym za co, pięknym za nadobne; (w l.mn.) wety deser
 • Definicja Wiktymologia Co oznacza prawn. dział kryminologii zajmujący się ofiarami przestępstwa.   Etym. - fr. victimologie; victime
 • Definicja Wilajet Co oznacza   wilajet zobacz wali.   Etym. - tur. 'jw.' z arab. vilājat 'rządy; prowincja' od wāli, zobacz wali
 • Definicja Strike wildcat Co oznacza uajldket strajk] dziki strajk, strajk nie autoryzowany poprzez związek zawodowy.   Etym. -  ang
 • Definicja Wilegiatura Co oznacza przest. letnie mieszkanie; wypoczynek letni na wsi.   Etym. - wł. villeggiatura 'letnisko' od
 • Definicja Willis Co oznacza   willis, willys, zobacz jeep

Tłumaczenie i znaczenia definicji językowych

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń.

Co znaczy willis, wilegiatura, wildcat strike, wilajet, wiktymologia, wet, wermiszel, werk, Welsh rabbit, words words words, Wacht am Rhein, won ton, wun, wolkameria definicja.

Co oznacza willis, wilegiatura, wildcat strike, wilajet, wiktymologia wyjaśnienie.