Cedować

Oceń przydatność:

     

  cedować zob. cesja.

Podobne tłumaczenia na literę C

Wytłumaczenia:

  • pacta sunt servanda -> pacta sunt servanda łac., umowy zobowiązują, umów należy dotrzymywać
  • muzeum ->  muzeum zob. muzealny
  • perkal ->  perkal mocne, gładkie, cienkie płótno bawełniane na bieliznę
  • schlagfertig -> schlagfertig [wym. szla:kfertik] zawsze gotów do celnej, ciętej
  • Numeri ->  Numeri Księga Liczb, 4. księga biblijnego Pięcioksięgu; por

Co oznacza cedować? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.