Tłumacz tekstów na literę W

 • Znaczenie Wanaprastha Definicja   wānaprastha zobacz āśrama
 • Znaczenie Werwena Definicja   werwena bot. zobacz werbena.   Etym. - fr. verveine 'jw.' z łac. verbena zobacz werbena
 • Znaczenie Wina Definicja   wina zobacz vīnā
 • Znaczenie Wendetta Definicja   wendetta zobacz vendetta
 • Znaczenie Wideta Definicja   wideta zobacz wedeta
 • Znaczenie Walansjenka Definicja cienka, delikatna koronka klockowa z deseniem kwiatowym na siatce z regularnych kwadratów a. rombów
 • Znaczenie Waldensi Definicja relig., powstała w 1176 r. w Lyonie (Francja), głosząca nawrót do ubóstwa i prostoty pierwszych
 • Znaczenie Werbigeracja Definicja psychol. chorobliwe, nieustanne powtarzanie bezsensownych słów a. zdań.   Etym. - łac. verbigerare
 • Znaczenie Wiola Definicja viola.   wiolonczela strunowy, smyczkowy instrument muz., na którym gra się w pozycji siedzącej
 • Znaczenie Wortycyzm Definicja kierunek w malarstwie zainicjowany około 1912 r. w Anglii poprzez Wyndhama Lewisa (1882-1957
 • Znaczenie Willywilly Definicja willy-willy ang., pustynny cyklon w Australii; potężna burza tropikalna w płn.-zach. Australii
 • Znaczenie Dach walmowy Definicja bud. czterospadowy dach.   Etym. - nm. Walmdach 'jw.'; Walm 'trójkątna połać dachowa' od wölben
 • Znaczenie Muzyka wokalna Definicja przeznaczona do wykonania poprzez głos ludzki (solo, w zespole śpiewaczym, w chórze), w
 • Znaczenie Wataha Definicja oddział zbrojny, hufiec, czereda, zgraja.   watażka dawn. przywódca watahy.   Etym. - ukr. watáżka
 • Znaczenie Ujediesz nie nikuda proszłowo karietie w Definicja proszłowo nikuda nie ujediesz ros., w karecie przeszłości nie zajedziesz donikąd.   Etym. - z
 • Znaczenie Wa Definicja harmonia, dobre współżycie' skomplikowana i specyficznie jap. forma współistnienia społ
 • Znaczenie Wachmistrz Definicja podoficer kawalerii, odpowiadający stopniem sierżantowi.   wachta dyżur marynarza na statku (zazw
 • Znaczenie Waleta Definicja w wyrażeniu na waletę - na pożegnanie, na rozstanie (się).   Etym. - łac. valete 'bądźcie zdrowi
 • Znaczenie Wadi Definicja łożyska rzek na pustyniach płd.-zach. Azji i płn. Afryki, wypełniające się wodą tylko w porze
 • Znaczenie Kara wadialna Definicja prawn. przepadek wadium.   wadium kaucja, zastaw, suma składana jako zabezpieczenie dotrzymania
 • Znaczenie Waginalny Definicja odnoszący się do pochwy, pochwowy (na przykład orgazm); por. klitoralny   Etym. - łac. vagina
 • Znaczenie Wahhabizm Definicja doktryna rel. utworzona około 1744 r. w Nedżdzie (Arabia Saudyjska) poprzez Muhammada Abd al
 • Znaczenie Wahlverwandtschaften Definicja Wahlverwandtschaften nm. Pokrewieństwa z wyboru; powinowactwa duchowe.   Etym. - tytuł powieści
 • Znaczenie Dichtung und wahrheit Definicja Dichtung nm., prawda i zmyślenie.   Etym. - wg tytułu autobiograficznego dzieła Goethego pt. Aus
 • Znaczenie Wajśja Definicja trzeciej z dawnych kast Indii, utworzonej gł. z rolników, kupców i rzemieślników; por. kasta.  
 • Znaczenie Wakans Definicja zobacz vacat; druk. wakat, nie zadrukowana stronica w książce.   wakować być nie obsadzonym, wolnym
 • Znaczenie Wakcyna Definicja ospa, med. szczepionka; krowianka; przedmiot oprogramowania zwalczający wirusy komputerowe.  
 • Znaczenie Wal Definicja morski, rodzaj z podrzędu waleni bezzębnych, fiszbinowych.   Etym. - nm. 'jw.; wieloryb
 • Znaczenie Walbat Definicja walbat żegl. szybka, zwrotna łódź okrętowa, zazw. 4-8-wiosłowa, wąska, o ostrym profilu dzioba i
 • Znaczenie Waldhar Definicja turzyca drżączkowata (morska trawka), stosowana, zwł. dawn., do napychania materaców, poduszek i
 • Znaczenie Waleriana Definicja kozłek, zwł. lekarski; dawny lek uspokajający z kozłka lekarskiego.   Etym. - śrdw.łac. valeriana
 • Znaczenie Walhalla Definicja miejsce, gdzie bóg Odyn przyjmował dusze poległych w walce bohaterów; panteon.   Etym. - nm
 • Znaczenie Wapory Definicja wyziewy, opary, wydechy, pot; dawna choroba dam z towarzystwa, spazmy, fumy i tym podobne   Etym. 
 • Znaczenie Walkman Definicja uokman] niewielkie urządzenie elektroniczne służące do odbioru muzyki na spacerze, ze słuchawkami
 • Znaczenie Street wall Definicja uo:l stri:t] oligarchia finansowa USA; wpływ kapitału finansowego w gospodarce USA; por. city.  
 • Znaczenie Walonki Definicja pilśniaki, filcówki, wojłokowe buty na skórzanej podeszwie, wkładane w czasie mrozów.   Etym. 
