base64 co to jest
Co oznacza skrót Base64? Definicja Rodzaj kodowania wiadomości, podzbiór standardu MIME. Słownik.

Czy przydatne?

Co to znaczy Base64

Definicja BASE64: Rodzaj kodowania wiadomości, podzbiór standardu MIME

Co oznacza BASE64: Base64 umożliwia konwersje plików binarnych (grafiki, dżwięku, formatowanego tekstu) do postaci, w której mogą zostać wysłane pocztą elektroniczną. W wyniku przekształcenia plik binarny (mieszanka 256 różnych znaków ASCII) staje się plikiem złożonym wy­łącznie z dużych i małych liter, cyfr oraz znaków "+" i "/". Choć przy pomocy Base64 przesłać można każdy plik, poważną niedogodnością może okazać się zwiększenie objętości pliku wynikowego o około 1/3 w porównaniu z plikiem wejściowym. Wiadomość zawierającą plik binarny zakodowany w Base64 można rozpoznać po zawartości nagłówka, np.: Content-Type: APPLICATION/octet-stream; name="program.exe" Content-Transfer-Encoding: BASE64 Zasada działania Base64 pozwala zapisać oktety (dane 8-bitowe) w formie 6-bitowych liczb. Dane przeznaczone do zakodowania dzielone są najpierw na 3-bajtowe (24-bitowe) grupy, po czym każda z takich trójek dzielona jest na cztery 6-bitowe liczby. Każda liczba otrzymuje następnie odpowiednik w postaci jednego znaku. Przydział znaków (kodowanie) odbywa się na podstawie ściśle określonego 64-znakowego alfabetu będącego podzbiorem ® ASCII (patrz tabela). Zawiera on jedynie znaki drukowalne (cyfry, litery, "+", "/"), pozbawiony jest natomiast tzw. znaków sterujących (np. znaku końca linii) oraz znaków używanych przez protokół SMTP. Dodatkowy, 65 znak - "=", zarezerwowany jest do oznaczania funkcji specjalnych. Tabela. Alfabet Base64 0 A 17 R 34 i 51 z 1 B 18 S 35 j 52 0 2 C 19 T 36 k 53 1 3 D 20 U 37 l 54 2 4 E 21 V 38 m 55 3 5 F 22 W 39 n 56 4 6 G 23 X 40 o 57 5 7 H 24 Y 41 p 58 6 8 I 25 Z 42 q 59 7 9 J 26 a 43 r 60 8 10 K 27 b 44 s 61 9 11 L 28 c 45 t 62 + 12 M 29 d 46 u 63 / 13 N 30 e 47 v 14 O 31 f 48 w = 15 P 32 g 49 x 16 Q 33 h 50 y W wyniku zakodowania pliku binarnego powstaje całkowicie nieczytelny dla człowieka ciąg znaków. Strumień ten dzielony jest jeszcze dodatkowo na linie o długości nie przekraczającej 76 znaków. Program odbierający informacje zakodowane w Base64 dokonuje operacji dekodowania - warunkiem jest jego zgodność ze standardem MIME. Szczegóły kodowania Base64 RFC 1521

Czym jest Base64 znaczenie w Słownik komputerowy B .