value oriented value based co to jest
Co oznacza skrót value-oriented, value-based? Definicja zorientowany na wartości. Słownik Termin z.

Czy przydatne?

Co to znaczy value-oriented, value-based

Definicja VALUE-ORIENTED, VALUE-BASED: zorientowany na wartości

Co oznacza VALUE-ORIENTED, VALUE-BASED: Termin z zakresu obiektowości. Określenie modeli danych nie wprowadzających pojęcia wewnętrznego identyfikatora danej; np. model relacyjny, zagnieżdżone relacje, modele funkcjonalne i modele oparte o logikę (dedukcyjne). Niektórzy autorzy bronią tych modeli jako posiadających przewagę nad modelem obiektowym. Z kolei przeciwnicy tej koncepcji eksponują ich fundamentalną wadę polegającą na braku możliwości określenia naturalnej i spójnej definicji operacji aktualizacyjnych (ze względu na brak pojęcia stanu).

Czym jest value-oriented, value-based znaczenie w Słownik komputerowy V .