 • Znaczenie Noc walpurgi Definicja 30 IV na 1 V (na św. Walpurgę), kiedy, wg legend śrdw., odbywały się sabaty czarownic na górze
 • Znaczenie Wamp Definicja pierw. w filmach amer.) niebezpiecznej dla mężczyzn, opętującej ich swą demoniczną urodą, by ich
 • Znaczenie Wampum Definicja polewanych muszelek nanizanych na sznurki, wiązane w szarfy, paski, stosowane dawn. poprzez Indian
 • Znaczenie Wams Definicja usztywniony, podwatowany kaftan męski z sukna, aksamitu, atłasu, sięgający do pasa; por. sajan
 • Znaczenie Wanderjahre Definicja młodzieńcze) lata wędrówki; por. Lehrjahre.   Etym. - nm. 'jw.'; wandern 'wędrować'; Jahr 'rok'; z
 • Znaczenie Wanderlust Definicja zamiłowanie do wędrówek, wycieczek krajoznawczych, uważane w XVIII i XIX w. za cechę
 • Znaczenie Wanilina Definicja organiczny, pochodna benzaldehydu, ciało krystaliczne o mocnym zapachu wanilii, otrzymywane z
 • Znaczenie Wanta Definicja   wanta żegl. lina stalowa usztywniająca maszt, łącząca go z burtą statku.   Etym. - nm. Want 'jw
 • Znaczenie Warcaby Definicja gra rozgrywana na szachownicy poprzez dwóch graczy (z których każdy ma po 12 pionków poruszających
 • Znaczenie Warhawks Definicja jastrzębie wojny.   Etym. - w stanach zjednoczonych ameryki o zwolennikach wojny z Francją w 1798 r
 • Znaczenie Wari Definicja   wari zobacz mankala.   Etym. - nazwa lokalna w Afryce Zach
 • Znaczenie Sinn kurzer rede langen der ist was Definicja Rede kurzer Sinn? nm., jakiż jest krótki sedno tej długiej mowy?   Etym. - z dramatu Piccolomini, 1
 • Znaczenie Whitehall Definicja uajtho:l] przen. rząd brytyjski; por. Downing Street.   Etym. - ang. 'aleja w Londynie, przy której
 • Znaczenie Wasal Definicja śrdw. systemie lennym feudał, który za otrzymane beneficjum a. lenno zobowiązany był do powinności
 • Znaczenie Washboard Definicja uoszbo:d] ang., (blaszana) tarka do prania, stosowana dawn. jako instrument perkusyjny poprzez
 • Znaczenie Wassersuppe Definicja waserzupka [wym. ...r-z...], wodzianka, wodnista zupa; przen. o wodnistych, rozwlekłych
 • Znaczenie Wat Definicja mocy prądu elektr.; moc urządzenia, które w każdej sekundzie wykonuje pracę 1 dżula.   Etym. - od
 • Znaczenie Waterklozet Definicja przest. klozet, ustęp spłukiwany wodą z rezerwuaru. waterpolo [wym. water... a. uo:ter...] piłka
 • Znaczenie Weber Definicja jednostka miary strumienia magnetycznego.   Etym. - od nazwiska fizyka nm.: Wilhelm E. Weber (1804
 • Znaczenie Wedanta Definicja dosł. 'koniec Wed', ortodoksyjna filozofia ind. oparta na końcowej części Wed, dotyczącej
 • Znaczenie Dum włastitiel Definicja król (naszych) rozmyślań, marzeń; snom naszym panujący (tł. M. Jastruna).   Etym. - z poematu
 • Znaczenie Wedy Definicja najdawniejsze księgi ind. z okresu 1500 do 300 p.n.e., spisane w jęz. wedyjskim (staroind.), będące
 • Znaczenie Weekend Definicja kend] czas pomiędzy zakończeniem jednego tygodnia pracy a rozpoczęciem kolejnego (na przykład od
 • Znaczenie Weganin Definicja wegetarianin odrzucający także wszelakie pokarmy pochodzenia zwierzęcego, takie jak mleko, sery
 • Znaczenie Wehrmacht Definicja r...] nazwa nm. sił zbrojnych w latach 1935-45; por. Reichswehr.   Etym. - nm. 'jw.'; Wehr 'obrona
 • Znaczenie Weihnacht Definicja   Weihnacht(en) zobacz Christmas
 • Znaczenie Wek Definicja szklany, hermetycznie zamknięty, do przechowywania przetworów z jarzyn, owoców i tym podobne  
 • Znaczenie Weksel Definicja kredytowy na specjalnym blankiecie, zawierający bezwarunkowe zobowiązanie zapłaty określonej sumy w
 • Znaczenie Spółgłoska welarna Definicja spółgłoska - językozn. tylnojęzykowa (tylnojęzykowomiękkopodniebienna), jak: k, g, ch.   Etym. - n
 • Znaczenie State welfare Definicja uelfäe stejt] kraj o rozbudowanym systemie ubezpieczeń społ.   Etym. - ang. (social) welfare
 • Znaczenie Lion roared well Definicja ang., dzielnieś, lwie, zaryczał! (iron. o pyszałkowatym, chełpliwym, nadętym mówcy).   Etym. - z
 • Znaczenie Welocyped Definicja pierwotny rower bezłańcuchowy, z pedałami osadzonymi na osi przedniego, b. dużego koła.   welodrom
 • Znaczenie Weneracja Definicja cześć, szacunek, poważanie.   wenerować.   Etym. - łac. veneratio 'cześć; uwielbienie' od venerari
 • Znaczenie Welur Definicja tkanina drapana i strzyżona, naśladująca aksamit; skóry na cholewki i lekkie obuwie, garbowane
 • Znaczenie Welwet Definicja welur) wątkowy gładki; por. manczester.   Etym. - ang. velvet 'aksamit' z śr.fr. velu 'kosmaty' od
 • Znaczenie Wena Definicja twórcze; łatwość tworzenia, werwa; przest. powodzenie, szczęście, zwł. w grze; przest. anat. żyła
