consensus co to jest
Co to znaczy consensus? Definicja consensus ?Xac., przyzwolenie; zgoda; polit. porozumienie, ugoda.

Czy przydatne?

Definicja consensus

Definicja z ang. consensus, z niem. Konsens.

Co to znaczy CONSENSUS consensus ?Xac., przyzwolenie; zgoda; polit. porozumienie, ugoda, kompromis, układ osiągnięty w drodze negocjacji.consensus omnium ?Xac., zgoda wszystkich (ludzi), filoz. zgodność poglądów (jako jedno z mierników prawdy; zwł. u filozofów staroż.).consilium abeundi ?Xac., porada usunięcia się (złagodzona forma relegacji, zwł. z wyższej uczelni).consensus facit matrimonium ?Xac., zgoda (przyzwolenie) tworzy małżeństwo.consensus facit legem ?Xac., zgoda tworzy prawo

Czym jest consensus znaczenie w Znaczenie C .