query co to jest
Co oznacza skrót query? Definicja kwerenda (zapytanie). Słownik Wyrażenie języka zapytań, takiego.

Czy przydatne?

Co to znaczy query

Definicja QUERY: kwerenda (zapytanie)

Co oznacza QUERY: Wyrażenie języka zapytań, takiego jak SQL lub OQL. Zapytania charakteryzuje wysoki poziom abstrakcji (brak odwołań do struktur fizycznych takich jak np. indeksy), deklaracyjność (sformułowanie samego celu, a nie czynności do niego prowadzących), makroskopowość (jednoczesne działanie na wielu danych), naturalność (zgodność z naturalnym sposobem myślenia użytkownika), oraz efektywność (krótki czas wykonania zapewniany poprzez automatyczną optymalizację). Termin "zapytanie" jest często nadużywany, np. "zapytanie w języku C++" nie spełnia żadnego z wymienionych wyżej kryteriów. Kwerendy pozwalają na wybieranie z tabel rekordów według określonych kryteriów, łączenie pól z różnych powiązanych ze sobą tabel, wykonywanie obliczeń na polach liczbowych. Kwerendy służą także do uzupełniania, dołączania i usuwania rekordów. Kwerendy tworzy się na podstawie tabel lub innych kwerend.

Zobacz także: Crossing Query,Deleting Query,functional query,Joining Query,Make Table Query,natural join,Parametric Query,Selecting Query,Updating Query

Czym jest query znaczenie w Słownik komputerowy Q .