 • Znaczenie Hore kultur ich wenn Definicja höre... entsichere ich meinen Browning nm., gdy słyszę wyraz "kultura"... odbezpieczam
 • Znaczenie Wenta Definicja sprzedaż, kiermasz, bazar, na cel dobroczynny.   Etym. - fr. vente 'sprzedaż' od vendre
 • Znaczenie Wentyl Definicja techn. zawór.   wentylacja przewietrzanie (pomieszczeń).   Etym. - łac. ventilatio 'przewiew(anie
 • Znaczenie Ich bestimme das ist jude ein wer Definicja das bestimme ich nm., o tym, kto jest Żydem, decyduję ja.   Etym. - przypisywane burmistrzowi
 • Znaczenie Werbel Definicja bęben wojskowy, mały bęben, gdzie nad napiętą skórą naciągnięte są metalowe struny, uderzany
 • Znaczenie Werbunek Definicja zbieranie, zjednywanie, pozyskiwanie (pracowników, członków organizacji, zwolenników i tym podobne
 • Znaczenie Weretyk Definicja   weretyk zobacz werdykt
 • Znaczenie Wermut Definicja zaprawione wyciągiem z ziół aromatycznych (jak kolender, korzeń kosaćca, kora chinowa, tatarak
 • Znaczenie Wernalizacja Definicja zobacz jarowizacja.   Etym. - łac. vernalis 'wiosenny' od vernus 'jp.' z ver 'wiosna
 • Znaczenie Wernier Definicja noniusz.   Etym. - fr. vernier 'jw.'; od nazwiska wynalazcy, matematyka fr.: Pierre Vernier (1580
 • Znaczenie Werp Definicja kotwica holownicza, mała kotwica na długim łańcuchu, którą wywozi się łodzią ze statku i wyrzuca za
 • Znaczenie Wersal Definicja maniery, wytworność, elegancja zachowania się, konwenansu towarzyskiego, etykiety; ceremonialność
 • Znaczenie Wersyfikacja Definicja nauka o strukturze (budowie) i formach wiersza; całokształt prawideł budowy wiersza.   Etym. - `łac
 • Znaczenie Wertep Definicja mn.) trudne do przejścia, wyboiste bezdroże; dawn. wsch. jasełka, szopka.   Etym. - ukr
 • Znaczenie Werter Definicja uczuciowy, sentymentalny, tragiczny, młodzieńczy bohater romantyczny, ofiara nieszczęśliwej miłości
 • Znaczenie Wiktuały Definicja artykuły spożywcze, żywność, prowiant.   Etym. - łac. victualis 'żywnościowy' od victus
 • Znaczenie Weryfikacja Definicja sprawdzenie; kontrola zgodności z prawdą, autentyczności; stwierdzenie, poświadczenie prawdziwości
 • Znaczenie Jazz coast west Definicja wym. uest koust] ang. 'jazz Zach. Wybrzeża (USA)', cool jazz powstały w końcu 40. lat XX w. w
 • Znaczenie Western Definicja uestern] powieść, video, sztuka, słuchowisko, widowisko TV rozgrywające się na tak zwany Dzikim
 • Znaczenie Westybul Definicja przedsionek, przedpokój (zwł. obszerny, w budynku publ.); hall.   Etym. - łac. vestibulum 'plac
 • Znaczenie Weterynaria Definicja o leczeniu zwierząt (zwł. hodowlanych).   weterynarz.   Etym. - łac. veterinarius 'dotyczący
 • Znaczenie Weto Definicja   weto zobacz veto
 • Znaczenie Wety Definicja   wety zobacz wet
 • Znaczenie Wezykatoria Definicja przest. plaster leczniczy sporządzony z kantarydyny, drażniący skórę, wywołujący pęcherze.   Etym. 
 • Znaczenie Us for done posterity has what Definicja done for us? ang., (a) co potomność uczyniła dla nas?   Etym. - Sir Boyle Roche w przemówieniu w
 • Znaczenie Name a in whats Definicja ang., czymże jest nazwa? (to, co zwiemy różą, pod inną nazwą równie aby pachniało); czymże jest
 • Znaczenie Wherry Definicja wherry [wym. ueri] ang., łódź do przewozu pasażerów na rzece a. na jeziorze
 • Znaczenie Whipcord Definicja uipko:d] tkanina diagonalna z mocno skręconych włókien (ba)wełny a. samodziału, stosowana na ubiory
 • Znaczenie Whisky Definicja uiski] anglosaska wódka zbożowa (z żyta, kukurydzy, prosa a. pszenicy) albo kartoflana, zawierająca
 • Znaczenie Collar white Definicja white collar ang., dosł. 'biały kołnierzyk', pracownik umysłowy; urzędnik; por. blue collar
 • Znaczenie Label white Definicja biała etykieta', biała nalepka oznaczająca płytę gramofonową jeszcze nie przeznaczoną do sprzedaży
 • Znaczenie Paper white Definicja uajt pejper] ang. bryt., Biała Księga, oficjalny raport w kwestii ustalonej polityki, przedstawiony
 • Znaczenie Food whole Definicja houl fu:d] ang., 'pełnowartościowe jadło', hasło reklamowe wspólne dla wielu wegetariańskich diet o
 • Znaczenie Who whos Definicja z hu:] Kto kim jest?   Etym. - tytuł wielu almanachów (leksykonów) biograficznych ang. i amer
 • Znaczenie Wiadukt Definicja wsparty na filarach, przerzucony nad doliną, wąwozem, drogą, torami i tak dalej (często, oprócz
 • Znaczenie Wibram Definicja wyżłobieniami stosowana na podeszwy.   wibramy l.mn., obuwie na podeszwach z wibramu.   Etym. 
 • Znaczenie Wice Definicja złożeniach: zastępca.   Etym. - łac. vice ablat. od vicis 'zmiana; los; miejsce, rola, zadanie
 • Znaczenie Widymacja Definicja widymata przest. symbol, cyferka, podpis stwierdzający zaznajomienie się z treścią dokumentu.  
