that another story co to jest
Co to znaczy but that is another story? Definicja but that is another story z angielskiego:, lecz.

Czy przydatne?

Definicja but that is another story

Definicja z ang. but That is another story, z niem. Aber das ist eine andere Geschichte.

Co to znaczy BUT THAT IS ANOTHER STORY but that is another story z angielskiego:, lecz to już (jest) inna historia.Etym. - regularnie stosowane i wsławione poprzez pisarza z angielskiego: Rudyarda Kiplinga (1865-1936) słowa kończące opowieść, wzięte z Terencjusza (zobacz alia res)

Czym jest but that is another story znaczenie w Znaczenie B .