biurokracja co to jest
Co to znaczy biurokracja? Definicja biurokracja ogół ludzi administrujących, zarządzających.

Czy przydatne?

Definicja biurokracja

Definicja z ang. bureaucracy, z niem. Bürokratie.

Co to znaczy BIUROKRACJA biurokracja ogół ludzi administrujących, zarządzających, organizujących pracę instytucji i urzędników; władza oderwana od mas, narzucająca im decyzje społecznie szkodliwe.biurokrata urzędnik bezduszny, ślepo trzymający się formalnej strony regulaminów.biurokratyzm bezduszność, formalizm, rutyna, opieszałość administracji, połączone z niekompetencją i obojętnością dla spraw i interesów jednostek i ogółu.Etym. - fr. bureaucratie 'biurokracja'; bureau 'biur(k)o; urząd' od bure 'gruba materia wełniana (jaką pokrywano stół)' z późn.z łaciny burra 'jp.'; zobacz -kracja

Czym jest biurokracja znaczenie w Znaczenie B .