biblia co to jest
Co to znaczy Biblia? Definicja Biblia księgi Starego i Nowego Testamentu. bibliografia.

Czy przydatne?

Definicja Biblia

Definicja z ang. Bible, z niem. Bibel.

Co to znaczy BIBLIA Biblia księgi Starego i Nowego Testamentu.bibliografia uporządkowany lista dokumentów, druków, utworów, łącznie z głównymi danymi o nich; metodyka sporządzania takich spisów; księgoznawstwo.biblioman namiętny miłośnik, zbieracz książek.bibliopola dawn. księgarz.bibliobus auto-wypożyczalnia -czytelnia -biblioteka książek i pism odwiedzająca miejscowości pozbawione biblioteki stałej.Biblia pauperum ?Xac., śrdw. Biblia ubogich, jest to analfabetów, zestaw rycin przedstawiających sceny biblijne; por. komiksy.biblistyka badanie tekstu Biblii; por. egzegeza.bibliofil miłośnik, znawca, zbieracz cennych, rzadkich książek jakiegoś autora a. pewnego zakresu tematycznego.Etym. - śrdw.z łaciny biblia 'Biblia' z gr. l.mn. od biblíon 'podręcznik' zdrobn. od bíblos, býblos 'papirus; księga' z Býblos 'miasto fenickie, centrum eksportu papirusu'; -bus zobacz omnibus; zobacz -fil; -graf-; -man; -pola z gr. pōlēs 'przekupień'

Czym jest Biblia znaczenie w Znaczenie B .