object algebra co to jest
Co oznacza skrót object algebra? Definicja algebra obiektowa. Słownik Z założenia, matematyczna.

Czy przydatne?

Co to znaczy object algebra

Definicja OBJECT ALGEBRA: algebra obiektowa

Co oznacza OBJECT ALGEBRA: Z założenia, matematyczna podstawa semantyki obiektowych języków zapytań wzorująca się na algebrze relacji. Obiektowa algebra wprowadza operatory takie jak: złączenie, selekcja, projekcja, grupowanie, zagnieżdżanie (nesting), rozgnieżdżanie (unnesting) i inne. W odróżnieniu od algebry relacyjnej operatory te działają na zbiorach obiektów i zwracają zbiory obiektów. Powodem prac nad obiektowymi algebrami jest potrzeba takiego sformalizowania modelu obiektowego i semantyki języków zapytań, aby można było przeprowadzać dowody poprawności technik optymalizacji zapytań. Niestety, cel ten nie został jak dotąd osiągnięty. Z reguły, algebry te są niespójne koncepcyjnie, dość skomplikowane, niedostatecznie uniwersalne i mające lużne związki z rygorystyczną matematyką (przez co jakikolwiek "dowód" jest niewiarygodny). Obiektowe algebry są w gruncie rzeczy słabo sformalizowanymi językami (udekorowanymi symbolami i pojęciami matematycznymi), uważanymi przez ich autorów (bezpodstawnie) za dobrze przystosowane do wewnętrznego przetwarzania zapytań w obiektowej bazie danych, zgodnie z odwzorowaniami: zapytanie - Wyrażenie algebraiczne - zoptymalizowane Wyrażenie algebraiczne - kod ewaluacji zapytania. Liczne prace na temat obiektowych algebr rażą matematyczną niekompetencją i wadami koncepcyjnymi. Np. w algebrze AQUA kwantyfikatory są operatorami algebraicznymi, co jest niezgodne z aktualną wiedzą matematyczną, zaś w innych pracach do operatorów algebry obiektowej zaliczono także operacje aktualizacji, tworzenia i usuwania danych, co jest koncepcyjnym nieporozumieniem. Powszechne jest splątanie w tych algebrach poziomu języka i metajęzyka, np. operator złączenia jest indeksowany Wyrażeniem tej samej algebry. Jest prawdopodobne, że nie istnieje koncepcja algebry w stylu algebry relacji, która byłaby adekwatną, uniwersalną i precyzyjną podstawą semantyczną obiektowych języków zapytań. Twierdzenia autorów tych algebr, że przy ich pomocy można opanować semantykę takich języków jako OQL (lub wręcz, że został zbudowany odpowiedni procesor przekształcający dowolne zapytania OQL na Wyrażenia algebry obiektowej) są kłamstwami. Temat jest przedmiotem licznych prac akademickich bardzo niskich lotów, będących manifestacją pędu do naukowych karier, braku kompetencji, ograniczeń twórczych, oraz zwyczajnej blagi.

Czym jest object algebra znaczenie w Słownik komputerowy O .