object co to jest
Co oznacza skrót object? Definicja obiekt. Słownik Obiekt jest abstrakcyjnym bytem reprezentującym.

Czy przydatne?

Co to znaczy object

Definicja OBJECT: obiekt

Co oznacza OBJECT: Obiekt jest abstrakcyjnym bytem reprezentującym lub opisującym pewną rzecz lub pojęcie obserwowane w świecie rzeczywistym. Obiekt jest odróżnialny od innych obiektów, ma nazwę i dobrze określone granice. Wielu autorów nie różnicuje pojęcia obiektu jako pewnej abstrakcji pojęciowej lub informacyjnej, struktury danych określanej jako "obiekt" przechowywanej wewnątrz komputera, oraz konkretnego obiektu (materialnego) istniejącego w świecie rzeczywistym. Jakkolwiek z metodologicznego punktu widzenia takie rozróżnienie jest konieczne, wynika ono zwykle z kontekstu. Przykładami obiektów są: pracownik Jan Kowalski, miasto Warszawa, dokument zakupu, pozycja tego dokumentu specyfikująca zakupiony towar, model samochodu, samochód Toyota o numerze rejestracyjnym WAP 9369, pogoda w dniu 13 kwietnia 1998 r., itd. Obiektem nie jest śnieg (chyba, że chodzi np. o pobrane próbki śniegu), nie jest nim kosmos, kolor zielony, zachód słońca, moje dzisiejsze myśli, itd. (( non-object)). Obiektem może być także pewna abstrakcja programistyczna. Mogą istnieć obiekty rogramistyczne nie posiadające odpowiedników w świecie rzeczywistym. Obiektem może być pewien zamknięty fragment oprogramowania (dana, procedura, moduł, dokument, okienko dialogu, i inne), którym programista może operować jak zwartą bryłą, np. wyszukiwać, kopiować, tworzyć, usuwać lub przenosić. Obiekty mogą być dowolnie złożone oraz dowolnie duże. Obiektom przypisuje się cechy takie jak tożsamość, stan i operacje. Obiekt posiada nazwę, jednoznaczną identyfikację, określone granice, atrybuty i inne własności. Obiekt może być skojarzony z metodami lub operacjami, które na nim działają; z reguły, są one definiowane/przechowywane w ramach jego klasy oraz jej nadklas. W zasadniczej swojej intencji obiekt jest tym samym co zmienna języków programowania. Występujące różnice dotyczą rozwoju historycznego, np. w C++ występują zarówno zmienne (przejęte z C), jak i obiekty. Druga różnica polega na tym, że w większości klasycznych języków programowania nie istnieją mechanizmy pozwalające na związanie metod ze zmiennymi (czyli mechanizmy klas lub abstrakcyjnych typów danych).

Czym jest object znaczenie w Słownik komputerowy O .