 • Znaczenie Ist gewesen eigentlich es wie Definicja gewesen ist nm., tak jak to istotnie było; por. relata refero; sine ira et studio.   Etym. - z
 • Znaczenie Zerronnen so gewonnen wie Definicja wie gewonnen, so zerronnen nm., jak (prędko) przyszło, tak poszło (roztrwoniło się
 • Znaczenie Uczis wiek żywi wiek Definicja uczis' (a umri durakom) ros., trzeba się uczyć, póki się żyje (ale i tak umrze się głupim); por
 • Znaczenie Blut wiener Definicja Wiedeńska krew.   Etym. - operetka (1899 r.) Johanna Straussa-syna; libretto: Victor Léon i Leo
 • Znaczenie Wigna Definicja chiński, wspięga chińska, bot. podobna do fasoli, jadalna a. pastewna roślina pochodzenia
 • Znaczenie Wigor Definicja krzepkość, energia, rześkość ciała i umysłu.   Etym. - łac. vigor 'jw.' od vigēre 'być krzepkim
 • Znaczenie Wigwam Definicja Indian okolic Wielkich Jezior i terenów położonych na wschód od nich, zbudowany z wygiętych w łuk
 • Znaczenie Wihajster Definicja drobny) przyrząd, narzędzie o nieznanej mówiącemu a. chwilowo poprzez niego zapomnianej nazwie.  
 • Znaczenie Wihara Definicja buddyjski.   Etym. - sanskr. dosł. 'miejsce wypoczynku; jw.' od wiharati 'on spędza okres
 • Znaczenie Wikariusz Definicja kapłan będący pomocnikiem proboszcza a. biskupa.   Etym. - późn.łac. 'zastępujący' od vicis
 • Znaczenie Wilhelmstrasse Definicja 1945 r. - przen. niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.   Etym. - gł. aleja berlińskiej
 • Znaczenie Wirginał Definicja mały, prostokątny szpinet bez nóg, dostępny w XVI i XVII w. (zwł. w Anglii).   Etym. - (?) łac
 • Znaczenie Wimpel Definicja trójkątna flaga rozpoznawcza instytucji a. firm okrętowych albo zrzeszeń sport., wywieszana na
 • Znaczenie Wimperga Definicja dekoracyjny szczyt trójkątny, wieńczący portale a. okna w archit. gotyckiej.   Etym. - nm. Wimperg
 • Znaczenie Windsurfing Definicja uindsö:fing] sport. żeglarstwo deskowe uprawiane na nietonącej desce (pływaku) ze statecznikiem
 • Znaczenie Windykacja Definicja sądowe dochodzenie poprzez właściciela zwrotu rzeczy od kogoś, kto nią włada.   Etym. - łac
 • Znaczenie Winegret Definicja octu i oliwy z solą, pieprzem, musztardą, pietruszką, estragonem i tak dalej; sałatka, surówka z
 • Znaczenie Winidur Definicja zmiękczony polichlorek winylu (do wyrobu rurociągów, zaworów i tak dalej).   Etym. - nazwa handl
 • Znaczenie Winkulacja Definicja uzależnienie wydania towaru od złożenia poprzez odbiorcę zabezpieczenia, gwarancji i tym podobne  
 • Znaczenie Wiorsta Definicja   wiorsta dawna ros. jednostka długości, równa 1066,78 m.   Etym. - ros. wierstá 'jw
 • Znaczenie Wiraż Definicja drogi, toru, linii lotu i tym podobne   Etym. - fr. virage 'skręt, zakręt; jw.' od virer, zobacz
 • Znaczenie Wirologia Definicja wirusologia, nauka o wirusach, ich budowie, własnościach i zachowaniu się.   wirozy wirusowe
 • Znaczenie Wirtualny Definicja teoretycznie) możliwy, mogący zaistnieć.   Etym. - śrdw.łac. virtualis 'efektywny' od łac. virtus
 • Znaczenie Werden ich soll war es wo Definicja werden nm., gdzie było id, tam powinno stać się ego.   Etym. - z Sigmunda Freuda (Neue Folge der
 • Znaczenie Mein wo Definicja   wo mein chiń., makaron jajeczny w mięsnym sosie, z jarzynami i krewetkami a. krabami
 • Znaczenie Wirydarz Definicja czworoboczny dziedziniec (ogród) klasztorny, otoczony zazw. arkadowymi krużgankami; dawn. ogródek
 • Znaczenie Wirydon Definicja pigmentowa, barwnik syntetyczny metalokompleksowy, nitrozowy.   Etym. - łac. viridis, zobacz
 • Znaczenie Wisceralny Definicja jelitowy, trzewiowy, dotyczący wnętrzności.   Etym. - późn.łac. visceralis 'jw.; pachwinowy' z łac
 • Znaczenie Wist Definicja gra w 52 karty na 4 osoby grające parami (por. brydż; wint).   Etym. - ang. whist 'jw.' od dawn
 • Znaczenie Wistaria Definicja bot. glicynia.   Etym. - n.łac. 'jw.' od nazwiska lekarza amer.: Caspar Wistar (1761-1818
 • Znaczenie Witalny Definicja   witalizm doktryny biol. i filoz. XIX w., zakładające istnienie w zjawiskach życiowych także
 • Znaczenie Witraż Definicja kompozycje figuralne a. dekoracyjne, ułożone z kolorowych szkieł oprawnych w ramki ołowiane
 • Znaczenie Wiza Definicja wpisane do paszportu cudzoziemca na pobyt a. wjazd na (przejazd poprzez) terytorium danego państwa
 • Znaczenie Wizytacja Definicja urzędowe odwiedziny dokonane poprzez władzę zwierzchnią a. jej delegata, zwł. dla przeprowadzenia
 • Znaczenie Tmy włast Definicja Potęga (a. Moc) ciemnoty (a. ciemności).   Etym. - tragedia (1886 r.) Lwa Tołstoja pt. 'Ciemna
 • Znaczenie Wojaż Definicja podróż.   Etym. - fr. voyage 'podróż; jazda' z łac. viaticum, zobacz wiatyk; por. komiwojażer
 • Znaczenie Wokaliczny Definicja samogłoskowy; por. konsonant.   wokaliza solowy utwór wokalny bez tekstu a. ćwiczenia głosowe
 • Znaczenie Wolej Definicja uderzenie, odbicie piłki znajdującej się w locie.   Etym. - ang. volley 'salwa; lot (piłki); jw.' z
 • Znaczenie Wolfram Definicja pierwIASTEK, Tabl. 1, metal półszlachetny, trudno topliwy, twardy (w państwach anglos. zwany
 • Znaczenie Wolicjonalny Definicja psych. zależny od woli, odnoszący się do woli.   Etym. - śrdw.łac. volitio 'wola; chęć'; łac. vol
 • Znaczenie Woliera Definicja   woliera spora klatka na ptaki; ptaszarnia.   Etym. - fr. volière 'jw.' od voler, zobacz wolant
 • Znaczenie Wolina Definicja drzewna, cienkie, wąskie i długie wiórki do wyrobu płyt budowlanych a. do opakowań.   Etym. - nm
 • Znaczenie Wolt Definicja jednostka napięcia elektr., różnicy potencjałów, siły elektromotorycznej.   Etym. - od nazwiska
 • Znaczenie Wolumen Definicja znaczeniu introligatorskim, bibliotecznym), bez względu na to, czy zawiera część, całość dzieła
 • Znaczenie Woluntaryzm Definicja kierunek filoz., uważający wolę za gł. czynnik poznania, a nawet za istotę bytu; kierunek psychol
 • Znaczenie Wombat Definicja krótkonogi torbacz austral., przypominający z wyglądu niedźwiadka.   Etym. - z języka krajowców
 • Znaczenie Movement liberation womens Definicja Women's Liberation Movement ang., Ruch Wyzwolenia Kobiet w państwach anglosaskich; por. feministka
 • Znaczenie Won Definicja   won (jęz. koreański), waluta Koreańskiej Rep. Lud. (=100 dzon
 • Znaczenie Arms in world Definicja uzbrojony świat.   Etym. - z Szekspira (Henryk IV, cz. I, 5, 1); por. Schillera Maria Stuart, 1, 6
 • Znaczenie Woschod Definicja quot;Wschód", nazwa pierwszego na świecie wieloosobowego pojazdu kosmicznego, gdzie, 12 X 1964
 • Znaczenie Wrak Definicja zniszczony, nie nadający się do naprawy statek (także wehikuł, system); ruina człowieka.   Etym. 
