analog co to jest
Co to znaczy analog? Definicja analog(on) gr. odpowiednik. analogia zgodność, odpowiedniość.

Czy przydatne?

Definicja analog

Definicja z ang. analog, z niem. Analog.

Co to znaczy ANALOG analog(on) gr. odpowiednik.analogia zgodność, odpowiedniość, podobieństwo pewnych cech pomiędzy odmiennymi skądinąd obiektami, zjawiskami; odpowiednik, rzecz podobna.analogowa maszyna matematyczna - gdzie wielkości i działania mat. są modelowane dzięki zjawisk fiz., na przykład poprzez prąd (i odpowiednie układy) elektr.analogiczny podobny, (częściowo) zbieżny; (analogiczne narządy) pełniące podobne czynności, aczkolwiek różniące się pochodzeniem (na przykład skrzydło ptaka i skrzydło owada); por. homologiczny.Etym. - gr. analogía 'odpowiedniość; podobieństwo' od análogos 'odpowiedni; należyty; proporcjonalny'; zobacz ana-; -log

Czym jest analog znaczenie w Znaczenie A .