autodydakta co to jest
Co to znaczy autodydakta? Definicja autodydakta dawn. samouk. autodydaktyka przest. samokształcenie.

Czy przydatne?

Definicja autodydakta

Definicja z ang. autodidact, z niem. Selbstlerner.

Co to znaczy AUTODYDAKTA autodydakta dawn. samouk.autodydaktyka przest. samokształcenie.autoerotyzm zobacz narcyzm.autokefalia niezależność krajowej prawosławnej organizacji kościelnej od zagranicznych władz duchownych.autogestion [wym. otożestią] fr., dosł. samorządność, kierowanie fabryką i tak dalej poprzez komitety robotnicze.autohemoterapia med. zobacz hemoterapia.autograf podpis własnoręczny; techn. samorejestrujący przyrząd pomiarowy.Etym. - zobacz aut-; dydaktyka; erotyzm; -graf-; hemo-; leczenie; gr. kephalē, zobacz -cefal(o)

Czym jest autodydakta znaczenie w Znaczenie A .