autor co to jest
Co to znaczy autor? Definicja autor artysta dzieła (lit., nauk., art.). autoryzacja pozwolenie.

Czy przydatne?

Definicja autor

Definicja z ang. author, z niem. Autor.

Co to znaczy AUTOR autor artysta dzieła (lit., nauk., art.).autoryzacja pozwolenie autora na publikację, przekład, wystawienie, reprodukcję, adaptację dzieła.autorytet prestiż, powaga, wpływ, znaczenie, mir; człowiek, organizacja, mająca wpływ, znczenie, ciesząca się uznaną powagą, mirem; arbiter, znawca, wyrocznia, mistrz, alfa i omega.autorytarny władczy, nadużywający władzy; absolutystyczny, autorytatywny, pewny siebie, zarozumiały.autorament typ, rodzaj, pokrój, moda; dawn. wojsk. sposób zaciągu, organizacji i uzbrojenia znaku, chorągwi (husarskiej, pancernej), regimentu i tym podobneautorytatywny.Etym. - śrdw.z łaciny auctorizare 'upoważniać', ?Xac. auctoramentum 'kontrakt żołnierski; powinność' i auctoritas 'wpływ osobisty, znaczenie; przywództwo; odpowiedzialność' od auctor 'pomnożyciel; sprawca; twrórca; mistrz; autor' od augēre, zobacz aukcja; por. oktrojowanie

Czym jest autor znaczenie w Znaczenie A .