matrimonii vinculo co to jest
Co to znaczy a vinculo matrimonii? Definicja a vinculo matrimonii ?Xac., prawn., dosł. (uwolnienie.

Czy przydatne?

Definicja a vinculo matrimonii

Co to znaczy A VINCULO MATRIMONII a vinculo matrimonii ?Xac., prawn., dosł. (uwolnienie) z więzi małżeńskiej; unieważnienie małżeństwa na skutek pokrewieństwa, bigamii itp

Czym jest a vinculo matrimonii znaczenie w Znaczenie A .