co to jest
Co to znaczy BAR? Definicja BAR-, BARO- w złożeniach: ciężar; ciśnienie. bar chem. pierwIASTEK.

Czy przydatne?

Definicja BAR

Definicja z ang. BAR, z niem. BAR.

Co to znaczy BAR BAR-, BARO- w złożeniach: ciężar; ciśnienie.bar chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, srebrzystobiały, miękki metal; fiz. jednostka ciśnienia.Etym. - gr. báros 'ciężar; waga; troska; masa'; por. barograf; izobary

Czym jest BAR znaczenie w Znaczenie B .