co to jest
Co oznacza skrót OSI? Definicja Open Systems Interconnection. Słownik Architektura sieci systemów.

Czy przydatne?

Co to znaczy OSI

Definicja OSI: Open Systems Interconnection

Co oznacza OSI: Architektura sieci systemów otwartych. Model OSI został opublikowany jako norma ISO 7498. System otwarty to system zgodny z zaleceniami modelu odniesienia i zdolny do wymiany informacji z innymi systemami otwartymi. System otwarty realizuje pewne funkcje. Funkcje te dzieli się na grupy, które tworzą hierarchię. Każda grupa stanowi pewien podsystem. jeżeli połączymy ze sobą kilka systemów otwartych, to podsystemy, w których realizowane są takie same funkcje utworzą warstwę. W każdej warstwie może istnieć element aktywny (obiekt). Obiekty znajdujące się w tej samej warstwie nazywane są partnerami. Każda warstwa świadczy usługi na rzecz obiektów warstwy wyższej. Partnerzy mogą realizować pewne funkcje (np. nawiązanie połączenia). Zasady współdziałania partnerów przy realizacji określonych funkcji określa protokół. Partnerzy warstwy N oferują partnerom warstwy N+1 usługi warstwy N oraz warstw niższych, przy czym w warstwie N nie jest znany sposób realizowania usług w warstwach niższych - jest jedynie wiadomo, że takie usługi są dostępne. W ramach pojedynczego systemu usługi warstwy N są dostępne w punktach udostępniania usług. każdy obiekt ma swoją nazwę, a każdy punkt udostępniania usług jest określony przez adres. W celu zapewnienia jednoznaczności opisu usług i niezależności ich od implementacji wprowadzono tzw. operacje elementarne, które dostępne są na styku warstwy N (usługodawca) a obiektami warstwy N+1 (usługobiorcy). Wyróżniono cztery rodzaje takich operacji: Źądanie, Zawiadomienie, Odpowiedż i Potwierdzenie.

Czym jest OSI znaczenie w Słownik komputerowy O .