network model co to jest
Co oznacza skrót network model? Definicja model sieciowy. Słownik Model danych, w którym związki.

Czy przydatne?

Co to znaczy Model Network

Definicja NETWORK MODEL: model sieciowy

Co oznacza NETWORK MODEL: Model danych, w którym związki asocjacyjne pomiędzy danymi są reprezentowane poprzez powiązania wskażnikowe. Struktura danych tworzy więc graf, czyli sieć. Najczęściej model sieciowy utożsamia się z propozycją grupy DBTG (Data Base Task Group) komitetu CODASYL, opublikowaną w 1971 r. i potem kilkakrotnie modyfikowaną. Model sieciowy stanowił istotny postęp w stosunku do modelu hierarchicznego zrealizowanego w IBM-owskim systemie IMS. Raport DBTG CODASYL specyfikuje dwa języki: DDL (Data Description Language - język opisu danych) oraz DML (Data Manipulation Language - język manipulacji danymi). Pomysł języka DDL ma swój rodowód w diagramach Bachmana - narzędziu do projektowania baz danych. DML jest uważany za język żle zaprojektowany. Jego podstawową wadą jest obniżenie poziomu programowania do drugorzędnych szczegółów organizacji danych, oraz oparcie jego koncepcji o tzw. wskażniki bieżące (currency indicators), i w konsekwencji zwiększenie uciążliwości programowania i niską niezależność danych i programów. Wady modelu sieciowego przyczyniły się do rozwoju modelu relacyjnego, który jednak nie spełnił pokładanych w nim nadziei. W ostatnich latach nastąpił renesans koncepcji modelu sieciowego w postaci modelu obiektowego oraz obiektowych SZBD. Niektórzy autorzy uważają model sieciowy za jednego z przodków obiektowości w dziedzinie baz danych.

Czym jest network model znaczenie w Słownik komputerowy N .