autoweryfikacja co to jest
Leczenie Autoweryfikacja co to znaczy. Definicja autowaloryzacji – motywów związanych z „ja”, z.

Czy przydatne?

Definicja Autoweryfikacja

Co znaczy AUTOWERYFIKACJA: (self-verification) To jest jeden z głównych – w okolicy autowaloryzacji – motywów związanych z „ja”, z koncepcją własnej osoby. Autowaloryzacja znaczy dążenie do obrony, utrzymania i podwyższania dobrego mniemania o sobie. Służy temu sporo iluzji, jak na przykład spostrzeganie siebie jako kogoś lepszego od przeciętnej, lepsze pamiętanie własnych sukcesów niż porażek, przypisywanie tych pierwszych sobie, a tych drugich – czynnikom zewnętrznym. Autoweryfikacja jest dążeniem do zgodności pomiędzy już posiadanymi przekonaniami o sobie a kolejnymi nadchodzącymi informacjami. Chcemy myśleć o sobie dobrze, a zarazem zachować wewnętrzną spójność. Koncepcja autoweryfikacji, sformułowana poprzez Williama Swanna, jest uszczegółowieniem koncepcji dysonansu poznawczego. Zakłada ona, Iż poszukujemy informacji zgodnych z posiadaną koncepcją „ja”, bardziej im ufamy. U osób o wysokiej samoocenie motywy autowaloryzacji i autoweryfikacji działają zgodnie – wiadomość pochlebna jest spójna z koncepcją siebie, a zarazem podnosi poczucie własnej wartości. Z kolei u osób o niskiej samoocenie motywy te są sprzeczne. Takie osoby, jak sugerują badania Swanna, wolą niekorzystne wiadomości o sobie. Wolą, lecz nie zawsze. Po pierwsze, dotyczy to tylko ich poznawczych reakcji: osoby z niską samooceną nie dowierzają pochlebnym wiadomościom na swój temat, lecz zarazem cieszą się z nich. Po drugie, o ile akceptacja informacji pochlebnej jest automatyczna i spontaniczna, to autoweryfikacja wymaga dysponowania wolnymi zasobami umysłu, gdyż stanowi reakcję przemyślaną, wymaga czasu, uwagi i namysłu

Czym jest Autoweryfikacja znaczenie w Słownik na A .