 • Znaczenie Mieru że znaj da wri Definicja mieru! ros., łżyj, ale znajże miarę!   Etym. - z Aleksandra Gribojedowa (Mądremu biada 4, 4), 1824
 • Znaczenie Wpieriod wriemia Definicja ros., czasie, do przodu!   Etym. - ze sztuki satyrycznej Banja ("Łaźnia"), akt. 6, "
 • Znaczenie Nadołgo i wsjerioz Definicja ros., poważnie i na długo.   Etym. - Lenin na IX Wszechrosyjskim Zjeździe Rad (1921 r.) o nowej
 • Znaczenie Markiza priekrasnaja choroszo wsjo Definicja Wsjo choroszo, priekrasnaja markiza ros., zobacz Tout va bien
 • Znaczenie Wulkanizacja Definicja obróbka surowego (a. syntetycznego) kauczuku z siarką a. jej związkami dla powiększenia jego
 • Znaczenie Wunderkind Definicja cudowne dziecko, jest to wybitnie uzdolnione a. nad wiek rozwinięte umysłowo; por. enfant prodige
 • Znaczenie Wunderwaffe Definicja cudowna broń" (pociski dalekiego zasięgu V-1 i V-2, zastosowane poprzez Niemców w 2. wojnie
 • Znaczenie Wunschtraum Definicja psychol. sen o (spełnionych) marzeniach.   Etym. - nm. 'pragnienie; jw.'; Wunsch 'życzenie
 • Znaczenie Wuzak Definicja odpowiednik Muzaka: demonstrowanie na ekranach w miejscach publicznych (na dworcach lotniczych
 • Znaczenie Wolta Definicja kółko na ujeżdżanym koniu; kółko zataczane przy takiej jeździe; unik, nagły zwrot (także przen
 • Znaczenie Waribasi Definicja para pałeczek do jedzenia, utworzonych z jednego kawałka drewna rozszczepianego przy stole poprzez
 • Znaczenie Weryzm Definicja nazwa naturalizmu w sztuce i lit. (zwł. XIX w.).   Etym. - wł. verismo 'jw.' od vero 'prawdziwy' z
 • Znaczenie Werbalizm Definicja objaśnianie, nauczanie czysto słowne, nie poparte doświadczeniem, dowodami, faktami, konkretami
 • Znaczenie Wensleydale Definicja uenzlydejl] ang., blady, miękki ser, po dojrzeniu niebiesko żyłkowany; biały ser niedojrzewający
 • Znaczenie Waltornia Definicja   waltornia muz. róg.   Etym. - nm. Waldhorn 'jw.'; Wald 'las'; Horn 'róg; jw
 • Znaczenie Wikingowie Definicja normańscy rozbójnicy, którzy w VIII-X w. przedsiębrali ze Skandynawii dalekie pirackie wyprawy
 • Znaczenie Wanad Definicja pierwIASTEK, Tabl. 1, metal trudno topliwy, b. twardy.   wanadowce grupa (rodzina) pierwiastków
 • Znaczenie Watt Definicja   watt zobacz wat
 • Znaczenie Weed Definicja   weed ang., zielsko; tytoń; zobacz cannabis
 • Znaczenie Winchester Definicja uinczester], winczester, gwintowana strzelba myśliwska; dawny typ karabinu wojskowego.   Etym. - od
 • Znaczenie Wikunia Definicja   wikunia zobacz wigoń
 • Znaczenie Winieta Definicja kompozycja rysunkowa (zazw. małych rozmiarów) na początku a. końcu książki, rozdziału (albo
 • Znaczenie Words winged Definicja   winged words ang., zobacz epea pteroenta
 • Znaczenie Woluta Definicja rzeźbiarsko-archit. w kształcie spirali a. zwoju (będący gł. elementem głowicy jońskiej, a
 • Znaczenie Wibr Definicja w złożeniach: drganie; wstrząsy; falowanie.   wibracja drganie.   wibrafon perkusyjny instrument
 • Znaczenie Wegetacja Definicja mechanizm rozwoju roślin; roślinność; życie bezczynne, nudne, bierne, apatyczne; życie zapewniające
 • Znaczenie See and wait Definicja uejtend si:] czekajmy i przyglądajmy się; uzbrójmy się w cierpliwość; por. qui vivra, verra.  
