Znaczenie słowa, wyrazuna W

 • Znaczenie Wanaprastha Definicja   wānaprastha zobacz āśrama
 • Znaczenie Werwena Definicja   werwena bot. zobacz werbena.   Etym. - fr. verveine 'jw.' z łac. verbena zobacz werbena
 • Znaczenie Wina Definicja   wina zobacz vīnā
 • Znaczenie Wendetta Definicja   wendetta zobacz vendetta
 • Znaczenie Wideta Definicja   wideta zobacz wedeta
 • Znaczenie Walansjenka Definicja cienka, delikatna koronka klockowa z deseniem kwiatowym na siatce z regularnych kwadratów a. rombów.   Etym. - od nazwy miasta
 • Znaczenie Waldensi Definicja relig., powstała w 1176 r. w Lyonie (Francja), głosząca nawrót do ubóstwa i prostoty pierwszych chrześcijan, która przyjęła
 • Znaczenie Werbigeracja Definicja psychol. chorobliwe, nieustanne powtarzanie bezsensownych słów a. zdań.   Etym. - łac. verbigerare 'gawędzić, paplać'; verbum
 • Znaczenie Wiola Definicja viola.   wiolonczela strunowy, smyczkowy instrument muz., na którym gra się w pozycji siedzącej, opierając go o podłogę.  
 • Znaczenie Wortycyzm Definicja kierunek w malarstwie zainicjowany około 1912 r. w Anglii poprzez Wyndhama Lewisa (1882-1957), wywodzący się z kubizmu i
 • Znaczenie Willywilly Definicja willy-willy ang., pustynny cyklon w Australii; potężna burza tropikalna w płn.-zach. Australii
 • Znaczenie Dach Walmowy Definicja   walmowy dach - bud. czterospadowy dach.   Etym. - nm. Walmdach 'jw.'; Walm 'trójkątna połać dachowa' od wölben '(prze)sklepiać
 • Znaczenie Muzyka Wokalna Definicja przeznaczona do wykonania poprzez głos ludzki (solo, w zespole śpiewaczym, w chórze), w przeciwieństwie od muz. instrumentalnej
 • Znaczenie Wataha Definicja oddział zbrojny, hufiec, czereda, zgraja.   watażka dawn. przywódca watahy.   Etym. - ukr. watáżka 'jw.' od watáha 'jw
 • Znaczenie w karietie proszłowo nikuda nie ujediesz Definicja proszłowo nikuda nie ujediesz ros., w karecie przeszłości nie zajedziesz donikąd.   Etym. - z Gorkiego (Na dnie, akt 4); słowa
 • Znaczenie Wa Definicja harmonia, dobre współżycie' skomplikowana i specyficznie jap. forma współistnienia społ., pozwalająca różnym grupom na
 • Znaczenie Wachmistrz Definicja podoficer kawalerii, odpowiadający stopniem sierżantowi.   wachta dyżur marynarza na statku (zazw. 4 godz.); część załogi statku
 • Znaczenie Waleta Definicja w wyrażeniu na waletę - na pożegnanie, na rozstanie (się).   Etym. - łac. valete 'bądźcie zdrowi' 2. os. l.mn. trybu
 • Znaczenie Wadi Definicja   wadi arab., suche łożyska rzek na pustyniach płd.-zach. Azji i płn. Afryki, wypełniające się wodą tylko w porze deszczowej
 • Znaczenie Kara Wadialna Definicja prawn. przepadek wadium.   wadium kaucja, zastaw, suma składana jako zabezpieczenie dotrzymania warunków umowy, przetargu
 • Znaczenie Waginalny Definicja odnoszący się do pochwy, pochwowy (na przykład orgazm); por. klitoralny   Etym. - łac. vagina 'pochwa (miecza); anat. pochwa
 • Znaczenie Wahhabizm Definicja doktryna rel. utworzona około 1744 r. w Nedżdzie (Arabia Saudyjska) poprzez Muhammada Abd al-Wahhaba, głosząca powrót do "
 • Znaczenie Wahlverwandtschaften Definicja Wahlverwandtschaften nm. Pokrewieństwa z wyboru; powinowactwa duchowe.   Etym. - tytuł powieści Goethego (1809 r.); pierw
 • Znaczenie Dichtung Und Wahrheit Definicja Dichtung nm., prawda i zmyślenie.   Etym. - wg tytułu autobiograficznego dzieła Goethego pt. Aus meinem Leben. Dichtung und
 • Znaczenie Wajśja Definicja trzeciej z dawnych kast Indii, utworzonej gł. z rolników, kupców i rzemieślników; por. kasta.   Etym. - sanskr. waiśja 'jw.' od
 • Znaczenie Wakans Definicja zobacz vacat; druk. wakat, nie zadrukowana stronica w książce.   wakować być nie obsadzonym, wolnym (o posadzie, stanowisku
 • Znaczenie Wakcyna Definicja ospa, med. szczepionka; krowianka; przedmiot oprogramowania zwalczający wirusy komputerowe.   wakcynacja med. szczepienie
 • Znaczenie Wal Definicja   wal zool. ssak morski, rodzaj z podrzędu waleni bezzębnych, fiszbinowych.   Etym. - nm. 'jw.; wieloryb
 • Znaczenie Walbat Definicja walbat żegl. szybka, zwrotna łódź okrętowa, zazw. 4-8-wiosłowa, wąska, o ostrym profilu dzioba i rufy, stosowana zwł. na statkach
 • Znaczenie Waldhar Definicja turzyca drżączkowata (morska trawka), stosowana, zwł. dawn., do napychania materaców, poduszek i tym podobne   Etym. - nm
 • Znaczenie Waleriana Definicja   waleriana bot. kozłek, zwł. lekarski; dawny lek uspokajający z kozłka lekarskiego.   Etym. - śrdw.łac. valeriana 'jw
 • Znaczenie Walhalla Definicja miejsce, gdzie bóg Odyn przyjmował dusze poległych w walce bohaterów; panteon.   Etym. - nm. Walhall(a) 'jw.' ze st.skand
 • Znaczenie Wapory Definicja wyziewy, opary, wydechy, pot; dawna choroba dam z towarzystwa, spazmy, fumy i tym podobne   Etym. - łac. vapor 'para wodna
 • Znaczenie Walkman Definicja uokman] niewielkie urządzenie elektroniczne służące do odbioru muzyki na spacerze, ze słuchawkami na uszach.   Etym. - ang.; walk
 • Znaczenie Street Wall Definicja uo:l stri:t] oligarchia finansowa USA; wpływ kapitału finansowego w gospodarce USA; por. city.   Etym. - ang. 'aleja na dolnym
 • Znaczenie Walonki Definicja pilśniaki, filcówki, wojłokowe buty na skórzanej podeszwie, wkładane w czasie mrozów.   Etym. - ros. wálenki 'jw.' od walját
 • Znaczenie Noc Walpurgi Definicja 30 IV na 1 V (na św. Walpurgę), kiedy, wg legend śrdw., odbywały się sabaty czarownic na górze Brocken (granitowy szczyt
 • Znaczenie Wamp Definicja pierw. w filmach amer.) niebezpiecznej dla mężczyzn, opętującej ich swą demoniczną urodą, by ich doprowadzić do ruiny a. do
 • Znaczenie Wampum Definicja polewanych muszelek nanizanych na sznurki, wiązane w szarfy, paski, stosowane dawn. poprzez Indian płn.amer. jako jednostka
 • Znaczenie Wams Definicja usztywniony, podwatowany kaftan męski z sukna, aksamitu, atłasu, sięgający do pasa; por. sajan.   Etym. - nm. 'kaftan; kabat
 • Znaczenie Wanderjahre Definicja młodzieńcze) lata wędrówki; por. Lehrjahre.   Etym. - nm. 'jw.'; wandern 'wędrować'; Jahr 'rok'; z tytułu powieści Goethego
 • Znaczenie Wanderlust Definicja zamiłowanie do wędrówek, wycieczek krajoznawczych, uważane w XVIII i XIX w. za cechę charakterystyczną młodzieży nm.   Etym. - nm
 • Znaczenie Wanilina Definicja organiczny, pochodna benzaldehydu, ciało krystaliczne o mocnym zapachu wanilii, otrzymywane z owoców wanilii a. syntetycznie.  
