java applet co to jest
Co oznacza skrót Java Applet? Definicja Aplikacja w Javie. Słownik Program napisany w języku Java.

Czy przydatne?

Co to znaczy Java Applet

Definicja JAVA APPLET: Aplikacja w Javie

Co oznacza JAVA APPLET: Program napisany w języku Java, który - w przeciwieństwie do apletu Javy - jest wykonywany w odrębnym oknie i ma pełny dostęp do systemu plików komputera. Komputer użytkownika musi być wyposażony w samodzielny interpreter języka Java, np. pochodzący z pakietu programistycznego Javy (JDK). Jeśli program jest napisany w Javie zgodnie ze specyfikacją 100% Pure Java firmy Sun, to może być wykonwny na dowolnym komputerze, na którym można uruchomić interpreter Javy. Jednym z podstawowych założeń przyjętych przez twórców Javy było zapewnienie całkowitej ochrony systemu, do którego załadowano aplet. Niebezpieczeństwo zaatakowania systemu przez wirusopodobne aplety oddala zestaw restrykcji, jakim zostają poddane. W odróżnieniu od pełnych aplikacji Javy oraz apletów uruchamianych z lokalnego komputera, aplety ściągane z sieci nie posiadają prawa dostępu do zasobów lokalnego komputera (np. plików lub urządzeń zewnętrznych) oraz nie mogą kontaktować się z innymi komputerami w Sieci. Muszą także ograniczyć się do swojego własnego kodu oraz z elementów Java API dostarczanych przez przeglądarkę, co w praktyce oznacza zakaz ładowania własnych bibliotek.

Zobacz także: applet

Czym jest Java Applet znaczenie w Słownik komputerowy J .