 • Znaczenie Werniks Definicja szybko schnący pokost, którym pokrywa się obrazy olejne i temperowe (a. również inne elementy) w
 • Znaczenie Weba Definicja gatunek cienkiego płótna lnianego na wykwintną bieliznę pościelową.   Etym. - nm. Webe 'jw.' od
 • Znaczenie Wallombrozjanin Definicja członek jednego z odgałęzień zakonu benedyktynów, utworzonego poprzez św. Jana Gwalberta w r. 1038
 • Znaczenie Moskwu w moskwu w moskwu w Definicja w Moskwu! ros., do Moskwy, do Moskwy, do Moskwy! (znak bezpłodnych tęsknot, niedorzecznych marzeń
 • Znaczenie Wadery Definicja brodzenia w wodzie; nieprzemakalny ubiór składający się z butów połączonych ze spodniami sięgający
 • Znaczenie Wagabunda Definicja włóczęga, tramp, obieżyświat, powsinoga.   wagant goliard, śrdw. pieśniarz wędrowny (zbiegły mnich
 • Znaczenie Wagotonia Definicja stan wzmożonego napięcia układu nerwu błędnego, wpływający na zwolnienie akcji serca i rytmu
 • Znaczenie Wajdelota Definicja zmyślona nazwa zmyślonych zapewne (w późniejszych czasach) niższych kapłanów, guślarzy, wróżbitów i
 • Znaczenie Wakan Definicja wakon, wakonda, jęz. Sioux, w wierzeniach Indian amer., zwł. Siuksów, nadnaturalna potęga, podobna
 • Znaczenie Wakuola Definicja wodniczka, pęcherzyk w protoplazmie komórek wypełniony płynem (sokiem komórkowym).   Etym. - fr
 • Znaczenie Walencja Definicja wartościowość; psych. w teorii Kurta Lewina (1890-1947) siła o wartości dodatniej a. ujemnej.  
 • Znaczenie Walidacja Definicja mechanizm ustalania stopnia odpowiedniości, trafności, celowości testu a. ważności, dokładności
 • Znaczenie Walkiria Definicja jedna z dziewic boga Odyna, które unosiły się nad polem bitwy, wybierając tych, którzy mieli
 • Znaczenie Walkover Definicja kouwer] walkower, sport. przyznanie zwycięstwa zawodnikowi a. drużynie z powodu niestawienia się
 • Znaczenie Walor Definicja znaczenie; ekon. papier wartościowy; plast. natężenie tonu barwy, stopniowanie światła i cienia; (l
 • Znaczenie Wampuka Definicja opery, niedorzecznych konwencji i zakrzepłej rutyny przedstawień operowych; bezwartościowy, lichy
 • Znaczenie Wandal Definicja rozmyślnie niszczący dobra, wartości kulturalne, monumenty, dzieła sztuki i tak dalej; barbarzyńca
 • Znaczenie Wapiti Definicja amer. podobny do europ. jelenia szlachetnego, lecz znacznie większy.   Etym. - ang. 'jw.' pochodz
 • Znaczenie Strenght is ignorance slavery is freedom peace is war Definicja Freedom is Slavery. Ignorance is Strenght. ang., Wojna jest pokojem. Wolność jest niewolnictwem
 • Znaczenie Wari Definicja złożeniach: różny; zmienny.   wariometr fiz. przyrząd do pomiaru zmian (na przykład indukcyjności
 • Znaczenie Wariacja Definicja przekształcenie, modyfikacja, przeróbka; obłąkanie, szaleństwo; wybryk; głupstwo; muz. (l.mn
 • Znaczenie End west Definicja zachodni kraniec (miasta)'; dzielnice Londynu, gdzie mieszczą się między innymi rezydencje
 • Znaczenie Wasp Definicja ang., 'osa': amer.ang. inicjały określenia: A White Anglo-Saxon Protestant 'osoba rasy białej
 • Znaczenie Watergate Definicja uotergejt] ogromny skandal polityczny administracji prezydenta USA Richarda M. Nixona; rozszerz
 • Znaczenie Wedeta Definicja popularna aktorka, gwiazda sceny, estrady, kabaretu; dawn. wojsk. wideta warta, pikieta, czaty
 • Znaczenie Naczynia wedgwooda Definicja naczynia [wym. uedżuuda] ceramiczne, między innymi kremowożółte fajanse (ang. queensware
 • Znaczenie Weduta Definicja sztych, rysunek przedstawiający panoramę miasta a. ulice, place, zespoły archit.; por. prospekt.  
 • Znaczenie Wehikuł Definicja wóz.   Etym. - łac. vehiculum 'jw.' od vehere 'wozić'; por. inwektywa; konwekcja; wektor
 • Znaczenie Weimaraner Definicja sportowy rasy myśliwskiej, wyhodowany na pocz. XIX w. poprzez nm. arystokrację dworu weimarskiego
 • Znaczenie Wint Definicja karty, wist z licytacją.   Etym. - ros. 'śruba; jw.' z nm. Gewinde 'skręt; zwój; gwint (śruby
 • Znaczenie Gesang und weib wein Definicja Gesang nm., wino, kobieta i śpiew.   Etym. - ze starej sentencji nm.: Wer nicht liebt W., W. und G
 • Znaczenie Wektor Definicja odcinek (prostej), którego jeden z końców nazywa się początkiem, a drugi końcem, tzn. odcinek
 • Znaczenie Welin Definicja papier, b. gładki i cienki, wysokiego gatunku.   Etym. - fr. vélin 'skóra cielęca wyprawiona na
 • Znaczenie Welingtonia Definicja drzewo mamutowe, mamutowiec olbrzymi, bot. olbrzymie (do 130 m wysokości i 12 m średnicy
 • Znaczenie Corgi welsh Definicja uelsz kogi:] dwie rasy owczarków walijskich o podobnym wyglądzie (małe, krótkonogie, o długim
 • Znaczenie Weltanschauung Definicja światopogląd; filozofia życia; ideologia.   Weltschmerz dosł. 'ból świata'; depresja, smutek
 • Znaczenie Wenera Definicja Venus piękna, czarująca kobieta; znak miłości, miłość (por. Kallipygos; Pandemos; Vulgivaga); druga
 • Znaczenie Winyl Definicja jednowartościowy rodnik wchodzący w skład związków winylowych, które w drodze polimeryzacji dają
 • Znaczenie Gehen lande dichters in muss verstehen will dichter den wer Definicja will verstehen, muss in Dichters Lande gehen nm., kto poetę chce zrozumieć, musi udać się do jego
 • Znaczenie Frisst blechnapf dem aus einmal wer Definicja Blechnapf frisst nm., Kto raz z blaszanej miski żarł.   Etym. - powieść (1934 r.) pisarza nm. Hansa
 • Znaczenie Werbena Definicja witułka.   Etym. - n.łac. Verbena 'jw.' z łac. l.poj. od verbenae 'gałęzie z poświęconych drzew
 • Znaczenie Werdiura Definicja tapiseria z wyobrażeniem drzew i krzewów a. całych krajobrazów z postaciami zwierząt i ptaków
 • Znaczenie Werdykt Definicja orzeczenie ławy przysięgłych o winie oskarżonego; wyrok sądu; decyzja komisji sędziowskiej, jury.  