 • Znaczenie Wanta Definicja   wanta żegl. lina stalowa usztywniająca maszt, łącząca go z burtą statku.   Etym. - nm. Want 'jw
 • Znaczenie Warcaby Definicja gra rozgrywana na szachownicy poprzez dwóch graczy (z których każdy ma po 12 pionków poruszających się po przekątnej czarnych pól
 • Znaczenie Warhawks Definicja jastrzębie wojny.   Etym. - w stanach zjednoczonych ameryki o zwolennikach wojny z Francją w 1798 r. i z Anglią w 1811 r
 • Znaczenie Wari Definicja   wari zobacz mankala.   Etym. - nazwa lokalna w Afryce Zach
 • Znaczenie was ist der langen Rede kurzer Sinn Definicja Rede kurzer Sinn? nm., jakiż jest krótki sedno tej długiej mowy?   Etym. - z dramatu Piccolomini, 1, 2 (1800 r.) Schillera
 • Znaczenie Whitehall Definicja uajtho:l] przen. rząd brytyjski; por. Downing Street.   Etym. - ang. 'aleja w Londynie, przy której znajdują się liczne
 • Znaczenie Wasal Definicja śrdw. systemie lennym feudał, który za otrzymane beneficjum a. lenno zobowiązany był do powinności na rzecz seniora; kraj
 • Znaczenie Washboard Definicja uoszbo:d] ang., (blaszana) tarka do prania, stosowana dawn. jako instrument perkusyjny poprzez zespoły jazzu tradycyjnego
 • Znaczenie Wassersuppe Definicja waserzupka [wym. ...r-z...], wodzianka, wodnista zupa; przen. o wodnistych, rozwlekłych przemówieniach, tekstach lit., polit. i
 • Znaczenie Wat Definicja mocy prądu elektr.; moc urządzenia, które w każdej sekundzie wykonuje pracę 1 dżula.   Etym. - od nazwiska szkoc. mechanika i
 • Znaczenie Waterklozet Definicja przest. klozet, ustęp spłukiwany wodą z rezerwuaru. waterpolo [wym. water... a. uo:ter...] piłka wodna, gra w piłkę dwu drużyn po
 • Znaczenie Weber Definicja   weber (Wb) jednostka miary strumienia magnetycznego.   Etym. - od nazwiska fizyka nm.: Wilhelm E. Weber (1804-91
 • Znaczenie Wedanta Definicja dosł. 'koniec Wed', ortodoksyjna filozofia ind. oparta na końcowej części Wed, dotyczącej ostatecznego celu kontemplacji
 • Znaczenie Dum Włastitiel Definicja król (naszych) rozmyślań, marzeń; snom naszym panujący (tł. M. Jastruna).   Etym. - z poematu Puszkina K móriu ("Do morza
 • Znaczenie Wedy Definicja najdawniejsze księgi ind. z okresu 1500 do 300 p.n.e., spisane w jęz. wedyjskim (staroind.), będące zbiorem obrzędów, rytuałów i
 • Znaczenie Weekend Definicja kend] czas pomiędzy zakończeniem jednego tygodnia pracy a rozpoczęciem kolejnego (na przykład od sobotniego popołudnia do
 • Znaczenie Weganin Definicja wegetarianin odrzucający także wszelakie pokarmy pochodzenia zwierzęcego, takie jak mleko, sery, jaja i miód.   Etym. - skr. od
 • Znaczenie Wehrmacht Definicja r...] nazwa nm. sił zbrojnych w latach 1935-45; por. Reichswehr.   Etym. - nm. 'jw.'; Wehr 'obrona'; Macht 'siła; władza; moc
 • Znaczenie Weihnacht Definicja   Weihnacht(en) zobacz Christmas
 • Znaczenie Wek Definicja szklany, hermetycznie zamknięty, do przechowywania przetworów z jarzyn, owoców i tym podobne   Etym. - nm. Weckglas 'jw.'; nm
 • Znaczenie Weksel Definicja kredytowy na specjalnym blankiecie, zawierający bezwarunkowe zobowiązanie zapłaty określonej sumy w określonym terminie poprzez
 • Znaczenie Spółgłoska Welarna Definicja spółgłoska - językozn. tylnojęzykowa (tylnojęzykowomiękkopodniebienna), jak: k, g, ch.   Etym. - n.łac. velaris
 • Znaczenie State Welfare Definicja uelfäe stejt] kraj o rozbudowanym systemie ubezpieczeń społ.   Etym. - ang. (social) welfare 'opieka społ.'; welfare 'powodzenie
 • Znaczenie Lion Roared Well Definicja ang., dzielnieś, lwie, zaryczał! (iron. o pyszałkowatym, chełpliwym, nadętym mówcy).   Etym. - z Szekspira (Sen nocy letniej, 5
 • Znaczenie Welocyped Definicja pierwotny rower bezłańcuchowy, z pedałami osadzonymi na osi przedniego, b. dużego koła.   welodrom przest. arena kolarska.   Etym
 • Znaczenie Weneracja Definicja cześć, szacunek, poważanie.   wenerować.   Etym. - łac. veneratio 'cześć; uwielbienie' od venerari, venerare 'czcić; błagać
 • Znaczenie Welur Definicja tkanina drapana i strzyżona, naśladująca aksamit; skóry na cholewki i lekkie obuwie, garbowane chromowo, o pow. aksamitnej
 • Znaczenie Welwet Definicja welur) wątkowy gładki; por. manczester.   Etym. - ang. velvet 'aksamit' z śr.fr. velu 'kosmaty' od łac. villus 'jp
 • Znaczenie Wena Definicja twórcze; łatwość tworzenia, werwa; przest. powodzenie, szczęście, zwł. w grze; przest. anat. żyła.   Etym. - łac. vena, anat
 • Znaczenie wenn ich Kultur hore Definicja höre... entsichere ich meinen Browning nm., gdy słyszę wyraz "kultura"... odbezpieczam rewolwer.   Etym. - słowa jednej
 • Znaczenie Wenta Definicja sprzedaż, kiermasz, bazar, na cel dobroczynny.   Etym. - fr. vente 'sprzedaż' od vendre 'sprzedawać' z łac. vendere 'jp.'; por
 • Znaczenie Wentyl Definicja techn. zawór.   wentylacja przewietrzanie (pomieszczeń).   Etym. - łac. ventilatio 'przewiew(anie)' od ventilare 'przewiewać
 • Znaczenie wer ein Jude ist das bestimme ich Definicja das bestimme ich nm., o tym, kto jest Żydem, decyduję ja.   Etym. - przypisywane burmistrzowi Wiednia Karlowi Luegerowi (1844
 • Znaczenie Werbel Definicja bęben wojskowy, mały bęben, gdzie nad napiętą skórą naciągnięte są metalowe struny, uderzany drążkami; odgłos bicia w werbel.  
