Epoque belle

Oceń przydatność:

     

(La) Belle Époque fr., dosł. 'piękna epoka, piękny okres', nazwa dawana okresowi 1880-1905 w Europie jako echo nostalgicznych wspomnień zamożnych warstw bogatszych krajów. la belle France fr., piękna Francja, pop. określenie Francji jako kraju pełnego uroku; por. Merrie England.

Podobne tłumaczenia na literę B

Wytłumaczenia:

  • dyspareunia ->  dyspareunia niejednoczesne występowanie orgazmu u mężczyzny i
  • bitnik ->  bitnik zob. beatnik
  • aidetoi le ciel taidera -> aide-toi, le ciel t'aidera fr., pomóż sobie, a niebo tobie pomoże.&
  • kombajn ->  kombajn maszyna zespołowa (np. rolnicza, górnicza; robot
  • all the worlds a stage ->  all the world's a stage zob. mundus universus

Co oznacza Belle Epoque? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.