flooding co to jest
Co oznacza skrót flooding? Definicja przepełnianie (bufora). Słownik Wyróżniamy trzy rodzaje ataków.

Czy przydatne?

Co to znaczy Flooding

Definicja FLOODING: przepełnianie (bufora)

Co oznacza FLOODING: Wyróżniamy trzy rodzaje ataków: SYN flooding (TCP SYN attack) polegający na zalewaniu portów niepożądanymi pakietami TCP z flagą synchronizacyjną - SYN. Opiera się na specyficznej własności protokołu TCP/IP. która polega na trzyetapowym nawiązywaniu połączenia pomiędzy klientem a serwerem. W pierwszej fazie klient inicjuje połączenie przez wysłanie pakietu z ustawioną flagą SYN i początkowym numerem sekwencyjnym. Następnie serwer odsyła pakiet z ustawionymi flagami SYN i ACK oraz swoim początkowym numerem sekwencyjnym. Klient wysyła trzeci pakiet z ustawionym jedynie bitem ACK. Flagi SYN i ACK pozwalają odróżnić pakiety wysyłane w celu nawiązania połączenia od pakietów odesłanych w odpowiedzi na już utworzone połączenie (tylko ustawiony bit ACK). ICMP flooding (PING flooding) polega na zalewaniu portów niepożądanymi pakietami ICMP - ICMP flooding. Przesyłane pakiety identyfikowane są po 8-bitowym polu typu np. na pakiet ICMP echo request (8) stacja odpowiada pakietem ICMP echo replay (0), co jest zasadą działania popularnego programu ping. Serwer, który zostanie zarzucony prośbami o echo przez wiele hostów jednocześnie będzie je odbierał i próbował na nie odpowiedzieć. Spowoduje to obciążenie uniemożliwiające obsługiwanie innych zadań. Atak tego typu najczęściej jest realizowany przez wysłanie wielu pakietów ICMP echo request z adresem docelowym potencjalnej ofiary. możliwe jest tez fałszowanie innych pakietów ICMP typu 3 - ICMP destination unreachable, typu 4 - ICMP source quench, typu 5 - ICMP redirect, co może spowodować przekierowanie ruchu sieciowego i zablokowanie działania sieci. MAC flooding - atak ten wykorzystuje ograniczoną wielkość tablicy Content Addressable Memory (( CAM)). Po zapełnieniu jej zawartości przełącznik (( switch)) zaczyna zachowywać się jak koncentrator (( hub)). Sprawdź w książkach co to jest flooding.

Czym jest flooding znaczenie w Słownik komputerowy F .