 • Znaczenie Werbunek Definicja zbieranie, zjednywanie, pozyskiwanie (pracowników, członków organizacji, zwolenników i tym podobne); dawn. zaciąg ochotników do
 • Znaczenie Weretyk Definicja   weretyk zobacz werdykt
 • Znaczenie Wermut Definicja zaprawione wyciągiem z ziół aromatycznych (jak kolender, korzeń kosaćca, kora chinowa, tatarak, kwiat bzu czarnego, dzięciel
 • Znaczenie Wernalizacja Definicja   wernalizacja zobacz jarowizacja.   Etym. - łac. vernalis 'wiosenny' od vernus 'jp.' z ver 'wiosna
 • Znaczenie Wernier Definicja   wernier zobacz noniusz.   Etym. - fr. vernier 'jw.'; od nazwiska wynalazcy, matematyka fr.: Pierre Vernier (1580-1637
 • Znaczenie Werp Definicja kotwica holownicza, mała kotwica na długim łańcuchu, którą wywozi się łodzią ze statku i wyrzuca za burtę łodzi dla dokonania
 • Znaczenie Wersal Definicja maniery, wytworność, elegancja zachowania się, konwenansu towarzyskiego, etykiety; ceremonialność.   Etym. - fr. Versailles
 • Znaczenie Wersyfikacja Definicja nauka o strukturze (budowie) i formach wiersza; całokształt prawideł budowy wiersza.   Etym. - `łac. versificatio
 • Znaczenie Wertep Definicja mn.) trudne do przejścia, wyboiste bezdroże; dawn. wsch. jasełka, szopka.   Etym. - ukr. 'dwupiętrowa szopka połączona z teatrem
 • Znaczenie Werter Definicja uczuciowy, sentymentalny, tragiczny, młodzieńczy bohater romantyczny, ofiara nieszczęśliwej miłości.   Etym. - bohater powieści
 • Znaczenie Wiktuały Definicja artykuły spożywcze, żywność, prowiant.   Etym. - łac. victualis 'żywnościowy' od victus 'pożywienie' z p.p. od vivere, zobacz
 • Znaczenie Weryfikacja Definicja sprawdzenie; kontrola zgodności z prawdą, autentyczności; stwierdzenie, poświadczenie prawdziwości.   Etym. - śrdw.łac
 • Znaczenie Jazz Coast West Definicja wym. uest koust] ang. 'jazz Zach. Wybrzeża (USA)', cool jazz powstały w końcu 40. lat XX w. w Kalifornii (Miles Davis, Gerry
 • Znaczenie Western Definicja uestern] powieść, video, sztuka, słuchowisko, widowisko TV rozgrywające się na tak zwany Dzikim Zachodzie USA w okresie
 • Znaczenie Westybul Definicja przedsionek, przedpokój (zwł. obszerny, w budynku publ.); hall.   Etym. - łac. vestibulum 'plac przed domem; przedsionek
 • Znaczenie Weterynaria Definicja o leczeniu zwierząt (zwł. hodowlanych).   weterynarz.   Etym. - łac. veterinarius 'dotyczący zwierząt hodowlanych' od veterina(e
 • Znaczenie Weto Definicja   weto zobacz veto
 • Znaczenie Wety Definicja   wety zobacz wet
 • Znaczenie Wezykatoria Definicja przest. plaster leczniczy sporządzony z kantarydyny, drażniący skórę, wywołujący pęcherze.   Etym. - łac. vesica 'pęcherz
 • Znaczenie what has posterity done for us Definicja done for us? ang., (a) co potomność uczyniła dla nas?   Etym. - Sir Boyle Roche w przemówieniu w parlamencie irl. (1780 r
 • Znaczenie whats in a name Definicja ang., czymże jest nazwa? (to, co zwiemy różą, pod inną nazwą równie aby pachniało); czymże jest nazwisko?   Etym. - z Szekspira
 • Znaczenie Wherry Definicja wherry [wym. ueri] ang., łódź do przewozu pasażerów na rzece a. na jeziorze
 • Znaczenie Whipcord Definicja uipko:d] tkanina diagonalna z mocno skręconych włókien (ba)wełny a. samodziału, stosowana na ubiory sport., mundury i tapicerkę
 • Znaczenie Whisky Definicja uiski] anglosaska wódka zbożowa (z żyta, kukurydzy, prosa a. pszenicy) albo kartoflana, zawierająca zazw. 40-50% alkoholu (por
 • Znaczenie Collar White Definicja white collar ang., dosł. 'biały kołnierzyk', pracownik umysłowy; urzędnik; por. blue collar
 • Znaczenie Label White Definicja biała etykieta', biała nalepka oznaczająca płytę gramofonową jeszcze nie przeznaczoną do sprzedaży, wypuszczoną na przykład w
 • Znaczenie Paper White Definicja uajt pejper] ang. bryt., Biała Księga, oficjalny raport w kwestii ustalonej polityki, przedstawiony poprzez rząd brytyjski
 • Znaczenie Food Whole Definicja houl fu:d] ang., 'pełnowartościowe jadło', hasło reklamowe wspólne dla wielu wegetariańskich diet o zabarwieniu mistycznym, w
 • Znaczenie Who Whos Definicja z hu:] Kto kim jest?   Etym. - tytuł wielu almanachów (leksykonów) biograficznych ang. i amer., które zazw. podają biografie i
 • Znaczenie Wiadukt Definicja wsparty na filarach, przerzucony nad doliną, wąwozem, drogą, torami i tak dalej (często, oprócz tego, nad wodą).   Etym. - zobacz
 • Znaczenie Wibram Definicja wyżłobieniami stosowana na podeszwy.   wibramy l.mn., obuwie na podeszwach z wibramu.   Etym. - pochodzenie niejasne
 • Znaczenie Wice Definicja   WICE- w złożeniach: zastępca.   Etym. - łac. vice ablat. od vicis 'zmiana; los; miejsce, rola, zadanie'; por. wikariusz
 • Znaczenie Widymacja Definicja widymata przest. symbol, cyferka, podpis stwierdzający zaznajomienie się z treścią dokumentu.   Etym. - łac. vidimus
 • Znaczenie wie es eigentlich gewesen ist Definicja gewesen ist nm., tak jak to istotnie było; por. relata refero; sine ira et studio.   Etym. - z Leopolda Ranke (Geschichte der
 • Znaczenie wie gewonnen so zerronnen Definicja wie gewonnen, so zerronnen nm., jak (prędko) przyszło, tak poszło (roztrwoniło się
 • Znaczenie wiek żywi wiek uczis Definicja wiek żywi - wiek uczis' (a umri durakom) ros., trzeba się uczyć, póki się żyje (ale i tak umrze się głupim); por. ancora imparo
 • Znaczenie Blut Wiener Definicja Wiener Blut nm., Wiedeńska krew.   Etym. - operetka (1899 r.) Johanna Straussa-syna; libretto: Victor Léon i Leo Stein
