functional model co to jest
Co oznacza skrót functional model? Definicja model funkcjonalny. Słownik Model danych, w którym.

Czy przydatne?

Co to znaczy Model Functional

Definicja FUNCTIONAL MODEL: model funkcjonalny

Co oznacza FUNCTIONAL MODEL: Model danych, w którym struktury danych są modelowane jako matematyczne funkcje. Np. stosunek pomiędzy obiektami Pracownik i atrybutem Zarobek modeluje się jako funkcję Zarobek: Pracownik - integer zaś związek (asocjacja) PracujeW pomiędzy obiektami Pracownik i obiektami Firma modeluje się jako funkcję PracujeW: Pracownik - Firma Przykładem modelu funkcjonalnego jest Daplex. Niektórzy autorzy używają modelu funkcjonalnego do modelowania obiektowych baz danych. Istnieją również próby powiązania tego paradygmatu z funkcjonalnymi językami programowania i rachunkiem lambda. Wydaje się jednak, że są to próby dość pochopnej i płytkiej formalizacji. Wadą modeli funkcjonalnych jest słabe uwzględnienie pojęcia stanu i operacji aktualizacyjnych oraz zbytnie uproszczenie koncepcji języków zapytań. Sprawdź w książkach co to jest functional model.

Czym jest functional model znaczenie w Słownik komputerowy F .