Czy pomogło?

Co znaczy Belle Epoque

Tłumaczenie: (La) Belle Époque fr., dosł. 'piękna epoka, piękny okres', nazwa dawana okresowi 1880-1905 w Europie jako echo nostalgicznych wspomnień zamożnych warstw bogatszych krajów. la belle France fr., piękna Francja, pop. określenie Francji jako kraju pełnego uroku; por. Merrie England.

Podobne tłumaczenia na literę B

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Aluminium Tłumaczenie   aluminium chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, glin (zwł. technicznie czysty).   Etym. - n.łac. z łac. alumen dpn. aluminis
  • Co znaczy Dzinkaisendziutsu Tłumaczenie   dzinkai-sendziutsu jap., japońska taktyka rzucania kolejnych fal ludzkich do akcji (np. delegacji handl., grup inspekcyjnych)
  • Co znaczy Beaw tisza Tłumaczenie   Tisza be-Aw hebr. 'dziewiąty aba' (miesiąc ab - lipiec-sierpień), w judaizmie tradycyjny dzień żałoby po zburzeniu 1. i 2. świątyni
  • Co znaczy Kissa Tłumaczenie   kissa arab., rodzaj poezji lud. Bliskiego i Środkowego Wschodu w formie poematu heroiczno-historycznego, przygodowego a. miłosnego
  • Co znaczy Cefeidy Tłumaczenie   cefeidy gwiazdy o regularnie zmieniającym się blasku wskutek okresowych pulsacji.   Etym. - od nazwy gwiazdy zmiennej

Co oznacza Belle Epoque? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.