 • Znaczenie Wigna Definicja chiński, wspięga chińska, bot. podobna do fasoli, jadalna a. pastewna roślina pochodzenia afrykańskiego, uprawiana w państwach
 • Znaczenie Wigor Definicja   wigor siła, krzepkość, energia, rześkość ciała i umysłu.   Etym. - łac. vigor 'jw.' od vigēre 'być krzepkim; być w rozkwicie
 • Znaczenie Wigwam Definicja Indian okolic Wielkich Jezior i terenów położonych na wschód od nich, zbudowany z wygiętych w łuk prętów pokrytych korą, matami
 • Znaczenie Wihajster Definicja drobny) przyrząd, narzędzie o nieznanej mówiącemu a. chwilowo poprzez niego zapomnianej nazwie.   Etym. - nm. wie heisst er? 'jak
 • Znaczenie Wihara Definicja buddyjski.   Etym. - sanskr. dosł. 'miejsce wypoczynku; jw.' od wiharati 'on spędza okres, spaceruje'; wi 'roz-'; harati 'bierze
 • Znaczenie Wikariusz Definicja   wikariusz, wikary kapłan będący pomocnikiem proboszcza a. biskupa.   Etym. - późn.łac. 'zastępujący' od vicis, zobacz wice
 • Znaczenie Wilhelmstrasse Definicja 1945 r. - przen. niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.   Etym. - gł. aleja berlińskiej dzielnicy rządowej do 1945 r., z
 • Znaczenie Wirginał Definicja mały, prostokątny szpinet bez nóg, dostępny w XVI i XVII w. (zwł. w Anglii).   Etym. - (?) łac. virginalis 'dziewiczy' od virgo
 • Znaczenie Wimpel Definicja   wimpel nm., żegl. trójkątna flaga rozpoznawcza instytucji a. firm okrętowych albo zrzeszeń sport., wywieszana na statkach
 • Znaczenie Wimperga Definicja dekoracyjny szczyt trójkątny, wieńczący portale a. okna w archit. gotyckiej.   Etym. - nm. Wimperg 'jw.' ze śr.g.nm. wintberge
 • Znaczenie Windsurfing Definicja uindsö:fing] sport. żeglarstwo deskowe uprawiane na nietonącej desce (pływaku) ze statecznikiem zamiast steru, z ruchomym masztem
 • Znaczenie Windykacja Definicja sądowe dochodzenie poprzez właściciela zwrotu rzeczy od kogoś, kto nią włada.   Etym. - łac. vindicatio 'roszczenie; obrona
 • Znaczenie Winegret Definicja octu i oliwy z solą, pieprzem, musztardą, pietruszką, estragonem i tak dalej; sałatka, surówka z takim sosem.   Etym. - fr
 • Znaczenie Winidur Definicja zmiękczony polichlorek winylu (do wyrobu rurociągów, zaworów i tak dalej).   Etym. - nazwa handl.; winy(l) + łac. durus zobacz
 • Znaczenie Winkulacja Definicja uzależnienie wydania towaru od złożenia poprzez odbiorcę zabezpieczenia, gwarancji i tym podobne   Etym. - późn.łac. vinculatio
 • Znaczenie Wiorsta Definicja   wiorsta dawna ros. jednostka długości, równa 1066,78 m.   Etym. - ros. wierstá 'jw
 • Znaczenie Wiraż Definicja   wiraż zakręt drogi, toru, linii lotu i tym podobne   Etym. - fr. virage 'skręt, zakręt; jw.' od virer, zobacz virement
 • Znaczenie Wirologia Definicja wirusologia, nauka o wirusach, ich budowie, własnościach i zachowaniu się.   wirozy wirusowe choroby roślin dzikich i uprawnych
 • Znaczenie Wirtualny Definicja   wirtualny (teoretycznie) możliwy, mogący zaistnieć.   Etym. - śrdw.łac. virtualis 'efektywny' od łac. virtus, zobacz wirtuoz
 • Znaczenie wo Es war soll Ich werden Definicja werden nm., gdzie było id, tam powinno stać się ego.   Etym. - z Sigmunda Freuda (Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in
 • Znaczenie Mein Wo Definicja   wo mein chiń., makaron jajeczny w mięsnym sosie, z jarzynami i krewetkami a. krabami
 • Znaczenie Wirydarz Definicja czworoboczny dziedziniec (ogród) klasztorny, otoczony zazw. arkadowymi krużgankami; dawn. ogródek ozdobny z kwiatami i ziołami.  
 • Znaczenie Wirydon Definicja   wirydon zieleń pigmentowa, barwnik syntetyczny metalokompleksowy, nitrozowy.   Etym. - łac. viridis, zobacz wirydarz
 • Znaczenie Wisceralny Definicja jelitowy, trzewiowy, dotyczący wnętrzności.   Etym. - późn.łac. visceralis 'jw.; pachwinowy' z łac. viscera 'trzewia; brzuch
 • Znaczenie Wist Definicja   wist (dawn. wisk) gra w 52 karty na 4 osoby grające parami (por. brydż; wint).   Etym. - ang. whist 'jw.' od dawn. whisk 'jw
 • Znaczenie Wistaria Definicja   wistaria (chińska) - bot. glicynia.   Etym. - n.łac. 'jw.' od nazwiska lekarza amer.: Caspar Wistar (1761-1818
 • Znaczenie Witalny Definicja   witalizm doktryny biol. i filoz. XIX w., zakładające istnienie w zjawiskach życiowych także czynników niematerialnych (por
 • Znaczenie Witraż Definicja kompozycje figuralne a. dekoracyjne, ułożone z kolorowych szkieł oprawnych w ramki ołowiane, umieszczane w otworach okiennych
 • Znaczenie Wiza Definicja wpisane do paszportu cudzoziemca na pobyt a. wjazd na (przejazd poprzez) terytorium danego państwa, wydane poprzez konsulat
 • Znaczenie Wizytacja Definicja urzędowe odwiedziny dokonane poprzez władzę zwierzchnią a. jej delegata, zwł. dla przeprowadzenia (ogólnej) kontroli działalności
 • Znaczenie Tmy Włast Definicja Potęga (a. Moc) ciemnoty (a. ciemności).   Etym. - tragedia (1886 r.) Lwa Tołstoja pt. 'Ciemna potęga'; z Biblii (Ew. wg Łuk
 • Znaczenie Wojaż Definicja   wojaż przest. podróż.   Etym. - fr. voyage 'podróż; jazda' z łac. viaticum, zobacz wiatyk; por. komiwojażer; sakwojaż
 • Znaczenie Wokaliczny Definicja samogłoskowy; por. konsonant.   wokaliza solowy utwór wokalny bez tekstu a. ćwiczenia głosowe, polegające na śpiewaniu samogłosek
 • Znaczenie Wolej Definicja uderzenie, odbicie piłki znajdującej się w locie.   Etym. - ang. volley 'salwa; lot (piłki); jw.' z fr. voler zobacz wolant
 • Znaczenie Wolfram Definicja pierwIASTEK, Tabl. 1, metal półszlachetny, trudno topliwy, twardy (w państwach anglos. zwany tungstenem).   Etym. - nm. 'jw
