cenzor co to jest
Co to znaczy cenzor? Definicja cenzor urzędnik cenzury. cenzus kwalifikacje obywatela.

Czy przydatne?

Definicja cenzor

Definicja z ang. censor, z niem. Zensor.

Co to znaczy CENZOR cenzor urzędnik cenzury.cenzus kwalifikacje obywatela (wykształcenie, dorobek, wiek a. moment zamieszkiwania w danym okręgu), warunkujące jego uprawnienia (wyborcze, w relacji do służby wojsk., adm. publicznej i tak dalej).cenzurka przest. świadectwo szkolne; Kośc. rz.kat. ocena zgodności treści ksiażki a. in. publikacji z edukacją Kościoła; (c. kościelna) kara poprawcza (zobacz ekskomunika; suspensa; interdykt).cenzura kontrola, zwł. państwowa, pod wzgl. politycznym, moralnym i tym podobne publikacji, widowisk, programów RTV; urząd sprawujący tę kontrolę.Etym. - ?Xac. censor 'w staroż. Rzymie (od 443 r. przed naszą erą) jeden z dwóch wysokich urzędników wybieranych co 5 lat, przeprowadzających spisy ludności, szacujących dorobek rodzin, czuwających nad obyczajami, moralnością', censura 'urząd cenzora' i census 'oszacowanie majątku; lista ludności; spis obywateli; dorobek' od censēre 'oceniać; szacować; osądzać'; por. opinia

Czym jest cenzor znaczenie w Znaczenie C .