 • Znaczenie Weronika Definicja przetacznik.   Etym. - n.łac. veronica z późn.gr. berenikion 'jakaś roślina' od gr. imienia
 • Znaczenie Wers Definicja podstawowa jednostka kompozycji utworu wierszowanego; (wyodrębniona graficznie) linijka wiersza.  
 • Znaczenie Wersaliki Definicja majuskuły, czcionki dużych liter alfabetu; por. kapitaliki.   werset wiersz a. fragment tekstu (na
 • Znaczenie Wersja Definicja dwu (a. więcej) odmiennych relacji o wydarzeniu; pogłoska; jedna z redakcji tego samego utworu
 • Znaczenie Wertować Definicja przeglądać (książkę, materiały, papiery), czytać pobieżnie (przerzucając kartki); przeglądać pilnie
 • Znaczenie Westalka Definicja jedna z sześciu kapłanek rzymskiej bogini ogniska domowego, Westy, które przebywały w jej służbie
 • Znaczenie Weteran Definicja wysłużony żołnierz frontowy; dawn. w Polsce: uczestnik stworzenia styczniowego otrzymujący
 • Znaczenie Wezyr Definicja urzędnik różnych państw muzułm., minister, radca stanu; (ogromny w.) najwyższy urzędnik w kraju
 • Znaczenie Hecuba to he or him to hecuba whats Definicja him, or he to Hecuba? ang., czym dlań Hekuba, czym on dla Hekuby (aby miał aż płakać z jej powodu
 • Znaczenie Mostek wheatstonea Definicja mostek pomiarowy służy do pomiaru oporności elektrycznej.   Etym. - od nazwiska ang. fizyka i
 • Znaczenie Gentleman a then was who span eve and delved adam when Definicja and Eve span, who was then a gentleman? ang., gdy Adam ziemię kopał, a Ewa przędła, kto wtedy był
 • Znaczenie Burden mans white Definicja ang., brzemię białego człowieka (eufemistyczne ustalenie kolonializmu Imperium Bryt. końca XIX i
 • Znaczenie Whitsunday Definicja Zielone Święta, Zesłanie Ducha Św., zobacz Pentekost.   Etym. - ang. ze st.ang. 'biała niedziela
 • Znaczenie Wolf bad big the of afraid whos Definicja big, bad wolf? ang., kto się boi wielkiego, złego wilka?; kto aby tam się wilka bał? (tł. Mariana
 • Znaczenie Wiatyk Definicja chrześc. komunia udzielana w niebezpieczeństwie (a. na łożu) śmierci.   Etym. - łac. viaticum
 • Znaczenie Wideo Definicja taśma z programem TV w wideokasecie.   wideogra gra rozgrywana poprzez manipulowanie punktami
 • Znaczenie Wigoń Definicja spokrewniony z lamą i alpaką, żyjący w niewielkich stadach w Andach (Ekwador, Peru, Boliwia
 • Znaczenie Wigowie Definicja stronnictwo ang. powstałe w XVII w., opierające się na sferach kupieckich i przem., przeciwne
 • Znaczenie Wikijap Definicja Indian Algonkinów, prowizoryczny, stożkowaty, eliptyczny szałas koczowniczych Indian bezwodnych
 • Znaczenie Wiktoria Definicja zwycięstwo (por. Nike); rodzaj powozu czterokołowego z opuszczoną budą i z kozłem dla stangreta
 • Znaczenie Championships tennis lawn allengland wimbledon Definicja England Lawn Tennis) Championships ang., 'wimbledońskie (wszechang.) turnieje o mistrzostwo (w
 • Znaczenie Chair windsor Definicja uinzor czä:r] najpopularniejszy w państwach anglosaskich typ drewnianego fotelika (istniejący od
 • Znaczenie Knot windsor Definicja uinzor not] ang. 'węzeł windsorski' sposób wiązania krawata w elegancki trójkątny węzeł, co osiąga
 • Znaczenie Winkiel Definicja kąt prosty; kątownik, ekierka.   winkielak druk., przest. wierszownik, przyrząd do ręcznego
 • Znaczenie Wirtuoz Definicja grze na instrumencie muz.; wybitny solista.   Etym. - wł. virtuoso 'jw.' od 'cnotliwy; uczony
 • Znaczenie Wirulencja Definicja zjadliwość zarazka, zdolność wywoływania chorób.   wirus komputerowy program, który bez wiedzy i
 • Znaczenie Wirylista Definicja członek izby wyższej parlamentu w niektórych krajach monarchicznych, zasiadający w niej z tytułu
 • Znaczenie Thinking wishful Definicja pobożne życzenia; branie własnych pragnień za rzeczywistość.   Etym. - ang. 'jw.'; wishful 'pełen
 • Znaczenie Wisk Definicja złożeniach: lepki; kleisty; lepkość.   wiskozymetr przyrząd do pomiaru lepkości cieczy.   wiskoza
 • Znaczenie Witaminy Definicja różnorodnych związków chem. organicznych, pobieranych poprzez organizmy zwierzęce razem z pokarmem
 • Znaczenie Wiwarium Definicja nazwa akwariów i terrariów.   wizjer przest. celownik, postrzegalnik (broni palnej, aparatu fot
 • Znaczenie Worcester Definicja ang., [wym. uuster (so:s)], ostry sos, pierw. wyrabiany w Worcester w zach. śr. Anglii, z soi, octu
 • Znaczenie Wizja Definicja rzeczy odległe w przestrzeni a. czasie, widziane w urojeniu, we śnie a. w ekstazie, w sposób
 • Znaczenie Wizon Definicja amerykańska (o dolnej wardze białej).   Etym. - ang. vison 'jw.' z fr. 'norka; nurki (futro)' ze
 • Znaczenie Wodewil Definicja komediowy utwór sceniczny z przewagą dialogów (w przeciwieństwie od operetki), ze śpiewami, tańcami
 • Znaczenie Wokanda Definicja spraw sądowych w kolejności, w jakiej mają być w danym dniu rozpatrywane.   Etym. - łac. vocanda l
 • Znaczenie Wolant Definicja kawałek drzewa a. korka pokryty skórą, z wetkanymi wkoło piórkami, który podbijano rakietami w grze
 • Znaczenie Wolontariusz Definicja wojsk., dawn. ochotnik; praktykant pracujący bez wynagrodzenia dla nauczenia się zawodu.   Etym. 
