outer join co to jest
Co oznacza skrót outer join? Definicja zewnętrzne złączenie. Słownik Pojęcie z zakresu baz danych.

Czy przydatne?

Co to znaczy outer join

Definicja OUTER JOIN: zewnętrzne złączenie

Co oznacza OUTER JOIN: Pojęcie z zakresu baz danych. Złączenie tablic A i B może spowodować utratę informacji zawartej w tych tablicach. Niech np. A jest tablicą MIASTO z atrybutem NAZWA, zaś B jest tablicą PRACOWNIK z atrybutem MIEJSCE_URODZENIA. Złączenie tych dwóch tablic według wymienionych atrybutów spowoduje zgubienie informacji o wszystkich tych miastach, w których nie urodził się żaden pracownik, oraz o wszystkich tych pracownikach, dla których wartością atrybutu MIEJSCE_URODZENIA jest wartość zerowa (NULL). Motywem operatora zewnętrznego złączenia jest takie złączenie, które nie gubi informacji. Koncepcja ta zakłada, że dla każdej "wystającej" krotki, czyli takiej, której nie można złączyć z chociaż jedną krotką drugiej relacji, buduje się wiersz wynikowej tablicy, w którym ta krotka zostaje uzupełniona wartościami zerowymi (NULL values). Wyróżnia się lewostronne, prawostronne lub pełne zewnętrzne złączenie, w zależności od tego, która relacja jest podstawą pętli realizującej złączenie. Zewnętrzne złączenie jest istotne jako abstrakcja pojęciowa służąca do budowania zapytań. Stąd operator ten pojawił się w standardzie SQL-92. Pojęcie zewnętrznego złączenia może mieć także znaczenie w obiektowych językach zapytań.

Czym jest outer join znaczenie w Słownik komputerowy O .