Epoque belle

Oceń przydatność:

     

(La) Belle Époque fr., dosł. 'piękna epoka, piękny okres', nazwa dawana okresowi 1880-1905 w Europie jako echo nostalgicznych wspomnień zamożnych warstw bogatszych krajów. la belle France fr., piękna Francja, pop. określenie Francji jako kraju pełnego uroku; por. Merrie England.

Podobne tłumaczenia na literę B

Wytłumaczenia:

  • eo ipso -> eo ipso łac., tym samym; dlatego właśnie; z tego wynika
  • trier ->  tryjer, trier, roln. maszyna do sortowania nasion (gł. zbóż) wg
  • maitre dhotel -> maître d'hôtel [wym. me:tr dotel] szef sali w restauracji. Etym

Co oznacza Belle Epoque? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.