 • Znaczenie Wolterianin Definicja wolnomyśliciel; zwolennik wolterianizmu hist. działalności i doktryn Woltera przepojonych ideałami
 • Znaczenie Woltyżer Definicja także cyrkowy) specjalizujący się w konnych popisach zręczności; w wojsku fr. za Napoleona I i w
 • Znaczenie Womitorium Definicja wejściowe i wyjściowe przejście tunelowe poprzez trybuny (amfi)teatru otwierające się na zewnątrz
 • Znaczenie Workaholic Definicja żart. nałogowiec pracy, człowiek odczuwający nieustanną potrzebę wytężonej pracy. work song dosł
 • Znaczenie Wostok Definicja quot;Wschód", nazwa pierwszego na świecie załogowego statku kosmicznego, gdzie, 12 V 1961
 • Znaczenie Wotum Definicja Kośc. rz.kat. element ofiarowany Kościołowi na skutek przyrzeczenia a. ślubowania, por. ex voto
 • Znaczenie Grustno tak było nie by kogda smieszno by było eto wsjo Definicja smieszno, kogda aby nie było tak grustno ros., i byłoby to wszystko śmieszne, gdyby nie było takie
 • Znaczenie Wudu Definicja rodzaj kultu przodków, pochodzenia afrykańskiego, praktykowany jeszcze pośród Murzynów na Haiti i w
 • Znaczenie Wulgarny Definicja ordynarny, trywialny, niewybredny, grubiański; prostacki, uproszczony.   Wulgata łaciński przekład
 • Znaczenie Organy wurlitzera Definicja elektr. instrument muz. zbudowany podobnie jak fisharmonia z tą różnicą, iż drgania języczków
 • Znaczenie Wali Definicja wilajetu, jednostki adm.-terytorialnej w Turcji (por. sandżak); arab. zarządca prowincji; święty
 • Znaczenie Woonerf Definicja nerf] aleja a. dzielnica miasta chroniona przed szybkim ruchem samochodowym.   Etym. - hol.; woon
 • Znaczenie Werda Definicja   werda stój, kto idzie? (dawniej okrzyk straży); por. qui vive?   Etym. - nm. wer da? 'kto tam
 • Znaczenie Wjezdiechod Definicja   wjezdiechod ros., auto terenowy
 • Znaczenie Wolkameria Definicja   wolkameria n.łac., zobacz klerodendron
 • Znaczenie Wun Definicja   wun birm., gubernator, namiestnik, naczelnik w Birmie
 • Znaczenie Ton won Definicja pierożki nadziewane mieloną pikantną wieprzowiną a. kurą, gotowane i podawane do zupy
 • Znaczenie Rhein am wacht Definicja   Wacht am Rhein zobacz Die Wacht am Rhein
 • Znaczenie Words words words Definicja ang., dosł. 'słowa, słowa, słowa'.   Etym. - z Szekspira (Hamlet, 2, 2); odpowiedź Hamleta na
 • Znaczenie Rabbit welsh Definicja uelsz rabit] grzanki a. herbatniki polane roztopionym serem zazw. przyprawionym korzeniami
 • Znaczenie Werk Definicja system; wnętrze zegarka, czujnika i tym podobne przyrządów.   Etym. - nm. 'dzieło; czyn; system
 • Znaczenie Wermiszel Definicja cienki wł. makaron, cieńszy niż spaghetti.   Etym. - fr. vermicelle 'jw.' z wł. vermicelli 'jw.' z
 • Znaczenie Wet Definicja oddać wet za wet odwzajemnić się, odpłacić czym za co, pięknym za nadobne; (w l.mn.) wety deser
 • Znaczenie Wiktymologia Definicja prawn. dział kryminologii zajmujący się ofiarami przestępstwa.   Etym. - fr. victimologie; victime
 • Znaczenie Wilajet Definicja   wilajet zobacz wali.   Etym. - tur. 'jw.' z arab. vilājat 'rządy; prowincja' od wāli, zobacz wali
 • Znaczenie Strike wildcat Definicja uajldket strajk] dziki strajk, strajk nie autoryzowany poprzez związek zawodowy.   Etym. -  ang
 • Znaczenie Wilegiatura Definicja przest. letnie mieszkanie; wypoczynek letni na wsi.   Etym. - wł. villeggiatura 'letnisko' od
 • Znaczenie Willis Definicja   willis, willys, zobacz jeep

Tłumaczenie i znaczenia definicji językowych

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń.

Co znaczy willis, wilegiatura, wildcat strike, wilajet, wiktymologia, wet, wermiszel, werk, Welsh rabbit, words words words, Wacht am Rhein, won ton, wun, wolkameria definicja.

Co oznacza willis, wilegiatura, wildcat strike, wilajet, wiktymologia wyjaśnienie.