absolucja co to jest
Co to znaczy absolucja? Definicja absolucja rozgrzeszenie, odpuszczenie grzechów (w okresie.

Czy przydatne?

Definicja absolucja

Definicja z ang. absolution, z niem. Absolution.

Co to znaczy ABSOLUCJA absolucja rozgrzeszenie, odpuszczenie grzechów (w okresie spowiedzi); zdjęcie kar kośc.; udzielenie odpustu zupełnego umierającemu.absolutne zero, zero bezwzględne, fiz. zero w bezwzględnej skali temperatur (skali Kelvina); 0°K= -273,15°C; przen. człowiek bezwartościowy.absolutorium zatwierdzenie sprawozdania z działalności (finansowej), uznanie jej za poprawną; ukończenie studiów wyższych bez uzyskania dyplomu.absolutny całkowity, zupełny; bezwzględny; samoistny, niezależny; samowładny, absolutystyczny, oparty na zasadach absolutyzmu, samowładztwa, nieograniczonej władzy; absolutny słuch. - muz. (a. s. bierny) umiejętność rozpoznawania (nazywania) słyszanego dźwięku (bez porównywania go z innymi, których wysokość jest znana); (a. s. aktywny) umiejętność wyobrażania sobie a. zaśpiewania (zagwizdania) dźwięku określonej wysokości.absolut filoz. to, co istnieje samo poprzez się, a nie dzięki jakiejś przyczynie zewnętrznej.Etym. - ?Xac. absolutio 'rozwiązanie' od absolutus p.p. od absolvere 'rozwiązywać; uwalniać'; zobacz ab-; solvere 'rozluźniać; rozwiązywać'; por. absolwent; assoluta; rezolucja

Czym jest absolucja znaczenie w Znaczenie A .