blob co to jest
Co oznacza skrót BLOB? Definicja Binary Large OBject. Słownik duży obiekt binarny - struktura.

Czy przydatne?

Co to znaczy BLOB

Definicja BLOB: Binary Large OBject

Co oznacza BLOB: duży obiekt binarny - struktura danych implementowana w systemach relacyjnych (zwykle ad hoc ( ad hoc query), bez troski o koncepcyjną i językową spójność) dla potrzeb danych multimedialnych (teksty, grafika, dżwięk, itd.). BLOB jest zwykle wartością atomową (niepodzielną) o znacznej długości (od kilkudziesięciu kilobajtów do kilkudziesięciu megabajtów), przechowywaną poza strukturą relacyjną i przetwarzaną przez odpowiedni zestaw procedur.

Czym jest BLOB znaczenie w Słownik komputerowy B .