 • Znaczenie Wolicjonalny Definicja psych. zależny od woli, odnoszący się do woli.   Etym. - śrdw.łac. volitio 'wola; chęć'; łac. vol od velle 'chcieć'; -itio jak w
 • Znaczenie Woliera Definicja   woliera spora klatka na ptaki; ptaszarnia.   Etym. - fr. volière 'jw.' od voler, zobacz wolant
 • Znaczenie Wolina Definicja drzewna, cienkie, wąskie i długie wiórki do wyrobu płyt budowlanych a. do opakowań.   Etym. - nm. Wolle 'wełna; meszek; puszek
 • Znaczenie Wolt Definicja jednostka napięcia elektr., różnicy potencjałów, siły elektromotorycznej.   Etym. - od nazwiska fizyka wł. Alessandro Volta (1745
 • Znaczenie Wolumen Definicja znaczeniu introligatorskim, bibliotecznym), bez względu na to, czy zawiera część, całość dzieła albo kilka dzieł (a. tomów w
 • Znaczenie Woluntaryzm Definicja kierunek filoz., uważający wolę za gł. czynnik poznania, a nawet za istotę bytu; kierunek psychol., uważający akty woli za gł. i
 • Znaczenie Wombat Definicja   wombat krępy, krótkonogi torbacz austral., przypominający z wyglądu niedźwiadka.   Etym. - z języka krajowców Nowej Płd. Walii
 • Znaczenie Movement Liberation Womens Definicja Women's Liberation Movement ang., Ruch Wyzwolenia Kobiet w państwach anglosaskich; por. feministka
 • Znaczenie Won Definicja   won (jęz. koreański), waluta Koreańskiej Rep. Lud. (=100 dzon
 • Znaczenie Arms In World Definicja world in arms ang., uzbrojony świat.   Etym. - z Szekspira (Henryk IV, cz. I, 5, 1); por. Schillera Maria Stuart, 1, 6
 • Znaczenie Woschod Definicja quot;Wschód", nazwa pierwszego na świecie wieloosobowego pojazdu kosmicznego, gdzie, 12 X 1964 r., wystartowali do lotu
 • Znaczenie Wrak Definicja   wrak rozbity, zniszczony, nie nadający się do naprawy statek (także wehikuł, system); ruina człowieka.   Etym. - nm. Wrack 'jw
 • Znaczenie wri da znaj że mieru Definicja mieru! ros., łżyj, ale znajże miarę!   Etym. - z Aleksandra Gribojedowa (Mądremu biada 4, 4), 1824 r.; tł. Juliana Tuwima
 • Znaczenie Wpieriod Wriemia Definicja ros., czasie, do przodu!   Etym. - ze sztuki satyrycznej Banja ("Łaźnia"), akt. 6, "Marsz czasu" (1930 r
 • Znaczenie Nadołgo I Wsjerioz Definicja ros., poważnie i na długo.   Etym. - Lenin na IX Wszechrosyjskim Zjeździe Rad (1921 r.) o nowej polityce ekon. (zobacz nep
 • Znaczenie Wsjo choroszo priekrasnaja markiza Definicja Wsjo choroszo, priekrasnaja markiza ros., zobacz Tout va bien
 • Znaczenie Wulkanizacja Definicja obróbka surowego (a. syntetycznego) kauczuku z siarką a. jej związkami dla powiększenia jego elastyczności i wytrzymałości a
 • Znaczenie Wunderkind Definicja cudowne dziecko, jest to wybitnie uzdolnione a. nad wiek rozwinięte umysłowo; por. enfant prodige.   Wunderteam nm. + ang., sport
 • Znaczenie Wunderwaffe Definicja cudowna broń" (pociski dalekiego zasięgu V-1 i V-2, zastosowane poprzez Niemców w 2. wojnie świat.), która, wg obietnic
 • Znaczenie Wunschtraum Definicja psychol. sen o (spełnionych) marzeniach.   Etym. - nm. 'pragnienie; jw.'; Wunsch 'życzenie, marzenie' od wünschen 'chcieć
 • Znaczenie Wuzak Definicja odpowiednik Muzaka: demonstrowanie na ekranach w miejscach publicznych (na dworcach lotniczych, statkach wycieczkowych
 • Znaczenie Wolta Definicja kółko na ujeżdżanym koniu; kółko zataczane przy takiej jeździe; unik, nagły zwrot (także przen.); muz. volta.   Etym. - fr. volte
 • Znaczenie Waribasi Definicja para pałeczek do jedzenia, utworzonych z jednego kawałka drewna rozszczepianego przy stole poprzez konsumenta, który ma wobec
 • Znaczenie Weryzm Definicja nazwa naturalizmu w sztuce i lit. (zwł. XIX w.).   Etym. - wł. verismo 'jw.' od vero 'prawdziwy' z łac. verus, zobacz weryfikacja
 • Znaczenie Werbalizm Definicja objaśnianie, nauczanie czysto słowne, nie poparte doświadczeniem, dowodami, faktami, konkretami; pustosłowie, czcze, jałowe
 • Znaczenie Wensleydale Definicja uenzlydejl] ang., blady, miękki ser, po dojrzeniu niebiesko żyłkowany; biały ser niedojrzewający; rasa bezrogich owiec powstała
 • Znaczenie Waltornia Definicja   waltornia muz. róg.   Etym. - nm. Waldhorn 'jw.'; Wald 'las'; Horn 'róg; jw
 • Znaczenie Wikingowie Definicja normańscy rozbójnicy, którzy w VIII-X w. przedsiębrali ze Skandynawii dalekie pirackie wyprawy morskie na wybrzeża Europy i
 • Znaczenie Wanad Definicja pierwIASTEK, Tabl. 1, metal trudno topliwy, b. twardy.   wanadowce grupa (rodzina) pierwiastków chem. ciężkich, trudno topliwych
 • Znaczenie Watt Definicja   watt zobacz wat
 • Znaczenie Weed Definicja   weed ang., zielsko; tytoń; zobacz cannabis
 • Znaczenie Winchester Definicja uinczester], winczester, gwintowana strzelba myśliwska; dawny typ karabinu wojskowego.   Etym. - od nazwiska Olivera Fishera
 • Znaczenie Wikunia Definicja   wikunia zobacz wigoń
 • Znaczenie Winieta Definicja kompozycja rysunkowa (zazw. małych rozmiarów) na początku a. końcu książki, rozdziału (albo artykułu w dawn. czasopismach).  
 • Znaczenie Words Winged Definicja   winged words ang., zobacz epea pteroenta
 • Znaczenie Woluta Definicja rzeźbiarsko-archit. w kształcie spirali a. zwoju (będący gł. elementem głowicy jońskiej, a pojawiający się także w głowicy
 • Znaczenie Wibr Definicja w złożeniach: drganie; wstrząsy; falowanie.   wibracja drganie.   wibrafon perkusyjny instrument muz., podobny do dzwonków i
 • Znaczenie Wegetacja Definicja mechanizm rozwoju roślin; roślinność; życie bezczynne, nudne, bierne, apatyczne; życie zapewniające tylko minimum egzystencji.  
