chlor co to jest
Co to znaczy chlor? Definicja chlor chem. pierwIASTEK, Tabl. 1. chlorofil gł. składnik zielonego.

Czy przydatne?

Definicja chlor

Definicja z ang. chlorine, z niem. Chlor.

Co to znaczy CHLOR chlor chem. pierwIASTEK, Tabl. 1.chlorofil gł. składnik zielonego barwnika roślin, pozwalający na przyswajanie węgla z dwutlenku węgla w powietrzu.chloroform trójchlorometan, środek użytkowany dawn. do narkozy.chloromycetyna, chloramfenikol farm. antybiotyk produkowany poprzez drobnoustrój Streptomyces venezuelae, użytkowany gł. w tyfusie brzusznym i plamistym, czerwonce, kokluszu, wytwarzany syntetycznie.chloroza dolegliwość roślin, żółtaczka, polegająca na zaniku chlorofilu; med. blednica (por. anemia; albinizm).Etym. - gr. chlōrós 'zielonkawożółty'; zobacz -fil 2; chloroforme 'chloroform'; -forme od (acide) formique '(kwas) mrówczany' z ?Xac. formica 'mrówka'; gr. mykes dpn. mýkētos zobacz -mycyna

Czym jest chlor znaczenie w Znaczenie C .