caesar supra grammaticos co to jest
Co to znaczy Caesar non supra grammaticos? Definicja Caesar non supra grammaticos ?Xac., Cezar nie.

Czy przydatne?

Definicja Caesar non supra grammaticos

Definicja z ang. Caesar non supra grammaticos, z niem. Caesar nicht über grammaticos.

Co to znaczy CAESAR NON SUPRA GRAMMATICOS Caesar non supra grammaticos ?Xac., Cezar nie jest autorytetem dla gramatyków.Etym. - por. Cassius Dio (57,17) o Tyberiuszu; J. Cuspinianus (De Caesaribus, 601) o cesarzu nm. Zygmuncie Luksemburskim na Soborze w Konstancji

Czym jest Caesar non supra grammaticos znaczenie w Znaczenie C .