 • Znaczenie See And Wait Definicja uejtend si:] czekajmy i przyglądajmy się; uzbrójmy się w cierpliwość; por. qui vivra, verra.   Etym. - wyrażenie, którego używał
 • Znaczenie Werniks Definicja szybko schnący pokost, którym pokrywa się obrazy olejne i temperowe (a. również inne elementy) w celu nadania im połysku i
 • Znaczenie Weba Definicja gatunek cienkiego płótna lnianego na wykwintną bieliznę pościelową.   Etym. - nm. Webe 'jw.' od weben 'tkać, snuć; poet. poruszać
 • Znaczenie Wallombrozjanin Definicja członek jednego z odgałęzień zakonu benedyktynów, utworzonego poprzez św. Jana Gwalberta w r. 1038 dla studiów teol. i życia w
 • Znaczenie w Moskwu w Moskwu w Moskwu Definicja w Moskwu! ros., do Moskwy, do Moskwy, do Moskwy! (znak bezpłodnych tęsknot, niedorzecznych marzeń).   Etym. - z dramatu (komedii
 • Znaczenie Wadery Definicja brodzenia w wodzie; nieprzemakalny ubiór składający się z butów połączonych ze spodniami sięgający niekiedy po pachy, nakładany
 • Znaczenie Wagabunda Definicja włóczęga, tramp, obieżyświat, powsinoga.   wagant goliard, śrdw. pieśniarz wędrowny (zbiegły mnich a. student), niekiedy aktor w
 • Znaczenie Wagotonia Definicja stan wzmożonego napięcia układu nerwu błędnego, wpływający na zwolnienie akcji serca i rytmu oddechowego i na obniżenie
 • Znaczenie Wajdelota Definicja zmyślona nazwa zmyślonych zapewne (w późniejszych czasach) niższych kapłanów, guślarzy, wróżbitów i śpiewaków-bardów pogańskiej
 • Znaczenie Wakan Definicja wakon, wakonda, jęz. Sioux, w wierzeniach Indian amer., zwł. Siuksów, nadnaturalna potęga, podobna do many wyspiarzy
 • Znaczenie Wakuola Definicja wodniczka, pęcherzyk w protoplazmie komórek wypełniony płynem (sokiem komórkowym).   Etym. - fr. vacuole 'mała próżnia; jw.' z
 • Znaczenie Walencja Definicja wartościowość; psych. w teorii Kurta Lewina (1890-1947) siła o wartości dodatniej a. ujemnej.   walencyjny chem. wartościowy.  
 • Znaczenie Walidacja Definicja mechanizm ustalania stopnia odpowiedniości, trafności, celowości testu a. ważności, dokładności narzędzia pomiarowego.   Etym. 
 • Znaczenie Walkiria Definicja jedna z dziewic boga Odyna, które unosiły się nad polem bitwy, wybierając tych, którzy mieli polec, i odprowadzały dusze
 • Znaczenie Walkover Definicja kouwer] walkower, sport. przyznanie zwycięstwa zawodnikowi a. drużynie z powodu niestawienia się przeciwnika a. niespełnienia
 • Znaczenie Walor Definicja znaczenie; ekon. papier wartościowy; plast. natężenie tonu barwy, stopniowanie światła i cienia; (l.mn.) zalety, cnoty.  
 • Znaczenie Wampuka Definicja opery, niedorzecznych konwencji i zakrzepłej rutyny przedstawień operowych; bezwartościowy, lichy, pretensjonalny, banalny
 • Znaczenie Wandal Definicja rozmyślnie niszczący dobra, wartości kulturalne, monumenty, dzieła sztuki i tak dalej; barbarzyńca, dewastator, niszczyciel.  
 • Znaczenie Wapiti Definicja   wapiti jeleń płn.amer. podobny do europ. jelenia szlachetnego, lecz znacznie większy.   Etym. - ang. 'jw.' pochodz. algon
 • Znaczenie War is Peace Freedom is Slavery Ignorance is Strenght Definicja Freedom is Slavery. Ignorance is Strenght. ang., Wojna jest pokojem. Wolność jest niewolnictwem. Niewiedza jest siłą.   Etym. - z
 • Znaczenie Wari Definicja złożeniach: różny; zmienny.   wariometr fiz. przyrząd do pomiaru zmian (na przykład indukcyjności, magnetyzmu, grawitacji
 • Znaczenie Wariacja Definicja przekształcenie, modyfikacja, przeróbka; obłąkanie, szaleństwo; wybryk; głupstwo; muz. (l.mn.) temat z wariacjami, utwór
 • Znaczenie End West Definicja zachodni kraniec (miasta)'; dzielnice Londynu, gdzie mieszczą się między innymi rezydencje wyższych sfer, najlepsze magazyny
 • Znaczenie Wasp Definicja ang., 'osa': amer.ang. inicjały określenia: A White Anglo-Saxon Protestant 'osoba rasy białej, pochodzenia anglosaskiego, religii
 • Znaczenie Watergate Definicja uotergejt] ogromny skandal polityczny administracji prezydenta USA Richarda M. Nixona; rozszerz. skandal polit. na sporą skalę
 • Znaczenie Wedeta Definicja popularna aktorka, gwiazda sceny, estrady, kabaretu; dawn. wojsk. wideta warta, pikieta, czaty; czujka, żołnierz na straży.  
 • Znaczenie Naczynia Wedgwooda Definicja naczynia [wym. uedżuuda] ceramiczne, między innymi kremowożółte fajanse (ang. queensware), nieszkliwione, półprzejrzyste kamionki
 • Znaczenie Weduta Definicja sztych, rysunek przedstawiający panoramę miasta a. ulice, place, zespoły archit.; por. prospekt.   wedutysta wł., plastyk
 • Znaczenie Wehikuł Definicja   wehikuł pojazd, wóz.   Etym. - łac. vehiculum 'jw.' od vehere 'wozić'; por. inwektywa; konwekcja; wektor
 • Znaczenie Weimaraner Definicja sportowy rasy myśliwskiej, wyhodowany na pocz. XIX w. poprzez nm. arystokrację dworu weimarskiego, przypominający wyżła pointera
 • Znaczenie Wint Definicja   wint dawna gra w karty, wist z licytacją.   Etym. - ros. 'śruba; jw.' z nm. Gewinde 'skręt; zwój; gwint (śruby
 • Znaczenie Wein Weib und Gesang Definicja Gesang nm., wino, kobieta i śpiew.   Etym. - ze starej sentencji nm.: Wer nicht liebt W., W. und G. der bleibt ein Narr sein
 • Znaczenie Wektor Definicja odcinek (prostej), którego jeden z końców nazywa się początkiem, a drugi końcem, tzn. odcinek, któremu przypisujemy zwrot
 • Znaczenie Welin Definicja papier, b. gładki i cienki, wysokiego gatunku.   Etym. - fr. vélin 'skóra cielęca wyprawiona na kształt cienkiego pergaminu
 • Znaczenie Welingtonia Definicja drzewo mamutowe, mamutowiec olbrzymi, bot. olbrzymie (do 130 m wysokości i 12 m średnicy), długowieczne (do 4000 lat) drzewo
 • Znaczenie Corgi Welsh Definicja uelsz kogi:] dwie rasy owczarków walijskich o podobnym wyglądzie (małe, krótkonogie, o długim tułowiu, lisim pyszczku i stojących
 • Znaczenie Weltanschauung Definicja światopogląd; filozofia życia; ideologia.   Weltschmerz dosł. 'ból świata'; depresja, smutek, apatia, wynikające z myśli o
 • Znaczenie Wenera Definicja Venus piękna, czarująca kobieta; znak miłości, miłość (por. Kallipygos; Pandemos; Vulgivaga); druga planeta układu słonecznego.  
