ospf co to jest
Co oznacza skrót OSPF? Definicja Open Shortest Path First. Słownik Protokół trasowania. Protokół.

Czy przydatne?

Co to znaczy OSPF

Definicja OSPF: Open Shortest Path First

Co oznacza OSPF: Protokół trasowania. Protokół wybierania najkrótszej ścieżki. należy do protokołów typu Link-State-Routing: wszystkie rutery w sieci komunikują się między sobą i przekazują sobie informacje o stanie swych bezpośrednich połączeń. Przy tym przekazują informacje nie tylko o przebiegu tras, ale również o związanych z nimi kosztach. Na podstawie tych informacji ruter OSPF ustala optymalną trasę, przez którą pakiety będą transmitowane do miejsca przeznaczenia. Protokół stanów przyłączy OSPF jest normą przemysłową i zalicza się do grupy bogatych w funkcej zaawansowane protokołów bram wewnętrznych. Oto jak wygląda format pakietu: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + Maska + Interwał + Opcje + Priorytet + Interwał + DR + BDR + Sąsiad + + + + + + nieaktywności + + + + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Gdzie: Maska - maska sieci przył¹cza, Interwał - odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi pakietami Hello, w sekundach, Opcje - opcjonalne funkcje routera, Priorytet - priorytet routera. Wartość 0 uniemożliwia wybranie routera jako wyróżnionego, Interwał nieaktywności - limit czasowy nieaktywności routera w sekundach. DR - informacja o wyróżnionym routerze w sieci, BDR - informacja o zastępcy wyróznionego routera sieci, Sąsiad - identyfikatory routerów mających brać udział w transmisjach pakietów Hello. Sprawdź w książkach co to jest OSPF.

Czym jest OSPF znaczenie w Słownik komputerowy O .