Czy przydatne?

Co znaczy beatyfikacja

Definicja z ang. beatification, z niem. Seligsprechung.

Tłumaczenie: beatyfikacja Kośc. rz.kat. zaliczenie poprzez papieża osoby zmarłej w poczet błogosławionych; por. kanonizacja.Etym. - późn.z łaciny beatificatio 'uszczęśliwienie; wyróżnienie' od beatificare 'uszczęśliwiać; wyróżniać' z ?Xac. beatus 'bogaty; płodny, szczęśliwy; błogosławiony'

Czym jest beatyfikacja znaczenie w Znaczenie B .