 • Znaczenie Winyl Definicja jednowartościowy rodnik wchodzący w skład związków winylowych, które w drodze polimeryzacji dają liczne tworzywa syntetyczne
 • Znaczenie wer den Dichter will verstehen muss in Dichters Lande gehen Definicja will verstehen, muss in Dichters Lande gehen nm., kto poetę chce zrozumieć, musi udać się do jego państwie.   Etym. - z Goethego
 • Znaczenie Wer einmal aus dem Blechnapf frisst Definicja Blechnapf frisst nm., Kto raz z blaszanej miski żarł.   Etym. - powieść (1934 r.) pisarza nm. Hansa Fallady (1893-1947) tł
 • Znaczenie Werbena Definicja witułka.   Etym. - n.łac. Verbena 'jw.' z łac. l.poj. od verbenae 'gałęzie z poświęconych drzew lauru, oliwki i mirtu, stosowane
 • Znaczenie Werdiura Definicja tapiseria z wyobrażeniem drzew i krzewów a. całych krajobrazów z postaciami zwierząt i ptaków; odmianą werdiury są tapiserie
 • Znaczenie Werdykt Definicja orzeczenie ławy przysięgłych o winie oskarżonego; wyrok sądu; decyzja komisji sędziowskiej, jury.   weredyk człowiek mówiący
 • Znaczenie Weronika Definicja przetacznik.   Etym. - n.łac. veronica z późn.gr. berenikion 'jakaś roślina' od gr. imienia żeńskiego Berenikē, Pherenikē, dosł
 • Znaczenie Wers Definicja podstawowa jednostka kompozycji utworu wierszowanego; (wyodrębniona graficznie) linijka wiersza.   Etym. - fr. vers 'wiersz' z
 • Znaczenie Wersaliki Definicja majuskuły, czcionki dużych liter alfabetu; por. kapitaliki.   werset wiersz a. fragment tekstu (na przykład z Biblii a. z Koranu
 • Znaczenie Wersja Definicja dwu (a. więcej) odmiennych relacji o wydarzeniu; pogłoska; jedna z redakcji tego samego utworu; (wolny) przekład, tłumaczenie.  
 • Znaczenie Wertować Definicja przeglądać (książkę, materiały, papiery), czytać pobieżnie (przerzucając kartki); przeglądać pilnie, studiować, zgłębiać.  
 • Znaczenie Westalka Definicja jedna z sześciu kapłanek rzymskiej bogini ogniska domowego, Westy, które przebywały w jej służbie poprzez lat 30, dochowując
 • Znaczenie Weteran Definicja wysłużony żołnierz frontowy; dawn. w Polsce: uczestnik stworzenia styczniowego otrzymujący emeryturę państwową; człowiek
 • Znaczenie Wezyr Definicja urzędnik różnych państw muzułm., minister, radca stanu; (ogromny w.) najwyższy urzędnik w kraju muzułm., zwł. w dawn. Turcji
 • Znaczenie whats Hecuba to him or he to Hecuba Definicja him, or he to Hecuba? ang., czym dlań Hekuba, czym on dla Hekuby (aby miał aż płakać z jej powodu)?   Etym. - z Szekspira (Hamlet
 • Znaczenie Mostek Wheatstonea Definicja mostek pomiarowy służy do pomiaru oporności elektrycznej.   Etym. - od nazwiska ang. fizyka i wynalazcy Charlesa Wheatstone'a
 • Znaczenie when Adam delved and Eve span who was then a gentleman Definicja and Eve span, who was then a gentleman? ang., gdy Adam ziemię kopał, a Ewa przędła, kto wtedy był szlachcicem?   Etym. - wiersz
 • Znaczenie Burden Mans White Definicja ang., brzemię białego człowieka (eufemistyczne ustalenie kolonializmu Imperium Bryt. końca XIX i pocz. XX w., usprawiedliwianego
 • Znaczenie Whitsunday Definicja Zielone Święta, Zesłanie Ducha Św., zobacz Pentekost.   Etym. - ang. ze st.ang. 'biała niedziela' od zwyczaju chrzczenia biało
 • Znaczenie whos afraid of the big bad wolf Definicja big, bad wolf? ang., kto się boi wielkiego, złego wilka?; kto aby tam się wilka bał? (tł. Mariana Hemara).   Etym. - z piosenki
 • Znaczenie Wiatyk Definicja chrześc. komunia udzielana w niebezpieczeństwie (a. na łożu) śmierci.   Etym. - łac. viaticum 'zaopatrzenie na drogę' od viare
 • Znaczenie Wideo Definicja taśma z programem TV w wideokasecie.   wideogra gra rozgrywana poprzez manipulowanie punktami świetlnymi na ekranie telewizora a
 • Znaczenie Wigoń Definicja spokrewniony z lamą i alpaką, żyjący w niewielkich stadach w Andach (Ekwador, Peru, Boliwia); delikatna wełna z sierści wigonia
 • Znaczenie Wigowie Definicja stronnictwo ang. powstałe w XVII w., opierające się na sferach kupieckich i przem., przeciwne absolutyzmowi, popierające
 • Znaczenie Wikijap Definicja Indian Algonkinów, prowizoryczny, stożkowaty, eliptyczny szałas koczowniczych Indian bezwodnych okolic zach. i płd.-zach. USA, o
 • Znaczenie Wiktoria Definicja zwycięstwo (por. Nike); rodzaj powozu czterokołowego z opuszczoną budą i z kozłem dla stangreta (XIX w.; od imienia królowej bryt
 • Znaczenie Wimbledon AllEngland Lawn Tennis Championships Definicja England Lawn Tennis) Championships ang., 'wimbledońskie (wszechang.) turnieje o mistrzostwo (w tenisie na trawie)' od 1877 r
 • Znaczenie Chair Windsor Definicja uinzor czä:r] najpopularniejszy w państwach anglosaskich typ drewnianego fotelika (istniejący od 20. lat XVIII w.): ażurowe
 • Znaczenie Knot Windsor Definicja uinzor not] ang. 'węzeł windsorski' sposób wiązania krawata w elegancki trójkątny węzeł, co osiąga się poprzez dodatkowe
 • Znaczenie Winkiel Definicja kąt prosty; kątownik, ekierka.   winkielak druk., przest. wierszownik, przyrząd do ręcznego składania czcionek w wiersze.   Etym
 • Znaczenie Wirtuoz Definicja grze na instrumencie muz.; wybitny solista.   Etym. - wł. virtuoso 'jw.' od 'cnotliwy; uczony; wprawny' z późn.łac. virtuosus
 • Znaczenie Wirulencja Definicja zjadliwość zarazka, zdolność wywoływania chorób.   wirus komputerowy program, który bez wiedzy i wbrew woli użytkownika
 • Znaczenie Wirylista Definicja członek izby wyższej parlamentu w niektórych krajach monarchicznych, zasiadający w niej z tytułu swego stanowiska (na przykład
 • Znaczenie Thinking Wishful Definicja pobożne życzenia; branie własnych pragnień za rzeczywistość.   Etym. - ang. 'jw.'; wishful 'pełen pragnienia; pragnący'; wish
 • Znaczenie Wisk Definicja złożeniach: lepki; kleisty; lepkość.   wiskozymetr przyrząd do pomiaru lepkości cieczy.   wiskoza lepkość cieczy; surowiec
 • Znaczenie Witaminy Definicja różnorodnych związków chem. organicznych, pobieranych poprzez organizmy zwierzęce razem z pokarmem, biorących udział w regulacji
 • Znaczenie Wiwarium Definicja nazwa akwariów i terrariów.   wizjer przest. celownik, postrzegalnik (broni palnej, aparatu fot., geodezyjnego i tym podobne
 • Znaczenie Worcester Definicja ang., [wym. uuster (so:s)], ostry sos, pierw. wyrabiany w Worcester w zach. śr. Anglii, z soi, octu i wielu innych składników
 • Znaczenie Wizja Definicja rzeczy odległe w przestrzeni a. czasie, widziane w urojeniu, we śnie a. w ekstazie, w sposób uważany za nadnaturalny, proroczy
 • Znaczenie Wizon Definicja amerykańska (o dolnej wardze białej).   Etym. - ang. vison 'jw.' z fr. 'norka; nurki (futro)' ze śr.fr. 'kuna
 • Znaczenie Wodewil Definicja komediowy utwór sceniczny z przewagą dialogów (w przeciwieństwie od operetki), ze śpiewami, tańcami, muzyką i pantomimą.   Etym. 
