cesja co to jest
Co to znaczy cesja? Definicja cesja prawn. przelanie praw na drugą osobę; ustąpienie, zrzeczenie.

Czy przydatne?

Definicja cesja

Definicja z ang. transfer, z niem. Abtretung.

Co to znaczy CESJA cesja prawn. przelanie praw na drugą osobę; ustąpienie, zrzeczenie się wierzytelności, części terytorium państwa.cedent dokonywający cesji, ten który ceduje.cesjonariusz osoba, na rzecz której dokonano cesji.Etym. - ?Xac. cessio 'odejście; ustąpienie' od cedere '(od)chodzić; zatrzymywać się; ustąpić'; por. absces; akces; ancestralny; antecedencje; eksces; koncesja; neseser; precedens; precesja; recesja; proceder; secesja; efekt

Czym jest cesja znaczenie w Znaczenie C .