file fragmentation co to jest
Co oznacza skrót File Fragmentation? Definicja Fragmentacja plików. Słownik Aby zrozumieć, czym.

Czy przydatne?

Co to znaczy Fragmentation File

Definicja FILE FRAGMENTATION: Fragmentacja plików

Co oznacza FILE FRAGMENTATION: Aby zrozumieć, czym jest fragmentacja, trzeba bliżej zapoznać się ze sposobem, w jaki pliki zapisywane są na dysku. Pierwszym etapem jest zapełnianie plikami pustego dysku (lub jego części):

Dysk został dla uproszczenia przedstawiony w sposób liniowy, a nie jak w rzeczywistości, gdzie zapis dokonywany jest na ścieżkach mających kształt okręgu i podzielonych na sektory. Przypomina to nieco usadzanie publiczności w cyrku. Nie jest to jednak istotne dla zrozumienia samej zasady i odpowiada sposobowi prezentacji układu plików w programie Defragmentator.Po pewnym czasie niektóre pliki ulegają usunięciu jeżeli po usunięciu tych dwóch plików nie wykonamy defragmentacji, kolejny plik zostanie zapisany nieco inaczej niż poprzednie. Sytuacja stanie się szczególnie "niewygodna", gdy zapisywany plik będzie stosunkowo długi. można by, co prawda, wyszukiwać dla niego miejsce w dalszej części dysku lub próbować zmieścić w jednej z pozostałych po skasowanych plikach "dziur". Jest to szczególnie trudne, gdy dysk jest prawie zapełniony i wiele plików było na nim zapisywanych, a następnie usuniętych. Windows przyjmuje wiec jako podstawę inny sposób zapisu. Wyszukiwany jest wolny fragment dysku o wielkości co najmniej 0,5 megabajta i w nim umieszczana jest pierwsza cześć pliku, jeżeli nie mieści się on w tym miejscu w całości. Kolejna cześć pliku trafia do kolejnego wolnego obszaru. Powstaje w ten sposób dość surrealistyczna mozaika rożnych części plików, a jedyny porządek zapewnia struktura folderów, która od rzeczywistych danych w blokach dysku "oddziela" tzw. FAT, czyli Tablica Alokacji Plików (File Allocation Table), która zawiera szczegółowe informacje, gdzie szukać dalszego ciągu pliku zapisanego w danym bloku. W niej jest zapisane, ze plik, który zaczął się w bloku 102, ma swój dalszy ciąg w bloku 421, a kończy się w bloku 2048. Zjawisko powstawania owej mozaiki plików nazywamy fragmentacją, a proces jej porządkowania defragmentacją albo optymalizacja. Jak dalece znaczące jest to zjawisko, przekonamy się, widząc ekran Szczegóły programu Defragmentator dysków.

Zobacz także: Defragmentation

Czym jest File Fragmentation znaczenie w Słownik komputerowy F .