 • Znaczenie Wokanda Definicja spraw sądowych w kolejności, w jakiej mają być w danym dniu rozpatrywane.   Etym. - łac. vocanda l.mn. r.nij. od vocandus 'mający
 • Znaczenie Wolant Definicja kawałek drzewa a. korka pokryty skórą, z wetkanymi wkoło piórkami, który podbijano rakietami w grze o tejże nazwie (por
 • Znaczenie Wolontariusz Definicja wojsk., dawn. ochotnik; praktykant pracujący bez wynagrodzenia dla nauczenia się zawodu.   Etym. - łac. voluntarius 'dobrowolny
 • Znaczenie Wolterianin Definicja wolnomyśliciel; zwolennik wolterianizmu hist. działalności i doktryn Woltera przepojonych ideałami oświecenia, odznaczających
 • Znaczenie Woltyżer Definicja także cyrkowy) specjalizujący się w konnych popisach zręczności; w wojsku fr. za Napoleona I i w latach 1917-18 żołnierz
 • Znaczenie Womitorium Definicja wejściowe i wyjściowe przejście tunelowe poprzez trybuny (amfi)teatru otwierające się na zewnątrz portalem.   Etym. - łac
 • Znaczenie Workaholic Definicja żart. nałogowiec pracy, człowiek odczuwający nieustanną potrzebę wytężonej pracy. work song dosł. 'pieśń pracy' w muzyce jazzowej
 • Znaczenie Wostok Definicja quot;Wschód", nazwa pierwszego na świecie załogowego statku kosmicznego, gdzie, 12 V 1961, okrążył Ziemię kosmonauta
 • Znaczenie Wotum Definicja Kośc. rz.kat. element ofiarowany Kościołowi na skutek przyrzeczenia a. ślubowania, por. ex voto; (w. nieufności) uchwała
 • Znaczenie wsjo eto było by smieszno kogda by nie było tak grustno Definicja smieszno, kogda aby nie było tak grustno ros., i byłoby to wszystko śmieszne, gdyby nie było takie smutne.   Etym. - z Michaiła
 • Znaczenie Wudu Definicja rodzaj kultu przodków, pochodzenia afrykańskiego, praktykowany jeszcze pośród Murzynów na Haiti i w pewnej mierze również na
 • Znaczenie Wulgarny Definicja ordynarny, trywialny, niewybredny, grubiański; prostacki, uproszczony.   Wulgata łaciński przekład Biblii poprawiony i
 • Znaczenie Organy Wurlitzera Definicja elektr. instrument muz. zbudowany podobnie jak fisharmonia z tą różnicą, iż drgania języczków przetworzone są na drgania elektr
 • Znaczenie Wali Definicja wilajetu, jednostki adm.-terytorialnej w Turcji (por. sandżak); arab. zarządca prowincji; święty muzułm.   Etym. - tur
 • Znaczenie Woonerf Definicja nerf] aleja a. dzielnica miasta chroniona przed szybkim ruchem samochodowym.   Etym. - hol.; woon- 'mieszkalny'; erf 'parcela
 • Znaczenie Werda Definicja   werda stój, kto idzie? (dawniej okrzyk straży); por. qui vive?   Etym. - nm. wer da? 'kto tam
 • Znaczenie Wjezdiechod Definicja   wjezdiechod ros., auto terenowy
 • Znaczenie Wolkameria Definicja   wolkameria n.łac., zobacz klerodendron
 • Znaczenie Wun Definicja   wun birm., gubernator, namiestnik, naczelnik w Birmie
 • Znaczenie Ton Won Definicja   won ton chiń., pierożki nadziewane mieloną pikantną wieprzowiną a. kurą, gotowane i podawane do zupy
 • Znaczenie Rhein Am Wacht Definicja   Wacht am Rhein zobacz Die Wacht am Rhein
 • Znaczenie Words Words Words Definicja ang., dosł. 'słowa, słowa, słowa'.   Etym. - z Szekspira (Hamlet, 2, 2); odpowiedź Hamleta na pytanie Poloniusza: "Cóż to
 • Znaczenie Rabbit Welsh Definicja uelsz rabit] grzanki a. herbatniki polane roztopionym serem zazw. przyprawionym korzeniami (niekiedy błędnie: Welsh rarebit).  
 • Znaczenie Werk Definicja system; wnętrze zegarka, czujnika i tym podobne przyrządów.   Etym. - nm. 'dzieło; czyn; system; fabryka' od wirken 'działać
 • Znaczenie Wermiszel Definicja cienki wł. makaron, cieńszy niż spaghetti.   Etym. - fr. vermicelle 'jw.' z wł. vermicelli 'jw.' z l.mn. od vermicello zdrobn. od
 • Znaczenie Wet Definicja oddać wet za wet odwzajemnić się, odpłacić czym za co, pięknym za nadobne; (w l.mn.) wety deser, legumina na zakończenie posiłku
 • Znaczenie Wiktymologia Definicja prawn. dział kryminologii zajmujący się ofiarami przestępstwa.   Etym. - fr. victimologie; victime 'ofiara' z łac. victima
 • Znaczenie Wilajet Definicja   wilajet zobacz wali.   Etym. - tur. 'jw.' z arab. vilājat 'rządy; prowincja' od wāli, zobacz wali
 • Znaczenie Strike Wildcat Definicja uajldket strajk] dziki strajk, strajk nie autoryzowany poprzez związek zawodowy.   Etym. -  ang.; wildcat 'dziki kot
 • Znaczenie Wilegiatura Definicja przest. letnie mieszkanie; wypoczynek letni na wsi.   Etym. - wł. villeggiatura 'letnisko' od villegaiare 'przebywać w willi na
 • Znaczenie Willis Definicja   willis, willys, zobacz jeep

Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Co znaczy Willis, Wilegiatura, Wildcat Strike, Wilajet, Wiktymologia, Wet, Wermiszel, Werk, Welsh Rabbit, Words Words Words, Wacht Am Rhein, Won Ton, Wun, Wolkameria definicja.

Co oznacza Willis, Wilegiatura, Wildcat Strike, Wilajet, Wiktymologia wyjaśnienie.