alzheimera choroba co to jest
Co to znaczy Alzheimera choroba? Definicja Alzheimera dolegliwość, dolegliwość degeneracyjna.

Czy przydatne?

Definicja Alzheimera choroba

Definicja z ang. Alzheimer's disease, z niem. Alzheimer-Krankheit.

Co to znaczy ALZHEIMERA CHOROBA Alzheimera dolegliwość, dolegliwość degeneracyjna atakująca czołowe i skroniowe płaty mózgu, przejawiająca się postępującym otępieniem, upośledzeniem pamięci, osłabieniem umiejętności rozumowania i zaburzeniami orientacji.Etym. - od nazwiska neurologa nm. Aloisa Alzheimera, który w 1906 stwierdził zaawansowaną demencję u 51-letniej pacjentki

Czym jest Alzheimera choroba znaczenie w Znaczenie A .